Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Poszukiwaczka Sołackich Celebrytów : Amanda Zinkow
Liczba gatunków: 234Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4905126 2020.11.08 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 155 3782371 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 3944046 2020.02.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 3782370 2020.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4858009 2020.10.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 3800902 2020.01.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4738120 2020.08.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 305 3782365 2020.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 3800899 2020.01.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3104 3782368 2020.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 9 3944039 2020.02.21 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 925 3782366 2020.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3977064 2020.02.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 4857973 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 3782353 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3840087 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 133 3782352 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3791934 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 174 3782351 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4857975 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4840270 2020.10.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4284764 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4400836 2020.05.17 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 182 3782356 2020.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4264793 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 3782354 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4907911 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 4067730 2020.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 86 3782359 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 3782357 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 190 3791939 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 214 3782362 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3782361 2020.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 61 3782364 2020.01.02 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471400 2020.05.31 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4753249 2020.09.05 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535567 2020.06.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 3963417 2020.02.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4265316 2020.04.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 27 3785436 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 3889237 2020.02.02 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 176 3782336 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 3889238 2020.02.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4873908 2020.10.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 59 3782390 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 13 3944054 2020.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 3833720 2020.01.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4515898 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 3782300 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 4400729 2020.05.12 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 16 4284509 2020.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 10 4067791 2020.03.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4357040 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 79 3784447 2020.01.03 mapa
X