Pełna lista obserwacji drużyny

VMM : Magdalena Matuszewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6394241 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6393436 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6393435 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6393362 2022.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6393361 2022.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6393360 2022.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6393359 2022.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6379170 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6379171 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6379172 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6379173 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6379174 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6379175 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 6379176 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6379177 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6379169 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358350 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6358341 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6358342 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6358343 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6358344 2022.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6358345 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6358346 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6358347 2022.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6358348 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6358349 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357676 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357677 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6357678 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6357679 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6357680 2022.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6357681 2022.01.09 mapa