Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Giertych : Piotr Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7447791 2022.09.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7447793 2022.09.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7447794 2022.09.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7447792 2022.09.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7447790 2022.09.25 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7447789 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7447788 2022.09.25 MZ mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7455509 2022.09.22 MB mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7434494 2022.09.21 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 10 7434495 2022.09.21 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 7434496 2022.09.21 MB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7434497 2022.09.21 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7434498 2022.09.21 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7434499 2022.09.21 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7434500 2022.09.21 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7434501 2022.09.21 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7434502 2022.09.21 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7434503 2022.09.21 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7434504 2022.09.21 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7434505 2022.09.21 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7434506 2022.09.21 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7434507 2022.09.21 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7434508 2022.09.21 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7434509 2022.09.21 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7434510 2022.09.21 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7419109 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7419111 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7419112 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7419110 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 7419107 2022.09.17 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7419108 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7419106 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7419104 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7419103 2022.09.17 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7419105 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7412808 2022.09.14 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7412806 2022.09.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7412804 2022.09.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7412807 2022.09.14 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7412802 2022.09.14 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7412805 2022.09.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7412803 2022.09.14 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7412801 2022.09.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7412799 2022.09.14 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7412800 2022.09.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7386527 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7386526 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7386528 2022.09.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7386525 2022.09.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7386524 2022.09.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7386523 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7386519 2022.09.04 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7386522 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7386529 2022.09.04 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7386521 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7386520 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7386518 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7386517 2022.09.04 MZ mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7386515 2022.09.04 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7363210 2022.08.28 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7363211 2022.08.28 PM mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 10 7362605 2022.08.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7362606 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7362604 2022.08.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 7362603 2022.08.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7357816 2022.08.27 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7357815 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7357814 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7357813 2022.08.27 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7357812 2022.08.27 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7357811 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7357810 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7357808 2022.08.27 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7357809 2022.08.27 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7357807 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7355759 2022.08.26 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7355774 2022.08.26 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7355773 2022.08.26 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7355775 2022.08.26 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7355772 2022.08.26 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7355771 2022.08.26 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7355770 2022.08.26 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7355769 2022.08.26 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7355768 2022.08.26 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7355766 2022.08.26 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7355765 2022.08.26 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7355763 2022.08.26 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7355764 2022.08.26 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7355762 2022.08.26 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7355761 2022.08.26 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7355760 2022.08.26 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7352557 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7352556 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7352555 2022.08.25 ŚL mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 7352554 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7349751 2022.08.24 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7349755 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7349752 2022.08.24 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7349750 2022.08.24 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7349753 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7349749 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7349754 2022.08.24 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7349748 2022.08.24 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 7348364 2022.08.23 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7342715 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7342714 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7342713 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7342712 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7342711 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7342708 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7342707 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 7342709 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 7342706 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7342702 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7342701 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7342704 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7342700 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7342705 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7342703 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7342699 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7342698 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7342697 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7342710 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7342696 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7342695 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7340283 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7340280 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7340281 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7340282 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7340279 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7340278 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7340277 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7340276 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7340275 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7340269 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7340270 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7340268 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7340267 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7340265 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7340271 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7340264 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7340266 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7340263 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7340260 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7340259 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7340262 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7340261 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7340257 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7340258 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7340256 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7334736 2022.08.19 MZ mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7334738 2022.08.19 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7332190 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7332187 2022.08.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7332189 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7332186 2022.08.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7332188 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7332185 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7332184 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7332191 2022.08.18 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7332182 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7332183 2022.08.18 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7326426 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7326425 2022.08.16 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 7326424 2022.08.16 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7326438 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7326423 2022.08.16 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7326420 2022.08.16 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7326422 2022.08.16 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7326419 2022.08.16 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7326421 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7326417 2022.08.16 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7326418 2022.08.16 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7326416 2022.08.16 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7326414 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7326415 2022.08.16 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7326413 2022.08.16 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7326412 2022.08.16 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7320079 2022.08.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7320080 2022.08.15 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7320078 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7320074 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7320077 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7320076 2022.08.15 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7320075 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7320070 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7320072 2022.08.15 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7320073 2022.08.15 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7320071 2022.08.15 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7320068 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7320069 2022.08.15 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7320067 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7320066 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 7320064 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7320065 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7320062 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7320063 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7314507 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7314506 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7314505 2022.08.13 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7314503 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7314504 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7314502 2022.08.13 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7303191 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7303190 2022.08.09 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7303189 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7303187 2022.08.09 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7303188 2022.08.09 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7303186 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7303184 2022.08.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7303185 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7303182 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7303181 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7303180 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7303183 2022.08.09 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7303179 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7303178 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7303177 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7303176 2022.08.09 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7303175 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7303174 2022.08.09 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7303173 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7289645 2022.08.02 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7289644 2022.08.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7289646 2022.07.27 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7261765 2022.07.25 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7259390 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7259389 2022.07.24 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7255209 2022.07.23 WP mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7312830 2022.07.01 MZ mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7242293 2022.06.30 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 7217684 2022.06.29 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7142607 2022.06.21 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 7139209 2022.06.19 ŚK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7132995 2022.06.18 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7132996 2022.06.18 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 7132997 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7132992 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7132994 2022.06.17 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7132993 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7132990 2022.06.17 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7132989 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7105831 2022.06.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7105830 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7105796 2022.06.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7105794 2022.06.12 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7105797 2022.06.12 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7105795 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7105792 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 7105793 2022.06.12 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7105790 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7105789 2022.06.12 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7105791 2022.06.12 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7105788 2022.06.12 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7105787 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7105785 2022.06.12 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7105786 2022.06.12 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7105784 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7105783 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7105782 2022.06.12 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7105813 2022.06.12 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7105812 2022.06.12 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 7105811 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7105809 2022.06.12 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7105808 2022.06.12 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7105810 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7105807 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7105806 2022.06.12 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7105803 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7105801 2022.06.12 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7105804 2022.06.12 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7105802 2022.06.12 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7105800 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7105805 2022.06.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7105798 2022.06.12 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7105799 2022.06.12 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7105828 2022.06.12 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7105827 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7105825 2022.06.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7105826 2022.06.12 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7105829 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7105823 2022.06.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7105824 2022.06.12 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7105821 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105822 2022.06.12 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7105820 2022.06.12 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7105818 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7105817 2022.06.12 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7105819 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7105816 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7105815 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7105814 2022.06.12 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7105780 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7105778 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7105779 2022.06.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7105777 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7105776 2022.06.12 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7105773 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7105775 2022.06.12 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7105774 2022.06.12 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7105771 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7105772 2022.06.12 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7105770 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7105768 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7105766 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7105769 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7105767 2022.06.12 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7105765 2022.06.12 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7091230 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7014588 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7014586 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7014587 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7014585 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7014584 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7014583 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7014582 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7014581 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7014579 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7014578 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7014577 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7014576 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7014574 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7014572 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7014573 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7014580 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7014571 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7014569 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7014570 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7014567 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7014568 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7014565 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7014566 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7014564 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7014604 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7014605 2022.05.25 ŁD mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 7014600 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7014603 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7014601 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7014602 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7014599 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7014598 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7014597 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7014595 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7014593 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7014594 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7014596 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7014591 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7014592 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7014590 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7014562 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7014563 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7014561 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7014560 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7014559 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7014558 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7014557 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7014554 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7014556 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7014553 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7014555 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 7014551 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7014552 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7014550 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7014548 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7014549 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7001394 2022.05.22 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7001396 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7001397 2022.05.22 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7001395 2022.05.22 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7001393 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7001391 2022.05.22 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7001392 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7001408 2022.05.22 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7001412 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7001409 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7001407 2022.05.22 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7001411 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7001406 2022.05.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7001410 2022.05.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7001405 2022.05.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7001413 2022.05.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7001404 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7001403 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7001401 2022.05.22 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7001400 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7001398 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7001399 2022.05.22 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7001402 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7001390 2022.05.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7001388 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7001386 2022.05.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7001389 2022.05.22 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7001385 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7001380 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7001382 2022.05.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7001381 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7001383 2022.05.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7001387 2022.05.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7001384 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7001379 2022.05.22 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7001377 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7001375 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7001378 2022.05.19 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7001376 2022.05.19 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6979925 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6979926 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6979927 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6979928 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6979924 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6979923 2022.05.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6979929 2022.05.18 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6979922 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6979921 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6979944 2022.05.18 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6979942 2022.05.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6979943 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6979939 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6979940 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6979945 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6979941 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6979936 2022.05.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6979938 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6979934 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6979935 2022.05.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6979937 2022.05.18 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6979933 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6979931 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6979932 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6979930 2022.05.18 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6979917 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6979920 2022.05.18 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6979916 2022.05.18 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6979914 2022.05.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6979918 2022.05.18 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6979915 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6979913 2022.05.18 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6979912 2022.05.18 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6979911 2022.05.18 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6979910 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6979907 2022.05.18 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6979909 2022.05.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6979908 2022.05.18 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6979906 2022.05.18 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6979905 2022.05.18 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6952171 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6952169 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6952170 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6952168 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6952166 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6952167 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6952165 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6952164 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6952261 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6952240 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6952260 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6952233 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6952235 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6952245 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6952223 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6952228 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6952220 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6952222 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6952227 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6952257 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6952214 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6952213 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6952210 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6952208 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6952197 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6952201 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6952194 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6952196 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6952190 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6952188 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6952185 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6952187 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6952186 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6952178 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6952181 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6952180 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6952179 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6952177 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6952174 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6952172 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6952247 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6952244 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6952258 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6952241 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6952246 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6952239 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6952237 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6952229 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6952231 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6952254 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6952221 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6952219 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6952217 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6952230 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6952215 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 6952252 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6952203 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6952207 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6952200 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6952199 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6952225 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6952195 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6952191 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6952193 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6952192 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6952189 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6952183 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6952184 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6952182 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6952176 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6952175 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6952173 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6952162 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6952163 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6952159 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6952158 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6952161 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6952157 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6952156 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6952154 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6952155 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6952160 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6952153 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6952151 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6952152 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6952150 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6952149 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 9 6952148 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 6953363 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6933459 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6933460 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6933457 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6933455 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6933458 2022.05.14 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6933454 2022.05.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6933451 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6933456 2022.05.14 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6933453 2022.05.14 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6933452 2022.05.14 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6933450 2022.05.14 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 6933448 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6933449 2022.05.14 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6933447 2022.05.14 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6933446 2022.05.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6933445 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6933444 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6933442 2022.05.14 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6933443 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6933440 2022.05.14 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6933441 2022.05.14 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6933436 2022.05.14 MZ mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6933439 2022.05.14 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6933437 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6933438 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6933434 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6933435 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6933433 2022.05.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6933432 2022.05.14 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6933431 2022.05.14 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6929633 2022.05.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6929632 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6929629 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6929631 2022.05.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6929628 2022.05.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6929627 2022.05.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6929626 2022.05.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6929630 2022.05.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6929625 2022.05.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6929624 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6929620 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6929623 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6929621 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6929617 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6929622 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6929616 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6929618 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6929615 2022.05.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6929614 2022.05.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6929619 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6929610 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6929609 2022.05.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6929612 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6929613 2022.05.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6929611 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6929605 2022.05.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6929607 2022.05.13 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6929606 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6929604 2022.05.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6929608 2022.05.13 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6929602 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6929597 2022.05.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6929601 2022.05.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6929599 2022.05.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6929600 2022.05.13 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6929598 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6929596 2022.05.13 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6929595 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6929603 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6929594 2022.05.13 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6929593 2022.05.13 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6904077 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6904073 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6904074 2022.05.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6904075 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6904071 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6904072 2022.05.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6904070 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6904069 2022.05.09 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6904076 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6904068 2022.05.09 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6904067 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 6890863 2022.05.07 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6890864 2022.05.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6890868 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6890865 2022.05.07 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6890866 2022.05.07 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6890867 2022.05.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6890859 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6890862 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6890860 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6890861 2022.05.07 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6890858 2022.05.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6890857 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6890856 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6882428 2022.05.07 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6882427 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6882425 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6882426 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6882476 2022.05.07 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6882475 2022.05.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6882473 2022.05.07 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6882472 2022.05.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6882470 2022.05.07 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6882471 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6882468 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6882469 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6882467 2022.05.07 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6882465 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6882464 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6882463 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6882466 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6882462 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6882461 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6882460 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6882459 2022.05.07 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6882457 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6882458 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6882456 2022.05.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6882455 2022.05.07 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6882452 2022.05.07 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6882453 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6882451 2022.05.07 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6882454 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6882450 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6882449 2022.05.07 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6882448 2022.05.07 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6882447 2022.05.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6882446 2022.05.07 MZ mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6882445 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6882444 2022.05.07 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6904078 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6879948 2022.05.06 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6879947 2022.05.06 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6879946 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6879944 2022.05.06 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6879945 2022.05.06 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6879942 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6879943 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6879941 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6879940 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6876898 2022.05.02 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6876897 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6876895 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6876894 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6876896 2022.05.02 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6876893 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6876892 2022.05.02 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6841066 2022.05.01 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6841068 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6841065 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6841064 2022.05.01 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6841067 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6841063 2022.05.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6841062 2022.05.01 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6841060 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6841059 2022.05.01 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6841061 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6841058 2022.05.01 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6841074 2022.05.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6841086 2022.05.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6841077 2022.05.01 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6841076 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6841075 2022.05.01 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6841080 2022.05.01 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6841083 2022.05.01 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6841079 2022.05.01 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6841078 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6841072 2022.05.01 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6841073 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6841071 2022.05.01 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 6841069 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6841081 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6841070 2022.05.01 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6841084 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6830008 2022.04.30 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6830009 2022.04.30 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6830010 2022.04.30 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6830006 2022.04.30 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6830007 2022.04.30 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6830011 2022.04.30 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6830002 2022.04.30 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6830004 2022.04.30 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6830003 2022.04.30 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6830005 2022.04.30 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6830000 2022.04.30 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6830001 2022.04.30 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6829999 2022.04.30 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6829997 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 6829994 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6829996 2022.04.30 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6829993 2022.04.30 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6829992 2022.04.30 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6829995 2022.04.30 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6829991 2022.04.30 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6829990 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6829989 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6829988 2022.04.30 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6829998 2022.04.30 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6829987 2022.04.30 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6829985 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6829986 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6829984 2022.04.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6807082 2022.04.27 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6807081 2022.04.27 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6807080 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6807079 2022.04.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6807078 2022.04.27 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6807077 2022.04.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6807076 2022.04.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6807075 2022.04.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6807074 2022.04.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6807073 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6807072 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6807071 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6807070 2022.04.27 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6807069 2022.04.27 MZ mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6808907 2022.04.27 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6808909 2022.04.27 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6808915 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6808916 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 6808920 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6808921 2022.04.27 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6808922 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6808923 2022.04.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6808924 2022.04.27 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6808925 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6792886 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6792887 2022.04.23 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6792889 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6792890 2022.04.23 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6792891 2022.04.23 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6792892 2022.04.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6792893 2022.04.23 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6792894 2022.04.23 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6792895 2022.04.23 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6792896 2022.04.23 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6792897 2022.04.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6792898 2022.04.23 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6792899 2022.04.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6792901 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6792902 2022.04.23 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6792903 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6799555 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5000 6756587 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6756588 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6756589 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6756590 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6756591 2022.04.19 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6756592 2022.04.19 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6756593 2022.04.19 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6756594 2022.04.19 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6756595 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6742888 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6742889 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6742890 2022.04.18 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6742891 2022.04.18 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6742893 2022.04.18 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6742895 2022.04.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6742896 2022.04.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6742897 2022.04.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6742898 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6742899 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6742900 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6742902 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6742903 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6742904 2022.04.18 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6742905 2022.04.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6742906 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6742907 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6742908 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6742909 2022.04.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6742910 2022.04.18 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6742912 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6742913 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6742914 2022.04.18 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6742915 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6742916 2022.04.18 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6742917 2022.04.18 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6742918 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6742919 2022.04.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6742920 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6742921 2022.04.18 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6742922 2022.04.18 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6742939 2022.04.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6742940 2022.04.18 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6742942 2022.04.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6742965 2022.04.18 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6742970 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6742971 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6733384 2022.04.17 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6733385 2022.04.17 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6733386 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6733387 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6733388 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6733389 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6733390 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6733392 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6733393 2022.04.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6733394 2022.04.17 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6733395 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6733396 2022.04.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6733516 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6733552 2022.04.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6733553 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6733554 2022.04.17 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6733575 2022.04.17 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6733576 2022.04.17 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6733577 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6733578 2022.04.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6733579 2022.04.17 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6733580 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6733581 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6733582 2022.04.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6733591 2022.04.17 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6733592 2022.04.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6733593 2022.04.17 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6733594 2022.04.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6733595 2022.04.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6733596 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6733597 2022.04.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6733599 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6733600 2022.04.17 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6733649 2022.04.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6733651 2022.04.17 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6733652 2022.04.17 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6733653 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6734973 2022.04.17 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6713380 2022.04.13 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6686690 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6686600 2022.04.09 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6686601 2022.04.09 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6686683 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6686676 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6686677 2022.04.09 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6686686 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6686681 2022.04.09 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6686687 2022.04.09 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6686669 2022.04.09 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6686666 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6686675 2022.04.09 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6686671 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6686673 2022.04.09 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6686623 2022.04.09 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6686632 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6686619 2022.04.09 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6686622 2022.04.09 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6686679 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6686620 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6686616 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6686618 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6686665 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6686629 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6686630 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6686628 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6686627 2022.04.09 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6686633 2022.04.09 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6686635 2022.04.09 LS mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6686651 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 6686624 2022.04.09 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6686626 2022.04.09 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6686680 2022.04.09 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6686685 2022.04.09 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6686684 2022.04.09 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6686597 2022.04.09 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6686598 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6686602 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6686590 2022.04.09 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6686593 2022.04.09 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6686594 2022.04.09 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6686595 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6686604 2022.04.09 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6686607 2022.04.09 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6686605 2022.04.09 LS mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6686563 2022.04.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6686567 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6686571 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6686569 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6686566 2022.04.08 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6686573 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6686575 2022.04.08 WP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6686582 2022.04.08 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6686586 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 6668130 2022.04.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6668132 2022.04.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6668133 2022.04.02 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 6668135 2022.04.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 6668136 2022.04.02 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6668137 2022.04.02 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6668139 2022.04.02 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6668140 2022.04.02 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6668141 2022.04.02 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6668142 2022.04.02 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6668143 2022.04.02 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6668144 2022.04.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6668145 2022.04.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6668146 2022.04.02 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 6668147 2022.04.02 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6633890 2022.03.29 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6633976 2022.03.29 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6634038 2022.03.29 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6633892 2022.03.29 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6633891 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6633951 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6633954 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6633953 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6633952 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6633937 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6633941 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6633940 2022.03.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6633930 2022.03.29 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6633950 2022.03.29 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6633938 2022.03.29 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6633968 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6633939 2022.03.29 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6633873 2022.03.29 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6633872 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6634037 2022.03.29 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6633931 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6633971 2022.03.29 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6633974 2022.03.29 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6633972 2022.03.29 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6633973 2022.03.29 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6633975 2022.03.29 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6633902 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6633899 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6633898 2022.03.29 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6633901 2022.03.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6633896 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6633897 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6633900 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6633924 2022.03.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6633925 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6633906 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6633905 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6633922 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6633904 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6633923 2022.03.29 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6633966 2022.03.29 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6633967 2022.03.29 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6633907 2022.03.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6633977 2022.03.29 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6633943 2022.03.29 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6633970 2022.03.29 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6633942 2022.03.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6633903 2022.03.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6633959 2022.03.29 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6633958 2022.03.29 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6633944 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6633927 2022.03.29 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6633963 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6633964 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6633934 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6633932 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6633957 2022.03.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6633926 2022.03.29 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6633945 2022.03.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6633935 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6633965 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6633955 2022.03.29 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6633947 2022.03.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6633929 2022.03.29 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6633956 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6633933 2022.03.29 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6633960 2022.03.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6633962 2022.03.29 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6633961 2022.03.29 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6633946 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6633948 2022.03.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6633928 2022.03.29 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6633969 2022.03.29 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6633949 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6633936 2022.03.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6620287 2022.03.27 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6620288 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6620300 2022.03.27 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6620301 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6620302 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6620303 2022.03.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6620304 2022.03.27 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6620305 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6620306 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6620307 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6620309 2022.03.27 MZ