Pełna lista obserwacji drużyny

Matka szpaków : Monika Turczyńska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7372072 2022.08.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7372071 2022.08.31 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7372073 2022.08.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7372070 2022.08.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7371391 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7371389 2022.08.31 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7371390 2022.08.31 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7371388 2022.08.31 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7371387 2022.08.31 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7370834 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7370833 2022.08.31 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7370832 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7370830 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7370831 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7370645 2022.08.31 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7370646 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7370644 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7370643 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7370640 2022.08.31 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7370642 2022.08.31 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7370639 2022.08.31 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7370641 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7370636 2022.08.31 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 7370638 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7370637 2022.08.31 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7370635 2022.08.31 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7370634 2022.08.31 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7370632 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 7370633 2022.08.31 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7370329 2022.08.31 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7370327 2022.08.31 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7370326 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7370324 2022.08.31 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7370325 2022.08.31 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7370328 2022.08.31 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7370323 2022.08.31 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7370330 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7370320 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7370319 2022.08.31 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7370321 2022.08.31 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7370318 2022.08.31 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7370331 2022.08.31 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7370316 2022.08.31 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7370317 2022.08.31 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7370315 2022.08.31 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7370314 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7370313 2022.08.31 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7363094 2022.08.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7363091 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7363090 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7363089 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7363088 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7363086 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7363087 2022.08.28 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7363092 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7363093 2022.08.28 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7361239 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7361237 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7361238 2022.08.28 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7361236 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7361235 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7361234 2022.08.28 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7361231 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7361229 2022.08.28 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7361232 2022.08.28 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7361228 2022.08.28 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7361226 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7361233 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7361230 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7361227 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7361224 2022.08.28 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7361223 2022.08.28 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7361225 2022.08.28 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7361221 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7361222 2022.08.28 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7361220 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7361219 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7360159 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 4 7360158 2022.08.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7360160 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7360156 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7360157 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7359043 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7359041 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7359042 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7359040 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7359036 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7359038 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7359039 2022.08.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7359037 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7359034 2022.08.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7359035 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7359044 2022.08.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7359033 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7359032 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13 7359031 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7359029 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7359030 2022.08.27 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7358155 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 7358154 2022.08.27 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7358152 2022.08.27 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7358153 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7358150 2022.08.27 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358151 2022.08.27 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7358147 2022.08.27 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7358148 2022.08.27 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7358149 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 26 7358146 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7358145 2022.08.27 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7358144 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7358143 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7355713 2022.08.26 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7355714 2022.08.26 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7355715 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7355716 2022.08.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7355712 2022.08.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7355711 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7355710 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7355709 2022.08.26 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7355718 2022.08.26 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7355706 2022.08.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7355707 2022.08.26 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7355708 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7355705 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7354436 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7354437 2022.08.26 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 150 7354434 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7354438 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7354433 2022.08.26 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7354435 2022.08.26 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7354430 2022.08.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7354432 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7354431 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7354429 2022.08.26 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7354428 2022.08.26 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7354426 2022.08.26 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7354427 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7303134 2022.08.09 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7303133 2022.08.09 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7303135 2022.08.09 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7303131 2022.08.09 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 7303132 2022.08.09 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7302455 2022.08.09 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7302458 2022.08.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7302457 2022.08.09 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7302459 2022.08.09 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7302456 2022.08.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7302453 2022.08.09 MZ mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7302452 2022.08.09 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 7302450 2022.08.09 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7302449 2022.08.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7302451 2022.08.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7302448 2022.08.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7302454 2022.08.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7302447 2022.08.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 7286646 2022.08.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7286645 2022.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7284787 2022.08.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7284786 2022.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 7284784 2022.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7284781 2022.08.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7284782 2022.08.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7284783 2022.08.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7284785 2022.08.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7284779 2022.08.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7284778 2022.08.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7284777 2022.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7284780 2022.08.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7284776 2022.08.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7284774 2022.08.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7284775 2022.08.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7235315 2022.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7235313 2022.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7235314 2022.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7235312 2022.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7235311 2022.07.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7173855 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7173857 2022.06.29 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7173856 2022.06.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7173854 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 7173853 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7173852 2022.06.29 LB mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7173850 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7173849 2022.06.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7173848 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7173851 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7173847 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7173846 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7173844 2022.06.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7173845 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7173843 2022.06.29 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7173842 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7173392 2022.06.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7173391 2022.06.29 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7173389 2022.06.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7173390 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7173388 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7173387 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7173385 2022.06.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7173384 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7173386 2022.06.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7173383 2022.06.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7173382 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7173380 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7173381 2022.06.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7137180 2022.06.19 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 7137181 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7137179 2022.06.19 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7137178 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7137177 2022.06.18 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7137176 2022.06.18 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7127623 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7127621 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7127622 2022.06.17 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7127620 2022.06.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7127618 2022.06.17 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7127619 2022.06.17 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7127617 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7127616 2022.06.17 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7127615 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7122985 2022.06.16 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7122984 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7122362 2022.06.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7122365 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7122364 2022.06.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7122363 2022.06.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7122361 2022.06.16 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7122359 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7122360 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7111490 2022.06.14 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7111488 2022.06.14 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7111489 2022.06.14 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7111486 2022.06.14 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 7111483 2022.06.14 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7111485 2022.06.14 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7111481 2022.06.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7111484 2022.06.14 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7111480 2022.06.14 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7111482 2022.06.14 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7111478 2022.06.14 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7111477 2022.06.14 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7111476 2022.06.14 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7111479 2022.06.14 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7111474 2022.06.14 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7111475 2022.06.14 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7108461 2022.06.13 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7108460 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7108458 2022.06.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7108456 2022.06.13 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7108459 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7108457 2022.06.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7108455 2022.06.13 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7108452 2022.06.13 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7108453 2022.06.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7108454 2022.06.13 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7108451 2022.06.13 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7108449 2022.06.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7108462 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7108447 2022.06.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7108450 2022.06.13 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7108446 2022.06.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7108448 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7105481 2022.06.12 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7105479 2022.06.12 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7105478 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7105476 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7105480 2022.06.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7105477 2022.06.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105475 2022.06.12 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7105474 2022.06.12 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7074529 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7074528 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7074527 2022.06.05 LB mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7074526 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7074525 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7074524 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7074522 2022.06.05 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7074523 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7070487 2022.06.05 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7070486 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7070484 2022.06.05 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7070485 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7070482 2022.06.05 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7070481 2022.06.05 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7070483 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7070480 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7070479 2022.06.05 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7070478 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7070475 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7070477 2022.06.05 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7070476 2022.06.05 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7070473 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7070471 2022.06.05 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7070472 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7070469 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7070470 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7070467 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7070465 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7070466 2022.06.05 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7070463 2022.06.05 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 7070461 2022.06.04 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7070464 2022.06.04 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7070460 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7070458 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7070459 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7064711 2022.06.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7064709 2022.06.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7064710 2022.06.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7064708 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 7064707 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 7064706 2022.06.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7064704 2022.06.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7064705 2022.06.04 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7064703 2022.06.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7063716 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7063717 2022.06.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7063715 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7063714 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7063713 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7063712 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7063711 2022.06.04 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7063710 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7063708 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7063707 2022.06.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7063709 2022.06.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7063704 2022.06.04 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7063706 2022.06.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7063705 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7063702 2022.06.04 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7063703 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7063701 2022.06.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7063699 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7063700 2022.06.04 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7063697 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7063698 2022.06.04 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7063695 2022.06.04 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7063696 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7063732 2022.06.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7063731 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7063729 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7063730 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7063727 2022.06.04 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7063728 2022.06.04 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7063726 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7063725 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7063733 2022.06.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7063724 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7063721 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7063722 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7063723 2022.06.04 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7063720 2022.06.04 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7063719 2022.06.04 LB mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7063718 2022.06.04 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7060243 2022.06.03 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7060242 2022.06.03 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7060241 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7060245 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7060240 2022.06.03 LB mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 7060238 2022.06.03 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7060244 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7060239 2022.06.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7060261 2022.06.03 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7060258 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7060260 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7060256 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7060259 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7060253 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7060255 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7060257 2022.06.03 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7060254 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7060251 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7060252 2022.06.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7060248 2022.06.03 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7060246 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7060247 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7060249 2022.06.03 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7060250 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7057828 2022.06.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7057827 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7057824 2022.06.03 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 7057826 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7057823 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7057263 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7057262 2022.06.03 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7057261 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7057260 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7057259 2022.06.03 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7057256 2022.06.03 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 7057257 2022.06.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7057258 2022.06.03 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7057287 2022.06.03 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7057281 2022.06.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7057280 2022.06.03 LB mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7057286 2022.06.03 LB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7057284 2022.06.03 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7057285 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7057277 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7057282 2022.06.03 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7057283 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7057276 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7057279 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7057273 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7057274 2022.06.03 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7057275 2022.06.03 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 7057278 2022.06.03 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7057272 2022.06.03 LB mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7036233 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7036234 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7036232 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7036231 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7032123 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7032124 2022.05.29 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7032125 2022.05.29 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7032122 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 7032121 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7029226 2022.05.28 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7029156 2022.05.28 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7029154 2022.05.28 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7029155 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7029157 2022.05.28 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 7029153 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7029151 2022.05.28 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7029158 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7029149 2022.05.28 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7029152 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7029146 2022.05.28 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 7029147 2022.05.28 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7029150 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7029148 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7029144 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7029145 2022.05.28 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7029143 2022.05.28 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7025618 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7025617 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7025616 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7025613 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7025615 2022.05.27 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7025614 2022.05.27 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7025612 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7025611 2022.05.27 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7025609 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7025608 2022.05.27 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7025606 2022.05.27 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7025607 2022.05.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7025610 2022.05.27 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7025605 2022.05.27 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7023795 2022.05.27 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7023793 2022.05.27 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7023791 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7023792 2022.05.27 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7023794 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7023790 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7023789 2022.05.27 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 7023787 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7023786 2022.05.27 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7023785 2022.05.27 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7023788 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7023784 2022.05.27 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 7023782 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7023783 2022.05.27 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6997168 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6997166 2022.05.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6997167 2022.05.22 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6997165 2022.05.22 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6997164 2022.05.22 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6997163 2022.05.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6997159 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6997158 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6997162 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6997160 2022.05.22 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6997155 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6997157 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6997154 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6997151 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6997150 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6997152 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6997153 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6997156 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6997161 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6997147 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6997149 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6997148 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6995533 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6995534 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6995532 2022.05.22 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6995531 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6995530 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6995529 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6995528 2022.05.22 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6995527 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6995526 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6995525 2022.05.22 MZ mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6898703 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6898702 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6898699 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6898700 2022.05.08 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6898698 2022.05.08 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6898701 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6898704 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6898697 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6897977 2022.05.08 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6897976 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6897975 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 6897974 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 21 6897972 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6897971 2022.05.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6897970 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6897969 2022.05.08 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6897967 2022.05.08 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6897966 2022.05.08 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6897968 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6897965 2022.05.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6897973 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6897962 2022.05.08 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6897964 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6897963 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6897959 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6897954 2022.05.08 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6897958 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6897955 2022.05.08 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6897961 2022.05.08 PM mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6897957 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 6897956 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6897953 2022.05.08 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6897952 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6897960 2022.05.08 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6897951 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6897950 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6897949 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6897947 2022.05.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6897948 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6897944 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6897943 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6897940 2022.05.08 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6897941 2022.05.08 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6897945 2022.05.08 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6897946 2022.05.08 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6897937 2022.05.08 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6897935 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6897933 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6897936 2022.05.08 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6897934 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6897938 2022.05.08 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 6897942 2022.05.08 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6897939 2022.05.08 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6890741 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6890742 2022.05.07 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6890744 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6890748 2022.05.07 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6890739 2022.05.07 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6890743 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6890738 2022.05.07 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6890746 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6890740 2022.05.07 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6890745 2022.05.07 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6890747 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6890749 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6890737 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6887313 2022.05.07 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6887311 2022.05.07 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6887312 2022.05.07 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6887310 2022.05.07 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6887306 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6887304 2022.05.07 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6887309 2022.05.07 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6887307 2022.05.07 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6887305 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 6887303 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6887302 2022.05.07 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6887308 2022.05.07 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6887300 2022.05.07 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6887301 2022.05.07 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6887299 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6887296 2022.05.07 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6887298 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6887297 2022.05.07 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6887295 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6882501 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6882498 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6882497 2022.05.07 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6882500 2022.05.07 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6882496 2022.05.07 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6882502 2022.05.07 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6882495 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6882494 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6882499 2022.05.07 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6882493 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6882492 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6882491 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6882489 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6882490 2022.05.07 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6882488 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6882487 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6880085 2022.05.06 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6880083 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 6880084 2022.05.06 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6880082 2022.05.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6880079 2022.05.06 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6880081 2022.05.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 9 6880080 2022.05.06 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6880077 2022.05.06 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6880078 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6880076 2022.05.06 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6880075 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6880074 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 6880073 2022.05.06 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6880072 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6880071 2022.05.06 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6880070 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6880068 2022.05.06 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6880069 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6880067 2022.05.06 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6878541 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6878540 2022.05.06 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6878234 2022.05.06 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6878233 2022.05.06 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6878235 2022.05.06 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6878232 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6878231 2022.05.06 PM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6878230 2022.05.06 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6877213 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6877212 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6877210 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6877211 2022.05.06 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6877208 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6877209 2022.05.06 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6877207 2022.05.06 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 6877214 2022.05.06 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6877206 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6877205 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6877204 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6877230 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6877229 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6877227 2022.05.06 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 6877228 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6877225 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6877226 2022.05.06 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6877224 2022.05.06 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6877223 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6877222 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6877221 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6877220 2022.05.06 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6877218 2022.05.06 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6877219 2022.05.06 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6877217 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6877215 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6877216 2022.05.06 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6858100 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6858096 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6858091 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6858089 2022.05.03 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6858099 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6858101 2022.05.03 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6858093 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6858098 2022.05.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6858095 2022.05.03 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6858097 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6858090 2022.05.03 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6858094 2022.05.03 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6858086 2022.05.03 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6858092 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6858088 2022.05.03 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 6858085 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6858087 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6858084 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6858083 2022.05.03 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6858082 2022.05.03 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6858081 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6858080 2022.05.03 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6858079 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6858075 2022.05.03 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6858074 2022.05.03 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6858076 2022.05.03 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6858077 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6858073 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6858078 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 6836049 2022.05.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6836047 2022.05.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6836048 2022.05.01 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6836046 2022.05.01 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6836045 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6836044 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6836042 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6836043 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6836040 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6836041 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6836039 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6836038 2022.05.01 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6836037 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6836034 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6836035 2022.05.01 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6836036 2022.05.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6836033 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6827054 2022.04.30 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6827053 2022.04.30 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6824112 2022.04.30 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6824111 2022.04.30 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 6824107 2022.04.30 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6824110 2022.04.30 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6824109 2022.04.30 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6824108 2022.04.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6824106 2022.04.30 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6824105 2022.04.30 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6783406 2022.04.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6783407 2022.04.24 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 6783401 2022.04.24 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6783408 2022.04.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6783403 2022.04.24 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6783402 2022.04.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6783405 2022.04.24 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6783400 2022.04.24 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6783409 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6741497 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6741496 2022.04.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6741495 2022.04.18 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6741492 2022.04.18 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6741493 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6741494 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6741491 2022.04.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6741490 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 6741487 2022.04.18 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6741488 2022.04.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6741489 2022.04.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6741485 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6741486 2022.04.18 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6741484 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6741483 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6741482 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6741481 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6741499 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6741479 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6741480 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6741476 2022.04.18 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6741475 2022.04.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6741477 2022.04.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 6741478 2022.04.18 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6741474 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6741472 2022.04.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6741471 2022.04.18 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6741473 2022.04.18 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6741469 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6741467 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6741468 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6741466 2022.04.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6741470 2022.04.18 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6741465 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6736900 2022.04.17 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6733449 2022.04.17 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6733448 2022.04.17 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6733447 2022.04.17 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6733446 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6706045 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6706042 2022.04.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6706046 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6706044 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6706043 2022.04.13 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6706041 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6706038 2022.04.13 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6706037 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6706039 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6706040 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6706034 2022.04.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6706036 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6706033 2022.04.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6706035 2022.04.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6706032 2022.04.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6706031 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6706030 2022.04.13 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6706029 2022.04.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6706027 2022.04.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6706028 2022.04.13 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6706026 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6706025 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6706023 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6706024 2022.04.13 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6706022 2022.04.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6706021 2022.04.13 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6706019 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6706016 2022.04.13 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6706020 2022.04.13 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6706018 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6706017 2022.04.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6706015 2022.04.13 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6644410 2022.04.02 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6644411 2022.04.02 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6644412 2022.04.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6644413 2022.04.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6644414 2022.04.02 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 6629141 2022.03.28 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 95 6629142 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6629140 2022.03.28 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6627393 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6627391 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6627392 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6627389 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6627406 2022.03.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6627409 2022.03.28 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6627405 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6627407 2022.03.28 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6627408 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6627403 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6627404 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 6627402 2022.03.28 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 6627401 2022.03.28 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6627400 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 6627399 2022.03.28 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6627398 2022.03.28 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6627397 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6627395 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6627396 2022.03.28 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6627394 2022.03.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6627388 2022.03.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6627385 2022.03.28 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6627384 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6627387 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6627383 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6627386 2022.03.28 LB mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6627380 2022.03.28 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6627382 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6627379 2022.03.28 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6627381 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6627378 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6627375 2022.03.28 LB mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6627374 2022.03.28 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6627376 2022.03.28 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6627377 2022.03.28 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6627373 2022.03.28 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6614506 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6614504 2022.03.26 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6614502 2022.03.26 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6614526 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6614522 2022.03.26 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6614528 2022.03.26 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6614523 2022.03.26 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6614527 2022.03.26 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6614521 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6614525 2022.03.26 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6614524 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6614516 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6614515 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6614514 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6614520 2022.03.26 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6614519 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6614513 2022.03.26 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6614517 2022.03.26 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6614518 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6614496 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6614494 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6614493 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6614492 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6614489 2022.03.26 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6614488 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6614487 2022.03.26 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6614491 2022.03.26 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6614486 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6614483 2022.03.26 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6614490 2022.03.26 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6614484 2022.03.26 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6614495 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6614481 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6614482 2022.03.26 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6614485 2022.03.26 PL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6614509 2022.03.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6614507 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6614503 2022.03.26 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6614511 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6614508 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6614501 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6614512 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6614499 2022.03.26 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6614505 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6614510 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6614497 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6614500 2022.03.26 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6614498 2022.03.26 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6583489 2022.03.20 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6583488 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6583487 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6583500 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6583499 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6583501 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6583497 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6583496 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6583495 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6583493 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6583502 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6583504 2022.03.20 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6583498 2022.03.20 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6583492 2022.03.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6583505 2022.03.20 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6583490 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6583491 2022.03.20 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6578071 2022.03.20 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6578070 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6578068 2022.03.20 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6578069 2022.03.20 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6578067 2022.03.20 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6578066 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6578063 2022.03.20 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6578064 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6578061 2022.03.20 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6578060 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6578059 2022.03.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6578062 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6578058 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6578057 2022.03.20 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6578055 2022.03.20 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6578056 2022.03.20 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6578072 2022.03.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6574324 2022.03.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6574323 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6574321 2022.03.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6574322 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6573758 2022.03.19 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6573757 2022.03.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6573755 2022.03.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6573756 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6573754 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6573752 2022.03.19 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 6573753 2022.03.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6573750 2022.03.19 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 6573748 2022.03.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6573751 2022.03.19 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6573749 2022.03.19 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6573747 2022.03.19 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6573745 2022.03.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6573746 2022.03.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6573744 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6571830 2022.03.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6571827 2022.03.19 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6571825 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6571829 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6571826 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6571834 2022.03.19 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6571822 2022.03.19 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6571821 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6571819 2022.03.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6571820 2022.03.19 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6571818 2022.03.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6571817 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6571815 2022.03.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6571816 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6571814 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6571813 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6571812 2022.03.19 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6571810 2022.03.19 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6571811 2022.03.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6571808 2022.03.19 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6571809 2022.03.19 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6570842 2022.03.18 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6569077 2022.03.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6569075 2022.03.18 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6569073 2022.03.18 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6569074 2022.03.18 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6569071 2022.03.18 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6569076 2022.03.18 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6569072 2022.03.18 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6569069 2022.03.18 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6569068 2022.03.18 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6569066 2022.03.18 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6569067 2022.03.18 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6569065 2022.03.18 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6569064 2022.03.18 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6569063 2022.03.18 PK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6549962 2022.03.13 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6549963 2022.03.13 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6549964 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6549961 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6549960 2022.03.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6547695 2022.03.13 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6547696 2022.03.13 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6547694 2022.03.13 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6547692 2022.03.13 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6547693 2022.03.13 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6547691 2022.03.13 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6547690 2022.03.13 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6547689 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6547687 2022.03.13 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6547688 2022.03.13 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6547686 2022.03.13 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6545339 2022.03.13 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6545338 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6545337 2022.03.13 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6545336 2022.03.13 WM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6545334 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6545335 2022.03.13 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6545331 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6545332 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6545333 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6545330 2022.03.13 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6545329 2022.03.13 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6545326 2022.03.13 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6545328 2022.03.13 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6545324 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6545327 2022.03.13 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6545323 2022.03.13 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6543819 2022.03.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6543818 2022.03.12 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6543821 2022.03.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6543820 2022.03.12 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6543817 2022.03.12 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6543816 2022.03.12 WM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6540943 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6540944 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6540951 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6540950 2022.03.12 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6540955 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6540956 2022.03.12 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6540959 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6540949 2022.03.12 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6540958 2022.03.12 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6540960 2022.03.12 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6540948 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6540947 2022.03.12 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6540953 2022.03.12 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6540957 2022.03.12 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6540946 2022.03.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6540954 2022.03.12 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6540945 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6540952 2022.03.12 WM