Pełna lista obserwacji drużyny

Halina : Halina Łukomska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7458178 2022.09.27 PK mapa
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7458177 2022.09.27 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7458188 2022.09.27 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7458179 2022.09.27 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7458180 2022.09.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7458181 2022.09.27 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7458182 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7458183 2022.09.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7458184 2022.09.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7458186 2022.09.27 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7382038 2022.09.03 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7382037 2022.09.03 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7382035 2022.09.03 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7382034 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7382032 2022.09.03 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 50 7382028 2022.09.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7381979 2022.09.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7382039 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7382040 2022.09.03 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7382041 2022.09.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7382042 2022.09.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7382043 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7382044 2022.09.03 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7382045 2022.09.03 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7382031 2022.09.03 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7382047 2022.09.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7382050 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7362553 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7363814 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7363815 2022.08.28 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7363817 2022.08.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7362484 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7362485 2022.08.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7362487 2022.08.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7362489 2022.08.28 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7362490 2022.08.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7362491 2022.08.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7362590 2022.08.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7362592 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7362593 2022.08.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7362595 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7363816 2022.08.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7363813 2022.08.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7363811 2022.08.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7363809 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 7362600 2022.08.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7362599 2022.08.28 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7363819 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7362597 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 7362557 2022.08.27 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7362556 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7362586 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7362560 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7362559 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7362558 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7269946 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7269944 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7269943 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7269942 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7269941 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7269940 2022.07.28 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7269945 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7269939 2022.07.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7269938 2022.07.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7269937 2022.07.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7269936 2022.07.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7269934 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7269933 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7269932 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7269931 2022.07.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7269947 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7269948 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7269949 2022.07.28 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7269966 2022.07.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7269974 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7269973 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7269972 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7269971 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7269970 2022.07.28 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7269967 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7269960 2022.07.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7269958 2022.07.28 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7269950 2022.07.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7269951 2022.07.28 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7269952 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7269953 2022.07.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7269954 2022.07.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7269957 2022.07.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7264814 2022.07.26 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7264812 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7264811 2022.07.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7264810 2022.07.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7264809 2022.07.26 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7264808 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7264774 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7264815 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7264817 2022.07.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7264818 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7264952 2022.07.26 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7264900 2022.07.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 7264899 2022.07.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7264898 2022.07.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7264897 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7264891 2022.07.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7264819 2022.07.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7212869 2022.07.07 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7212870 2022.07.07 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7212872 2022.07.07 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7212873 2022.07.07 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7212874 2022.07.07 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7212876 2022.07.07 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7212878 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7212879 2022.07.07 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7212880 2022.07.07 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7091755 2022.06.09 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 7091753 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7091751 2022.06.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7091750 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7091749 2022.06.09 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7091756 2022.06.09 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7091757 2022.06.09 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7091774 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7091773 2022.06.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7091772 2022.06.09 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7091770 2022.06.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7091769 2022.06.09 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7076195 2022.06.06 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7076217 2022.06.06 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7076218 2022.06.06 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7076219 2022.06.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7076223 2022.06.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7076224 2022.06.06 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7076225 2022.06.06 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7076277 2022.06.06 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7076278 2022.06.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7008376 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7008379 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7008380 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7008415 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7008416 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7008375 2022.05.23 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7008372 2022.05.23 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7008371 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7008359 2022.05.23 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7008357 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7008316 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 7008313 2022.05.23 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7008417 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7008419 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7011922 2022.05.23 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7011722 2022.05.23 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 7011709 2022.05.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7011705 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7011703 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7011700 2022.05.23 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7011699 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7008426 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7008424 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7008423 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7008421 2022.05.23 LB mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7008420 2022.05.23 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7000673 2022.05.22 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7000672 2022.05.22 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7000669 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7000668 2022.05.22 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7000667 2022.05.22 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7000666 2022.05.22 LB mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 7000543 2022.05.22 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7000797 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7000817 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7000801 2022.05.22 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7000800 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7000799 2022.05.22 LB mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7000798 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6993656 2022.05.21 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6993657 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6993659 2022.05.21 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6993661 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6993663 2022.05.21 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 6993664 2022.05.21 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6993665 2022.05.21 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6993668 2022.05.21 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7001006 2022.05.21 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7000956 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6990633 2022.05.20 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6990630 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6990629 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6990596 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6990595 2022.05.20 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6990590 2022.05.20 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6990582 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6990581 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6990795 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6990635 2022.05.20 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6990636 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6990790 2022.05.20 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6990777 2022.05.20 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6990775 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6990773 2022.05.20 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6990770 2022.05.20 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6990767 2022.05.20 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6990764 2022.05.20 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6990758 2022.05.20 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6990577 2022.05.19 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6979788 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6979787 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6979786 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6979785 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6979789 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6979790 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6979791 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6979792 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6979809 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6979810 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 6951680 2022.05.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6929958 2022.05.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6929959 2022.05.13 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6929960 2022.05.13 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6929961 2022.05.13 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6929972 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6929973 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6929974 2022.05.13 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6929993 2022.05.13 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6929980 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6929977 2022.05.13 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6929976 2022.05.13 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6929975 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6911471 2022.05.10 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6911472 2022.05.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6911482 2022.05.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6911483 2022.05.10 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6911484 2022.05.10 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6911485 2022.05.10 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6911561 2022.05.10 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6911562 2022.05.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6911563 2022.05.10 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6904738 2022.05.09 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6904737 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6904736 2022.05.09 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6904734 2022.05.09 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6904715 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6904697 2022.05.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6904739 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6904747 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6904748 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 6904749 2022.05.09 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6904752 2022.05.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6904754 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6904755 2022.05.09 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6904757 2022.05.09 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6890122 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6890124 2022.05.07 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6890142 2022.05.07 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6868726 2022.05.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6868727 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6868728 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6868729 2022.05.04 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6868730 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6868731 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6860493 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6860494 2022.05.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6860500 2022.05.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6860501 2022.05.03 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6860502 2022.05.03 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6860505 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6860509 2022.05.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6860513 2022.05.03 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6838263 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6838264 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6838265 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6838266 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6838268 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6838269 2022.05.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6838270 2022.05.01 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6838271 2022.05.01 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6838272 2022.05.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6831229 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 6831230 2022.04.30 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6831233 2022.04.30 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6831234 2022.04.30 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6831235 2022.04.30 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6831236 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 6831237 2022.04.30 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6831238 2022.04.30 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6831239 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 6831244 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6820945 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6820949 2022.04.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6820951 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6820972 2022.04.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6820942 2022.04.29 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6820940 2022.04.29 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6820937 2022.04.29 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6820935 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6820932 2022.04.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6820930 2022.04.29 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6820975 2022.04.29 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6820976 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6821596 2022.04.29 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6821595 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6821401 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6821399 2022.04.29 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6820986 2022.04.29 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6820985 2022.04.29 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6820984 2022.04.29 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6820982 2022.04.29 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6820980 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6820977 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6811647 2022.04.28 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6811644 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6811631 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6811628 2022.04.28 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6811649 2022.04.28 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6811653 2022.04.28 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6811655 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6811657 2022.04.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6811659 2022.04.28 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6811661 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6811691 2022.04.28 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6803297 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6803295 2022.04.27 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6803293 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6803291 2022.04.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6803299 2022.04.27 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6803300 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 6803301 2022.04.27 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6803306 2022.04.27 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6803308 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6803309 2022.04.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6803310 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6800004 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6800001 2022.04.26 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6799999 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6799997 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6800007 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6800012 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6800013 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6800023 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6800024 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6800025 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6800026 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6788276 2022.04.24 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6788277 2022.04.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6788278 2022.04.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6788279 2022.04.24 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6788280 2022.04.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6788281 2022.04.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6788282 2022.04.24 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6788283 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6788284 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6779455 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6779454 2022.04.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6779452 2022.04.23 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6779451 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6779449 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6779448 2022.04.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6779457 2022.04.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6779458 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6779459 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6779493 2022.04.23 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6779490 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6779488 2022.04.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6779487 2022.04.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6779486 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6779461 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6768363 2022.04.22 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6768362 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6768348 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 61 6768347 2022.04.22 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6768346 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6768344 2022.04.22 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6768335 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6768334 2022.04.22 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6768333 2022.04.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6768332 2022.04.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6768364 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6768365 2022.04.22 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6768366 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6768427 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6768425 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 6768426 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6768424 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6768423 2022.04.22 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6768379 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6768371 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6768370 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6768369 2022.04.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6768367 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6763367 2022.04.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6758354 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6758351 2022.04.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6758350 2022.04.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6758347 2022.04.20 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6758344 2022.04.20 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6758339 2022.04.20 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6758356 2022.04.20 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6758357 2022.04.20 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6758427 2022.04.20 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6758378 2022.04.20 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6758376 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6758370 2022.04.20 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6758365 2022.04.20 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6758358 2022.04.20 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6746470 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6746472 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6746473 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6746475 2022.04.18 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6746476 2022.04.18 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6746477 2022.04.18 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6746483 2022.04.18 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6746485 2022.04.18 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6723501 2022.04.15 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6723499 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6723496 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6723492 2022.04.15 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6721982 2022.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6721981 2022.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6721979 2022.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6721978 2022.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6721977 2022.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6723503 2022.04.15 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 6723506 2022.04.15 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6723509 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6723581 2022.04.15 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6723534 2022.04.15 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6723530 2022.04.15 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6723527 2022.04.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6723526 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6723523 2022.04.15 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6723521 2022.04.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6723518 2022.04.15 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6723512 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6718520 2022.04.14 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6718550 2022.04.14 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6718553 2022.04.14 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6718556 2022.04.14 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6718557 2022.04.14 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6718561 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6718564 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6680590 2022.04.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6680589 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6680588 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6680586 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6680585 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6680584 2022.04.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6680591 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6680592 2022.04.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6680593 2022.04.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6680594 2022.04.09 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6680598 2022.04.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6680599 2022.04.09 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6680600 2022.04.09 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6680601 2022.04.09 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6676840 2022.04.08 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6676842 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6676860 2022.04.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6627498 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6627497 2022.03.28 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6627496 2022.03.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6627495 2022.03.28 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6627494 2022.03.28 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6627493 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 6627489 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6627488 2022.03.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6627486 2022.03.28 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6627485 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6627484 2022.03.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6627499 2022.03.28 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6627501 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6628657 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6627572 2022.03.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6627570 2022.03.28 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6627569 2022.03.28 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6627567 2022.03.28 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6627566 2022.03.28 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6627565 2022.03.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6627542 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6627504 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6627503 2022.03.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6627502 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6598837 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6598838 2022.03.23 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6598839 2022.03.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6598840 2022.03.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6598841 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6598842 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6598843 2022.03.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6598844 2022.03.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6598846 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6598836 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6598835 2022.03.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6598586 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6598587 2022.03.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6598588 2022.03.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6598589 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6598590 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6598614 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6598616 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6598617 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6598618 2022.03.23 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6598834 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6598828 2022.03.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6598827 2022.03.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6598826 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6598825 2022.03.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6598786 2022.03.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6594182 2022.03.22 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6594179 2022.03.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6594178 2022.03.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6594177 2022.03.22 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6594176 2022.03.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6594175 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6594174 2022.03.22 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6594173 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6594172 2022.03.22 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6594299 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6594300 2022.03.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6594309 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6594308 2022.03.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6594307 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6594306 2022.03.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6594305 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6594304 2022.03.22 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6594303 2022.03.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6594302 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6594301 2022.03.22 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6569578 2022.03.18 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6569580 2022.03.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6569584 2022.03.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6569587 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6569619 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6569622 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6569576 2022.03.18 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6569570 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6569569 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6569568 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6569566 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6569564 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6569563 2022.03.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6569560 2022.03.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6569559 2022.03.18 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 6569628 2022.03.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6569630 2022.03.18 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6569721 2022.03.18 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6569660 2022.03.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6569658 2022.03.18 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6569656 2022.03.18 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6569654 2022.03.18 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6569649 2022.03.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6569648 2022.03.18 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6569646 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6569645 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6569631 2022.03.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6569633 2022.03.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6569634 2022.03.18 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6569637 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6569641 2022.03.18 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6569643 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6565880 2022.03.17 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6565881 2022.03.17 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6565882 2022.03.17 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6565883 2022.03.17 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6565884 2022.03.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6565886 2022.03.17 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6565887 2022.03.17 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6565888 2022.03.17 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6565889 2022.03.17 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6565890 2022.03.17 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6565891 2022.03.17 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6552333 2022.03.13 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6552339 2022.03.13 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6552348 2022.03.13 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6552354 2022.03.13 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6555994 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6537305 2022.03.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6537304 2022.03.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6537303 2022.03.10 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6537292 2022.03.10 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6537291 2022.03.10 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6537290 2022.03.10 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6537239 2022.03.10 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6537306 2022.03.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6537307 2022.03.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6537314 2022.03.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6537313 2022.03.10 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6537312 2022.03.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6537311 2022.03.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6537310 2022.03.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6537309 2022.03.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6537308 2022.03.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6509636 2022.03.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6509635 2022.03.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6509633 2022.03.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6509632 2022.03.02 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6509630 2022.03.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6509629 2022.03.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6509628 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6509626 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6509625 2022.03.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6509623 2022.03.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6509624 2022.03.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6509637 2022.03.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6509638 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6509657 2022.03.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6509655 2022.03.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6509653 2022.03.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6509650 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6509648 2022.03.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6509646 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6509645 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6509643 2022.03.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6509642 2022.03.02 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6509641 2022.03.02 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6509639 2022.03.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 6506391 2022.03.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6506390 2022.03.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6506389 2022.03.01 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6506388 2022.03.01 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6506387 2022.03.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6506386 2022.03.01 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6506385 2022.03.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6506392 2022.03.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6506393 2022.03.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6506400 2022.03.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6506399 2022.03.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6506398 2022.03.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6506397 2022.03.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6506396 2022.03.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6506395 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6506394 2022.03.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6495140 2022.02.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6495141 2022.02.26 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6495142 2022.02.26 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6495143 2022.02.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6495144 2022.02.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6495145 2022.02.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6495146 2022.02.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6495147 2022.02.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6495148 2022.02.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6495149 2022.02.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6489032 2022.02.25 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6488975 2022.02.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6488974 2022.02.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6488973 2022.02.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6488972 2022.02.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6488971 2022.02.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6489053 2022.02.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6489054 2022.02.25 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6489068 2022.02.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6489067 2022.02.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6489066 2022.02.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6489065 2022.02.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6489055 2022.02.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6486201 2022.02.24 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6486200 2022.02.24 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6486199 2022.02.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6486198 2022.02.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6486197 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6486196 2022.02.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6486195 2022.02.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6486162 2022.02.24 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6486161 2022.02.24 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6486152 2022.02.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6486202 2022.02.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6486213 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6495446 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6486227 2022.02.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6486226 2022.02.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6486225 2022.02.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6486223 2022.02.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6486221 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6486220 2022.02.24 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6486219 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6486217 2022.02.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6486215 2022.02.24 WP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6481012 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6481017 2022.02.22 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6481011 2022.02.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6481014 2022.02.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6481016 2022.02.22 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6481020 2022.02.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6481019 2022.02.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6481018 2022.02.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6481021 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6481013 2022.02.22 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6481015 2022.02.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6481107 2022.02.22 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6481106 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6481105 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6481104 2022.02.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6481095 2022.02.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6481103 2022.02.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6481102 2022.02.22 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6481101 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6481100 2022.02.22 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6481086 2022.02.22 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6481084 2022.02.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6481081 2022.02.22 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6481079 2022.02.22 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6481096 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6481099 2022.02.22 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6469589 2022.02.18 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6469588 2022.02.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6469587 2022.02.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6469586 2022.02.18 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6469585 2022.02.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6469584 2022.02.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6469590 2022.02.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6469591 2022.02.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6469600 2022.02.18 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6469599 2022.02.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6469597 2022.02.18 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6469596 2022.02.18 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6469595 2022.02.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6469593 2022.02.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6462057 2022.02.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6462056 2022.02.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6462055 2022.02.15 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6462054 2022.02.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6462051 2022.02.15 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6462050 2022.02.15 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6462048 2022.02.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6462058 2022.02.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6462059 2022.02.15 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6462060 2022.02.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6462061 2022.02.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6462062 2022.02.15 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6462063 2022.02.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6462064 2022.02.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6462065 2022.02.15 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6462066 2022.02.15 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6462067 2022.02.15 WP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6456006 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6456008 2022.02.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6456004 2022.02.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6456009 2022.02.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6456010 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6456005 2022.02.13 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6456007 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6450957 2022.02.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6450956 2022.02.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6450958 2022.02.13 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6450964 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6450960 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6450961 2022.02.13 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6450962 2022.02.13 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6450955 2022.02.13 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6449611 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6449612 2022.02.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6449613 2022.02.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6449614 2022.02.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6449615 2022.02.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6449616 2022.02.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6449617 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6449609 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6449608 2022.02.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6449579 2022.02.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6449577 2022.02.12 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6449576 2022.02.12 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6449574 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6449573 2022.02.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6449571 2022.02.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6449569 2022.02.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6449619 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6449620 2022.02.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6449752 2022.02.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6449751 2022.02.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6449750 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6449749 2022.02.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6449748 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6449747 2022.02.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6449632 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6449631 2022.02.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6449630 2022.02.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6449621 2022.02.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6449622 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6449623 2022.02.12 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6449624 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 6449626 2022.02.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6449628 2022.02.12 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6449629 2022.02.12 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6434075 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6434076 2022.02.07 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6434077 2022.02.07 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6434078 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 37 6424792 2022.02.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6424793 2022.02.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6424794 2022.02.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6424795 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6424796 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6424797 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6424798 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6424799 2022.02.04 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6424800 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6424801 2022.02.04 WP mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6424803 2022.02.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6422386 2022.02.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6422387 2022.02.03 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6422388 2022.02.03 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6422389 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6422390 2022.02.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6422391 2022.02.03 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6420072 2022.02.02 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6420073 2022.02.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6420074 2022.02.02 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6420075 2022.02.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6420076 2022.02.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6420077 2022.02.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6420078 2022.02.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6420079 2022.02.02 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6420080 2022.02.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6420084 2022.02.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6420094 2022.02.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6420095 2022.02.02 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6420096 2022.02.02 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6407838 2022.01.28 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6407837 2022.01.28 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6407836 2022.01.28 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6407835 2022.01.28 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6407834 2022.01.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6407833 2022.01.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6407839 2022.01.28 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6407840 2022.01.28 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6407923 2022.01.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6407845 2022.01.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6407844 2022.01.28 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6407843 2022.01.28 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6407842 2022.01.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6407841 2022.01.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6401427 2022.01.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6401428 2022.01.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6401429 2022.01.25 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6401430 2022.01.25 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6401432 2022.01.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6401433 2022.01.25 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6401434 2022.01.25 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6401438 2022.01.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6401439 2022.01.25 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6401441 2022.01.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6401442 2022.01.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6400072 2022.01.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6400073 2022.01.24 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6400076 2022.01.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6400077 2022.01.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6400078 2022.01.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6400079 2022.01.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6400080 2022.01.24 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6400344 2022.01.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6397303 2022.01.23 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6397302 2022.01.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6397301 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6397300 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6397299 2022.01.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6397304 2022.01.23 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6397305 2022.01.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6397306 2022.01.23 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6397318 2022.01.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6397317 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6397316 2022.01.23 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6397308 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6397307 2022.01.23 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6392393 2022.01.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6392394 2022.01.22 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6392395 2022.01.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6392396 2022.01.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6392411 2022.01.22 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6392412 2022.01.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6392413 2022.01.22 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6392414 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6392415 2022.01.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6387735 2022.01.21 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6387737 2022.01.21 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6387738 2022.01.21 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6387740 2022.01.21 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6387741 2022.01.21 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6387742 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6387743 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6387748 2022.01.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6387749 2022.01.21 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6387750 2022.01.21 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6384082 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6384081 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6384080 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6384079 2022.01.19 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6384078 2022.01.19 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6384077 2022.01.19 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6384076 2022.01.19 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6384070 2022.01.19 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6384083 2022.01.19 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 20 6384084 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6384086 2022.01.19 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6384095 2022.01.19 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6384094 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6384093 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6384092 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6384091 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6384090 2022.01.19 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6384089 2022.01.19 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6384087 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6377263 2022.01.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6377281 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6377279 2022.01.15 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6377278 2022.01.15 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6377274 2022.01.15 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6377273 2022.01.15 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6377271 2022.01.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6377268 2022.01.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6377266 2022.01.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6377264 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6378361 2022.01.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6377397 2022.01.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6377399 2022.01.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6377405 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6377406 2022.01.11 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6377332 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6377395 2022.01.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6377366 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6377346 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6377344 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 6377326 2022.01.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6377313 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6377308 2022.01.11 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6377291 2022.01.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6377289 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6377680 2022.01.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6377681 2022.01.10 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6377682 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6377693 2022.01.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6377663 2022.01.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6377675 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 6377672 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6377664 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 6377662 2022.01.10 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6377698 2022.01.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6378227 2022.01.10 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6378228 2022.01.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6377679 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6378339 2022.01.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6378340 2022.01.10 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6378341 2022.01.10 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6377677 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6378252 2022.01.09 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6378281 2022.01.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6378255 2022.01.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6378275 2022.01.09 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6378240 2022.01.09 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6378246 2022.01.09 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6378259 2022.01.09 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6378248 2022.01.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6378254 2022.01.09 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6378249 2022.01.09 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6378247 2022.01.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6378250 2022.01.09 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6377761 2022.01.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6377760 2022.01.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6377919 2022.01.05 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6377756 2022.01.05 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6377754 2022.01.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6377928 2022.01.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6377763 2022.01.05 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6377925 2022.01.05 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6377923 2022.01.05 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6377921 2022.01.05 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6377764 2022.01.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6378333 2022.01.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6378334 2022.01.03 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6378335 2022.01.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6378332 2022.01.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6378329 2022.01.03 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6378328 2022.01.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6378327 2022.01.03 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6378296 2022.01.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6378336 2022.01.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6377735 2022.01.01 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6377734 2022.01.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6377738 2022.01.01 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378232 2022.01.01 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6378236 2022.01.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6378231 2022.01.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6377736 2022.01.01 WP mapa