Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Alina & Andrzej Rogoza : Andrzej Rogoza
Liczba gatunków: 186Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 76 3789435 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3952550 2020.02.23 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 76 3842568 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4064446 2020.03.22 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 528 3890224 2020.02.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 410 3952537 2020.02.23 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1030 3952538 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 43 3890222 2020.02.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3908395 2020.02.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 98 3846873 2020.01.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 3908391 2020.02.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 72 3908392 2020.02.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4102170 2020.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 3996596 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3996593 2020.03.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 424 3952545 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 412 3789437 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 3973867 2020.03.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 116 3952547 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4645421 2020.07.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 3789428 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 4125851 2020.04.05 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 3948412 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus