Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Pyra Sama ;-) : Przemysław Baraniecki
Liczba gatunków: 253Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910159 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 445 3787849 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 4910507 2020.11.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3787843 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 4015396 2020.03.14 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4853423 2020.10.18 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4765907 2020.09.12 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1835 3773453 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 42 3774642 2020.01.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 180 3928474 2020.02.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4015399 2020.03.14 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 92 3774640 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 36 4868075 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 11 4871505 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4914435 2020.11.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 3907349 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 138 3815552 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 3773452 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 159 3773450 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4868084 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4135699 2020.04.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4439686 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4766957 2020.09.12 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 144 3907304 2020.02.09 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4240297 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 118 3815538 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 4868097 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 4073608 2020.03.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4073611 2020.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 72 4073612 2020.03.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 135 3773454 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2468 3773448 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4085828 2020.03.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 187 4073610 2020.03.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4463100 2020.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 30 3787856 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4219966 2020.04.22 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 3775681 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4085846 2020.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 307 3907303 2020.02.09 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4868079 2020.10.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 4086432 2020.03.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 3867495 2020.01.26 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 10 3997752 2020.03.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 179 3867509 2020.01.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4303228 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 36 3946914 2020.02.22 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4329505 2020.05.07 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 4228036 2020.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 12 3815545 2020.01.11 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 4480228 2020.06.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4331348 2020.05.08 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 35 3815541 2020.01.11 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1859 3867511 2020.01.26 mapa