Pełna lista obserwacji drużyny

Jurassic team : Antoni Karolak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 7300941 2022.08.08 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7290678 2022.08.05 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7289340 2022.08.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7289341 2022.08.05 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7289339 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7275741 2022.07.30 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7275742 2022.07.30 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7270801 2022.07.29 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7270800 2022.07.29 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7270768 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7270771 2022.07.28 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7270772 2022.07.28 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7270773 2022.07.28 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7270774 2022.07.28 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7270775 2022.07.28 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 7270776 2022.07.28 PL mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7265853 2022.07.27 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7265852 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 7265851 2022.07.27 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7265850 2022.07.27 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7265849 2022.07.27 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7265848 2022.07.27 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7265847 2022.07.27 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 7265846 2022.07.27 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7265845 2022.07.27 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7265844 2022.07.27 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 15 7265843 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7265842 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7265854 2022.07.27 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7265855 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7265856 2022.07.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7265861 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7265860 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7265859 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7265858 2022.07.27 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7265857 2022.07.27 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7261025 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7265868 2022.07.25 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7265867 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7265866 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7265865 2022.07.25 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7265864 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7265863 2022.07.25 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7265862 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7251368 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7249993 2022.07.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7249992 2022.07.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7249975 2022.07.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7249974 2022.07.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7249973 2022.07.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7249781 2022.07.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7249780 2022.07.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7249779 2022.07.22 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7249778 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7248102 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7248101 2022.07.21 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7211486 2022.07.10 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7211285 2022.07.10 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7211281 2022.07.10 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7211257 2022.07.10 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7211168 2022.07.09 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7211167 2022.07.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7211166 2022.07.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7211165 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7211164 2022.07.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7211163 2022.07.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7211162 2022.07.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7211161 2022.07.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7211159 2022.07.09 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7211160 2022.07.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7211158 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7211169 2022.07.09 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7211157 2022.07.08 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7211156 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7204951 2022.07.08 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7201781 2022.07.06 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7201782 2022.07.06 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7201780 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7201799 2022.07.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 7201798 2022.07.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7201797 2022.07.06 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7201796 2022.07.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 300 7201794 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7201793 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7201792 2022.07.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7201791 2022.07.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7201790 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7201789 2022.07.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7201788 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7201787 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7201786 2022.07.06 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7201784 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7201783 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7201800 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7201801 2022.07.06 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7201802 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7201803 2022.07.06 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7201804 2022.07.06 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7201805 2022.07.06 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7201785 2022.07.06 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7201795 2022.07.06 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7198200 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7198201 2022.07.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7198202 2022.07.05 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7198198 2022.07.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7198197 2022.07.05 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7198196 2022.07.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7198199 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7198195 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7195931 2022.07.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 130 7195926 2022.07.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 7195927 2022.07.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7195930 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7195917 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7195919 2022.07.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7195925 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7195924 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7195918 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7195923 2022.07.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7195922 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7195928 2022.07.04 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 7195921 2022.07.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7195920 2022.07.04 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7195932 2022.07.04 WP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7201822 2022.06.27 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7201827 2022.06.27 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7201826 2022.06.27 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7201825 2022.06.27 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7201824 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7201823 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7201821 2022.06.27 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7201820 2022.06.27 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 7201819 2022.06.27 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 7201818 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7201817 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7201816 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7159912 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 7159913 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7201835 2022.06.26 MP mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7164237 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7201834 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 7157217 2022.06.25 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7152783 2022.06.24 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7152780 2022.06.23 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7152782 2022.06.23 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 5 7152781 2022.06.23 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 7152799 2022.06.23 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 6 7152795 2022.06.22 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7152794 2022.06.22 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7152798 2022.06.22 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7152797 2022.06.22 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7152796 2022.06.22 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7152793 2022.06.21 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 5 7152792 2022.06.20 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7134060 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7134061 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7152790 2022.06.18 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7152791 2022.06.18 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 7 7152788 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 7 7152789 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7152785 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 7152786 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 7152787 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7152784 2022.06.16 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7028667 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7028669 2022.05.28 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7028668 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7014668 2022.05.25 MP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7014669 2022.05.25 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7014670 2022.05.25 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7014671 2022.05.25 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7014672 2022.05.25 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7014673 2022.05.25 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7014674 2022.05.25 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7014675 2022.05.25 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 6999983 2022.05.22 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7000005 2022.05.22 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7000012 2022.05.22 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7000013 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7000016 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7000017 2022.05.22 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6999979 2022.05.22 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6999977 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6999974 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7000027 2022.05.22 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6999684 2022.05.22 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6999685 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6999963 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6999964 2022.05.22 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6999966 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6999967 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6999968 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7000019 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7000020 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7000022 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 7000046 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7000047 2022.05.22 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7000048 2022.05.22 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 7000049 2022.05.22 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7000050 2022.05.22 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7000051 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7000056 2022.05.22 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7000057 2022.05.22 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7000045 2022.05.22 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7000043 2022.05.22 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7000024 2022.05.22 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 7000058 2022.05.22 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7000030 2022.05.22 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7000037 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7000038 2022.05.22 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 7000040 2022.05.22 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7000041 2022.05.22 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7000042 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6977796 2022.05.18 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6974918 2022.05.18 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6974917 2022.05.18 MP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6978756 2022.05.18 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6970509 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6951353 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6933781 2022.05.14 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6928143 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6928142 2022.05.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6928141 2022.05.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6928140 2022.05.13 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6928134 2022.05.13 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6928133 2022.05.13 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6928131 2022.05.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6928132 2022.05.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6928130 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6928129 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 6928128 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6928127 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6925769 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6925770 2022.05.13 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6933782 2022.05.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6933759 2022.05.13 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6933753 2022.05.13 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6933748 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 6933749 2022.05.13 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6933780 2022.05.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6933763 2022.05.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6933762 2022.05.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6933761 2022.05.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6933760 2022.05.13 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6933758 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6933757 2022.05.13 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 7 6933756 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6933755 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6933754 2022.05.13 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6933752 2022.05.13 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6933751 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 6933750 2022.05.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6894211 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6894212 2022.05.07 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6894229 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6894230 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 6894232 2022.05.07 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6870120 2022.05.05 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6870121 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6858194 2022.05.03 MP mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6858072 2022.05.03 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 6858071 2022.05.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6848188 2022.05.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6848189 2022.05.02 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6848186 2022.05.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6848187 2022.05.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6848185 2022.05.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6848220 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848221 2022.05.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6848219 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6848218 2022.05.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848217 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6848216 2022.05.02 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6848215 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6848213 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6848214 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6848212 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848210 2022.05.02 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6848209 2022.05.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6848211 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6848206 2022.05.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6848202 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6848205 2022.05.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6848183 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848184 2022.05.02 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6848181 2022.05.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6848182 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6848180 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6848176 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6848178 2022.05.02 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6848175 2022.05.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6848174 2022.05.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6848177 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6848179 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848171 2022.05.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6848172 2022.05.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848169 2022.05.02 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6848170 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848208 2022.05.02 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6848207 2022.05.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6848204 2022.05.02 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6848203 2022.05.02 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6848201 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6848200 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848198 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6848199 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6848197 2022.05.02 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6848196 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6848193 2022.05.02 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6848194 2022.05.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6848195 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6848191 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6848192 2022.05.02 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6848190 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6848168 2022.05.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848166 2022.05.02 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6848165 2022.05.02 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6848162 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6848164 2022.05.02 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6848167 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848163 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848161 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848159 2022.05.02 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6848156 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848160 2022.05.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6848155 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6848153 2022.05.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848154 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848157 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848158 2022.05.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6838736 2022.05.01 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6838735 2022.05.01 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6838732 2022.05.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6838730 2022.05.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6838734 2022.05.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6838731 2022.05.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6838729 2022.05.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6838727 2022.05.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6838728 2022.05.01 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6838726 2022.05.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6838725 2022.05.01 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6838750 2022.05.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6838752 2022.05.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6838751 2022.05.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6838747 2022.05.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6838748 2022.05.01 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6838746 2022.05.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6838744 2022.05.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6838745 2022.05.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6838743 2022.05.01 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6838749 2022.05.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6838742 2022.05.01 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6838740 2022.05.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6838741 2022.05.01 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6838739 2022.05.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6838738 2022.05.01 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6838724 2022.05.01 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6838721 2022.05.01 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6838723 2022.05.01 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6838720 2022.05.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6838719 2022.05.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6838717 2022.05.01 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6838716 2022.05.01 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6838718 2022.05.01 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6838714 2022.05.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6838713 2022.05.01 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6838711 2022.05.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6838715 2022.05.01 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6838712 2022.05.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6838710 2022.05.01 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6838709 2022.05.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6832789 2022.05.01 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6832793 2022.05.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6841309 2022.05.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6841468 2022.05.01 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6841467 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6841466 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6841456 2022.05.01 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6841449 2022.05.01 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6841293 2022.05.01 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6841317 2022.05.01 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6841318 2022.05.01 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6841319 2022.05.01 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 6841402 2022.05.01 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6841444 2022.05.01 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6841447 2022.05.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6825353 2022.04.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6825354 2022.04.30 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6825355 2022.04.30 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6825356 2022.04.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6825357 2022.04.30 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6825358 2022.04.30 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6825359 2022.04.30 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6825360 2022.04.30 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6825361 2022.04.30 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6825362 2022.04.30 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6825352 2022.04.30 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6825351 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6825341 2022.04.30 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6825342 2022.04.30 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6825343 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6825344 2022.04.30 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6825345 2022.04.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 6825346 2022.04.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6825347 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6825348 2022.04.30 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 6825349 2022.04.30 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6825350 2022.04.30 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6825363 2022.04.30 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6825364 2022.04.30 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6829821 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6829822 2022.04.30 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6829823 2022.04.30 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6829824 2022.04.30 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6829825 2022.04.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6829826 2022.04.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6829827 2022.04.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6829828 2022.04.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6829829 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6829830 2022.04.30 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6829820 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6829819 2022.04.30 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6825365 2022.04.30 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6825366 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6825367 2022.04.30 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6825368 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6825369 2022.04.30 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6825370 2022.04.30 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6825371 2022.04.30 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6825372 2022.04.30 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6825373 2022.04.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6825374 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6820808 2022.04.29 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6801906 2022.04.27 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6801907 2022.04.27 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6801905 2022.04.27 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6801904 2022.04.27 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 6801903 2022.04.27 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6797433 2022.04.26 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6797520 2022.04.26 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6797519 2022.04.26 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6797518 2022.04.26 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 6797517 2022.04.26 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6797509 2022.04.26 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6797507 2022.04.26 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6797505 2022.04.26 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6797485 2022.04.26 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 10 6797456 2022.04.26 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6797454 2022.04.26 MP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6797451 2022.04.26 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6797435 2022.04.26 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6797521 2022.04.26 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6797522 2022.04.26 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6797523 2022.04.26 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6797608 2022.04.26 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6797573 2022.04.26 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6797572 2022.04.26 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6797540 2022.04.26 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6797538 2022.04.26 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6797537 2022.04.26 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6797534 2022.04.26 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6797524 2022.04.26 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6797527 2022.04.26 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6797528 2022.04.26 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6797530 2022.04.26 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6797533 2022.04.26 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6797605 2022.04.25 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6788356 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6788355 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6788354 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6788350 2022.04.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6788347 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 6788346 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 6788344 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6788340 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6788339 2022.04.24 MP mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6788337 2022.04.24 MP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6788332 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6788330 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6788327 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6788357 2022.04.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6788359 2022.04.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6788424 2022.04.24 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6788387 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 6788385 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6788382 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6788380 2022.04.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6788378 2022.04.24 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6788376 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6788374 2022.04.24 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6788361 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6788364 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6788367 2022.04.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6788369 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6788371 2022.04.24 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6726732 2022.04.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6717361 2022.04.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6717362 2022.04.14 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6717363 2022.04.14 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6717364 2022.04.14 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6717365 2022.04.14 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6717366 2022.04.14 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6717360 2022.04.14 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6717359 2022.04.14 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6717358 2022.04.14 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6717357 2022.04.14 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6717356 2022.04.14 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6717355 2022.04.14 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6717354 2022.04.14 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6717353 2022.04.14 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6717367 2022.04.14 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6717368 2022.04.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6717369 2022.04.14 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6717382 2022.04.14 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6717381 2022.04.14 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 6717380 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6717379 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6717378 2022.04.14 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6717377 2022.04.14 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6717376 2022.04.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6717375 2022.04.14 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6717374 2022.04.14 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6717373 2022.04.14 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6717372 2022.04.14 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6717371 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6717370 2022.04.14 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6717383 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6677653 2022.04.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6681637 2022.04.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6681274 2022.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6681275 2022.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6681623 2022.04.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6681624 2022.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6681625 2022.04.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6681626 2022.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6681627 2022.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6681628 2022.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6681629 2022.04.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6681633 2022.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6681634 2022.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6681635 2022.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6681273 2022.04.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6681271 2022.04.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6681247 2022.04.09 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6681249 2022.04.09 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6681251 2022.04.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6681252 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6681253 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6681254 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6681256 2022.04.09 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6681257 2022.04.09 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6681258 2022.04.09 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6681268 2022.04.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6681269 2022.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6681270 2022.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6681146 2022.04.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6681638 2022.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6690191 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6681655 2022.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6681656 2022.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6681657 2022.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6681661 2022.04.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6681664 2022.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6682232 2022.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6682233 2022.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6682234 2022.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6682235 2022.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6682236 2022.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6682734 2022.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6690190 2022.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6681654 2022.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6681653 2022.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6681652 2022.04.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6681639 2022.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6681640 2022.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6681641 2022.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6681642 2022.04.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6681643 2022.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6681644 2022.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6681645 2022.04.09 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 6681646 2022.04.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6681647 2022.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6681648 2022.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6681649 2022.04.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 6681650 2022.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6681651 2022.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6658179 2022.04.04 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6658180 2022.04.04 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6658178 2022.04.04 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6654242 2022.04.03 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6654248 2022.04.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6654247 2022.04.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6654246 2022.04.03 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6654245 2022.04.03 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6654244 2022.04.03 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6654243 2022.04.03 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 22 6654241 2022.04.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6654249 2022.04.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6654250 2022.04.03 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6654258 2022.04.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6654257 2022.04.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6654256 2022.04.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6654255 2022.04.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6654254 2022.04.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6654253 2022.04.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6654252 2022.04.03 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6654251 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6646935 2022.04.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6646936 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6646937 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6646938 2022.04.02 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6646939 2022.04.02 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6646940 2022.04.02 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6646934 2022.04.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6646933 2022.04.02 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6646932 2022.04.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6646931 2022.04.02 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 31 6646930 2022.04.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6646929 2022.04.02 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6646928 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6646926 2022.04.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6646941 2022.04.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6646942 2022.04.02 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6646943 2022.04.02 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6646946 2022.04.02 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6646954 2022.04.02 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6646953 2022.04.02 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6646952 2022.04.02 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6646951 2022.04.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6646950 2022.04.02 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6646949 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6646948 2022.04.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6646947 2022.04.02 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6646945 2022.04.02 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6646944 2022.04.02 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6646962 2022.03.31 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6594192 2022.03.22 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6594193 2022.03.22 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6646961 2022.03.22 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6647344 2022.03.22 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6646960 2022.03.20 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6556978 2022.03.15 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6556979 2022.03.15 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6556980 2022.03.15 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6556981 2022.03.15 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6556982 2022.03.15 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6557058 2022.03.15 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6556977 2022.03.15 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6556976 2022.03.15 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6556974 2022.03.15 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6556972 2022.03.15 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6556971 2022.03.15 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 6556970 2022.03.15 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6556969 2022.03.15 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6557049 2022.03.15 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6557060 2022.03.15 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6557070 2022.03.15 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6557129 2022.03.15 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6520103 2022.03.05 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6520102 2022.03.05 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6520101 2022.03.05 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6520100 2022.03.05 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6520099 2022.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6520098 2022.03.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6520097 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6520096 2022.03.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6520084 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 6520083 2022.03.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6520065 2022.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6520075 2022.03.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 6520104 2022.03.05 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6520064 2022.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6519988 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6520003 2022.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6520004 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6520044 2022.03.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6520063 2022.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6520046 2022.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6520047 2022.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6520060 2022.03.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6520061 2022.03.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6520062 2022.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6520077 2022.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6520074 2022.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6561837 2022.03.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6561836 2022.03.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6561793 2022.03.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6561878 2022.03.04 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6561794 2022.03.04 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6561795 2022.03.04 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6561796 2022.03.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6561838 2022.03.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6561819 2022.03.04 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6561835 2022.03.04 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6561800 2022.03.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6561798 2022.03.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6561816 2022.03.03 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 6561799 2022.03.03 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 6492771 2022.02.26 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6492770 2022.02.26 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6492769 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6492767 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6492766 2022.02.26 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 6492765 2022.02.26 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6492764 2022.02.26 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6492763 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6492748 2022.02.26 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6492786 2022.02.26 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6492787 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6492795 2022.02.26 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6492794 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6492793 2022.02.26 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6492792 2022.02.26 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6492791 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6492790 2022.02.26 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6492789 2022.02.26 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6492788 2022.02.26 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6492796 2022.02.26 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6430853 2022.02.06 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6425356 2022.02.05 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6425355 2022.02.05 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6425354 2022.02.05 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6425353 2022.02.05 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6425352 2022.02.05 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6425351 2022.02.05 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6425350 2022.02.05 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6425349 2022.02.05 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6425348 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6425347 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6425339 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6425340 2022.02.05 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6425341 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6425342 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 6425343 2022.02.05 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6425344 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6425345 2022.02.05 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6425358 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6425973 2022.02.05 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6425974 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6425975 2022.02.05 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6425976 2022.02.05 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6425977 2022.02.05 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6425978 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6427298 2022.02.05 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6425971 2022.02.05 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6425970 2022.02.05 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 6425359 2022.02.05 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6425360 2022.02.05 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6425964 2022.02.05 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6425965 2022.02.05 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6425966 2022.02.05 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6425967 2022.02.05 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6425968 2022.02.05 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6425969 2022.02.05 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6424591 2022.02.04 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6424592 2022.02.04 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6424593 2022.02.04 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6424594 2022.02.04 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6424595 2022.02.04 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6424596 2022.02.04 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6424597 2022.02.04 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6424598 2022.02.04 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6424599 2022.02.04 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6424600 2022.02.04 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6424601 2022.02.04 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6422269 2022.02.03 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6422268 2022.02.03 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6422267 2022.02.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6422266 2022.02.03 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6422265 2022.02.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 6422270 2022.02.03 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6422271 2022.02.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6422272 2022.02.03 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6422273 2022.02.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6422274 2022.02.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6422275 2022.02.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6422276 2022.02.03 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6422277 2022.02.03 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6420035 2022.02.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6412209 2022.01.30 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6412208 2022.01.30 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6412207 2022.01.30 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6412206 2022.01.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6412205 2022.01.30 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6412210 2022.01.30 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6412211 2022.01.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6412235 2022.01.30 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6412239 2022.01.30 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6412240 2022.01.30 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6412204 2022.01.30 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6406392 2022.01.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6406393 2022.01.27 WP mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6401224 2022.01.25 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6401232 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6401233 2022.01.25 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6401391 2022.01.25 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6401231 2022.01.25 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6406359 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6401230 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6401229 2022.01.25 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6406356 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6401225 2022.01.25 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6406360 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6406358 2022.01.25 KP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6401226 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6401227 2022.01.25 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6401228 2022.01.25 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6406357 2022.01.25 KP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 7 6406385 2022.01.24 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6406381 2022.01.24 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6406382 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6406383 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6406384 2022.01.24 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6406386 2022.01.24 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6406387 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6406400 2022.01.24 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6406399 2022.01.24 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6406398 2022.01.24 KP mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 6406366 2022.01.23 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6406371 2022.01.23 ZP mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 6406364 2022.01.23 ZP mapa
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 6406365 2022.01.23 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6406372 2022.01.23 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6406367 2022.01.23 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6420041 2022.01.23 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6406379 2022.01.23 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 6406378 2022.01.23 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6406377 2022.01.23 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6420042 2022.01.23 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6406376 2022.01.23 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6406375 2022.01.23 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6406374 2022.01.23 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6406373 2022.01.23 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6406369 2022.01.23 ZP mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6406370 2022.01.23 ZP mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 6406191 2022.01.22 PM mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6406192 2022.01.22 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6406397 2022.01.22 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6406394 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6406391 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6406390 2022.01.22 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6406388 2022.01.22 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6406389 2022.01.22 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6406361 2022.01.22 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6406362 2022.01.22 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6406363 2022.01.22 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6406395 2022.01.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6406396 2022.01.18 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6378700 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6378701 2022.01.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378702 2022.01.16 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6378703 2022.01.16 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6378708 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6378709 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6378710 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6361260 2022.01.12 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6361256 2022.01.12 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6361257 2022.01.12 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6361258 2022.01.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6361259 2022.01.12 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6361263 2022.01.12 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6361261 2022.01.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6361262 2022.01.12 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6359499 2022.01.11 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6359498 2022.01.11 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6353495 2022.01.09 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6353496 2022.01.09 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6353497 2022.01.09 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353498 2022.01.09 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6353500 2022.01.09 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6353491 2022.01.09 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6353554 2022.01.09 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6353501 2022.01.09 MP mapa