Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ornitolog-amator : Witold Nocoń
Liczba gatunków: 180Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 316 3778455 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3896729 2020.02.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3864501 2020.01.25 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 992 3836492 2020.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 920 3779641 2020.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 825 3843279 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 21 3864506 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 61 3779635 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 36 3810398 2020.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 43 3779633 2020.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 4228909 2020.04.24 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 269 3779643 2020.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 642 3779634 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 3909754 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 4087862 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 36 4113647 2020.04.03 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 164 3810389 2020.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 68 3785853 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3300 3778454 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3843282 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 390 3785834 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4628240 2020.07.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 26 3865681 2020.01.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix