Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

krakers : Wiktor Kroker
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4930077 2020.11.18 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 785 3780253 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 35 3838949 2020.01.17 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 39 3780252 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 64 3884530 2020.02.01 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 4034487 2020.03.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2950 3780254 2020.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 24 3884529 2020.02.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 39027 3775838 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 19 3884531 2020.02.01 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4694 3780256 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 4818394 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4821208 2020.10.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 19 3780270 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 3815331 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 616 3780266 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 3867068 2020.01.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 130 3780269 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4818395 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 3867044 2020.01.25 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 3867062 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 78 3780264 2020.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4446538 2020.05.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1605 3780265 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 55 4722424 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 38 4034452 2020.03.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 3780261 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 418 3780260 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 316 3839556 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5359 3774058 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 3780262 2020.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 147 3780263 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 3867063 2020.01.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 19 4380072 2020.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 56 3792318 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4759133 2020.09.09 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4400808 2020.05.18 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 153 3784508 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 4034453 2020.03.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 330 3780258 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4821520 2020.09.28 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 4346236 2020.05.09 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 3779398 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 414 3793931 2020.01.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2107 3784852 2020.01.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4597760 2020.07.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 33 3779441 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 99 4317931 2020.05.05 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 25 4229465 2020.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 13 4090832 2020.03.28 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 4529361 2020.06.11 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana