Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Qll27 : Maciej Kulmajer
Liczba gatunków: 214Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910590 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 237 3778588 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 3802870 2020.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 48 3802860 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3843485 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 3858504 2020.01.22 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4850737 2020.10.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 719 3787006 2020.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 902 3802872 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4019086 2020.03.14 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 706 3787033 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3909307 2020.02.09 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4294832 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 3787022 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4728147 2020.08.28 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 128 3787011 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 3787024 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 3788730 2020.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4263752 2020.04.28 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4124475 2020.04.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 182 3787017 2020.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4246480 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 165 3787021 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 3794191 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 90 4018169 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 47 4035234 2020.03.17 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 3787016 2020.01.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 54 3787014 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 804 3778584 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4021816 2020.03.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 92 3927268 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4061377 2020.03.22 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4334851 2020.05.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 31 3783104 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 4113407 2020.04.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 3938627 2020.02.19 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4061380 2020.03.22 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 108 3787012 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4910694 2020.11.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4122352 2020.04.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3780403 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4021814 2020.03.15 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 33 3927276 2020.02.16 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4490808 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 3787010 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 44 4342436 2020.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 9 4256344 2020.04.27 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4162683 2020.04.13 mapa