Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

AKW : Anna Kamilewicz-Wicik
Liczba gatunków: 174Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 97 3780737 2020.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4713684 2020.08.22 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3919689 2020.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4235856 2020.04.24 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 128 3820761 2020.01.12 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3919712 2020.02.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 3919691 2020.02.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 130 3919690 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 97 3921231 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 31 3923551 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3923552 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 411 3911973 2020.02.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3917174 2020.02.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 3780834 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3923556 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 3996189 2020.03.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 3916640 2020.02.13 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3919692 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 3780835 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4228578 2020.04.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3997055 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 337 3774322 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3889209 2020.02.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3809189 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 22 3781783 2020.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4496440 2020.06.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 22 3773231 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4342797 2020.05.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4228574 2020.04.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4244492 2020.04.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3915725 2020.02.13 mapa