Pełna lista obserwacji drużyny

Aśka Przyborowska : Joanna Przyborowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465594 2022.09.28 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7465595 2022.09.28 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7465596 2022.09.28 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7465597 2022.09.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7465598 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7465599 2022.09.28 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465600 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465601 2022.09.28 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7465602 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465603 2022.09.28 OP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7465604 2022.09.28 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 7465605 2022.09.28 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7465606 2022.09.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7465607 2022.09.28 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7465608 2022.09.28 OP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7465609 2022.09.28 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7465610 2022.09.28 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7465611 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465612 2022.09.28 OP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7451554 2022.09.25 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7465527 2022.09.22 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7465528 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7465529 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7465559 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7465560 2022.09.22 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7465561 2022.09.22 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7465563 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463845 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7463846 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 7463847 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7463848 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7463849 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463850 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463851 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463852 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463853 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7463854 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7463855 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7463856 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7463857 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7463858 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7463859 2022.09.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7463860 2022.09.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463861 2022.09.20 OP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7463862 2022.09.20 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7463863 2022.09.20 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7463864 2022.09.20 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7463865 2022.09.20 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7463866 2022.09.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463867 2022.09.20 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7463868 2022.09.20 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7463869 2022.09.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451420 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451421 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7451423 2022.09.19 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7451424 2022.09.19 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 7451428 2022.09.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7451431 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451433 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451434 2022.09.19 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7451437 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451438 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451441 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451443 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451492 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451494 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7451496 2022.09.19 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7451498 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451510 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7451512 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7451513 2022.09.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7451515 2022.09.19 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 7451517 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451535 2022.09.19 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7451555 2022.09.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7451557 2022.09.19 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7451559 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451560 2022.09.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7451562 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7451563 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451565 2022.09.19 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7451568 2022.09.19 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7451571 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7451573 2022.09.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7451575 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7451576 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451580 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7451582 2022.09.19 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7451583 2022.09.19 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451585 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7451586 2022.09.19 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7451587 2022.09.19 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7451588 2022.09.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7451589 2022.09.19 MP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7424683 2022.09.17 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7424681 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7450734 2022.09.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7450736 2022.09.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7450737 2022.09.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7450739 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7450740 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7450741 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7450743 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7450744 2022.09.16 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7450746 2022.09.16 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7450747 2022.09.16 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7450748 2022.09.16 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 7450750 2022.09.16 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7450751 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7426973 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7426975 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 160 7426979 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7426981 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7426983 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7426984 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7426986 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7426989 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 7426991 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7426993 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7426994 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7426995 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 7426996 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7426997 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7426998 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7427000 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 7427002 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7427004 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7427006 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7427008 2022.09.15 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7427011 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7427013 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7427015 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7427018 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7427019 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7427021 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7427022 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 7427024 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7427025 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7427027 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7427028 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7427029 2022.09.15 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7427031 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7427033 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7427035 2022.09.15 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7437347 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7406258 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7406259 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7406260 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7406261 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7406262 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7406263 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 7406264 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7406265 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7391502 2022.09.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7391503 2022.09.06 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 7391504 2022.09.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391505 2022.09.06 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7391506 2022.09.06 OP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7391507 2022.09.06 OP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7391508 2022.09.06 OP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7389140 2022.09.05 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7389141 2022.09.05 ŚL mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7389142 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7389143 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7389144 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7389145 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 7386220 2022.09.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7386221 2022.09.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7386222 2022.09.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7386223 2022.09.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7386225 2022.09.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7386227 2022.09.02 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7386228 2022.09.02 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7386230 2022.09.02 MP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7386231 2022.09.02 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7386233 2022.09.02 MP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7386235 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7386236 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7386238 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7386241 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7386242 2022.09.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7400245 2022.09.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7400246 2022.09.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7400247 2022.09.02 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7400248 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7400249 2022.09.02 MP mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7400250 2022.09.02 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7400251 2022.09.02 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7400252 2022.09.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7400253 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7400254 2022.09.02 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7400255 2022.09.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7400256 2022.09.02 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7399922 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7399923 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7399925 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7399927 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7399928 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7400270 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7400271 2022.09.01 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7400272 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7400273 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7391768 2022.08.30 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7391769 2022.08.30 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7391770 2022.08.30 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7391771 2022.08.30 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7391772 2022.08.30 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7391773 2022.08.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7391774 2022.08.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391775 2022.08.30 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7391776 2022.08.30 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7391777 2022.08.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381843 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 7381845 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7381847 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7381850 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7381851 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381855 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381857 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7381859 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7381860 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7381863 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7381864 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7381865 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381866 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381867 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7381868 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7381869 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 7381870 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7381871 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 7381872 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7381873 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7381874 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7381875 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381877 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7381878 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7381880 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7381892 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7381893 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7381894 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7381895 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7381897 2022.08.25 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7381898 2022.08.25 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7381900 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7381901 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7381902 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7381903 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7381905 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381907 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 7381908 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7381910 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7381911 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7381912 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7381913 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7381914 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381915 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7381916 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7381917 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7366175 2022.08.24 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7366187 2022.08.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7366188 2022.08.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 130 7366189 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7366144 2022.08.23 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7366145 2022.08.23 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 7366146 2022.08.23 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 7366147 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366126 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7366127 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7366128 2022.08.22 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7366130 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366131 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7366132 2022.08.22 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7366133 2022.08.22 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7366134 2022.08.22 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7366135 2022.08.22 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7366136 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366137 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7366138 2022.08.22 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7366139 2022.08.22 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7366140 2022.08.22 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 7366141 2022.08.22 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 7366142 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366143 2022.08.22 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7333192 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7333193 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7333194 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7333195 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7333196 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7333197 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7333198 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7333199 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 7333201 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7333202 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7333203 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7333204 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7333205 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7333206 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7333207 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7333208 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7333218 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7342617 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 26 7342620 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7342621 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7342622 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7342623 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7342624 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7342625 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 7342626 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7342627 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7342628 2022.08.18 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7342629 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7342642 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7342643 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7342644 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7342645 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7342646 2022.08.18 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7342647 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7356646 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7356647 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7356648 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7356649 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7356650 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356651 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7356652 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7356653 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7356654 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7356655 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7356656 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7356657 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7356658 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7356659 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7356660 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7356661 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7356662 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7356663 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7356664 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7356665 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7356666 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7356667 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7356668 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7356669 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7356670 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7356678 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356679 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7356680 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7356681 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7356682 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7356683 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 7356684 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7356685 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356686 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7356688 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7356689 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7356690 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7356691 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356692 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356702 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7356703 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7356704 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7356705 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7356706 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7356708 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7356709 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7356710 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7356712 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7356713 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7356714 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7356715 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7356716 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7356717 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7356718 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7356719 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7356720 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7356729 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7356730 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7356731 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356732 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7329719 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7329720 2022.08.17 MP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7329721 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7329726 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 7329728 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7329729 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 7329731 2022.08.17 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7323922 2022.08.11 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7323923 2022.08.11 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7323927 2022.08.11 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7323928 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7323929 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7323930 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323931 2022.08.11 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7323933 2022.08.11 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7323934 2022.08.11 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7323935 2022.08.11 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7323937 2022.08.11 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7323938 2022.08.11 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7323939 2022.08.11 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7323940 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7323941 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7323942 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7323943 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7323944 2022.08.11 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7323946 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7323947 2022.08.11 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7323948 2022.08.11 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7323949 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7323950 2022.08.11 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7323951 2022.08.11 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7323952 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7323953 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323954 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7323955 2022.08.11 OP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7323956 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323957 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7323959 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7323960 2022.08.11 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7323961 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323962 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7323963 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7323965 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7323966 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7323967 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7323969 2022.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7323970 2022.08.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 14 7323971 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7323972 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 7323973 2022.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7323975 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7323976 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7323977 2022.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7323978 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7323979 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7323980 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7323981 2022.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7323982 2022.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7323991 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7323992 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323993 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7323994 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7323995 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7323997 2022.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7323998 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7323999 2022.08.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7324000 2022.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7324001 2022.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7324002 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7324003 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7324004 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7324005 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7324006 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7324007 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7324008 2022.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7324010 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7324011 2022.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7324012 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7324015 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7324016 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7324017 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7324019 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 7324020 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7324022 2022.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7319089 2022.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7319090 2022.08.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7319091 2022.08.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7319092 2022.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7319093 2022.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7319094 2022.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7319095 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7319096 2022.08.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7319097 2022.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7319100 2022.08.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7319101 2022.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7319102 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7319104 2022.08.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7319105 2022.08.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7319107 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7319108 2022.08.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7319109 2022.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7319111 2022.08.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7319112 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7319115 2022.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7315884 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 7315885 2022.08.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7315886 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7315887 2022.08.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7315888 2022.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7315889 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7315903 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7315904 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7315905 2022.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7315906 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7315907 2022.08.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7315908 2022.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7315909 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7315911 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7315912 2022.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7315913 2022.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7315914 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7315915 2022.08.09 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7315916 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7315917 2022.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7315918 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7315944 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7315946 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7315947 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7315948 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7315949 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7315950 2022.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7315951 2022.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7315952 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7315953 2022.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7315954 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7315955 2022.08.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7315956 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7315957 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7315958 2022.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7315959 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7315960 2022.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7315961 2022.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7315962 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7315963 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7315965 2022.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7315966 2022.08.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7315967 2022.08.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7315968 2022.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7315616 2022.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7315617 2022.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7315618 2022.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7315619 2022.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7315620 2022.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7315621 2022.08.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7315644 2022.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7315645 2022.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7315646 2022.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7315647 2022.08.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7315648 2022.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7315649 2022.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7315650 2022.08.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 7315651 2022.08.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7315652 2022.08.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 7315653 2022.08.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 13 7315654 2022.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7315655 2022.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7315656 2022.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7315657 2022.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7315658 2022.08.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7315659 2022.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 7315660 2022.08.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7315661 2022.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7314263 2022.08.07 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7314264 2022.08.07 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7314265 2022.08.07 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7314266 2022.08.07 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7314267 2022.08.07 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314383 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7314397 2022.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7314398 2022.08.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7314399 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7314400 2022.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7314402 2022.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7314404 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7314406 2022.08.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7314407 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7314410 2022.08.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7314411 2022.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7314413 2022.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7314415 2022.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7314417 2022.08.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7314418 2022.08.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7314421 2022.08.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7314422 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7314423 2022.08.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7314424 2022.08.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7314427 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7314428 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314429 2022.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7314430 2022.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314431 2022.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7314432 2022.08.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7314434 2022.08.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7314435 2022.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7314436 2022.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7314437 2022.08.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7314438 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314440 2022.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314441 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7314442 2022.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7314443 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314444 2022.08.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7314445 2022.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7314446 2022.08.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7286218 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7285425 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7285426 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7285427 2022.07.18 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7285428 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7285429 2022.07.18 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7285430 2022.07.18 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7285431 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7285432 2022.07.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7285433 2022.07.18 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7285434 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7285435 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7285436 2022.07.18 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7249496 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7249497 2022.07.13 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7221430 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7221435 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7221436 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221438 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7221440 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7221443 2022.07.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7221444 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7221445 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7221446 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7221447 2022.07.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7221448 2022.07.09 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7221449 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7221450 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221451 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7221452 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7221453 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7221455 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7221456 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7221457 2022.07.09 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7221458 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7221459 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7221460 2022.07.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7221461 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7221462 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7221463 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7221528 2022.07.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 7221529 2022.07.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7221530 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221531 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7221533 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7221534 2022.07.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7221536 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7221538 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7221539 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7221541 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221542 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7221544 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7221545 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221546 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7221547 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7221548 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7221549 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7221550 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221551 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7221552 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7221553 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7221554 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7221555 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7221557 2022.07.09 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7221558 2022.07.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7221559 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7221560 2022.07.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7221561 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7221562 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221563 2022.07.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 7221564 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7221565 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7221566 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7221568 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221569 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7221570 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7221574 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7221575 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221577 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7221578 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7221580 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221581 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7221583 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7221584 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7221585 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7221586 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7221587 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221588 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7221589 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221590 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7221591 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7221592 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7221593 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7221594 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7221595 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221596 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7221597 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7221598 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7221599 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7221600 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7221601 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7221602 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7221603 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7221604 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7221605 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7221606 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221607 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7221608 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7221609 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7221610 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7221611 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7221612 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7221613 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7221614 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7221615 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221616 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7221617 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7221618 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221619 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221620 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221621 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7221622 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7221623 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 7221624 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7221625 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7221626 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221627 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221628 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7221629 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7221630 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7221638 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7221640 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7221642 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221644 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7221646 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7221649 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221662 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7221664 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7221666 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7221669 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7221672 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7221674 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7221676 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7221679 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7221681 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7221683 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 7221685 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7221686 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7221687 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221688 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221691 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7221715 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7221717 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7221722 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7221724 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221727 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7221729 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7221731 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7221735 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7221737 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7221740 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7221742 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7221744 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7221746 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7221749 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7235432 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7235433 2022.07.09 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7235445 2022.07.09 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7235447 2022.07.09 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7235448 2022.07.09 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7235449 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7235450 2022.07.09 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7235451 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7235452 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7235453 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7235469 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7235470 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7235471 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7235472 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7235473 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7235474 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7235475 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7235476 2022.07.09 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7235477 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7235478 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7235479 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7235480 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7235481 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7235482 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7235483 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7235484 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7235485 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7235506 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7235507 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7235510 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7235511 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7235512 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7235513 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7235514 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7235515 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 7235516 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7235517 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7235518 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7235519 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216595 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7216596 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216597 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7216598 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216599 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7216600 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7216601 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7216602 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216603 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216604 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7216606 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216607 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7216608 2022.07.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7216609 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7216610 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7216611 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7216612 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216613 2022.07.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7216614 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216615 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7216616 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7216617 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7216618 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7216620 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7216621 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7216622 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7216623 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216624 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7216625 2022.07.08 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7216626 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7216627 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7216628 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7216629 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7216630 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7216631 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7216632 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7216633 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7216634 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7216635 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7216636 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216637 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7216638 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 7216639 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7216640 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7216641 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7216642 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7216643 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7216644 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7216645 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7216646 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7216647 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216648 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7216649 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7216650 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7216651 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7216652 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7216653 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7216654 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7216655 2022.07.08 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7216135 2022.07.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7216136 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7216137 2022.07.07 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216138 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7216139 2022.07.07 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7216140 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7216141 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7216142 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7216143 2022.07.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7216144 2022.07.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7216145 2022.07.07 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7216146 2022.07.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7216147 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7216148 2022.07.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7216149 2022.07.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 7216150 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7216151 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7216152 2022.07.07 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216153 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7216154 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7216155 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7216156 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216157 2022.07.07 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7216158 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7216159 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7216162 2022.07.07 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7216163 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7216164 2022.07.07 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216165 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7216166 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7216167 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7216168 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7216169 2022.07.07 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7216170 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7216174 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216175 2022.07.07 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7216176 2022.07.07 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7216177 2022.07.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7216178 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216179 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7216180 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7216181 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216182 2022.07.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7216183 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7216184 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7216185 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216186 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7216187 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7216188 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7216189 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216190 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7216191 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216192 2022.07.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7216193 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216194 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7216195 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7216196 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7216197 2022.07.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7216198 2022.07.07 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7216199 2022.07.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7216200 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 7216202 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216203 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7216204 2022.07.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7216205 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7216206 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7216207 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7216208 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7216209 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216210 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7216211 2022.07.07 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7216212 2022.07.07 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7216213 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7216214 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7216215 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7216217 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7216218 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 7216219 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7216220 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7216255 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7216256 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7216258 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7216259 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7216260 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7216261 2022.07.07 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7216262 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7216263 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7216264 2022.07.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7216265 2022.07.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216266 2022.07.07 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7216267 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7216268 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216269 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216270 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7216271 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7216272 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7216273 2022.07.07 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7216274 2022.07.07 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7216275 2022.07.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7216276 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7216277 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7216278 2022.07.07 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7216279 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7216280 2022.07.07 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7216281 2022.07.07 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7216282 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7216283 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7216284 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7216285 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216286 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7216287 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216288 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7216289 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7216290 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7216291 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7216294 2022.07.07 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7216295 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7216296 2022.07.07 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7216297 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7216298 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216299 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7216300 2022.07.07 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7216301 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7216302 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7216303 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7216304 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216305 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216306 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216307 2022.07.07 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7216308 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7216309 2022.07.07 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7216310 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216311 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7216312 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7216313 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 7216314 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7216315 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216316 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7216317 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7216318 2022.07.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216320 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7216321 2022.07.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7216322 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7216323 2022.07.07 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7216324 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216326 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7216327 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7216328 2022.07.07 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7216329 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7216330 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7216331 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216332 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7216333 2022.07.07 PL mapa