Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Taurea : Monika Żochowska
Liczba gatunków: 201Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 444 3784069 2020.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4596952 2020.07.05
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4482574 2020.06.04
X pospolity gęgawa, Anser anser 385 4150140 2020.04.11
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 85 3860737 2020.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 90 3774678 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3880303 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 211 4198548 2020.04.20
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4653087 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 51 3845170 2020.01.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 4014959 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 4198542 2020.04.20
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4408900 2020.05.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4653389 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 978 3774670 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3843098 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 3937794 2020.02.19 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 3784085 2020.01.03 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4446260 2020.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 61 3816067 2020.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4302847 2020.05.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia