Pełna lista obserwacji drużyny

Ławka Rezerwowych #2 : Monika Broniszewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 7385092 2022.09.04 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7385093 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385091 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7385088 2022.09.04 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7385089 2022.09.04 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7385090 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7385087 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385086 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7385083 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385085 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7385082 2022.09.04 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7385084 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7385081 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7385080 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7385105 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7385104 2022.09.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 7385106 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7385107 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7385103 2022.09.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7385108 2022.09.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7385102 2022.09.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7385101 2022.09.04 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7385100 2022.09.04 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7385099 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385098 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7385097 2022.09.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7385096 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385095 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7385094 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385079 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385077 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7385075 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385076 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7385074 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7385073 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7385072 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7385071 2022.09.04 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7385070 2022.09.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7385068 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7385069 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385065 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7385067 2022.09.04 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7385064 2022.09.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 7385066 2022.09.04 PL mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7361050 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 7356161 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7356160 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7356162 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7356164 2022.08.25 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7319593 2022.08.14 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7317040 2022.08.14 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 7314780 2022.08.13 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7314779 2022.08.13 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 7311529 2022.08.12 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7308886 2022.08.11 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7308493 2022.08.11 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7308124 2022.08.11 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7302981 2022.08.09 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7301888 2022.08.09 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7301887 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7201886 2022.07.07 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7201882 2022.07.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7201878 2022.07.07 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7201870 2022.07.07 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7170498 2022.06.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7162782 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7162777 2022.06.26 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7162778 2022.06.26 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7162776 2022.06.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 7162772 2022.06.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 35 7162775 2022.06.26 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7144309 2022.06.19 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7133243 2022.06.18 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 7133242 2022.06.18 MP mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 7133238 2022.06.17 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7133239 2022.06.17 MP mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7133240 2022.06.17 MP mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 7123553 2022.06.16 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7123551 2022.06.16 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7123549 2022.06.16 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7123552 2022.06.16 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7123550 2022.06.16 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7035845 2022.05.29 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7011984 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7332976 2022.05.22 WM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6996440 2022.05.21 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6996439 2022.05.21 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6988075 2022.05.20 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6988074 2022.05.20 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6978576 2022.05.18 PL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6939685 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6939686 2022.05.14 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 6929286 2022.05.13 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6929284 2022.05.13 PM mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6929287 2022.05.13 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6929285 2022.05.13 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6924648 2022.05.12 MB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6924647 2022.05.12 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 6919164 2022.05.11 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6919165 2022.05.11 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6919166 2022.05.11 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6919162 2022.05.11 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6919161 2022.05.11 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6919156 2022.05.11 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6919163 2022.05.11 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6919155 2022.05.11 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6919157 2022.05.11 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6919154 2022.05.11 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6919160 2022.05.11 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6912776 2022.05.10 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6912775 2022.05.10 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6912773 2022.05.10 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 6912772 2022.05.10 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6912771 2022.05.10 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6912774 2022.05.10 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 6912770 2022.05.10 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6862507 2022.05.03 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6860690 2022.05.03 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6860684 2022.05.03 PL mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6860686 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6860685 2022.05.03 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 6860683 2022.05.03 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6851709 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6846707 2022.05.01 LB mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6846706 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6846705 2022.05.01 LB mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6813108 2022.04.28 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6813111 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6813106 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6813107 2022.04.28 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6813105 2022.04.28 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6813104 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6813103 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6813101 2022.04.28 PL mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6813102 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6813098 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6813097 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6787637 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6787642 2022.04.24 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6787636 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6787630 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6787627 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6787629 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6779634 2022.04.23 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6779632 2022.04.23 PL mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6779635 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6779630 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6764033 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6764032 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6745779 2022.04.18 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6745777 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6745778 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6745776 2022.04.18 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6745773 2022.04.18 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6745772 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6722960 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6722962 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6722961 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 6722957 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6722959 2022.04.15 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6722958 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 6722956 2022.04.15 PL mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6722955 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6722954 2022.04.15 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6722953 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6722952 2022.04.15 PL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6722950 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6722951 2022.04.15 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6703728 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 190 6703557 2022.04.12 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6703559 2022.04.12 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6703558 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6703554 2022.04.12 PL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6703561 2022.04.12 PL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6703560 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6703555 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6703556 2022.04.12 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6691220 2022.04.10 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6691217 2022.04.10 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6691219 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6691218 2022.04.10 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6691215 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6691216 2022.04.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6671443 2022.04.07 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6671442 2022.04.07 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 6642659 2022.04.01 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6633109 2022.03.29 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6576363 2022.03.19 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6570251 2022.03.18 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6570249 2022.03.18 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6566409 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6566411 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6566408 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6566407 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6566406 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6562745 2022.03.16 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6562741 2022.03.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6562742 2022.03.16 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6555708 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6550419 2022.03.13 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6534356 2022.03.09 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6534354 2022.03.09 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6534355 2022.03.09 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6534353 2022.03.09 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6506609 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6506627 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6506630 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6506594 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6500558 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6500559 2022.02.27 PL mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 6488970 2022.02.25 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6481420 2022.02.22 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6481399 2022.02.22 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6479921 2022.02.22 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6478214 2022.02.21 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6478172 2022.02.21 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6478169 2022.02.21 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6468895 2022.02.18 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6468891 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6468892 2022.02.12 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6468890 2022.02.12 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6468896 2022.02.12 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6468888 2022.02.12 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6468889 2022.02.12 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6468887 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6468886 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6468884 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6468885 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 6468883 2022.02.12 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6468882 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 6437376 2022.02.09 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6437375 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6437372 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6437373 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6437371 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6437370 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6437368 2022.02.09 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6437369 2022.02.09 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6437367 2022.02.09 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6437366 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6437365 2022.02.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433604 2022.02.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6433602 2022.02.07 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6433601 2022.02.07 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6433603 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6433599 2022.02.07 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6433600 2022.02.07 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6433598 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433597 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433596 2022.02.07 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6433595 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6433593 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6433594 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433591 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6433592 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433590 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 6433589 2022.02.07 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6433587 2022.02.07 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6433586 2022.02.07 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6433585 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6433581 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433584 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6433583 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433579 2022.02.07 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6433580 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6433582 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433578 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6433577 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433588 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6433576 2022.02.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6433575 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6433574 2022.02.07 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6433573 2022.02.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6430028 2022.02.06 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6430027 2022.02.06 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 40 6430024 2022.02.06 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6430026 2022.02.06 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 18 6430023 2022.02.06 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6430025 2022.02.06 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6414843 2022.01.31 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6414845 2022.01.31 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6414844 2022.01.31 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6404014 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6404015 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6404013 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6404010 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6404012 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6404011 2022.01.26 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6404008 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6404006 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6404005 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6391275 2022.01.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6391274 2022.01.22 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6391276 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6391273 2022.01.22 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6391277 2022.01.22 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375988 2022.01.16 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6375987 2022.01.16 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6375986 2022.01.16 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6375983 2022.01.16 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6375985 2022.01.16 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6375984 2022.01.16 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6371185 2022.01.15 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6371183 2022.01.15 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6371181 2022.01.15 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6371184 2022.01.15 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6371179 2022.01.15 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6371180 2022.01.15 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6371182 2022.01.15 PM mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6364520 2022.01.14 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6364521 2022.01.14 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6364519 2022.01.14 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6364518 2022.01.14 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6363173 2022.01.13 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6363171 2022.01.13 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6363170 2022.01.13 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6363172 2022.01.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6363169 2022.01.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6363168 2022.01.13 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6363167 2022.01.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6363166 2022.01.13 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6363165 2022.01.13 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 6363163 2022.01.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6363164 2022.01.13 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6363161 2022.01.13 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6363160 2022.01.13 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6363159 2022.01.13 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6363162 2022.01.12 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6360707 2022.01.12 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6360705 2022.01.12 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6360704 2022.01.12 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6360703 2022.01.12 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6360702 2022.01.12 KP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 6360700 2022.01.12 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6360706 2022.01.12 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6360701 2022.01.12 ŁD mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6330272 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6330271 2022.01.04 WM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6330274 2022.01.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6330273 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6330270 2022.01.04 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6330267 2022.01.04 WM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6330266 2022.01.04 WM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6330265 2022.01.04 WM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6330263 2022.01.04 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6330264 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6330261 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6330262 2022.01.04 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6330268 2022.01.04 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6330260 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6330259 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6330257 2022.01.04 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6330258 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6330255 2022.01.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6330256 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6330254 2022.01.04 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6330253 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314861 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6314860 2022.01.01 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314859 2022.01.01 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314863 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6314862 2022.01.01 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314858 2022.01.01 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6314857 2022.01.01 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6314856 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6314855 2022.01.01 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6314854 2022.01.01 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 350 6314853 2022.01.01 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6314850 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6314849 2022.01.01 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314848 2022.01.01 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 6314847 2022.01.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6314852 2022.01.01 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314846 2022.01.01 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6314844 2022.01.01 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314845 2022.01.01 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314843 2022.01.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314842 2022.01.01 PL mapa