Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Giertych : Piotr Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6375930 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6373918 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6373917 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6373916 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6373915 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6373914 2022.01.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 6373912 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6373911 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6373909 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6373919 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6373920 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6375927 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6373939 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6373937 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6373925 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373924 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6373923 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6373922 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6373921 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6373903 2022.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6373904 2022.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6373907 2022.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6373908 2022.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6373902 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6350182 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6350183 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6350184 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350185 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6350186 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6350188 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6350189 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6350191 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6350192 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6350181 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6350179 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6350178 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6350177 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6350176 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350190 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6350175 2022.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6322268 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6322273 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6322290 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6322307 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6322308 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6322309 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6322248 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6322247 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6322246 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6322245 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6322244 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6322243 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6322242 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6322241 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6322239 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322238 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6322249 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6322250 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6322263 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6322262 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6322261 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322260 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6322258 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6322257 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6322255 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6322254 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6322253 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6322252 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6322237 2022.01.01 mapa