Pełna lista obserwacji drużyny

Trznadel : Daniel Dąbrowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7426906 2022.09.18 LS mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7423529 2022.09.17 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7421261 2022.09.17 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421262 2022.09.17 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7421259 2022.09.17 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421260 2022.09.17 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7421264 2022.09.17 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7421263 2022.09.17 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7421258 2022.09.17 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7421257 2022.09.17 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7418768 2022.09.16 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7385838 2022.09.04 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7385840 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7385839 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7385837 2022.09.04 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7385848 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7385835 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7385843 2022.09.04 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7385841 2022.09.04 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7385836 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7385842 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7385833 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7385832 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385831 2022.09.04 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7385856 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7385834 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7385829 2022.09.04 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7385830 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 7385844 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 7385828 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7315402 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7309242 2022.08.11 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7309243 2022.08.11 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7309244 2022.08.11 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7309246 2022.08.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7309247 2022.08.11 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7309245 2022.08.11 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7309241 2022.08.11 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7306294 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7306293 2022.08.10 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7306291 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7306292 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7283154 2022.08.02 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7279679 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7279676 2022.08.01 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7279680 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7279677 2022.08.01 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7279681 2022.08.01 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7279675 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7279674 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7279673 2022.08.01 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7279678 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7279672 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7096624 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7036722 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7036721 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7000453 2022.05.22 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6900809 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6856089 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6856090 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6846481 2022.05.02 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6846479 2022.05.02 OP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6846478 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6846477 2022.05.02 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6846480 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6846475 2022.05.02 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6846476 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6846474 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6846473 2022.05.02 OP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6846471 2022.05.02 OP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6846472 2022.05.02 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6840503 2022.05.01 OP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6840502 2022.05.01 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6828972 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6828971 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6825689 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6825688 2022.04.30 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6825687 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6825685 2022.04.30 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6825686 2022.04.30 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6825684 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6825683 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6825682 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6825679 2022.04.30 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6825680 2022.04.30 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6825681 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6825677 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6825678 2022.04.30 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6825676 2022.04.30 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6825675 2022.04.30 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6825674 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6825673 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6825672 2022.04.30 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6825671 2022.04.30 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6825670 2022.04.30 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6825669 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6825668 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6825665 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6825664 2022.04.30 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6825667 2022.04.30 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6825662 2022.04.30 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6825663 2022.04.30 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6825661 2022.04.30 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6825666 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6825658 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6825660 2022.04.30 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6825659 2022.04.30 OP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6825657 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6823016 2022.04.26 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6743094 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6743093 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6734272 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6734208 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6734209 2022.04.17 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6734207 2022.04.17 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6734205 2022.04.17 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6734206 2022.04.17 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 6734203 2022.04.17 OP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6734204 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6734202 2022.04.17 OP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6731524 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6731522 2022.04.16 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6731523 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6731521 2022.04.16 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6725244 2022.04.16 OP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6725243 2022.04.16 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6725242 2022.04.16 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6725241 2022.04.16 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6725240 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6725238 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6725236 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6725239 2022.04.16 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6725237 2022.04.16 OP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6725233 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6725231 2022.04.16 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6725235 2022.04.16 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6725234 2022.04.16 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6725232 2022.04.16 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6725230 2022.04.16 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6725229 2022.04.16 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6725228 2022.04.16 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6725227 2022.04.16 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6725225 2022.04.16 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6725223 2022.04.16 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6725226 2022.04.16 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6725224 2022.04.16 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6725222 2022.04.16 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6725221 2022.04.16 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6725218 2022.04.16 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6725220 2022.04.16 OP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6725217 2022.04.16 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6725219 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6725214 2022.04.16 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6725216 2022.04.16 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6725215 2022.04.16 OP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6697343 2022.04.11 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6621958 2022.03.27 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6618796 2022.03.27 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6614061 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6614053 2022.03.26 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6614059 2022.03.26 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6614058 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6614055 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6614057 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6614052 2022.03.26 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6614054 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6614056 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6614049 2022.03.26 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6614051 2022.03.26 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6614050 2022.03.26 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6614048 2022.03.26 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6614060 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6614045 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6614047 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6614046 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6614033 2022.03.26 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6614036 2022.03.26 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6614038 2022.03.26 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 6614040 2022.03.26 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6614041 2022.03.26 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6614042 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6614035 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6614039 2022.03.26 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6614037 2022.03.26 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6614043 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6614034 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6614029 2022.03.26 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6614030 2022.03.26 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6614031 2022.03.26 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6614032 2022.03.26 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6614044 2022.03.26 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6609712 2022.03.26 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6609714 2022.03.26 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6609711 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6609713 2022.03.26 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6609716 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6609715 2022.03.26 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6609709 2022.03.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6609710 2022.03.26 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6609707 2022.03.26 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6609708 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6609704 2022.03.26 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6609703 2022.03.26 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6609705 2022.03.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6609706 2022.03.26 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6609701 2022.03.26 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6609702 2022.03.26 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6552870 2022.03.14 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6552869 2022.03.14 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6536327 2022.03.10 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6519177 2022.03.05 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6519176 2022.03.05 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6497118 2022.02.27 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6497117 2022.02.27 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6491068 2022.02.26 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6491064 2022.02.26 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6491069 2022.02.26 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6491063 2022.02.26 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6491066 2022.02.26 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6491067 2022.02.26 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6479984 2022.02.22 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 6479983 2022.02.22 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6471333 2022.02.19 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6471330 2022.02.19 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6471331 2022.02.19 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6471332 2022.02.19 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6427158 2022.02.05 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6427159 2022.02.05 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6427162 2022.02.05 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6427157 2022.02.05 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6427161 2022.02.05 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6427163 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6427160 2022.02.05 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6427153 2022.02.05 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6427149 2022.02.05 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6427155 2022.02.05 ZP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 6427156 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6427154 2022.02.05 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6427152 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6427151 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6427150 2022.02.05 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6427148 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6427147 2022.02.05 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 6427146 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6427143 2022.02.05 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6427144 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6427145 2022.02.05 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6427142 2022.02.05 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6427141 2022.02.05 ZP mapa