Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Taurea : Monika Żochowska
Liczba gatunków: 248Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4920241 2020.11.14 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1653 3784069 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 54 4920412 2020.11.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 49 4596952 2020.07.05
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4873842 2020.10.25 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 4724862 2020.08.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4482574 2020.06.04
X pospolity gęgawa, Anser anser 2973 4150140 2020.04.11
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4921164 2020.11.14 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 42 4870269 2020.10.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 448 4836094 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 101 4870196 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4870168 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 4855153 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 433 3860737 2020.01.24 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 4873811 2020.10.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1636 3774678 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 6 4870209 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 3880303 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 286 4198548 2020.04.20
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4653087 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 294 3845170 2020.01.19 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 4855182 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 4014959 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 148 4198542 2020.04.20
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 829 4408900 2020.05.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 342 4653389 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4421 3774670 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 61 3843098 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3569 3937794 2020.02.19 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 3784085 2020.01.03 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4446260 2020.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 97 3816067 2020.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 4302847 2020.05.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 143 3774693 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4609936 2020.07.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 372 4012953 2020.03.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 15 4870200 2020.10.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 23 4482575 2020.06.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 58 3784087 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 69 4577551 2020.06.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 476 4012955 2020.03.13 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 13 4689382 2020.08.12 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 3845216 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 4587361 2020.07.02
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba