DRUŻYNA

Drużyna: Team BY. Obserwator: Yury Shashenko

Liczba gatunków: 274

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 93 385 87 87 2 19 29 37
2 44 129 123 42 6 17 13 6
3 63 200 164 56 4 17 23 12
4 72 109 222 64 2 38 24 0
5 61 116 268 52 8 31 12 1
6 12 19 274 10 4 5 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8611345 2023.06.08 MB
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 8609552 2023.06.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 2 8597826 2023.06.05 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8597828 2023.06.05 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8597825 2023.06.05 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8597829 2023.06.05 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8597827 2023.06.05 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8596960 2023.06.05 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8586575 2023.06.03 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 8579716 2023.06.02 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 8579715 2023.06.02 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8571009 2023.06.01 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8569071 2023.05.31 PM
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8568056 2023.05.31 PM
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8566111 2023.05.31 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8565104 2023.05.30 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564540 2023.05.30 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8563114 2023.05.30 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 8562457 2023.05.30 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8550837 2023.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8548779 2023.05.28 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8546309 2023.05.28 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8546310 2023.05.28 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8541772 2023.05.27 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8539686 2023.05.27 MB
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8538647 2023.05.27 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8538233 2023.05.27 ŁD
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8538060 2023.05.27 ŁD
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 8496754 2023.05.20
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8496738 2023.05.20
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8496085 2023.05.20
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8490060 2023.05.20
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 8490032 2023.05.20
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 8489987 2023.05.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8457538 2023.05.14
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8457047 2023.05.14
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8456595 2023.05.14
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8455198 2023.05.14
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8443576 2023.05.13
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8428337 2023.05.11
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8416187 2023.05.09 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8415393 2023.05.09 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 8411941 2023.05.09 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 8411942 2023.05.09 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8411940 2023.05.09 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8409662 2023.05.08 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8409661 2023.05.08 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8409660 2023.05.08 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8408078 2023.05.08 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8408024 2023.05.08 ŁD
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 8400536 2023.05.07 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8396386 2023.05.07 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8396310 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8396311 2023.05.07 WP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8396309 2023.05.06 MP
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8374016 2023.05.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8373926 2023.05.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8366322 2023.05.03 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8361384 2023.05.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8360333 2023.05.03 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8360235 2023.05.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8359768 2023.05.03 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8355181 2023.05.02 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8355180 2023.05.02 LB
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 8351636 2023.05.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8350093 2023.05.02 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 4 8346546 2023.05.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8344740 2023.05.01 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8344650 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8344543 2023.05.01 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8341766 2023.05.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8339514 2023.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8339249 2023.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8332913 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8332217 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8329564 2023.04.30 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8327628 2023.04.30 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8327627 2023.04.30 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 8325954 2023.04.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8325591 2023.04.29 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8325590 2023.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8309267 2023.04.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8309056 2023.04.27 PL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 8308610 2023.04.27 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8308609 2023.04.25 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8299323 2023.04.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8297136 2023.04.25 PL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8283784 2023.04.23 MB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8282863 2023.04.23 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8281198 2023.04.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 8278410 2023.04.23 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8277823 2023.04.23 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8277322 2023.04.23 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8277319 2023.04.23 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8277321 2023.04.23 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8277088 2023.04.23 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8275063 2023.04.23 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8275039 2023.04.23 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8275002 2023.04.23 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8274997 2023.04.23 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8271595 2023.04.22 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8267763 2023.04.22 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8266687 2023.04.22 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8264880 2023.04.22 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8249811 2023.04.19
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8239486 2023.04.18
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8239485 2023.04.18
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8225534 2023.04.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8223262 2023.04.16
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 8219305 2023.04.15
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8216087 2023.04.15
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8215981 2023.04.15
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8211753 2023.04.15
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8211740 2023.04.15
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8211651 2023.04.15
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 8211322 2023.04.15
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8211305 2023.04.15
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8211304 2023.04.15
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8211303 2023.04.15
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8211302 2023.04.15
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8211301 2023.04.15
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8207280 2023.04.14
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8199316 2023.04.13 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8199137 2023.04.13 ZP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8193345 2023.04.12
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8177665 2023.04.10 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 8175334 2023.04.10 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8175335 2023.04.10 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 8173064 2023.04.09 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8173065 2023.04.09 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8173062 2023.04.09 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8173063 2023.04.09 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8165528 2023.04.08 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8162383 2023.04.08 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8158850 2023.04.08 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8158849 2023.04.08 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8152776 2023.04.06
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 8149425 2023.04.06
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8149424 2023.04.06
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8149384 2023.04.06
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8149270 2023.04.06
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8132097 2023.04.02
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8129000 2023.04.02
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8128491 2023.04.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8128492 2023.04.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8113641 2023.03.31
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8113637 2023.03.31
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8107254 2023.03.30
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8105806 2023.03.29
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8096728 2023.03.27
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8091223 2023.03.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8091194 2023.03.26
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8090618 2023.03.26
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8089171 2023.03.26
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8087770 2023.03.26
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8087159 2023.03.26
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8081012 2023.03.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8075761 2023.03.25 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8075267 2023.03.25 LS
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8075266 2023.03.25 LS
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8073788 2023.03.25 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8067812 2023.03.24
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8067811 2023.03.24
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8066718 2023.03.24
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8064389 2023.03.23
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8062026 2023.03.23
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8061013 2023.03.23
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8060938 2023.03.23
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8060937 2023.03.23
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8060936 2023.03.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8044307 2023.03.20
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 8042529 2023.03.19 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 8 8042530 2023.03.19 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8024539 2023.03.18 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8020517 2023.03.18 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8014931 2023.03.17
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8014932 2023.03.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8014930 2023.03.17
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7996718 2023.03.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7994328 2023.03.12
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7993323 2023.03.12
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7992835 2023.03.12
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7992738 2023.03.12
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7991817 2023.03.12
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7991818 2023.03.12
pospolity łyska, Fulica atra 20 7990322 2023.03.12
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7990319 2023.03.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 7990320 2023.03.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7990321 2023.03.12
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7990318 2023.03.12
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7990317 2023.03.12
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7990316 2023.03.12
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7989071 2023.03.12
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7987796 2023.03.11
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7987795 2023.03.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7977488 2023.03.09
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7977489 2023.03.09
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7973592 2023.03.08
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7973518 2023.03.08
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7970140 2023.03.07
rzadki uszatka, Asio otus 1 7958776 2023.03.04
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7958775 2023.03.04
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7958774 2023.03.04
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 3 7958773 2023.03.04
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7955232 2023.03.04
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7955119 2023.03.04
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7955120 2023.03.04
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7946952 2023.03.02
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7942143 2023.02.28
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7941103 2023.02.28 KP
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 1 7941102 2023.02.28 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7934531 2023.02.26
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7930938 2023.02.26
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 7930937 2023.02.26
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 7914563 2023.02.22 PL
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 7906368 2023.02.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7903610 2023.02.19 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 25 7903609 2023.02.19 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7901086 2023.02.18 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 7892935 2023.02.15 PL
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7891501 2023.02.15 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7890647 2023.02.15 WM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7890490 2023.02.15 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7890190 2023.02.15 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 7890149 2023.02.15 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 7887682 2023.02.14 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 7887683 2023.02.14 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7887681 2023.02.14 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7884572 2023.02.13 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7884571 2023.02.13 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7884503 2023.02.13 PL
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7877500 2023.02.12 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7877499 2023.02.11 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7868798 2023.02.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7855134 2023.02.05
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7854854 2023.02.05
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7854405 2023.02.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7854285 2023.02.05
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7854062 2023.02.05
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7853971 2023.02.05
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7853557 2023.02.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7853393 2023.02.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7850607 2023.02.04
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7850606 2023.02.04
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7850605 2023.02.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7850398 2023.02.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7850397 2023.02.04
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 7850194 2023.02.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7849672 2023.02.04
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7849369 2023.02.04
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7849234 2023.02.04
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 7846908 2023.02.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7833152 2023.01.29 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7824693 2023.01.27 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7815714 2023.01.24
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 5 7804233 2023.01.21 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7778411 2023.01.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7777815 2023.01.14
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7777101 2023.01.14
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7773473 2023.01.13
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7770310 2023.01.12
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7765083 2023.01.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7763133 2023.01.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7757317 2023.01.08 PM
rzadki alka, Alca torda 7 7756649 2023.01.08 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7755550 2023.01.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7752963 2023.01.07 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7749670 2023.01.07 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7749647 2023.01.07 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7749646 2023.01.07 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7749645 2023.01.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7749103 2023.01.07 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 26 7745857 2023.01.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7745494 2023.01.06 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7745492 2023.01.06 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7745299 2023.01.06 PM
pospolity łyska, Fulica atra 150 7745113 2023.01.06 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7744853 2023.01.06 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7744784 2023.01.06 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7744484 2023.01.06 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7744483 2023.01.06 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7743516 2023.01.06 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7743447 2023.01.06 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7743448 2023.01.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7743444 2023.01.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7743446 2023.01.06 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7743445 2023.01.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7743270 2023.01.06 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7743268 2023.01.06 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7743271 2023.01.06 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7743269 2023.01.06 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7743052 2023.01.06 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7743041 2023.01.06 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7743042 2023.01.06 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7743036 2023.01.06 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7743035 2023.01.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7742980 2023.01.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7742979 2023.01.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7742978 2023.01.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7742981 2023.01.06 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7742956 2023.01.06 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7738778 2023.01.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7738638 2023.01.04
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7738576 2023.01.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7738569 2023.01.04
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7738561 2023.01.04
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7738551 2023.01.04
pospolity sroka, Pica pica 1 7738540 2023.01.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7738490 2023.01.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7736667 2023.01.03
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7736536 2023.01.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7736501 2023.01.03
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7736492 2023.01.03
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7736488 2023.01.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7736477 2023.01.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7735622 2023.01.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7735542 2023.01.03
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7735512 2023.01.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7735493 2023.01.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7735427 2023.01.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7726393 2023.01.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7724993 2023.01.01
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7724988 2023.01.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7724885 2023.01.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7724849 2023.01.01
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7724848 2023.01.01
pospolity kos, Turdus merula 1 7724664 2023.01.01
pospolity żuraw, Grus grus 7 7724592 2023.01.01
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7724590 2023.01.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7724553 2023.01.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7724515 2023.01.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7724498 2023.01.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7724456 2023.01.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7724444 2023.01.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7724445 2023.01.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7724436 2023.01.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7724428 2023.01.01
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7724427 2023.01.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7724373 2023.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7724371 2023.01.01
pospolity bogatka, Parus major 1 7724372 2023.01.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7724370 2023.01.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7724369 2023.01.01
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7724368 2023.01.01
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7723193 2023.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...