Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Oruba : Artur Oruba


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465473 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7465474 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465475 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465477 2022.09.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7465478 2022.09.28 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7465479 2022.09.28 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7465480 2022.09.28 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7465484 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465486 2022.09.28 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7465488 2022.09.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7465490 2022.09.28 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 7465494 2022.09.28 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465495 2022.09.28 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7465496 2022.09.28 OP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7465498 2022.09.28 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7465521 2022.09.28 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7465522 2022.09.28 OP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7465523 2022.09.28 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7465524 2022.09.28 OP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7465452 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7465453 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7465454 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7465455 2022.09.22 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7465456 2022.09.22 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7465457 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7465458 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7463776 2022.09.20 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7463777 2022.09.20 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7463779 2022.09.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463781 2022.09.20 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7463782 2022.09.20 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7463783 2022.09.20 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7463784 2022.09.20 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7463785 2022.09.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463786 2022.09.20 OP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7463787 2022.09.20 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7463788 2022.09.20 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7463789 2022.09.20 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463790 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463791 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463792 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 7463793 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7463794 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7463795 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463796 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7463827 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463828 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7463829 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 7463830 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7463831 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7463832 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7463833 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7463834 2022.09.20 ŚL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 7451070 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451180 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451181 2022.09.19 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7451280 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7451282 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451302 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451354 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451384 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451387 2022.09.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7451390 2022.09.19 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7451392 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451411 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7451677 2022.09.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7451678 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451679 2022.09.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7451680 2022.09.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451681 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7451682 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451683 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451684 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7451685 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7451686 2022.09.19 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7451687 2022.09.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7451688 2022.09.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7451689 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7451690 2022.09.19 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7451691 2022.09.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7451692 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7451693 2022.09.19 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7451694 2022.09.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7451695 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7451696 2022.09.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7451697 2022.09.19 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7451698 2022.09.19 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7451699 2022.09.19 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451700 2022.09.19 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7451701 2022.09.19 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7451702 2022.09.19 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 7451703 2022.09.19 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7451704 2022.09.19 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7451705 2022.09.19 MP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7424676 2022.09.17 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7424678 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7448045 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7448097 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7448110 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7448121 2022.09.16 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7450401 2022.09.16 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 7450402 2022.09.16 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7450403 2022.09.16 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7450404 2022.09.16 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7450405 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7450419 2022.09.16 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7450428 2022.09.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7450527 2022.09.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7450595 2022.09.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7426486 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7426487 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7426488 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 7426489 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7426490 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7426512 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7426514 2022.09.15 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7426515 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7426521 2022.09.15 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7426522 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7426523 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7426524 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7426580 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7426581 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7426584 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7426590 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 160 7426594 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7426624 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7426627 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7426628 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7426638 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7426654 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7426671 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7426672 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7426673 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7426775 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 7426776 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7426778 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7426779 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 7426782 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7426907 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7426908 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7426914 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 7426915 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7426937 2022.09.15 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 7413718 2022.09.14 ŚL mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7413719 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7413720 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7413721 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7413801 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7413802 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7413862 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7408185 2022.09.12 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7408186 2022.09.12 MP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7437345 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7406002 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7406005 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7406007 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 7406053 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7406058 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7406060 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7406061 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7406063 2022.09.08 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 7391492 2022.09.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7391493 2022.09.06 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7391494 2022.09.06 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7391496 2022.09.06 OP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7391497 2022.09.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391499 2022.09.06 OP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7391501 2022.09.06 OP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7389107 2022.09.05 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7389108 2022.09.05 ŚL mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7389114 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7389115 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7389124 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7389125 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7386172 2022.09.02 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7386173 2022.09.02 MP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7386174 2022.09.02 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7386175 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7386177 2022.09.02 MP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7386178 2022.09.02 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7386179 2022.09.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7386181 2022.09.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7386184 2022.09.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7386185 2022.09.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7386188 2022.09.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7386190 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 7386192 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7386194 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7386196 2022.09.02 MP mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7399970 2022.09.02 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7399971 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7399972 2022.09.02 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7399973 2022.09.02 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7399974 2022.09.02 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7399975 2022.09.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7399976 2022.09.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7400017 2022.09.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7400102 2022.09.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7400104 2022.09.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7400105 2022.09.02 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7400157 2022.09.02 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7375163 2022.09.01 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7375164 2022.09.01 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7375165 2022.09.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7375167 2022.09.01 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7399748 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7399749 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7399821 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7399822 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7399867 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7400260 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7400262 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7400263 2022.09.01 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7400268 2022.09.01 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7391720 2022.08.30 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7391721 2022.08.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7391722 2022.08.30 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7391739 2022.08.30 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7391741 2022.08.30 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7391756 2022.08.30 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7391759 2022.08.30 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7391760 2022.08.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7391761 2022.08.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391762 2022.08.30 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7391764 2022.08.30 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7366425 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366487 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7366491 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7369292 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7369320 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7369325 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7369343 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7369346 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7369348 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7369379 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7369382 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7369407 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 7369409 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7369484 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7369486 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 7369487 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7369516 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7369517 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7372094 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7372095 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7372096 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7372098 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7372099 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7372100 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7372432 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7380119 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7380120 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7380214 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 7380215 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380216 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7380217 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 7380218 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380231 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380255 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7380256 2022.08.25 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7380259 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7380263 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7380264 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7380266 2022.08.25 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7380269 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7380284 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7380285 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7380286 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380315 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7380316 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380359 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7380364 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7365932 2022.08.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 130 7366045 2022.08.24 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7366081 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7366091 2022.08.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7366113 2022.08.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 7365908 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7365909 2022.08.23 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7365920 2022.08.23 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 7365921 2022.08.23 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7364472 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7364473 2022.08.22 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7364474 2022.08.22 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7364475 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7364476 2022.08.22 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7364477 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7364485 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7364486 2022.08.22 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 7364514 2022.08.22 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 7364519 2022.08.22 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7364538 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7364557 2022.08.22 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7364560 2022.08.22 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7365150 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7365151 2022.08.22 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7365202 2022.08.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7365227 2022.08.22 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7335271 2022.08.19 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 7335272 2022.08.19 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7335280 2022.08.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7333164 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7333165 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7333166 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7333167 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7333168 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7333169 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7333170 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7333171 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 7333172 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7333173 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7333174 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7333177 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7333179 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7333180 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7333181 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7333183 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7333191 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 7341743 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7341744 2022.08.18 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7341745 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7341746 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7341747 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7341748 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7341749 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7341750 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7341770 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 26 7341773 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7341799 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7341819 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7341822 2022.08.18 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7341832 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7341887 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7341888 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7341900 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7341937 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7342300 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7342334 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7342336 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7342429 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7342446 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7342463 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7342464 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7342465 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7342485 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7342486 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7342487 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 7342523 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7342543 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7342556 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7342558 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7342573 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7342574 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7342581 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7342583 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7342584 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7342585 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7344859 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7344862 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7344868 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7344869 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7344870 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7344896 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7344897 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344905 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7345018 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7345019 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7345020 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7345032 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7345073 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7345191 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7345192 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7345228 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7345231 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7345245 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7345247 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7345248 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7345262 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7345264 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7345266 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7345268 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7345338 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7345340 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7345342 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7345374 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7345387 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7345399 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7345400 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7345401 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7345403 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7350019 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7350041 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7350042 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7350043 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7350044 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 7329708 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7329713 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7329714 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7329715 2022.08.17 MP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7329716 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 7329717 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7329718 2022.08.17 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7322385 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322389 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7322391 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7322393 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7322394 2022.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7322398 2022.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7322400 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7322401 2022.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7322405 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7322414 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7322416 2022.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7322423 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7322424 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322426 2022.08.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7322428 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7322430 2022.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7322434 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7322435 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7322437 2022.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7322438 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322689 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7322690 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7322691 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322692 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7322693 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 7322696 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7322697 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7322698 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7322699 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7322700 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7322701 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7322702 2022.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7322703 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7322704 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7322705 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7322706 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7322708 2022.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7322709 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7322710 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 7322711 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7322714 2022.08.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 14 7322715 2022.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7322718 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7322724 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7322725 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7322726 2022.08.11 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7322732 2022.08.11 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7322733 2022.08.11 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7322737 2022.08.11 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7322741 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7322742 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7322744 2022.08.11 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7322747 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7322748 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7322749 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7322779 2022.08.11 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7322795 2022.08.11 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7322796 2022.08.11 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7322801 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7322832 2022.08.11 OP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7322834 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322835 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322836 2022.08.11 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7322837 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7322926 2022.08.11 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7322927 2022.08.11 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7322931 2022.08.11 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7322978 2022.08.11 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7323140 2022.08.11 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7323141 2022.08.11 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7323143 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323149 2022.08.11 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7323151 2022.08.11 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7323152 2022.08.11 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7323154 2022.08.11 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7323163 2022.08.11 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7323164 2022.08.11 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7318917 2022.08.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7318921 2022.08.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7318924 2022.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7318978 2022.08.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7318985 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7318990 2022.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7318991 2022.08.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7319021 2022.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7319025 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7319026 2022.08.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7319032 2022.08.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7319042 2022.08.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7319045 2022.08.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7319046 2022.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7319047 2022.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7319050 2022.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7319070 2022.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7319071 2022.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7319072 2022.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7319074 2022.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7315676 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7315678 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7315679 2022.08.09 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7315680 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7315681 2022.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7315686 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 7315687 2022.08.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7315688 2022.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7315689 2022.08.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7315690 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7315691 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7315692 2022.08.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7315693 2022.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7315697 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7315698 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7315699 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7315700 2022.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7315701 2022.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7315702 2022.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7315704 2022.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7315705 2022.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7315709 2022.08.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7315710 2022.08.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7315711 2022.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7315713 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7315726 2022.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7315730 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7315731 2022.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7315732 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7315733 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7315734 2022.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7315735 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7315736 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7315737 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7315739 2022.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7315740 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7315741 2022.08.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7315742 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7315743 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7315744 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7315745 2022.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7315758 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7315775 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7315808 2022.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7315457 2022.08.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7315490 2022.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7315554 2022.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7315585 2022.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7315586 2022.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7315587 2022.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7315588 2022.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7315594 2022.08.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7315595 2022.08.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 13 7315597 2022.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7315600 2022.08.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 7315601 2022.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7315604 2022.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7315605 2022.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 7315606 2022.08.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 7315607 2022.08.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7315608 2022.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7315609 2022.08.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7315610 2022.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7315611 2022.08.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7315612 2022.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7315613 2022.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7315614 2022.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7315615 2022.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7314073 2022.08.07 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7314081 2022.08.07 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7314082 2022.08.07 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7314083 2022.08.07 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7314084 2022.08.07 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314086 2022.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7314087 2022.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7314089 2022.08.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7314090 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7314130 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314132 2022.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7314133 2022.08.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7314134 2022.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7314135 2022.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7314136 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7314137 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7314138 2022.08.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7314140 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7314141 2022.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7314143 2022.08.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7314153 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314155 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7314156 2022.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7314157 2022.08.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7314165 2022.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314170 2022.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7314193 2022.08.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7314196 2022.08.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7314198 2022.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7314201 2022.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314202 2022.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7314203 2022.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7314204 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314207 2022.08.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7314236 2022.08.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7314253 2022.08.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7314254 2022.08.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7314255 2022.08.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7314256 2022.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7314257 2022.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7314260 2022.08.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7314261 2022.08.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7286219 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 7286220 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7286221 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7286222 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 7286225 2022.08.04 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7286226 2022.08.04 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7286227 2022.08.04 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286228 2022.08.04 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7286229 2022.08.04 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7286230 2022.08.04 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7286231 2022.08.04 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7286232 2022.08.04 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7286233 2022.08.04 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7286234 2022.08.04 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7266785 2022.07.27 ŚL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7244797 2022.07.19 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7285402 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7285413 2022.07.18 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7285414 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7285416 2022.07.18 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7285417 2022.07.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7285418 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7285419 2022.07.18 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7285420 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7285421 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7285422 2022.07.18 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7285423 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7285424 2022.07.18 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7249474 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7249475 2022.07.13 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7220145 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7220146 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7220147 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7220148 2022.07.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7220156 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7220157 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7220158 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7220170 2022.07.09 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7220171 2022.07.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7220172 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7220173 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7220174 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7220175 2022.07.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7220176 2022.07.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7220177 2022.07.09 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7220178 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7220179 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7220180 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7220181 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7220182 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7220185 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7220186 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7220187 2022.07.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7220191 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7220192 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7220193 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7220194 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7220195 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7220198 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7220199 2022.07.09 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7220200 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7220201 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7220202 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7220203 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7220204 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7220205 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7220206 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7220207 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7220208 2022.07.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7220209 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7220213 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7220214 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7220215 2022.07.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7220216 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7220217 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7220218 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7220219 2022.07.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 7220220 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7220221 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7220222 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7220223 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7220224 2022.07.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7220225 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7220226 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7220227 2022.07.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 7220230 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7220954 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7220955 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7220956 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7220957 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7220958 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7220959 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7220960 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7220961 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7220962 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7220963 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7220964 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7220965 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7220968 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7220969 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7220970 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7220971 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7220972 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7220973 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7220974 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 7220975 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7220976 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7220977 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7220979 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7220980 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7220981 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7220982 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7220983 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7220984 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7220985 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7220986 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221161 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7221162 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7221163 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7221164 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7221166 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7221167 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221168 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221170 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7221171 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221210 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7221211 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7221215 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7221216 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7221217 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7221219 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7221220 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221222 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7221223 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7221224 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7221226 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7221227 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7221232 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7221233 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7221234 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7221235 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7221237 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7221238 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7221240 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221241 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7221243 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7221244 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221245 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7221246 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7221247 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7221249 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7221250 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221251 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7221252 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7221253 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7221254 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7221255 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7221257 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7221258 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7221259 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7221260 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7221261 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7221262 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7221263 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7221264 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7221265 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7221266 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7221268 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7221271 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7221273 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7221274 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7221275 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7221278 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7221281 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7221283 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7221285 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7221287 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 7221290 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7221292 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7221298 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7221300 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7221376 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7221378 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7221390 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7221391 2022.07.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7235154 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7235155 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7235174 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7235176 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7235177 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7235178 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7235240 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7235243 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7235244 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7235252 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7235253 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7235259 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7235260 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7235261 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7235292 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7235295 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7235296 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7235297 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7235303 2022.07.09 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7235308 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7235309 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7235310 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7235347 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7235348 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7235349 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7235350 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 7235392 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7235394 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7235395 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7235398 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7235407 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7235408 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7235413 2022.07.09 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7235414 2022.07.09 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7235415 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7235417 2022.07.09 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7235418 2022.07.09 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7235419 2022.07.09 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7235421 2022.07.09 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7216433 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7216434 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7216435 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216436 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216437 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7216439 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7216440 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216441 2022.07.08 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7216442 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7216444 2022.07.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7216447 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7216448 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216449 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7216450 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7216451 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7216452 2022.07.08 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7216453 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7216455 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7216456 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216457 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7216458 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7216459 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7216460 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7216461 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216462 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7216504 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7216505 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7216506 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7216507 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7216511 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7216512 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7216513 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7216514 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7216536 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7216537 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7216538 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7216539 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216541 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7216542 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7216543 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7216548 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7216549 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 7216550 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7216553 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7216554 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7216555 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7216556 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7216559 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7216560 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7216562 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7216563 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7216564 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7216565 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7216566 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7216567 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7216569 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7216574 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7216589 2022.07.08 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7216590 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7216591 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7216592 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7216594 2022.07.08 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7212082 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7212083 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212106 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7212107 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7212108 2022.07.07 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7212109 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212110 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7212111 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7212113 2022.07.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7212114 2022.07.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7212115 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212116 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7212127 2022.07.07 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7212129 2022.07.07 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7212130 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212131 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7212132 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212134 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7212135 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7212136 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 7212138 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212139 2022.07.07 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7212142 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7212144 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7212145 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7212146 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212151 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7212155 2022.07.07 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7212157 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7212159 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7212160 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7212170 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7212171 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212173 2022.07.07 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7212174 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7212175 2022.07.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7212180 2022.07.07 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7212208 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7212224 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7212225 2022.07.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7212226 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212227 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7212228 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7212231 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7212232 2022.07.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7212233 2022.07.07 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7212234 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7212235 2022.07.07 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7212236 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212246 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7212247 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7212248 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7212256 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7212257 2022.07.07 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7212258 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7212259 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212260 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212261 2022.07.07 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7212262 2022.07.07 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7212263 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7212264 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7212265 2022.07.07 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7212266 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7212285 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7212286 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7212287 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7212295 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212296 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7212297 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7212298 2022.07.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7212299 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7212300 2022.07.07 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7212302 2022.07.07 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7212303 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7212304 2022.07.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7212306 2022.07.07 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7212307 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7212314 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7212315 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212317 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212319 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212320 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7212327 2022.07.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212328 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7212329 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212333 2022.07.07 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7212334 2022.07.07 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7212335 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7212337 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212338 2022.07.07 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7212339 2022.07.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7212380 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7212381 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7212390 2022.07.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7212391 2022.07.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212410 2022.07.07 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7212423 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 7213091 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7213092 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7213093 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7213096 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7213099 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7213101 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7213104 2022.07.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7213105 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7213118 2022.07.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7213119 2022.07.07 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7213123 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7213124 2022.07.07 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7213125 2022.07.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7213126 2022.07.07 MZ mapa