Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak
Liczba gatunków: 213Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 114 6386910 2022.01.19 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6491884 2022.02.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6403509 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 35 6359054 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 68 6390519 2022.01.22 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7538 6390544 2022.01.22 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 6612105 2022.03.26 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2507 6491892 2022.02.26 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6612104 2022.03.26 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 6403505 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 7 6405525 2022.01.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 8 6403507 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 48 6403503 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 6386907 2022.01.19 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 48 6352047 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 66 6352163 2022.01.09 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6352050 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 50 6491869 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 211 6386906 2022.01.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 66 6386908 2022.01.19 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 19 6403494 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 34 6576059 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6612113 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6491911 2022.02.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 107 6407006 2022.01.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 725 6340517 2022.01.07 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 6491902 2022.02.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 49 6340749 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7214058 2022.07.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6390539 2022.01.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6374968 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6842723 2022.05.01
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 23 6340515 2022.01.07 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 6612109 2022.03.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 6389462 2022.01.21 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6403506 2022.01.26 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 6612110 2022.03.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6340506 2022.01.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6554946 2022.03.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 51 6500399 2022.02.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6491893 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7214060 2022.07.09 mapa