Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodojec : Grzegorz Lorek
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2522 3790810 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3801037 2020.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 111 3801047 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3845599 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3848652 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1405 3801059 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3957396 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1948 3776962 2020.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 569 3776961 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3957390 2020.02.09 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3801080 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 217 3801092 2020.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 283 3801036 2020.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 19 4355852 2020.05.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 3801076 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 318 3801071 2020.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4525015 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 184 3801072 2020.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 4366283 2020.05.12 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 36 4254343 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 889 3801044 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3801078 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6499 3790809 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4449720 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 536 3801096 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4512455 2020.06.01 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4360221 2020.03.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 17 4366002 2020.05.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 90 3801103 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 17 3790687 2020.01.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 76 4098367 2020.03.27 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 4356460 2020.05.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 352 3802234 2020.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4565466 2020.06.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana