Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodojec : Grzegorz Lorek
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4912895 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3047 3790810 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 3801037 2020.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 156 3801047 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3845599 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3848652 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3912 3801059 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3957396 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2139 3776962 2020.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 701 3776961 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3957390 2020.02.09 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3801080 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 254 3801092 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4873641 2020.10.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1329 3801036 2020.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 38 4355852 2020.05.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 3801076 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4697201 2020.08.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 933 3801071 2020.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 4525015 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 269 3801072 2020.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4912886 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 4366283 2020.05.12 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 185 4254343 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1624 3801044 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 333 3801078 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13829 3790809 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 124 4449720 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5134 3801096 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4512455 2020.06.01 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4360221 2020.03.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 17 4366002 2020.05.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 102 3801103 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 42 3790687 2020.01.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 172 4098367 2020.03.27 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 4356460 2020.05.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1118 3802234 2020.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 4565466 2020.06.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 557 3787105 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 151 4158876 2020.04.11 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus