Pełna lista obserwacji drużyny

Ławka Rezerwowych #2 : Monika Broniszewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375988 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6375987 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6375986 2022.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6375983 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6375985 2022.01.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6375984 2022.01.16 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6371185 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6371183 2022.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6371181 2022.01.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6371184 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6371179 2022.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6371180 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6371182 2022.01.15 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6364522 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6364520 2022.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6364521 2022.01.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6364519 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6364518 2022.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6363173 2022.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6363171 2022.01.13 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6363170 2022.01.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6363172 2022.01.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6363169 2022.01.13 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6363168 2022.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6363167 2022.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6363166 2022.01.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6363165 2022.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 6363163 2022.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6363164 2022.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6363161 2022.01.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6363160 2022.01.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6363159 2022.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6363162 2022.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6360707 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6360705 2022.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6360704 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6360703 2022.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6360702 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 6360700 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6360706 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6360701 2022.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6330272 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6330271 2022.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6330274 2022.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6330273 2022.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6330270 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6330267 2022.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6330266 2022.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6330265 2022.01.04 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6330263 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6330264 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6330261 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6330262 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6330268 2022.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6330260 2022.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6330259 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6330257 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6330258 2022.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6330255 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6330256 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6330254 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6330253 2022.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314861 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6314860 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314859 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314863 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6314862 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314858 2022.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6314857 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6314856 2022.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6314855 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6314854 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 350 6314853 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6314850 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6314849 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314848 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 6314847 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6314852 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314846 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6314844 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314845 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314843 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314842 2022.01.01 mapa