Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak
Liczba gatunków: 293Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3250 3776260 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 27 3842821 2020.01.18 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 56 3790068 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 82 3870053 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 3801686 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3790087 2020.01.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 4482 3776300 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5205 3790081 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3938208 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 42535 3776465 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1135 3899551 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 456 3899552 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1241 3776257 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 54 3794987 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 2 3967686 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1679 3790018 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 161 3901754 2020.02.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 364 3790292 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 145 3805271 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4040481 2020.03.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 3901019 2020.02.08 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 3776440 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 3794962 2020.01.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 145 3794973 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 28 4007528 2020.03.10
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 621 3781515 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 37 3781607 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 157 4005980 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 246 3972108 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 130 3794976 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2772 3805274 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10644 3776207 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 220 3827061 2020.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 554 3801516 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 16 3790039 2020.01.04 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 20 4234782 2020.04.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 84 3790075 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 73 3827048 2020.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 3996956 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 2 4020139 2020.03.14
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 4193474 2020.04.19
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 43 3786066 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4063360 2020.03.22 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 839 3794966 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 3901047 2020.02.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 40 3901756 2020.02.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 323 3794937 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 134 3790090 2020.01.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1261 3899594 2020.02.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 12 4298742 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2068 3776238 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4365847 2020.05.12 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 236 4334073 2020.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 24 4186725 2020.04.18 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 11 3801574 2020.01.06 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 13 4311191 2020.05.04 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 4554932 2020.06.21 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4149475 2020.04.11 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 3801575 2020.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 4946 3794965 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus