Pełna lista obserwacji drużyny

Maciej Przybysz : Maciej Przybysz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 7636462 2022.11.21 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7636458 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7586512 2022.10.30 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7586649 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7586658 2022.10.30 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7586660 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 7586661 2022.10.30 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7586662 2022.10.30 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7586663 2022.10.30 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7586665 2022.10.30 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7586657 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7586667 2022.10.30 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7586669 2022.10.30 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7586647 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7586646 2022.10.30 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7586645 2022.10.30 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7586513 2022.10.30 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7586514 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7586515 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7586516 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7586517 2022.10.30 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7586518 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7586519 2022.10.30 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7586520 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 7586521 2022.10.30 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 107 7586522 2022.10.30 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7586670 2022.10.30 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7586671 2022.10.30 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7586511 2022.10.30 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7586666 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7586673 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7586785 2022.10.30 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7586784 2022.10.30 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7586783 2022.10.30 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7586782 2022.10.30 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7586745 2022.10.30 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7586743 2022.10.30 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7586675 2022.10.30 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7586674 2022.10.30 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7636460 2022.09.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7636461 2022.09.19 ZP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7636459 2022.09.19 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7636463 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7636457 2022.09.19 ZP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7636456 2022.09.19 ZP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7636454 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7636453 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7636455 2022.09.03 ZP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7636452 2022.09.03 ZP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7636451 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7636450 2022.09.03 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7636448 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7636447 2022.09.03 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7636449 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7080181 2022.06.06 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7080183 2022.06.06 ZP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 7080182 2022.06.06 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 7080179 2022.06.06 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7080177 2022.06.06 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7080180 2022.06.06 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7080176 2022.06.06 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7080175 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7080178 2022.06.06 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7080174 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 7080171 2022.06.06 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7080168 2022.06.06 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 7080172 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 27 7080170 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7080173 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7080169 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7080166 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7080164 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7080165 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7080167 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7080162 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7080161 2022.06.06 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7080163 2022.06.06 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7080159 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7080160 2022.06.06 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7070265 2022.06.05 ZP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 7070280 2022.06.05 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7070279 2022.06.05 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7070278 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7070281 2022.06.05 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7070276 2022.06.05 ZP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7070277 2022.06.05 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 7070274 2022.06.05 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7070275 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7070271 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7070270 2022.06.05 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7070273 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7070272 2022.06.05 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 7070267 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7070268 2022.06.05 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 7066501 2022.06.04 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7070269 2022.05.31 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7070266 2022.05.31 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7034534 2022.05.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7010953 2022.05.23 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7010952 2022.05.23 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7010951 2022.05.23 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7010950 2022.05.23 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7034414 2022.05.23 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 7034415 2022.05.23 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6987448 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 6987509 2022.05.19 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6987503 2022.05.19 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6987500 2022.05.19 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6987499 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6987498 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6987497 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6987496 2022.05.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6987495 2022.05.19 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6987493 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6987440 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6987442 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 6987444 2022.05.19 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 6987446 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 6987490 2022.05.19 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6987489 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 6987481 2022.05.19 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6987518 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6987520 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6987502 2022.05.19 ZP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7010948 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7010949 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7010947 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7010945 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7010944 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 7010941 2022.05.16 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7010942 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7010943 2022.05.16 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7010939 2022.05.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 53 7010940 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6955641 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6955642 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6955640 2022.05.12 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6955639 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6955636 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6955637 2022.05.10 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6955635 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6955638 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6955633 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6955634 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 6955632 2022.05.09 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6896438 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6896439 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6896437 2022.05.07 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6896436 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6896435 2022.05.07 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 6896433 2022.05.07 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6896440 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6896434 2022.05.07 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 48 6896432 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7034351 2022.05.07 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7034286 2022.05.07 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7034352 2022.05.07 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7034287 2022.05.07 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7034350 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7034348 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7034289 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7034288 2022.05.07 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6896431 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6896430 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6896428 2022.05.04 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6896429 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6830370 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6830369 2022.04.30 LS mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6830368 2022.04.30 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6830367 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6830364 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6830365 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6830366 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 6766039 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6766040 2022.04.21 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6766043 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6766042 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6766041 2022.04.21 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6766038 2022.04.21 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 6766036 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6766037 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6752593 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 6752596 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 541 6752592 2022.04.18 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 16 6752588 2022.04.18 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6752590 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6752589 2022.04.17 ZP mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6752585 2022.04.17 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 6752583 2022.04.17 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6752586 2022.04.17 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6752584 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6752582 2022.04.17 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6752634 2022.04.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6752636 2022.04.16 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6752632 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6752628 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6752638 2022.04.16 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6752629 2022.04.16 ZP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6752626 2022.04.15 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6752621 2022.04.13 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6752627 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6752617 2022.04.12 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6752618 2022.04.12 ZP mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6752622 2022.04.12 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6752612 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6752614 2022.04.10 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6752610 2022.04.10 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6752609 2022.04.10 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6752570 2022.03.31 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6752577 2022.03.31 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6752556 2022.03.31 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6752564 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6752562 2022.03.31 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6752559 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6752560 2022.03.31 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6752569 2022.03.31 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6752552 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6752542 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6752549 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 38 6752547 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6752541 2022.03.31 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6752545 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6752535 2022.03.31 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6752607 2022.03.31 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6752606 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6752605 2022.03.31 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6752602 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6752604 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6752608 2022.03.31 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6752600 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6752595 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 65 6752599 2022.03.31 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6752603 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6752597 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6752591 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 220 6752594 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6752587 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 6752578 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 19 6752573 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 6752571 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 6752557 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 6752555 2022.03.31 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6752568 2022.03.31 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6752558 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 130 6752563 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6752551 2022.03.31 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6752543 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 6752537 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6752540 2022.03.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6752538 2022.03.29 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6752534 2022.03.29 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6752536 2022.03.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6752640 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6752639 2022.03.29 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6752637 2022.03.29 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6752633 2022.03.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6752635 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6752631 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6752630 2022.03.29 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6752625 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6752620 2022.03.29 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6752619 2022.03.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6752616 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6752613 2022.03.29 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6752615 2022.03.29 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6752572 2022.03.29 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6752576 2022.03.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6752566 2022.03.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6752567 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6752575 2022.03.29 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6752581 2022.03.29 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6752580 2022.03.29 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6752565 2022.03.29 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6752554 2022.03.29 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6752553 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6752546 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6752548 2022.03.29 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6752561 2022.03.29 ZP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6752550 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 6752544 2022.03.20 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6752539 2022.03.20 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6577315 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6577314 2022.03.19 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6518188 2022.03.05 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6517818 2022.03.05 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6514185 2022.03.04 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6513402 2022.03.04 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6513401 2022.03.04 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6513400 2022.03.04 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6484062 2022.02.24 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6484063 2022.02.24 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6484058 2022.02.24 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 6484059 2022.02.24 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6484060 2022.02.24 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6484061 2022.02.24 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6484065 2022.02.24 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6484057 2022.02.24 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6483299 2022.02.23 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6483300 2022.02.23 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 6435018 2022.02.08 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6435019 2022.02.08 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 6435020 2022.02.08 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 6435021 2022.02.08 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6435022 2022.02.08 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6435023 2022.02.08 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6427170 2022.02.05 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6427169 2022.02.05 ZP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6427168 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 338 6427167 2022.02.05 ZP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6426333 2022.02.05 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6426332 2022.02.05 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6426330 2022.02.05 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6426331 2022.02.05 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6426329 2022.02.05 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6424784 2022.02.04 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6424783 2022.02.04 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6420814 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6420815 2022.02.03 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6420813 2022.02.03 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6420812 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6420811 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6420809 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6420810 2022.02.03 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6420422 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 87 6420419 2022.02.03 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6420420 2022.02.03 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6420421 2022.02.03 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6420418 2022.02.03 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6420416 2022.02.03 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6420417 2022.02.03 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6420415 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6420414 2022.02.03 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6419431 2022.02.02 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6390443 2022.01.22 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6390442 2022.01.22 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6390441 2022.01.22 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6387706 2022.01.21 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 27 6387649 2022.01.21 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 6387582 2022.01.21 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6387583 2022.01.21 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6387581 2022.01.21 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6383946 2022.01.16 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6383952 2022.01.16 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 82 6383981 2022.01.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6384001 2022.01.16 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6383949 2022.01.16 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6384062 2022.01.16 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6356325 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6356322 2022.01.10 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6356323 2022.01.10 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6356324 2022.01.10 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 13 6356321 2022.01.10 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356319 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6356316 2022.01.10 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6356320 2022.01.10 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6356317 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6356312 2022.01.10 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 308 6356315 2022.01.10 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6356314 2022.01.10 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6356311 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6356307 2022.01.10 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6356310 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6356318 2022.01.10 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6356313 2022.01.10 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6356308 2022.01.10 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6356309 2022.01.10 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6356306 2022.01.10 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6351361 2022.01.09 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351362 2022.01.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351359 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6351358 2022.01.09 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6351360 2022.01.09 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6351356 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6351357 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6351364 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6351355 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 72 6351354 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 6351353 2022.01.09 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6351352 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 51 6351351 2022.01.09 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 123 6351350 2022.01.09 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6351349 2022.01.09 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6351347 2022.01.09 ZP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 71 6351345 2022.01.09 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 224 6351348 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 307 6351344 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6351346 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6351343 2022.01.09 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351342 2022.01.09 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6351341 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 380 6351340 2022.01.09 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351338 2022.01.09 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6351339 2022.01.09 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 37 6351337 2022.01.09 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6351336 2022.01.09 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 134 6351335 2022.01.09 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6351334 2022.01.09 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6331546 2022.01.05 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6331548 2022.01.05 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6331545 2022.01.05 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6331549 2022.01.05 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 118 6331544 2022.01.05 ZP mapa