REGIONYPoniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich regionów. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki).


# Region Symbol Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Σ drużyn Σ obserwacji Σ osobników
1 pomorskie PM 278 32 105 91 50 168 34620 956231
2 lubelskie LB 271 22 107 92 50 86 57608 829429
3 podlaskie PL 269 19 109 91 50 117 45988 1265601
4 dolnośląskie 265 16 107 92 50 99 83191 1205667
5 śląskie ŚL 263 15 106 92 50 87 56212 806213
6 podkarpackie PK 259 11 106 92 50 68 51587 386645
7 mazowieckie MZ 256 10 104 92 50 169 84982 538357
8 warmińsko-mazurskie WM 252 13 97 92 50 111 32367 980690
8 zachodniopomorskie ZP 252 12 99 91 50 79 19158 367443
10 małopolskie MP 251 11 98 92 50 121 48353 223645
11 wielkopolskie WP 248 12 94 92 50 107 98183 1026175
12 łódzkie ŁD 242 8 92 92 50 98 12227 611759
13 Morze Bałtyckie MB 238 21 80 87 50 154 10496 238953
14 świętokrzyskie ŚK 227 5 82 90 50 66 6442 64872
15 kujawsko-pomorskie KP 222 5 75 92 50 82 8355 148086
16 opolskie OP 220 3 77 90 50 50 4769 55978
17 lubuskie LS 213 3 68 92 50 63 8022 169618


Ta zakładka umożliwia porównanie list widzianych gatunków między poszczególnymi regionami.


# Gatunek Kat. WP ŚK ZP ŚL PK MZ PL LS ŁD KP LB OP PM MP WM MB Rząd Rodzina
192 nur rdzawoszyi, Gavia stellata rzadki Nury Nury
193 nur czarnoszyi, Gavia arctica rzadki Nury Nury
195 lodowiec, Gavia immer bardzo rzadki Nury Nury
196 nur białodzioby, Gavia adamsii bardzo rzadki Nury Nury
59 perkozek, Tachybaptus ruficollis dość pospolity Perkozowe Perkozy
62 perkoz rogaty, Podiceps auritus rzadki Perkozowe Perkozy
63 zausznik, Podiceps nigricollis rzadki Perkozowe Perkozy
61 perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus pospolity Perkozowe Perkozy
60 perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena rzadki Perkozowe Perkozy
200 fulmar, Fulmarus glacialis bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
201 burzyk żółtodzioby, Calonectris diomedea bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
202 burzyk szary, Ardenna grisea bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
203 burzyk północny, Puffinus puffinus bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
198 nawałnik burzowy, Hydrobates pelagicus bardzo rzadki Rurkonose Nawałniki
199 nawałnik duży, Hydrobates leucorhous bardzo rzadki Rurkonose Nawałniki
207 pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus bardzo rzadki Pelikanowe Pelikany
208 pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus bardzo rzadki Pelikanowe Pelikany
220 głuptak, Morus bassanus bardzo rzadki Głuptakowate Głuptaki
224 kormoran, Phalacrocorax carbo pospolity Głuptakowate Kormorany
223 kormoran czubaty, Gulosus aristotelis bardzo rzadki Głuptakowate Kormorany
222 kormoran mały, Microcarbo pygmeus bardzo rzadki Głuptakowate Kormorany
214 czapla siwa, Ardea cinerea pospolity Pelikanowe Czaplowate | Czaple
215 czapla purpurowa, Ardea purpurea bardzo rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
212 czapla modronosa, Ardeola ralloides bardzo rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
213 czapla złotawa, Bubulcus ibis bardzo rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
216 czapla biała, Ardea alba pospolity Pelikanowe Czaplowate | Czaple
217 czapla nadobna, Egretta garzetta rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
211 ślepowron, Nycticorax nycticorax rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
210 bączek, Ixobrychus minutus rzadki Pelikanowe Czaplowate | Botaurinae
209 bąk, Botaurus stellaris dość pospolity Pelikanowe Czaplowate | Botaurinae
206 bocian biały, Ciconia ciconia pospolity Bocianowe Bociany
205 bocian czarny, Ciconia nigra dość pospolity Bocianowe Bociany
218 warzęcha, Platalea leucorodia bardzo rzadki Pelikanowe Ibisy | Warzęchy
219 ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus bardzo rzadki Pelikanowe Ibisy | Ibisy
57 flaming różowy, Phoenicopterus roseus bardzo rzadki Flamingowe Flamingi
4 łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
3 łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
2 łabędź niemy, Cygnus olor pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
9 gęgawa, Anser anser pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
13 gęś białoczelna, Anser albifrons dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
14 gęś mała, Anser erythropus bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
10 gęś zbożowa, Anser fabalis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
12 gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
11 gęś tundrowa, Anser serrirostris dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
5 bernikla obrożna, Branta bernicla bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
6 bernikla białolica, Branta leucopsis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
8 bernikla kanadyjska, Branta canadensis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
7 bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
30 kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
28 gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
29 ohar, Tadorna tadorna rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
45 krzyżówka, Anas platyrhynchos pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
41 cyranka modroskrzydła, Spatula discors bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
39 cyranka, Spatula querquedula dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
47 cyraneczka, Anas crecca dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
48 cyraneczka karolińska, Anas carolinensis bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
38 bajkałówka, Sibirionetta formosa bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
46 rożeniec, Anas acuta dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
43 świstun, Mareca penelope dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
44 świstun amerykański, Mareca americana bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
49 mandarynka, Aix galericulata rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
42 krakwa, Mareca strepera dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
40 płaskonos, Spatula clypeata dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
31 hełmiatka, Netta rufina rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
32 głowienka, Aythya ferina dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
35 czernica, Aythya fuligula dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
34 czerniczka, Aythya collaris bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
33 podgorzałka, Aythya nyroca rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
36 ogorzałka, Aythya marila rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
37 ogorzałka mała, Aythya affinis bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
23 gągoł, Bucephala clangula dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
15 lodówka, Clangula hyemalis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
27 kamieniuszka, Histrionicus histrionicus bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
17 edredon, Somateria mollissima rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
16 turkan, Somateria spectabilis bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
21 markaczka, Melanitta nigra rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
19 uhla, Melanitta fusca rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
18 birginiak, Polysticta stelleri bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
1 sterniczka, Oxyura leucocephala bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
24 bielaczek, Mergellus albellus rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
25 nurogęś, Mergus merganser pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
26 szlachar, Mergus serrator rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
226 kaniuk, Elanus caeruleus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Kaniuki
227 trzmielojad, Pernis apivorus rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Orłosępy
249 kania ruda, Milvus milvus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
250 kania czarna, Milvus migrans rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
246 jastrząb, Accipiter gentilis dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
245 krogulec, Accipiter nisus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
253 kurhannik, Buteo rufinus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
252 myszołów, Buteo buteo pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
251 myszołów włochaty, Buteo lagopus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
238 orzeł południowy, Aquila fasciata bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
239 orzełek, Hieraaetus pennatus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
237 orzeł przedni, Aquila chrysaetos rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
236 orzeł cesarski, Aquila heliaca bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
234 orlik grubodzioby, Clanga clanga rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
233 orlik krzykliwy, Clanga pomarina rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
248 bielik, Haliaeetus albicilla pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
232 sęp kasztanowaty, Aegypius monachus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
231 sęp płowy, Gyps fulvus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
229 ścierwnik, Neophron percnopterus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Orłosępy
228 orłosęp, Gypaetus barbatus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Orłosępy
241 błotniak zbożowy, Circus cyaneus rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
242 błotniak stepowy, Circus macrourus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
243 błotniak łąkowy, Circus pygargus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
240 błotniak stawowy, Circus aeruginosus pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
230 gadożer, Circaetus gallicus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
225 rybołów, Pandion haliaetus rzadki Szponiaste Rybołowy
289 raróg górski, Falco biarmicus bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
288 raróg, Falco cherrug bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
290 białozór, Falco rusticolus bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
291 sokół wędrowny, Falco peregrinus rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
286 kobuz, Falco subbuteo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
287 sokół skalny, Falco eleonorae bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
285 drzemlik, Falco columbarius rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
284 kobczyk, Falco vespertinus rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
282 pustułeczka, Falco naumanni bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
283 pustułka, Falco tinnunculus pospolity Sokołowe Sokołowate | Sokoły
55 głuszec, Tetrao urogallus bardzo rzadki Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
56 cietrzew, Lyrurus tetrix rzadki Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
53 jarząbek, Tetrastes bonasia rzadki Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
52 kuropatwa, Perdix perdix dość pospolity Grzebiące Kurowate | Kuropatwy
50 przepiórka, Coturnix coturnix rzadki Grzebiące Kurowate | Kuropatwy
51 bażant, Phasianus colchicus pospolity Grzebiące Kurowate | Bażanty
84 żuraw, Grus grus pospolity Żurawiowe Żurawie | Żurawie
83 żuraw stepowy, Grus virgo bardzo rzadki Żurawiowe Żurawie | Żurawie
76 wodnik, Rallus aquaticus dość pospolity Żurawiowe Chruściele
77 derkacz, Crex crex rzadki Żurawiowe Chruściele
79 zielonka, Zapornia parva rzadki Żurawiowe Chruściele
80 karliczka, Zapornia pusilla bardzo rzadki Żurawiowe Chruściele
78 kropiatka, Porzana porzana rzadki Żurawiowe Chruściele
81 kokoszka, Gallinula chloropus dość pospolity Żurawiowe Chruściele
82 łyska, Fulica atra pospolity Żurawiowe Chruściele
85 strepet, Tetrax tetrax bardzo rzadki Dropie Dropie
86 drop, Otis tarda bardzo rzadki Dropie Dropie
89 ostrygojad, Haematopus ostralegus rzadki Siewkowe | Siewkowce Ostrygojady
102 czajka stepowa, Vanellus leucurus bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
101 czajka towarzyska, Vanellus gregarius bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
99 czajka, Vanellus vanellus pospolity Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
92 siewnica, Pluvialis squatarola rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Siewki
93 siewka złota, Pluvialis apricaria rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Siewki
97 sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
98 sieweczka rzeczna, Charadrius dubius dość pospolity Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
106 sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
96 mornel, Eudromias morinellus bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
107 kulik mniejszy, Numenius phaeopus rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Kuliki
108 kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris bardzo rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Kuliki
109 kulik wielki, Numenius arquata dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Kuliki
111 rycyk, Limosa limosa dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Rycyki
110 szlamnik, Limosa lapponica rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Rycyki
140 brodziec śniady, Tringa erythropus rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
143 krwawodziób, Tringa totanus dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
145 brodziec pławny, Tringa stagnatilis rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
141 kwokacz, Tringa nebularia dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
138 samotnik, Tringa ochropus dość pospolity