Pełna lista obserwacji drużyny

Maciej Przybysz : Maciej Przybysz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6390443 2022.01.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6390442 2022.01.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6390441 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6387706 2022.01.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 27 6387649 2022.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 6387582 2022.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6387583 2022.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6387581 2022.01.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 82 6383981 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6384001 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6383952 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6383949 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6383946 2022.01.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6384062 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6356325 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6356322 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6356323 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6356324 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 13 6356321 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356319 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6356316 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6356320 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6356317 2022.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6356312 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 308 6356315 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6356314 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6356311 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6356307 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6356310 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6356318 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6356313 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6356308 2022.01.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6356309 2022.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6356306 2022.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6351361 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351362 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351359 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6351358 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6351360 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6351356 2022.01.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6351357 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6351364 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6351355 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 72 6351354 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 6351353 2022.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6351352 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 51 6351351 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 123 6351350 2022.01.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6351349 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6351347 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 71 6351345 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 224 6351348 2022.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 307 6351344 2022.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6351346 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6351343 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351342 2022.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6351341 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 380 6351340 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351338 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6351339 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 37 6351337 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6351336 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 134 6351335 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6351334 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6331546 2022.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6331548 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6331545 2022.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6331549 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 118 6331544 2022.01.05 mapa