Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Pyra Sama ;-) : Przemysław Baraniecki
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 265 3787849 2020.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3787843 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 4015396 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 733 3773453 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 42 3774642 2020.01.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 180 3928474 2020.02.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4015399 2020.03.14 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 90 3774640 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3907349 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 3815552 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3773452 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 3773450 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4135699 2020.04.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4439686 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 104 3907304 2020.02.09 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4240297 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 46 3815538 2020.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 4073608 2020.03.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4073611 2020.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4073612 2020.03.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 52 3773454 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1306 3773448 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4085828 2020.03.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 69 4073610 2020.03.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4463100 2020.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 24 3787856 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4219966 2020.04.22 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 3775681 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4085846 2020.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 155 3907303 2020.02.09 mapa