Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodój : Ireneusz Oleksik
Liczba gatunków: 197Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 385 3777173 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4877621 2020.10.25 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4698184 2020.08.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 636 4036121 2020.03.17 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 95 4690640 2020.08.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 36 3965677 2020.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 4036122 2020.03.17 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4877612 2020.10.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 3999444 2020.03.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4269482 2020.04.29 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4698167 2020.08.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 556 3963264 2020.02.28 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4698237 2020.08.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 4003407 2020.03.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4417417 2020.05.21
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 31 4698263 2020.08.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 451 4690621 2020.08.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 3963265 2020.02.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1311 3777177 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 58 3824611 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2240 3857197 2020.01.22 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 12 4358747 2020.05.11 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3857200 2020.01.22 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4692038 2020.08.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 5 4641596 2020.07.21 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus