Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Avestom : Tomasz Kulakowski
Liczba gatunków: 243Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 217 3774963 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4131128 2020.04.07 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 240 3774962 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4714090 2020.08.22 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 3986583 2020.03.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3986585 2020.03.06 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 574 3774967 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4003854 2020.03.10 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3907674 2020.02.08 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6070 3901169 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 3787894 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4849735 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 202 3787895 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 13 3788283 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 3792286 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3809734 2020.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 151 3788280 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4852811 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4725632 2020.08.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4771503 2020.09.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 3809735 2020.01.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 105 3809736 2020.01.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3823511 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 26 4004048 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 3986644 2020.03.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 208 3986645 2020.03.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1317 3986640 2020.03.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 953 3774505 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 384 3986637 2020.03.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 169 3819397 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 4358509 2020.05.11 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4012203 2020.03.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 75 3806719 2020.01.08 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4146977 2020.04.10 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 5 4080736 2020.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4049984 2020.03.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4012331 2020.03.13 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 47 3788355 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3788001 2020.01.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 4117648 2020.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4411374 2020.05.20 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 206 3977526 2020.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4273666 2020.04.30 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 3784574 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4443774 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4353608 2020.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 4256487 2020.04.27 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4071289 2020.03.24 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 4326001 2020.05.07 mapa