Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski
Liczba gatunków: 296Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1088 3773788 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 3830241 2020.01.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 829 3801169 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 3982161 2020.03.04
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 321 3801174 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 11 3982186 2020.03.04
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 3787335 2020.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 8169 3791394 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 23 3801173 2020.01.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7654 3801176 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 10 3903828 2020.02.08 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 155749 3801171 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 11 4007174 2020.03.10
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 190 3791346 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 214 3796676 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1803 3791347 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 99 3791367 2020.01.04 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3952112 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 503 3787315 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 202 3787312 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 367 3776091 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 94 3796674 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4554492 2020.06.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 24 3942032 2020.02.20 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3774221 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 3947759 2020.02.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 699 3947748 2020.02.22 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4272876 2020.04.29
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11936 3787333 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 533 3801195 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 74 3992950 2020.03.07 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 638 3947758 2020.02.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1199 3773780 2020.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 9899 3836567 2020.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8829 3773779 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 652 3836595 2020.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2067 3836568 2020.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 21 3908019 2020.02.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 10 4439530 2020.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 3780589 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 80 3896123 2020.02.05 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 4 4257503 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 4151337 2020.04.11
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 85 3896105 2020.02.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 4083459 2020.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 582 3791354 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 22 3787320 2020.01.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 43 3942011 2020.02.20 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 132 3773781 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 73 3857430 2020.01.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 6992 3801182 2020.01.06 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 13 4295885 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 64 3773787 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 11 4272879 2020.04.29 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 403 4362646 2020.05.11 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 10 4234045 2020.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 22 4139739 2020.04.08 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 20 4312827 2020.05.04 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 4336521 2020.05.08 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4444113 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 22 4170378 2020.04.15 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 11336 3787321 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 6316 3774413 2020.01.01 mapa