Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Przepraszam, ja tylko przelotem : Filip Wojciechowski
Liczba gatunków: 160Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 175 3775358 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4238728 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4014868 2020.03.14 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 108 3949871 2020.02.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 211 3920539 2020.02.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3947138 2020.02.22 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 3772834 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3867452 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 4423084 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 37 3925479 2020.02.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 3947141 2020.02.22 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3956099 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4238615 2020.04.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 3854196 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4564458 2020.06.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4235361 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 102 3772833 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3832702 2020.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 3845260 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 21 3789999 2020.01.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 31 3920923 2020.02.15 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4280203 2020.05.01 mapa