Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

De Gi : Szymon Sendera
Liczba gatunków: 255Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 230 3781292 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 3781328 2020.01.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 147 3781313 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 63 3974286 2020.03.01 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3786710 2020.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1010 3790221 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 246 3884740 2020.02.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 292 3790224 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 9 3979288 2020.03.03 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 138 3982010 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 68 3786724 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 40 3979289 2020.03.03 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 3786668 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 3786673 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 87 3781311 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 27 3987946 2020.03.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 44 3790252 2020.01.04 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 95 3884720 2020.02.01 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4184553 2020.04.18 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 4117904 2020.04.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 156 3790254 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 4117976 2020.04.04 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 166 3781309 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 3790250 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 127 4018314 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 174 3974310 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 129 3790229 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 92 3884723 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 3781295 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 253 3905263 2020.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 326 3781302 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 14 4402065 2020.05.18 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 3781323 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 3967923 2020.02.29 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4916527 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 9 4287506 2020.05.01
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 73 3781315 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 16 3790253 2020.01.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 85 3786676 2020.01.03 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 406 3981992 2020.03.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3781291 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 3967921 2020.02.29 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 76 3967919 2020.02.29 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 7 4287529 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 3781284 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba