Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Sokołowski : Krzysztof Sokołowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7464355 2022.09.30 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7464356 2022.09.30 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7464358 2022.09.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7464359 2022.09.29 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7464360 2022.09.29 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7464357 2022.09.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7455791 2022.09.25 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7455794 2022.09.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7455789 2022.09.25 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7455793 2022.09.25 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7455788 2022.09.25 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7455787 2022.09.25 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7455790 2022.09.25 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7455785 2022.09.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7455786 2022.09.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7447375 2022.09.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7447374 2022.09.25 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7447373 2022.09.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7447372 2022.09.25 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7447370 2022.09.25 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7447369 2022.09.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7447371 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 7447367 2022.09.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7447376 2022.09.25 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7447366 2022.09.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7447368 2022.09.25 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7447364 2022.09.25 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 7447365 2022.09.24 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7447361 2022.09.24 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7447363 2022.09.24 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7447358 2022.09.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7447360 2022.09.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7447362 2022.09.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 7447357 2022.09.24 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7447354 2022.09.24 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7447356 2022.09.24 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7447355 2022.09.23 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7447359 2022.09.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7434531 2022.09.20 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7434530 2022.09.20 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7434529 2022.09.20 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7434527 2022.09.20 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7434525 2022.09.20 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7434526 2022.09.20 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7434523 2022.09.20 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7434528 2022.09.19 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7427508 2022.09.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7427507 2022.09.18 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7427506 2022.09.18 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7427505 2022.09.18 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7427504 2022.09.18 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7427503 2022.09.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7427502 2022.09.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7427501 2022.09.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7427499 2022.09.17 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427498 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7427494 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7427496 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 7427492 2022.09.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7427491 2022.09.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7427490 2022.09.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7427489 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7427487 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7427488 2022.09.17 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7427484 2022.09.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7427486 2022.09.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7427485 2022.09.17 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7427509 2022.09.17 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427483 2022.09.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7427482 2022.09.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7427479 2022.09.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7427480 2022.09.17 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7427478 2022.09.17 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7427477 2022.09.17 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7427481 2022.09.17 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7427476 2022.09.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7427472 2022.09.17 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427475 2022.09.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7427471 2022.09.17 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7427474 2022.09.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7427473 2022.09.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7427470 2022.09.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7427469 2022.09.17 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7427468 2022.09.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7427467 2022.09.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7427466 2022.09.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7419076 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7419075 2022.09.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7414258 2022.09.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7414263 2022.09.14 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7414260 2022.09.14 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7414262 2022.09.14 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7414259 2022.09.14 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7414261 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7414257 2022.09.13 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7414256 2022.09.13 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7414255 2022.09.13 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 7414253 2022.09.13 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7414252 2022.09.13 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7414254 2022.09.13 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7408643 2022.09.12 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7408646 2022.09.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7408645 2022.09.12 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7408644 2022.09.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7406327 2022.09.11 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7406328 2022.09.11 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7406329 2022.09.11 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7406330 2022.09.11 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7406321 2022.09.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7406325 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7406323 2022.09.09 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 7406326 2022.09.09 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 7406322 2022.09.09 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7406324 2022.09.09 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7398075 2022.09.09 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7398074 2022.09.09 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 7398077 2022.09.08 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7398081 2022.09.08 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7398079 2022.09.08 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7398080 2022.09.08 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7398078 2022.09.08 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7398076 2022.09.08 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7389340 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7389339 2022.09.05 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7389336 2022.09.05 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7389338 2022.09.05 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7389335 2022.09.05 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7389337 2022.09.05 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7389333 2022.09.05 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7389334 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7389330 2022.09.04 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7389332 2022.09.04 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7389331 2022.09.04 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7384371 2022.09.04 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7384368 2022.09.04 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7384370 2022.09.04 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7384369 2022.09.04 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 7384367 2022.09.04 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7384365 2022.09.04 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7384364 2022.09.04 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7384363 2022.09.03 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7384362 2022.09.03 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7384360 2022.09.03 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7384358 2022.09.03 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7384359 2022.09.03 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7384356 2022.09.03 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7384357 2022.09.03 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7384354 2022.09.03 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7384353 2022.09.03 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7384352 2022.09.03 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7384372 2022.09.03 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7384351 2022.09.03 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7384349 2022.09.02 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7384350 2022.09.02 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7384345 2022.09.02 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7384348 2022.09.02 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7384347 2022.09.02 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7384346 2022.09.02 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7384343 2022.09.02 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7384344 2022.09.02 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7384341 2022.09.02 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7384340 2022.09.02 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7384342 2022.09.02 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7384339 2022.09.02 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7384338 2022.09.02 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7384337 2022.09.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7374573 2022.09.01 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7374575 2022.09.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7374571 2022.09.01 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7374569 2022.09.01 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7374574 2022.09.01 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 7374570 2022.09.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 7374572 2022.09.01 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7374568 2022.09.01 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7371445 2022.08.31 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7371446 2022.08.31 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7369140 2022.08.30 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7369141 2022.08.30 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7369139 2022.08.30 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7369135 2022.08.30 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7369133 2022.08.30 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7369136 2022.08.30 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7369134 2022.08.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7369138 2022.08.29 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7369137 2022.08.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7369132 2022.08.29 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7369131 2022.08.29 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7364323 2022.08.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7364322 2022.08.29 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7364320 2022.08.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7364318 2022.08.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7364314 2022.08.28 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7364317 2022.08.28 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7364315 2022.08.28 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7364319 2022.08.28 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7364316 2022.08.28 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7364308 2022.08.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7364312 2022.08.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7364309 2022.08.28 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7364311 2022.08.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7364310 2022.08.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7364321 2022.08.28 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7358495 2022.08.27 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7358493 2022.08.27 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7358492 2022.08.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7358494 2022.08.27 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7358491 2022.08.27 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7358489 2022.08.27 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7358497 2022.08.27 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7358488 2022.08.27 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7358487 2022.08.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7358486 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7358496 2022.08.27 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7358490 2022.08.27 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7358483 2022.08.27 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7358485 2022.08.27 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7358484 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7358481 2022.08.26 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7358480 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7358482 2022.08.26 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7358477 2022.08.26 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7358476 2022.08.26 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7358479 2022.08.26 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7358478 2022.08.26 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7358475 2022.08.26 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7358474 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7358473 2022.08.26 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7358472 2022.08.26 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7358471 2022.08.26 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7358468 2022.08.26 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7358469 2022.08.26 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7358467 2022.08.26 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7358470 2022.08.26 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7352945 2022.08.24 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7352947 2022.08.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7352943 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7352938 2022.08.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7352939 2022.08.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7352941 2022.08.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7352940 2022.08.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7352937 2022.08.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7352936 2022.08.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7352935 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7352932 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7352934 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7352933 2022.08.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7352930 2022.08.24 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7352931 2022.08.24 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7352927 2022.08.24 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7352926 2022.08.24 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7352928 2022.08.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7352929 2022.08.24 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7348667 2022.08.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7348665 2022.08.24 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7348666 2022.08.24 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7348664 2022.08.24 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7348663 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348662 2022.08.24 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7348661 2022.08.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7348660 2022.08.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7348659 2022.08.24 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7348658 2022.08.24 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7348656 2022.08.24 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7348657 2022.08.24 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7348655 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348654 2022.08.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348651 2022.08.24 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7348652 2022.08.24 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7348648 2022.08.24 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7348650 2022.08.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7348647 2022.08.23 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7348649 2022.08.23 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7348668 2022.08.23 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7348646 2022.08.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7346481 2022.08.23 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7346482 2022.08.23 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7346480 2022.08.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7346479 2022.08.23 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7346478 2022.08.23 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7346477 2022.08.23 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7346475 2022.08.23 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7346476 2022.08.23 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7346472 2022.08.23 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7346474 2022.08.23 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7346471 2022.08.23 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7346470 2022.08.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7346468 2022.08.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7346466 2022.08.23 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7346465 2022.08.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7346469 2022.08.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7346463 2022.08.23 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7346460 2022.08.23 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7346459 2022.08.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7346462 2022.08.23 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 7344507 2022.08.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7344506 2022.08.22 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7344504 2022.08.22 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7344505 2022.08.22 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7344500 2022.08.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7344502 2022.08.22 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7344503 2022.08.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7344499 2022.08.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7344501 2022.08.22 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7344508 2022.08.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7344498 2022.08.22 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7344497 2022.08.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7344494 2022.08.22 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7344489 2022.08.22 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7344490 2022.08.21 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7344492 2022.08.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7344495 2022.08.21 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7344496 2022.08.21 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7337681 2022.08.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7337683 2022.08.20 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7337682 2022.08.20 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7337676 2022.08.20 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7337668 2022.08.20 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7337677 2022.08.20 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7337680 2022.08.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7337678 2022.08.19 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7334356 2022.08.19 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7334353 2022.08.19 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7334355 2022.08.19 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7334354 2022.08.19 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7334347 2022.08.19 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7334346 2022.08.19 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7334349 2022.08.19 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7334350 2022.08.19 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7334352 2022.08.19 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7334348 2022.08.19 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7334351 2022.08.19 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7331959 2022.08.18 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 7331958 2022.08.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7331956 2022.08.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7331954 2022.08.18 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7331955 2022.08.18 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7331960 2022.08.18 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7331957 2022.08.18 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7331961 2022.08.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7328585 2022.08.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7328586 2022.08.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7328587 2022.08.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7328584 2022.08.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7328583 2022.08.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7328582 2022.08.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7328580 2022.08.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7328581 2022.08.17 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7328579 2022.08.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7328577 2022.08.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7328576 2022.08.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7328578 2022.08.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7328575 2022.08.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7328574 2022.08.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7328573 2022.08.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7328568 2022.08.17 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7328572 2022.08.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7328570 2022.08.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7328569 2022.08.17 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7328566 2022.08.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7328567 2022.08.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7328571 2022.08.17 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7326930 2022.08.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7326931 2022.08.16 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7326921 2022.08.16 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7326927 2022.08.16 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7326929 2022.08.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7326924 2022.08.16 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7326932 2022.08.16 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7326922 2022.08.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7326923 2022.08.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7326925 2022.08.16 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7326948 2022.08.16 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7326947 2022.08.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7326946 2022.08.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7326945 2022.08.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7326943 2022.08.16 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7326944 2022.08.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7326942 2022.08.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7326941 2022.08.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 7326938 2022.08.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7326937 2022.08.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7326939 2022.08.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7326936 2022.08.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7326940 2022.08.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7326935 2022.08.16 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 16 7326933 2022.08.15 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7321672 2022.08.15 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7321671 2022.08.15 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7321667 2022.08.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7321668 2022.08.15 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7321663 2022.08.15 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7321665 2022.08.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7321661 2022.08.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7321660 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7321664 2022.08.14 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7321659 2022.08.14 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 7321662 2022.08.14 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7321658 2022.08.14 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7317663 2022.08.14 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7317646 2022.08.13 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7313503 2022.08.13 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7313504 2022.08.13 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7313501 2022.08.13 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7313502 2022.08.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7313500 2022.08.13 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7313499 2022.08.13 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7313493 2022.08.13 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7313495 2022.08.13 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7313497 2022.08.13 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7313496 2022.08.13 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7313492 2022.08.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7313498 2022.08.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7311167 2022.08.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7311168 2022.08.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7311166 2022.08.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7311165 2022.08.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7311164 2022.08.12 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7311163 2022.08.12 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7311160 2022.08.12 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7311170 2022.08.12 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7311161 2022.08.12 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7311169 2022.08.12 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7311162 2022.08.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7311159 2022.08.12 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7311157 2022.08.11 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7311158 2022.08.11 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7308384 2022.08.11 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7308382 2022.08.11 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7308380 2022.08.11 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7308383 2022.08.11 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 7308381 2022.08.11 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7308385 2022.08.11 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 7308379 2022.08.11 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7308378 2022.08.10 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 7305526 2022.08.10 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7305527 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7305522 2022.08.10 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7305525 2022.08.10 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7305524 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7305523 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7303805 2022.08.09 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7303804 2022.08.09 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7303803 2022.08.09 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7303802 2022.08.09 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7303801 2022.08.09 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7303799 2022.08.09 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7303800 2022.08.08 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7303797 2022.08.08 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7303798 2022.08.08 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7297123 2022.08.07 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7288533 2022.08.05 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7288532 2022.08.04 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7286315 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7286316 2022.08.04 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7286312 2022.08.04 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7286314 2022.08.04 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7286308 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7286311 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7286317 2022.08.04 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7286309 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7286305 2022.08.03 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7286306 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7286300 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7286302 2022.08.02 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286301 2022.08.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286303 2022.08.02 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7286299 2022.08.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7286297 2022.08.02 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286318 2022.08.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286296 2022.08.02 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7286294 2022.08.02 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7286298 2022.08.02 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286293 2022.08.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286295 2022.08.02 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7286292 2022.08.02 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286291 2022.08.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286289 2022.08.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286290 2022.08.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286288 2022.08.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286286 2022.08.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286285 2022.08.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7286283 2022.08.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7286287 2022.08.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7286284 2022.08.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7286281 2022.08.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7286280 2022.08.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7286278 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7286274 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7286275 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7286277 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7286276 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7280510 2022.08.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7280511 2022.08.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7280508 2022.08.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7280512 2022.08.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7280507 2022.08.01 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7280506 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7280505 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7280504 2022.08.01 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7280502 2022.08.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7280501 2022.08.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7280497 2022.08.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7280492 2022.08.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7280493 2022.08.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7278176 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7278177 2022.08.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7278186 2022.08.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7278187 2022.07.31 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7278192 2022.07.31 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7278185 2022.07.31 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7278191 2022.07.31 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7278184 2022.07.31 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7278190 2022.07.31 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7278193 2022.07.31 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7278189 2022.07.31 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7278188 2022.07.31 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 7278182 2022.07.31 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7278181 2022.07.31 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7278180 2022.07.31 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7278178 2022.07.31 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7278179 2022.07.31 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275666 2022.07.31 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7275665 2022.07.31 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7275664 2022.07.31 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7275667 2022.07.30 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7275663 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7275662 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7275660 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275657 2022.07.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7275658 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7275654 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7275655 2022.07.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7275656 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7275652 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7275661 2022.07.30 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7275653 2022.07.30 KP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7275651 2022.07.30 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7275649 2022.07.30 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7275650 2022.07.30 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7275647 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 7275646 2022.07.30 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7275648 2022.07.30 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7275644 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7275645 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7275643 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7275642 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275640 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7275641 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7275638 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7275639 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 7275635 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7275636 2022.07.30 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7275632 2022.07.30 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7275631 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7275634 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7275637 2022.07.30 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7273960 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7273962 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7273965 2022.07.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7273966 2022.07.30 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7273961 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7273959 2022.07.29 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7273963 2022.07.29 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7273964 2022.07.29 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7270473 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7270471 2022.07.29 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7270472 2022.07.29 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7270470 2022.07.29 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7270469 2022.07.29 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7270467 2022.07.29 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7270468 2022.07.29 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7270466 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7270465 2022.07.29 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7270464 2022.07.29 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7270489 2022.07.29 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7270488 2022.07.29 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7270487 2022.07.29 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7270484 2022.07.29 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7270483 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7270481 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 7270480 2022.07.29 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7270486 2022.07.29 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7270479 2022.07.29 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7270478 2022.07.29 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7270476 2022.07.29 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7270477 2022.07.29 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7270475 2022.07.29 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7270485 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7270474 2022.07.29 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7270461 2022.07.29 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7270460 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7270462 2022.07.29 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7270459 2022.07.29 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7270457 2022.07.29 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7270458 2022.07.29 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7270463 2022.07.29 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7270454 2022.07.28 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7270452 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7270453 2022.07.28 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7270451 2022.07.28 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7270447 2022.07.28 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7270449 2022.07.28 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7270448 2022.07.28 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7270450 2022.07.28 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7267266 2022.07.28 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7267265 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7267264 2022.07.28 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7267263 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7267262 2022.07.28 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 7267261 2022.07.28 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7267259 2022.07.28 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7267258 2022.07.28 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7267256 2022.07.28 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7267257 2022.07.28 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7267255 2022.07.28 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7267254 2022.07.28 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7267253 2022.07.28 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7267252 2022.07.28 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7267249 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7267251 2022.07.28 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7267250 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7267247 2022.07.28 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7267241 2022.07.28 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7267246 2022.07.28 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7267245 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7267248 2022.07.28 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7267240 2022.07.28 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7267244 2022.07.28 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7267243 2022.07.28 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7267239 2022.07.28 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7267238 2022.07.28 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7267236 2022.07.28 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7267237 2022.07.28 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7266030 2022.07.27 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7266032 2022.07.27 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7266033 2022.07.27 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7266034 2022.07.27 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7266028 2022.07.26 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7266031 2022.07.26 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7266029 2022.07.26 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7263304 2022.07.25 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7263303 2022.07.25 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7263305 2022.07.25 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7259803 2022.07.24 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7259802 2022.07.24 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7259801 2022.07.24 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7259800 2022.07.24 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7259798 2022.07.24 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7259797 2022.07.24 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7259799 2022.07.24 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7259832 2022.07.24 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7259831 2022.07.24 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7259835 2022.07.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7259827 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259826 2022.07.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7259824 2022.07.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7259823 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259819 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259815 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7259816 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7259814 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7259812 2022.07.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7259809 2022.07.24 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7259813 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7259806 2022.07.24 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7259805 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7259834 2022.07.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7259833 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7259830 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259829 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259828 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259836 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7259825 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7259821 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7259820 2022.07.24 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7259817 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7259818 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7259811 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7259808 2022.07.24 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 7259822 2022.07.24 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7259810 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7259807 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259795 2022.07.24 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259794 2022.07.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7259792 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7259791 2022.07.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 7259793 2022.07.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7259790 2022.07.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259789 2022.07.24 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7259787 2022.07.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7259788 2022.07.24 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7259785 2022.07.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7259786 2022.07.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7259784 2022.07.24 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7259781 2022.07.24 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7259782 2022.07.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7259783 2022.07.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7259780 2022.07.24 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7255378 2022.07.23 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7255377 2022.07.23 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7255376 2022.07.23 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7255373 2022.07.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7255374 2022.07.22 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7255375 2022.07.22 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7255369 2022.07.22 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7255371 2022.07.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7255370 2022.07.22 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7250755 2022.07.22 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7250752 2022.07.22 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7250754 2022.07.22 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7250749 2022.07.22 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7250750 2022.07.22 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7250753 2022.07.21 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7250751 2022.07.21 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7248174 2022.07.21 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7248173 2022.07.21 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7248171 2022.07.21 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7248172 2022.07.21 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7248170 2022.07.20 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7248169 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7244692 2022.07.20 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7244689 2022.07.20 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7244690 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7244691 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7244688 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7242006 2022.07.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7242005 2022.07.19 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7242004 2022.07.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7244686 2022.07.19 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7239631 2022.07.18 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7239633 2022.07.18 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7239629 2022.07.18 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7239627 2022.07.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7239632 2022.07.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7239630 2022.07.16 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7231757 2022.07.16 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7231773 2022.07.16 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7231772 2022.07.16 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231771 2022.07.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7231770 2022.07.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7231768 2022.07.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7231769 2022.07.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7231767 2022.07.16 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231766 2022.07.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7231765 2022.07.16 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7231762 2022.07.15 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7231763 2022.07.15 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7231759 2022.07.15 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7231761 2022.07.15 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7231758 2022.07.15 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7227981 2022.07.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7227979 2022.07.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7227982 2022.07.15 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7227978 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7227980 2022.07.14 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7227974 2022.07.14 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7227975 2022.07.14 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7227976 2022.07.14 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7227977 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7227973 2022.07.14 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7226217 2022.07.14 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7226216 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7226214 2022.07.14 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7226213 2022.07.14 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7226211 2022.07.14 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7226215 2022.07.14 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7226212 2022.07.13 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7226210 2022.07.13 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7226208 2022.07.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7226206 2022.07.13 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7226207 2022.07.13 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7226204 2022.07.13 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7226209 2022.07.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7226205 2022.07.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7220053 2022.07.12 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7220047 2022.07.12 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7220050 2022.07.11 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7220052 2022.07.11 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7220048 2022.07.11 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7220054 2022.07.11 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7220049 2022.07.11 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7220045 2022.07.11 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7220051 2022.07.11 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7220046 2022.07.11 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7220044 2022.07.11 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7220043 2022.07.11 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7217388 2022.07.11 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7217389 2022.07.10 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7217386 2022.07.09 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7217384 2022.07.09 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7217385 2022.07.09 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7207664 2022.07.08 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7207666 2022.07.08 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7207667 2022.07.08 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7207665 2022.07.08 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7207668 2022.07.08 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7207669 2022.07.08 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7207670 2022.07.08 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7207671 2022.07.08 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7207672 2022.07.08 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7202521 2022.07.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7202519 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7202522 2022.07.07 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7202520 2022.07.07 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7202517 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7202515 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7202513 2022.07.07 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7202516 2022.07.06 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7202514 2022.07.06 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7199019 2022.07.06 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7199017 2022.07.05 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7199018 2022.07.05 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7196051 2022.07.05 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7196052 2022.07.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7196050 2022.07.04 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7196049 2022.07.04 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7196048 2022.07.04 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7192738 2022.07.04 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7192736 2022.07.04 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7192737 2022.07.04 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7192733 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7192727 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7192730 2022.07.03 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7192731 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7192728 2022.07.02 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7192726 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7192729 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7192732 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7178060 2022.07.01 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7178058 2022.07.01 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7178057 2022.06.30 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7178054 2022.06.30 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7178055 2022.06.30 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7178056 2022.06.30 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7175271 2022.06.30 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7178053 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7178051 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7178052 2022.06.29 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7178050 2022.06.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7178049 2022.06.29 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7178047 2022.06.29 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7178048 2022.06.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7178044 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7178042 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7178043 2022.06.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7178045 2022.06.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7178041 2022.06.29 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7172646 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7172645 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7172643 2022.06.29 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7172644 2022.06.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7172642 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7172640 2022.06.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7172641 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7172639 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7172638 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7172637 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7172636 2022.06.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7172633 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7172632 2022.06.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7172634 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7172631 2022.06.29 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7172630 2022.06.29 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7172627 2022.06.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7172625 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7175281 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7175286 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175291 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7172624 2022.06.28 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7172628 2022.06.28 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7172629 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7172626 2022.06.28 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7172622 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7172621 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7172623 2022.06.28 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7172620 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7168714 2022.06.28 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7168715 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168713 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168711 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168712 2022.06.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7168709 2022.06.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7168710 2022.06.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7168708 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7168706 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168703 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168705 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168704 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168730 2022.06.28 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7168728 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7168729 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7168727 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7168726 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7168731 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168723 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168722 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7168720 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7168719 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168718 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7168716 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7168702 2022.06.28 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7168699 2022.06.28 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7168697 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168700 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168698 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7168695 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168694 2022.06.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168691 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7168688 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7175280 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7175285 2022.06.28 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175290 2022.06.28 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7168701 2022.06.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7168696 2022.06.27 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7168692 2022.06.27 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7168690 2022.06.27 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7168687 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7168689 2022.06.27 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7168225 2022.06.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7168227 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7175278 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7175284 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175289 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7165513 2022.06.26 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7165514 2022.06.26 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7165515 2022.06.26 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7165516 2022.06.26 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7168224 2022.06.26 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7168226 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7175276 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7175283 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175288 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7165506 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7165507 2022.06.25 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7165508 2022.06.25 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7165509 2022.06.25 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7165510 2022.06.25 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7165511 2022.06.25 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7165512 2022.06.25 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7168205 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7175274 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7175282 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175287 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7155463 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7155464 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155462 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155461 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155460 2022.06.24 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7155459 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155458 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155456 2022.06.24 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7155457 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155455 2022.06.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7155454 2022.06.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7155453 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7155449 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7155450 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155447 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155448 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155446 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155445 2022.06.24 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7152981 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152986 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152982 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152979 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152980 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152977 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152976 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152975 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152973 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7152972 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7152984 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152970 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152974 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152969 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152971 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152983 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152967 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7152966 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152964 2022.06.24 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7152961 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152963 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7152959 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152960 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7152962 2022.06.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7152958 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7152956 2022.06.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7152965 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152955 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152957 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7152954 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7152952 2022.06.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7152951 2022.06.24 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7152946 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7152953 2022.06.23 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7148532 2022.06.23 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7148533 2022.06.22 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7148531 2022.06.22 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7148529 2022.06.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7148527 2022.06.22 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7148526 2022.06.22 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7148530 2022.06.22 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7148525 2022.06.22 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7148524 2022.06.22 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7148523 2022.06.22 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7148522 2022.06.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7148520 2022.06.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7148519 2022.06.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7148521 2022.06.22 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7148518 2022.06.22 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7148517 2022.06.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7148516 2022.06.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7145045 2022.06.22 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7145046 2022.06.21 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7145043 2022.06.21 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7145042 2022.06.21 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7145044 2022.06.21 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7145039 2022.06.21 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7145041 2022.06.21 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7139673 2022.06.20 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7139672 2022.06.20 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7142416 2022.06.20 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7142417 2022.06.20 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7142419 2022.06.20 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7142415 2022.06.19 PL