Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7477818 2022.10.03 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7477815 2022.10.03 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7477816 2022.10.03 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7477813 2022.10.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7477814 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7477810 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7477812 2022.10.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7477809 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7477808 2022.10.03 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7477807 2022.10.03 MB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7477806 2022.10.03 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7477800 2022.10.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7477799 2022.10.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7477805 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7477798 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7477804 2022.10.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7477796 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7477803 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7477801 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7477802 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7477797 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7477795 2022.10.03 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 180 7477792 2022.10.03 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7477794 2022.10.03 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7477793 2022.10.03 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7477790 2022.10.03 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7477791 2022.10.03 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7477457 2022.10.03 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7477459 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7477456 2022.10.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7477453 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7477455 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7477454 2022.10.03 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7477452 2022.10.03 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7477450 2022.10.03 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7477449 2022.10.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7477451 2022.10.03 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7477447 2022.10.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7477446 2022.10.03 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7477448 2022.10.03 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7475371 2022.10.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7474769 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7474770 2022.10.02 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7474771 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7474768 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7474767 2022.10.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7474765 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7474766 2022.10.02 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7474763 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7474762 2022.10.02 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7474764 2022.10.02 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7474772 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 7473300 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7473299 2022.10.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7473298 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7473296 2022.10.02 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7473295 2022.10.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7473297 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7473294 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7472504 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7472502 2022.10.02 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7472505 2022.10.02 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7470729 2022.10.01 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7470727 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7470728 2022.10.01 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7470726 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7470724 2022.10.01 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7470721 2022.10.01 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7470725 2022.10.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7470723 2022.10.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7470722 2022.10.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7470720 2022.10.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7470719 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7470718 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7470717 2022.10.01 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7470716 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7470715 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7470714 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 7470713 2022.10.01 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7470712 2022.10.01 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7470710 2022.10.01 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7470711 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7470707 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7470708 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7470705 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7470709 2022.10.01 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7470706 2022.10.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7470703 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7470702 2022.10.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7470731 2022.10.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7470701 2022.10.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7470704 2022.10.01 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7470699 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7470698 2022.10.01 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7470700 2022.10.01 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 90 7470697 2022.10.01 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7470696 2022.10.01 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7470695 2022.10.01 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7469523 2022.10.01 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7469521 2022.10.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7469518 2022.10.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7469519 2022.10.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7469516 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 7469517 2022.10.01 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 7469520 2022.10.01 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7469522 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7469513 2022.10.01 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7469524 2022.10.01 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7469514 2022.10.01 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7469515 2022.10.01 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7468542 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 7468544 2022.10.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7468541 2022.10.01 PM mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7468540 2022.10.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7468538 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468543 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7468539 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 7468536 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7468535 2022.10.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7468534 2022.10.01 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7468533 2022.10.01 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7468532 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468529 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7468531 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7468530 2022.10.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7468527 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7468528 2022.10.01 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7468525 2022.10.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7468524 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7468526 2022.10.01 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7468522 2022.10.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7468521 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7468523 2022.10.01 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7461569 2022.09.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7461568 2022.09.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7459562 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7459561 2022.09.28 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7459559 2022.09.28 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7459560 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7447945 2022.09.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7447948 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7447946 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7447947 2022.09.25 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7447944 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7447942 2022.09.25 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7447941 2022.09.25 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7447943 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7447940 2022.09.25 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7447938 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7447939 2022.09.25 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7447935 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7447937 2022.09.25 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 7447936 2022.09.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7447934 2022.09.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7447930 2022.09.25 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7447933 2022.09.25 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7447927 2022.09.25 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7447932 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7447931 2022.09.25 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7447928 2022.09.25 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7447929 2022.09.25 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7447926 2022.09.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7447923 2022.09.25 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7447924 2022.09.25 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7447925 2022.09.25 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7447922 2022.09.25 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7447342 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7447341 2022.09.25 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7447339 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7447340 2022.09.25 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7447334 2022.09.25 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7447330 2022.09.25 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7447329 2022.09.25 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7447332 2022.09.25 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7447327 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7447328 2022.09.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7447324 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7447322 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7447337 2022.09.25 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7447321 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7447317 2022.09.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7447315 2022.09.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7447313 2022.09.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7447309 2022.09.25 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7447307 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7447333 2022.09.25 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7447331 2022.09.25 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7447336 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7447335 2022.09.25 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7447338 2022.09.25 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7447325 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7447326 2022.09.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7447320 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7447319 2022.09.25 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7447323 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7447316 2022.09.25 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7447318 2022.09.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7447312 2022.09.25 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7447310 2022.09.25 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7447311 2022.09.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7447308 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7447306 2022.09.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7447305 2022.09.25 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 25 7447304 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7447302 2022.09.25 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7447303 2022.09.25 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7447299 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7447301 2022.09.25 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7447298 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 38 7447297 2022.09.25 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7447296 2022.09.25 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7447300 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7447295 2022.09.25 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7447292 2022.09.25 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7447291 2022.09.25 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7447294 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7447293 2022.09.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7441902 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7441895 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7441896 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7441894 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7441893 2022.09.24 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7441892 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7441891 2022.09.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7441890 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7441889 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7441888 2022.09.24 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7441886 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7441887 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7441885 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7441883 2022.09.24 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7441881 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7441880 2022.09.24 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7441882 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7441884 2022.09.24 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 7441879 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7441877 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7441875 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7441876 2022.09.24 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7441874 2022.09.24 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 7441878 2022.09.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7441873 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7441870 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7441871 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7441869 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7441872 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7438673 2022.09.23 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7438675 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7438676 2022.09.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7438672 2022.09.23 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7438861 2022.09.23 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7438674 2022.09.23 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7438670 2022.09.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7438667 2022.09.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7438671 2022.09.23 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7438669 2022.09.23 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7438668 2022.09.23 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 7436135 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7436136 2022.09.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436133 2022.09.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7436134 2022.09.22 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7436131 2022.09.22 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7436132 2022.09.22 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7436130 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7436126 2022.09.22 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7436124 2022.09.22 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7436129 2022.09.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7436127 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7436128 2022.09.22 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7436123 2022.09.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436120 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7436137 2022.09.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436119 2022.09.22 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7436121 2022.09.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436125 2022.09.22 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7436115 2022.09.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7436117 2022.09.22 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7436116 2022.09.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7436118 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7436122 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425940 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7424302 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7424303 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7424301 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424298 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7424300 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7424297 2022.09.18 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7424299 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7424296 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7424305 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7424295 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424294 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7424293 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7424292 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7424291 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7424288 2022.09.18 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7424289 2022.09.18 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7424290 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7424287 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424286 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7424285 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424284 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424283 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424281 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7424279 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424280 2022.09.18 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7424282 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7424277 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424278 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 7424276 2022.09.18 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7424275 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7424274 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7424273 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7424271 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7424272 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7424270 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7424269 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7424266 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7424268 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7424267 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7424265 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 7424263 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7424306 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7424264 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 7424262 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7424261 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7424260 2022.09.18 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7424259 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7424258 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7424256 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7424257 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424255 2022.09.18 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7422660 2022.09.17 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7422659 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7422666 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7422673 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7422631 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7422655 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7422657 2022.09.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7422674 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7422675 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7422656 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7422670 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7422671 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7422672 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7422630 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7422669 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7422658 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7422647 2022.09.17 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7422653 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 7422661 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7422629 2022.09.17 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7422686 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7422662 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7422676 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7422677 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7422678 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7422679 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7422680 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7422681 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7422682 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7422683 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7422684 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7422685 2022.09.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7415175 2022.09.15 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7415176 2022.09.15 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7415174 2022.09.15 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7415170 2022.09.15 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7415173 2022.09.15 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7415171 2022.09.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7412691 2022.09.14 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7412648 2022.09.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7412429 2022.09.14 MZ mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7410245 2022.09.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7409793 2022.09.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7409792 2022.09.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7409791 2022.09.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7409790 2022.09.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7409789 2022.09.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7409788 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409787 2022.09.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7409579 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409571 2022.09.13 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7409549 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7409457 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409458 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7409439 2022.09.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7404586 2022.09.11 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7404583 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7404585 2022.09.11 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7404584 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7404582 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7404581 2022.09.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7404590 2022.09.11 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7404518 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7404592 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7404593 2022.09.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404589 2022.09.11 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7404520 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7404519 2022.09.11 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404591 2022.09.11 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7404577 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7404588 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7404571 2022.09.11 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7404523 2022.09.11 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 7404524 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7404573 2022.09.11 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7404570 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7404579 2022.09.11 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7404528 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7404574 2022.09.11 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7404578 2022.09.11 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7404587 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7404580 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7404527 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7404575 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7404572 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7404569 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7404521 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7406509 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7404526 2022.09.11 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7404525 2022.09.11 MZ mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7404522 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7404603 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7406508 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7406510 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7406511 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7400259 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7400258 2022.09.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7400257 2022.09.10 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7400222 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7400194 2022.09.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7400193 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7400192 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7400191 2022.09.10 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7400190 2022.09.10 MZ mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7400208 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 7400210 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7400207 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7400209 2022.09.10 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7400205 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7400206 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7400203 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7400204 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7400201 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7400202 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7400200 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 46 7400199 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7400198 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7400197 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7400196 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7400195 2022.09.10 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7400188 2022.09.10 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7400187 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7400189 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7400185 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7400186 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7400211 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7400183 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7400184 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7400182 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7400180 2022.09.10 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7400181 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7400178 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 7400179 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7400177 2022.09.10 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7400176 2022.09.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7400175 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7400173 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7400172 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7400171 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7400174 2022.09.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7400170 2022.09.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7400168 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7400167 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7400166 2022.09.10 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7400169 2022.09.10 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7400163 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7400160 2022.09.10 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7400161 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7400165 2022.09.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7400164 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7400159 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7400162 2022.09.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7384826 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7384824 2022.09.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7384825 2022.09.04 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7382598 2022.09.04 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7382599 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7382596 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7382597 2022.09.04 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7382595 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7382594 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7382592 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7382593 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7382590 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7382591 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7382589 2022.09.04 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7382588 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7382587 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7382586 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7382758 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7382583 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7382585 2022.09.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382582 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7382581 2022.09.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7382584 2022.09.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7382579 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7382580 2022.09.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7382578 2022.09.04 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7382577 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7382576 2022.09.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382575 2022.09.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7382572 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7382571 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7382574 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7382570 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7382569 2022.09.04 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 11 7382573 2022.09.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7382568 2022.09.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7382567 2022.09.04 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7382566 2022.09.04 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7382565 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7382564 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7382563 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7382562 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7373635 2022.09.01 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7373521 2022.09.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7370828 2022.08.31 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7370825 2022.08.31 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7370826 2022.08.31 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7370824 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7370827 2022.08.31 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7370823 2022.08.31 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7370191 2022.08.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7370190 2022.08.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7370187 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7370189 2022.08.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7370188 2022.08.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7370186 2022.08.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7370185 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7370184 2022.08.29 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7365099 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7365101 2022.08.29 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7365100 2022.08.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7365098 2022.08.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7365097 2022.08.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7365095 2022.08.29 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7365094 2022.08.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7365096 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7365093 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7365092 2022.08.29 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 11 7364564 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7364334 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7362698 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7362697 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7362695 2022.08.28 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7362693 2022.08.28 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7362696 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7362691 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7362692 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7362694 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7362690 2022.08.28 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7362689 2022.08.28 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7362713 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7362714 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7362712 2022.08.28 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7362710 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7362711 2022.08.28 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7362708 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7362709 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7362704 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7362705 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7362707 2022.08.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7362703 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7362702 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7362706 2022.08.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7362700 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7362701 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7362699 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7361031 2022.08.28 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 7361029 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7361028 2022.08.28 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7361030 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7361027 2022.08.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7361026 2022.08.28 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7361025 2022.08.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7360427 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7360426 2022.08.28 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7360425 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7360422 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7360423 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7359082 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7359081 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7359080 2022.08.27 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7359079 2022.08.27 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7357860 2022.08.27 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7357862 2022.08.27 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7357857 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7357856 2022.08.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7357859 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7357855 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7357858 2022.08.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7357853 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7357852 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7357854 2022.08.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7357851 2022.08.27 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7357850 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7357861 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7354733 2022.08.26 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7354065 2022.08.26 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7354064 2022.08.26 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7354061 2022.08.26 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7354063 2022.08.26 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7354062 2022.08.26 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7354060 2022.08.26 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7352447 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7352446 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7352445 2022.08.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7352444 2022.08.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7352441 2022.08.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7352440 2022.08.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7352442 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7352439 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7352438 2022.08.25 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7352436 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7352437 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7352435 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7352434 2022.08.25 MZ mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7352433 2022.08.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7352432 2022.08.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7352427 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7352430 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7352431 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7352429 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7352428 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7351856 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7348734 2022.08.24 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7348726 2022.08.24 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7348725 2022.08.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348724 2022.08.24 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7348721 2022.08.24 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7348722 2022.08.24 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7348723 2022.08.24 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7347572 2022.08.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7347573 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7347575 2022.08.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7347570 2022.08.23 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7347574 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7347569 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7347568 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7347566 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7347562 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7347565 2022.08.23 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7347564 2022.08.23 MZ mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7347563 2022.08.23 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7347561 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7347558 2022.08.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7347560 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347557 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7347556 2022.08.23 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7347555 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7347559 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7347553 2022.08.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7347551 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7347552 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7347554 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7346870 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7346306 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7346184 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7346183 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7344701 2022.08.22 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7344700 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7344699 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7344702 2022.08.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7344695 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7344698 2022.08.22 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7344694 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7344697 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7344696 2022.08.22 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7344693 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7344692 2022.08.22 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7344691 2022.08.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7344687 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7344690 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7344689 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7344688 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7344685 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7344682 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7344681 2022.08.22 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7344683 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7344678 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7344680 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7344679 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7344684 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7344677 2022.08.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7339897 2022.08.21 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7339896 2022.08.21 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7339895 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339894 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339900 2022.08.21 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7339893 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339892 2022.08.21 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7339891 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7339899 2022.08.21 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7339890 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339898 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339888 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339889 2022.08.21 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7339884 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339887 2022.08.21 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7339886 2022.08.21 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7339885 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7339881 2022.08.21 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7339883 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339882 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7339880 2022.08.21 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7339877 2022.08.21 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7339876 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7339878 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7339879 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7337667 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7337666 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7337664 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7337665 2022.08.20 ŁD mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7336685 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7336687 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7336688 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7336686 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336684 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7336704 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7336701 2022.08.20 ŁD mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7336702 2022.08.20 ŁD mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 7336699 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 7336703 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7336700 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7336697 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 7336698 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7336696 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336695 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7336694 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7336692 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7336691 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7336693 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7336689 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7336690 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336683 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336681 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7336679 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7336678 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7336682 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7336680 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336676 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336677 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7336675 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7336674 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7336673 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7336671 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7336672 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7336670 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7336669 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7336668 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7336666 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7336661 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7336667 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7336662 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7336664 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7336665 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7336659 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7336657 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7336656 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7336660 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7336658 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7336663 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7336655 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7336654 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7336653 2022.08.20 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7336652 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7338913 2022.08.20 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7334737 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7333514 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7333516 2022.08.18 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7329285 2022.08.17 MZ mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 7329286 2022.08.17 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7329635 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7329636 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7329637 2022.08.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7329638 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7329639 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7329641 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7329642 2022.08.17 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7329643 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7329644 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7329645 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7329646 2022.08.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7329647 2022.08.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7329648 2022.08.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7329649 2022.08.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7329650 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7329651 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7329653 2022.08.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7329654 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7329655 2022.08.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7329656 2022.08.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7318096 2022.08.14 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7318095 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7318094 2022.08.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7318093 2022.08.14 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7318092 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7318090 2022.08.14 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7318091 2022.08.14 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7318089 2022.08.14 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7318086 2022.08.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7318088 2022.08.14 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7318087 2022.08.14 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7318085 2022.08.14 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7318082 2022.08.14 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7318077 2022.08.14 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7318079 2022.08.14 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7318080 2022.08.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7318081 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7318075 2022.08.14 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7318083 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7318074 2022.08.14 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7318078 2022.08.14 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7318076 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7318070 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7318071 2022.08.14 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7318072 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7318068 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7318069 2022.08.14 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7318073 2022.08.14 MZ mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7316114 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7308694 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7305874 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7305784 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7305785 2022.08.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7305783 2022.08.10 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7305781 2022.08.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7305780 2022.08.10 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7305782 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7305779 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7305777 2022.08.10 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7305778 2022.08.10 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7305776 2022.08.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7305772 2022.08.10 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7305775 2022.08.10 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7305774 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7305773 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7305771 2022.08.10 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7305767 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7305770 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7305768 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7305769 2022.08.10 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7291153 2022.08.06 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7275911 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7275910 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7275909 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7275904 2022.07.31 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7275905 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7275903 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7275907 2022.07.31 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7275908 2022.07.31 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7275906 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7275902 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7275900 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7275901 2022.07.31 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7275897 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7275898 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7275899 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7275894 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7275895 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7275896 2022.07.31 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7275893 2022.07.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7231390 2022.07.16 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7231392 2022.07.16 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7231388 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7231391 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7231389 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7231385 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7231387 2022.07.16 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7231384 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7231386 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 55 7231383 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7231271 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7231273 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7231272 2022.07.16 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7231269 2022.07.16 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7231270 2022.07.16 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7231287 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7231285 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7231288 2022.07.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7231289 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7231283 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7231282 2022.07.16 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7231284 2022.07.16 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7231281 2022.07.16 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7231280 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7231286 2022.07.16 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 7231277 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7231278 2022.07.16 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7231274 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7231276 2022.07.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7231279 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7231275 2022.07.16 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7231268 2022.07.16 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7231266 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7231265 2022.07.16 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7231267 2022.07.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7231264 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7231262 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7231260 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7231261 2022.07.16 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7231263 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7231259 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7231256 2022.07.16 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7231253 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 7231258 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7231254 2022.07.16 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7231255 2022.07.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7219987 2022.07.12 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7219988 2022.07.12 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7207837 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7207838 2022.07.09 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7207835 2022.07.09 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7207834 2022.07.09 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7207836 2022.07.09 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7207833 2022.07.09 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7207839 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7207832 2022.07.09 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7207828 2022.07.09 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7207831 2022.07.09 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7207829 2022.07.09 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7207830 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7191726 2022.07.04 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7191725 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7191727 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7191718 2022.07.04 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7191717 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7191724 2022.07.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7191722 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7191723 2022.07.04 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7191721 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7191716 2022.07.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7191719 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7191715 2022.07.04 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7191720 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7191714 2022.07.03 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7191712 2022.07.03 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7191711 2022.07.03 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7191709 2022.07.03 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7161262 2022.06.26 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7161263 2022.06.26 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7161056 2022.06.26 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7161055 2022.06.26 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7133777 2022.06.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7133776 2022.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7133775 2022.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7133774 2022.06.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7133778 2022.06.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7133773 2022.06.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7132024 2022.06.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7131910 2022.06.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7131869 2022.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7129360 2022.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7129356 2022.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7129359 2022.06.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7129355 2022.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7129354 2022.06.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7129353 2022.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7129358 2022.06.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7129357 2022.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7129349 2022.06.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7129350 2022.06.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7129352 2022.06.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7129347 2022.06.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7129346 2022.06.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7129348 2022.06.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7129345 2022.06.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7129337 2022.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7129342 2022.06.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7129341 2022.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7129340 2022.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7129344 2022.06.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7129336 2022.06.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7129343 2022.06.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7129338 2022.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7129335 2022.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7129339 2022.06.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7129333 2022.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7129332 2022.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7129334 2022.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7129330 2022.06.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7129331 2022.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7127277 2022.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7127256 2022.06.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7127241 2022.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7127242 2022.06.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7127217 2022.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7127219 2022.06.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7127218 2022.06.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7127212 2022.06.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7127214 2022.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7127213 2022.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7127216 2022.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7127215 2022.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7127210 2022.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7127211 2022.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7127209 2022.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7127208 2022.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7127207 2022.06.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7127206 2022.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7127205 2022.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7125156 2022.06.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7125157 2022.06.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7125153 2022.06.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7125155 2022.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7125154 2022.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7125150 2022.06.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7125152 2022.06.17 mapa