Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Alina & Andrzej Rogoza : Andrzej Rogoza
Liczba gatunków: 201Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 104 3789435 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3952550 2020.02.23 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 171 3842568 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4064446 2020.03.22 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 528 3890224 2020.02.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 410 3952537 2020.02.23 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1030 3952538 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4901910 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 3890222 2020.02.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3908395 2020.02.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 98 3846873 2020.01.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4770918 2020.09.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 111 3908391 2020.02.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 78 3908392 2020.02.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 4845218 2020.10.14 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4102170 2020.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 3996596 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 3996593 2020.03.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 440 3952545 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 427 3789437 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 3973867 2020.03.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 116 3952547 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4912128 2020.11.11 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4645421 2020.07.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 17 3789428 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 35 4125851 2020.04.05 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 3948412 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus