Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP ALAUDA : Węcławek Dariusz
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 577 3774269 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3916933 2020.02.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 64 3796416 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 3944807 2020.02.22 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 4013966 2020.03.13 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2181 3799003 2020.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2432 3799006 2020.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 645 3774311 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4912984 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4799467 2020.09.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 105 3774283 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 66 3851752 2020.01.20 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 275 3781842 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4799509 2020.09.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 3933783 2020.02.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4606939 2020.07.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 536 3986246 2020.03.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 244 3781854 2020.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 26 4037184 2020.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 46 4037187 2020.03.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 289 3798981 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 278 3781865 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2870 3774271 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4037193 2020.03.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 546 3781843 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 12 4615888 2020.07.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4555080 2020.06.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 3933781 2020.02.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus