Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcolanius : Marek Betlejewicz
Liczba gatunków: 244Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 58 3775438 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 4905465 2020.11.08 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 247 3832165 2020.01.15 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 4623556 2020.07.14 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 77 3863716 2020.01.25 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 542 3845310 2020.01.19 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2262 3806580 2020.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3863719 2020.01.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 99 3863720 2020.01.25 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 7 4156869 2020.04.12 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 32 3788735 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 60 3950739 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1050 3788619 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 105 3788618 2020.01.04 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3950736 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 3775018 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 36 3812095 2020.01.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 110 3775016 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 19 3829394 2020.01.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 77 3950738 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 3857403 2020.01.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 94 3815597 2020.01.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1126 3814881 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1502 3857229 2020.01.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 4198079 2020.04.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 33 4060244 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 55 3857405 2020.01.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 83 3857406 2020.01.22 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 144 3774788 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 4022574 2020.03.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 158 3993877 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3868571 2020.01.26 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4505930 2020.06.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3908447 2020.02.09 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 3852630 2020.01.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 22 3818753 2020.01.12 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 3774787 2020.01.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 72 3774786 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 3857228 2020.01.22 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 43 3879805 2020.01.30 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 802 3788842 2020.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 13 3819309 2020.01.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 294 3778941 2020.01.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3815594 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 62 4293379 2020.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 4293500 2020.05.02 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 4029421 2020.03.16 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 4556885 2020.06.21 mapa