Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak
Liczba gatunków: 321Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 2 4768679 2020.09.13 mapa
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4882725 2020.10.31 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3636 3776260 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 70 3842821 2020.01.18 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 106 3790068 2020.01.04 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 4812212 2020.10.03 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 82 3870053 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 3801686 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 3790087 2020.01.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 5361 3776300 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 4917814 2020.11.14 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6078 3790081 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3938208 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 42619 3776465 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4917812 2020.11.14 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1159 3899551 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 469 3899552 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1245 3776257 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 123 3794987 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 2 3967686 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1766 3790018 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 161 3901754 2020.02.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 409 3790292 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 147 3805271 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4040481 2020.03.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 3901019 2020.02.08 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 3776440 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 3794962 2020.01.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 652 3794973 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 32 4007528 2020.03.10
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1030 3781515 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 39 3781607 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 167 4005980 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 399 3972108 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 196 3794976 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2997 3805274 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13651 3776207 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 225 3827061 2020.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1275 3801516 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 16 3790039 2020.01.04 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 20 4234782 2020.04.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 87 3790075 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 83 3827048 2020.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 3996956 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 2 4020139 2020.03.14
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 4193474 2020.04.19
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 138 3786066 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4063360 2020.03.22 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 974 3794966 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 3901047 2020.02.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 47 3901756 2020.02.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 323 3794937 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 310 3790090 2020.01.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1801 3899594 2020.02.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 18 4298742 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2385 3776238 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4365847 2020.05.12 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
X bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus 1 4867081 2020.10.24 mapa
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 237 4334073 2020.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 25 4186725 2020.04.18 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 14 3801574 2020.01.06 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 13 4311191 2020.05.04 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 4554932 2020.06.21 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4149475 2020.04.11 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 3801575 2020.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 6894 3794965 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 1502 3802272 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda