Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka
Liczba gatunków: 236Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2305 3774918 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 31 3909457 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 120 3909419 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 47 3923293 2020.02.15 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3929181 2020.02.16 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3946473 2020.02.22 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 4844 3794089 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4924787 2020.11.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1981 3871127 2020.01.26 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3509 3794097 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4900833 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3821041 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4889581 2020.11.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 813 3774925 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 3821095 2020.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 765 3774926 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3871150 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4393639 2020.05.17 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 56 3883597 2020.02.01 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 4658511 2020.07.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 701 3821065 2020.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4615344 2020.07.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 545 3821063 2020.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 4387456 2020.05.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 46 4023459 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 105 3871109 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 148 3821071 2020.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 379 3821038 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8230 3774921 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 3841223 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 465 3774958 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 26 3801031 2020.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 8 4458309 2020.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 175 3789236 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 3950341 2020.02.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 131 3800807 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4105665 2020.03.31 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 250 3912674 2020.02.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4169059 2020.04.15
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 37 3774920 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4577676 2020.06.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 978 3980045 2020.03.04 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4635773 2020.07.19 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto