REGIONYPoniższa tabela zawiera szczegółowe wyniki wszystkich regionów. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki).


# Region Symbol Σ gatunków bardzo rzadki rzadki dość pospolity pospolity Σ drużyn Σ obserwacji Σ osobników
1 pomorskie PM 267 21 105 91 50 150 23319 815570
2 lubelskie LB 263 19 102 92 50 81 45716 596444
2 podlaskie PL 263 16 106 91 50 111 40688 1138011
4 dolnośląskie 259 14 103 92 50 88 67821 870357
4 śląskie ŚL 259 13 104 92 50 86 47630 594577
6 podkarpackie PK 252 8 102 92 50 67 42815 280067
7 mazowieckie MZ 251 8 101 92 50 138 68302 395011
8 małopolskie MP 246 11 93 92 50 118 41005 173656
8 zachodniopomorskie ZP 246 6 99 91 50 76 15891 278964
10 warmińsko-mazurskie WM 245 8 95 92 50 100 26378 694306
11 wielkopolskie WP 242 10 90 92 50 92 81465 812352
12 łódzkie ŁD 232 5 85 92 50 89 10513 527582
13 Morze Bałtyckie MB 222 10 77 85 50 140 8007 173461
14 świętokrzyskie ŚK 220 4 76 90 50 64 5754 57167
15 kujawsko-pomorskie KP 215 4 69 92 50 68 7024 112924
16 lubuskie LS 213 3 68 92 50 62 7733 163960
17 opolskie OP 211 2 69 90 50 45 4257 48953


Ta zakładka umożliwia porównanie list widzianych gatunków między poszczególnymi regionami.


# Gatunek Kat. WP ŚK ZP ŚL PK MZ PL LS ŁD KP LB OP PM MP WM MB Rząd Rodzina
191 nur rdzawoszyi, Gavia stellata rzadki Nury Nury
192 nur czarnoszyi, Gavia arctica rzadki Nury Nury
194 lodowiec, Gavia immer bardzo rzadki Nury Nury
195 nur białodzioby, Gavia adamsii bardzo rzadki Nury Nury
59 perkozek, Tachybaptus ruficollis dość pospolity Perkozowe Perkozy
62 perkoz rogaty, Podiceps auritus rzadki Perkozowe Perkozy
63 zausznik, Podiceps nigricollis rzadki Perkozowe Perkozy
61 perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus pospolity Perkozowe Perkozy
60 perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena rzadki Perkozowe Perkozy
199 fulmar, Fulmarus glacialis bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
200 burzyk żółtodzioby, Calonectris diomedea bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
201 burzyk szary, Ardenna grisea bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
202 burzyk północny, Puffinus puffinus bardzo rzadki Rurkonose Burzykowate
197 nawałnik burzowy, Hydrobates pelagicus bardzo rzadki Rurkonose Nawałniki
198 nawałnik duży, Hydrobates leucorhous bardzo rzadki Rurkonose Nawałniki
206 pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus bardzo rzadki Pelikanowe Pelikany
207 pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus bardzo rzadki Pelikanowe Pelikany
219 głuptak, Morus bassanus bardzo rzadki Głuptakowate Głuptaki
222 kormoran, Phalacrocorax carbo pospolity Głuptakowate Kormorany
221 kormoran czubaty, Gulosus aristotelis bardzo rzadki Głuptakowate Kormorany
220 kormoran mały, Microcarbo pygmaeus bardzo rzadki Głuptakowate Kormorany
213 czapla siwa, Ardea cinerea pospolity Pelikanowe Czaplowate | Czaple
214 czapla purpurowa, Ardea purpurea bardzo rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
211 czapla modronosa, Ardeola ralloides bardzo rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
212 czapla złotawa, Bubulcus ibis bardzo rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
215 czapla biała, Ardea alba pospolity Pelikanowe Czaplowate | Czaple
216 czapla nadobna, Egretta garzetta rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
210 ślepowron, Nycticorax nycticorax rzadki Pelikanowe Czaplowate | Czaple
209 bączek, Ixobrychus minutus rzadki Pelikanowe Czaplowate | Botaurinae
208 bąk, Botaurus stellaris dość pospolity Pelikanowe Czaplowate | Botaurinae
205 bocian biały, Ciconia ciconia pospolity Bocianowe Bociany
204 bocian czarny, Ciconia nigra dość pospolity Bocianowe Bociany
217 warzęcha, Platalea leucorodia bardzo rzadki Pelikanowe Ibisy | Warzęchy
218 ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus bardzo rzadki Pelikanowe Ibisy | Ibisy
57 flaming różowy, Phoenicopterus roseus bardzo rzadki Flamingowe Flamingi
4 łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
3 łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
2 łabędź niemy, Cygnus olor pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
9 gęgawa, Anser anser pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
13 gęś białoczelna, Anser albifrons dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
14 gęś mała, Anser erythropus bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
10 gęś zbożowa, Anser fabalis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
12 gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
11 gęś tundrowa, Anser serrirostris dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
5 bernikla obrożna, Branta bernicla bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
6 bernikla białolica, Branta leucopsis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
8 bernikla kanadyjska, Branta canadensis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
7 bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
30 kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
28 gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
29 ohar, Tadorna tadorna rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
45 krzyżówka, Anas platyrhynchos pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
41 cyranka modroskrzydła, Spatula discors bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
39 cyranka, Spatula querquedula dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
47 cyraneczka, Anas crecca dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
48 cyraneczka karolińska, Anas carolinensis bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
38 bajkałówka, Sibirionetta formosa bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
46 rożeniec, Anas acuta dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
43 świstun, Mareca penelope dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
44 świstun amerykański, Mareca americana bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
49 mandarynka, Aix galericulata rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
42 krakwa, Mareca strepera dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
40 płaskonos, Spatula clypeata dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
31 hełmiatka, Netta rufina rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
32 głowienka, Aythya ferina dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
35 czernica, Aythya fuligula dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
34 czerniczka, Aythya collaris bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
33 podgorzałka, Aythya nyroca rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
36 ogorzałka, Aythya marila rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
37 ogorzałka mała, Aythya affinis bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
23 gągoł, Bucephala clangula dość pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
15 lodówka, Clangula hyemalis rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
27 kamieniuszka, Histrionicus histrionicus bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
17 edredon, Somateria mollissima rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
16 turkan, Somateria spectabilis bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
21 markaczka, Melanitta nigra rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
19 uhla, Melanitta fusca rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
18 birginiak, Polysticta stelleri bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
1 sterniczka, Oxyura leucocephala bardzo rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
24 bielaczek, Mergellus albellus rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
25 nurogęś, Mergus merganser pospolity Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
26 szlachar, Mergus serrator rzadki Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
224 kaniuk, Elanus caeruleus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Kaniuki
225 trzmielojad, Pernis apivorus rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Orłosępy
246 kania ruda, Milvus milvus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
247 kania czarna, Milvus migrans rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
243 jastrząb, Accipiter gentilis dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
242 krogulec, Accipiter nisus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
250 kurhannik, Buteo rufinus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
249 myszołów, Buteo buteo pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
248 myszołów włochaty, Buteo lagopus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
236 orzełek, Hieraaetus pennatus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
235 orzeł przedni, Aquila chrysaetos rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
234 orzeł cesarski, Aquila heliaca bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
232 orlik grubodzioby, Clanga clanga rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
231 orlik krzykliwy, Clanga pomarina rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
245 bielik, Haliaeetus albicilla pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
230 sęp kasztanowaty, Aegypius monachus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
229 sęp płowy, Gyps fulvus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
227 ścierwnik, Neophron percnopterus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Orłosępy
226 orłosęp, Gypaetus barbatus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Orłosępy
238 błotniak zbożowy, Circus cyaneus rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
239 błotniak stepowy, Circus macrourus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
240 błotniak łąkowy, Circus pygargus dość pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
237 błotniak stawowy, Circus aeruginosus pospolity Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
228 gadożer, Circaetus gallicus bardzo rzadki Szponiaste Jastrzębiowate | Jastrzębie
223 rybołów, Pandion haliaetus rzadki Szponiaste Rybołowy
285 raróg, Falco cherrug bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
286 białozór, Falco rusticolus bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
287 sokół wędrowny, Falco peregrinus rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
283 kobuz, Falco subbuteo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
284 sokół skalny, Falco eleonorae bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
282 drzemlik, Falco columbarius rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
281 kobczyk, Falco vespertinus rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
279 pustułeczka, Falco naumanni bardzo rzadki Sokołowe Sokołowate | Sokoły
280 pustułka, Falco tinnunculus pospolity Sokołowe Sokołowate | Sokoły
55 głuszec, Tetrao urogallus bardzo rzadki Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
56 cietrzew, Lyrurus tetrix rzadki Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
53 jarząbek, Tetrastes bonasia rzadki Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
52 kuropatwa, Perdix perdix dość pospolity Grzebiące Kurowate | Kuropatwy
50 przepiórka, Coturnix coturnix rzadki Grzebiące Kurowate | Kuropatwy
51 bażant, Phasianus colchicus pospolity Grzebiące Kurowate | Bażanty
84 żuraw, Grus grus pospolity Żurawiowe Żurawie | Żurawie
83 żuraw stepowy, Grus virgo bardzo rzadki Żurawiowe Żurawie | Żurawie
76 wodnik, Rallus aquaticus dość pospolity Żurawiowe Chruściele
77 derkacz, Crex crex rzadki Żurawiowe Chruściele
79 zielonka, Zapornia parva rzadki Żurawiowe Chruściele
80 karliczka, Zapornia pusilla bardzo rzadki Żurawiowe Chruściele
78 kropiatka, Porzana porzana rzadki Żurawiowe Chruściele
81 kokoszka, Gallinula chloropus dość pospolity Żurawiowe Chruściele
82 łyska, Fulica atra pospolity Żurawiowe Chruściele
85 strepet, Tetrax tetrax bardzo rzadki Dropie Dropie
86 drop, Otis tarda bardzo rzadki Dropie Dropie
89 ostrygojad, Haematopus ostralegus rzadki Siewkowe | Siewkowce Ostrygojady
106 czajka stepowa, Vanellus leucurus bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
105 czajka towarzyska, Vanellus gregarius bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
103 czajka, Vanellus vanellus pospolity Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
92 siewnica, Pluvialis squatarola rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Siewki
93 siewka złota, Pluvialis apricaria rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Siewki
97 sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
98 sieweczka rzeczna, Charadrius dubius dość pospolity Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
99 sieweczka morska, Charadrius alexandrinus bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
96 mornel, Charadrius morinellus bardzo rzadki Siewkowe | Siewkowce Sieweczkowate | Sieweczki
107 kulik mniejszy, Numenius phaeopus rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Kuliki
108 kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris bardzo rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Kuliki
109 kulik wielki, Numenius arquata dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Kuliki
111 rycyk, Limosa limosa dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Rycyki
110 szlamnik, Limosa lapponica rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Rycyki
139 brodziec śniady, Tringa erythropus rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
142 krwawodziób, Tringa totanus dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
144 brodziec pławny, Tringa stagnatilis rzadki Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
140 kwokacz, Tringa nebularia dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
137 samotnik, Tringa ochropus dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
143 łęczak, Tringa glareola dość pospolity Siewkowe | Bekasowce Bekasowate | Brodźce
135 brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos dość pospolity