Pełna lista obserwacji drużyny

Eksplor : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7475847 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7475849 2022.10.02 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7475846 2022.10.02 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7475845 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7475844 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7475854 2022.10.02 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 9 7475842 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 7475855 2022.10.02 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7475853 2022.10.02 ZP mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7475815 2022.10.02 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7475814 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7475812 2022.10.02 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7475813 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7475811 2022.10.02 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7475810 2022.10.02 ZP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7475808 2022.10.02 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7475809 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7475807 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7475806 2022.10.02 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7475805 2022.10.02 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7475804 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7475801 2022.10.02 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7475802 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7475800 2022.10.02 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7475803 2022.10.02 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7475796 2022.10.02 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7475799 2022.10.02 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7475798 2022.10.02 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7475794 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7475797 2022.10.02 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7475792 2022.10.02 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7475791 2022.10.02 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7475793 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7475788 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7475785 2022.10.02 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7475786 2022.10.01 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 7475789 2022.10.01 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7475784 2022.10.01 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 7465730 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7465731 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7465729 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 7465728 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7465726 2022.09.30 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7465727 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 7465723 2022.09.29 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7449003 2022.09.25 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 7449001 2022.09.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7449004 2022.09.25 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7449000 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7448998 2022.09.25 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7448995 2022.09.25 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7448999 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7448996 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7448997 2022.09.25 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7448991 2022.09.25 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 7448994 2022.09.25 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7448993 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2500 7448992 2022.09.25 MB mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7448990 2022.09.25 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7448989 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7448988 2022.09.25 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7448986 2022.09.25 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 7448987 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 7449005 2022.09.25 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7448984 2022.09.25 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 7448983 2022.09.25 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7448985 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7448981 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7448982 2022.09.25 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 9 7455437 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7445353 2022.09.24 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 7445355 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7445354 2022.09.24 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7441482 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7441478 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7423263 2022.09.17 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7423264 2022.09.17 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7421935 2022.09.17 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421408 2022.09.17 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7421406 2022.09.17 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7419239 2022.09.16 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7419240 2022.09.11 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 7403545 2022.09.11 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7403544 2022.09.11 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7403543 2022.09.11 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7403542 2022.09.11 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7403540 2022.09.11 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7403539 2022.09.11 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7403541 2022.09.11 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 7402168 2022.09.10 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7402143 2022.09.10 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7402144 2022.09.10 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 7402145 2022.09.10 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 73 7402141 2022.09.10 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7402146 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7402147 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7402138 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7402140 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7402139 2022.09.10 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7402142 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7402137 2022.09.10 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7402136 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7402135 2022.09.10 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7402134 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7402133 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7402132 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6400 7402163 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7402162 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7402159 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7402160 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7402165 2022.09.10 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7402157 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7402156 2022.09.10 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7402153 2022.09.10 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7402154 2022.09.10 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7402155 2022.09.10 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7402151 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7402161 2022.09.10 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7402164 2022.09.10 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 7402150 2022.09.10 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7402152 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7402131 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7402129 2022.09.10 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7402130 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7402127 2022.09.10 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 7402126 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7402167 2022.09.10 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7402124 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 7402123 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7402125 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7402122 2022.09.10 ZP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7402120 2022.09.10 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7402119 2022.09.10 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 80 7402118 2022.09.10 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7402121 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7402117 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7384331 2022.09.04 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7384329 2022.09.04 ZP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7384327 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7384328 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7384330 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 7384324 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7384322 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7384323 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7384320 2022.09.04 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 7384321 2022.09.04 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 7384319 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 7384317 2022.09.04 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7384316 2022.09.04 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7384318 2022.09.04 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 7379702 2022.09.03 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7379701 2022.09.03 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7379703 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7379704 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 7379700 2022.09.03 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 7379698 2022.09.03 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 900 7379699 2022.09.03 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7379707 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7379705 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7379697 2022.09.03 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7379695 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7379696 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7379694 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7379693 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 7379706 2022.09.03 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7379691 2022.09.03 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7379692 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 7379690 2022.09.03 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 7379688 2022.09.03 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7379689 2022.09.03 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7379685 2022.09.03 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 7379686 2022.09.03 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 7379684 2022.09.03 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 7379687 2022.09.03 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 7369360 2022.08.30 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7369359 2022.08.30 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7369361 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7369357 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7369358 2022.08.30 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7369355 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7369354 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7369351 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7369353 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7369356 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7369352 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7369350 2022.08.30 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7365082 2022.08.29 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7365083 2022.08.29 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7365081 2022.08.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7365080 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7365084 2022.08.28 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7365079 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7365078 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7365076 2022.08.28 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7365074 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7365075 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 7365072 2022.08.28 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7365073 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7365071 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 7365068 2022.08.28 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7365070 2022.08.28 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7365069 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 800 7365067 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 7365065 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7365063 2022.08.28 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7365064 2022.08.28 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7365066 2022.08.28 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 7365062 2022.08.28 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7354752 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7354751 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7354750 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7354749 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 400 7354746 2022.08.26 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7354747 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 7354748 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7354745 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7354743 2022.08.26 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7354742 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7354741 2022.08.26 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7354739 2022.08.26 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7354736 2022.08.26 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7354738 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7354737 2022.08.26 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7354735 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7354734 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7341693 2022.08.21 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7341692 2022.08.21 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7325045 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7325047 2022.08.16 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7325044 2022.08.16 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 7325043 2022.08.16 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 7325041 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 7325040 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 7325042 2022.08.16 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7325032 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 7325038 2022.08.16 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 7325030 2022.08.16 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7325037 2022.08.16 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7325039 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7325033 2022.08.16 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7325035 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7325036 2022.08.16 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7325034 2022.08.16 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7325029 2022.08.16 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7325028 2022.08.16 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7325031 2022.08.16 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7325026 2022.08.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7325025 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7325024 2022.08.16 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7319802 2022.08.15 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 7319801 2022.08.15 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7319799 2022.08.15 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7319800 2022.08.15 ZP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7318993 2022.08.14 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7308118 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7307003 2022.08.11 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7306993 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7306992 2022.08.11 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7306991 2022.08.11 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7306990 2022.08.11 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7306989 2022.08.11 ZP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7306988 2022.08.11 ZP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7306987 2022.08.11 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7306986 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7306985 2022.08.11 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7306984 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7306983 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 7306982 2022.08.11 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7307002 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 7307010 2022.08.11 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7307001 2022.08.11 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7307009 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7307000 2022.08.11 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7307008 2022.08.11 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7306998 2022.08.11 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7307006 2022.08.11 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 7307005 2022.08.11 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 22 7307004 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 7306997 2022.08.11 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7306996 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7306995 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7307007 2022.08.11 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7306999 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7306994 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7306981 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7306980 2022.08.11 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7306979 2022.08.11 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7306978 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7306977 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 7306976 2022.08.11 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7306974 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7306973 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7306975 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7306972 2022.08.11 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4000 7306970 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7306971 2022.08.11 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7306969 2022.08.11 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7306968 2022.08.11 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7306966 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7306967 2022.08.11 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7306654 2022.08.10 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7304925 2022.08.10 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7304888 2022.08.10 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7304890 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7304889 2022.08.10 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7304891 2022.08.10 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7304885 2022.08.10 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7304887 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7304908 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 7304886 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7304882 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7304884 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7304883 2022.08.10 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7304881 2022.08.10 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7304880 2022.08.10 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7304877 2022.08.10 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7304879 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7304878 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7304922 2022.08.10 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7304923 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7304921 2022.08.10 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 7304919 2022.08.10 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7304924 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7304920 2022.08.10 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7304914 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7304917 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7304915 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7304916 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7304913 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7304912 2022.08.10 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7304911 2022.08.10 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7304918 2022.08.10 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7304910 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 7304909 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7304906 2022.08.10 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 7304905 2022.08.10 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7304903 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7304904 2022.08.10 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304902 2022.08.10 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7304901 2022.08.10 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7304907 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7304898 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7304899 2022.08.10 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7304897 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 18 7304900 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7304895 2022.08.10 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7304894 2022.08.10 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7304896 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 7304893 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7304871 2022.08.10 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7304875 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7304876 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7304874 2022.08.10 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7304872 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7304870 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7304869 2022.08.10 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7304868 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7304867 2022.08.10 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7304866 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7304873 2022.08.10 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7304865 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7304863 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7304864 2022.08.10 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7304862 2022.08.10 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7304861 2022.08.09 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7303127 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7303126 2022.08.09 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7303124 2022.08.09 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7303125 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7303123 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7303120 2022.08.09 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7303119 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7303122 2022.08.09 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7303118 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7303121 2022.08.09 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7303128 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7303116 2022.08.09 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7303117 2022.08.09 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7303115 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7303114 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7303113 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7303112 2022.08.09 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 7 7273781 2022.07.30 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7272116 2022.07.29 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 7272117 2022.07.29 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7257785 2022.07.24 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 7257783 2022.07.24 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 7257784 2022.07.24 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 7257782 2022.07.24 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7257781 2022.07.24 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7257780 2022.07.24 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7253395 2022.07.23 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7253392 2022.07.23 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7253389 2022.07.23 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7253388 2022.07.23 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7249905 2022.07.22 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7249886 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7249887 2022.07.22 ZP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 7249885 2022.07.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7249884 2022.07.22 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 7249883 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7249882 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7249881 2022.07.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7249880 2022.07.22 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 7249879 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7249878 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 7249903 2022.07.22 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7249902 2022.07.22 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7249901 2022.07.22 ZP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7249900 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7249899 2022.07.22 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7249898 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7249897 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7249896 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7249894 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7249893 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7249895 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7249892 2022.07.22 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 7249890 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7249891 2022.07.22 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 7249889 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7249888 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 7249876 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7249867 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7249877 2022.07.22 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7249866 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 7249875 2022.07.22 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7249873 2022.07.22 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7249868 2022.07.22 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7249871 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7249872 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7249874 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7249870 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 7249864 2022.07.22 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 7249865 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 7249863 2022.07.22 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 7249869 2022.07.22 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7249862 2022.07.22 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7244679 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7244674 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7244677 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7244673 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7244675 2022.07.20 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7244672 2022.07.20 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7244676 2022.07.20 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7244671 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7244678 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7244669 2022.07.20 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7244668 2022.07.20 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7244670 2022.07.20 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7244667 2022.07.20 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7244666 2022.07.20 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7239844 2022.07.18 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7239842 2022.07.18 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7239845 2022.07.18 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7236394 2022.07.17 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7230718 2022.07.15 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7215991 2022.07.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7215990 2022.07.10 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7210679 2022.07.09 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7207795 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7207794 2022.07.08 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7202559 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7199519 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7197595 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7192352 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7192351 2022.07.04 PM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7192350 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7189038 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7189037 2022.07.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7182583 2022.07.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7182582 2022.07.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 7182581 2022.07.02 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7182584 2022.07.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7179965 2022.07.01 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7179964 2022.07.01 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7179966 2022.07.01 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7179963 2022.07.01 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7171366 2022.06.28 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 7159898 2022.06.26 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7158404 2022.06.25 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7133257 2022.06.18 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7133259 2022.06.18 MB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7133258 2022.06.18 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 7128384 2022.06.17 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7128383 2022.06.17 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7128385 2022.06.17 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7128382 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7120712 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 7120711 2022.06.16 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 7120710 2022.06.16 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7119907 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7119910 2022.06.16 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7119913 2022.06.16 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7119912 2022.06.16 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7119911 2022.06.16 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7119908 2022.06.16 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7119909 2022.06.16 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7119927 2022.06.16 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7119929 2022.06.16 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7119924 2022.06.16 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7119928 2022.06.16 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7119926 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7119922 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7119923 2022.06.16 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7119925 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7119920 2022.06.16 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7119921 2022.06.16 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 7119919 2022.06.16 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7119917 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7119918 2022.06.16 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7119916 2022.06.16 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7119915 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7119914 2022.06.16 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7109856 2022.06.13 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7109857 2022.06.13 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7101164 2022.06.12 ZP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 30 7101163 2022.06.12 ZP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 20 7101162 2022.06.12 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7089129 2022.06.09 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7089130 2022.06.09 ZP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 7084539 2022.06.08 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7084540 2022.06.08 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7084541 2022.06.08 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7084538 2022.06.08 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 7084537 2022.06.08 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7071167 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7071188 2022.06.05 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7071189 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7071191 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7072150 2022.06.05 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 7071187 2022.06.05 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7071186 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7071182 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7071183 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7071180 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7071181 2022.06.05 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7071184 2022.06.05 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 7071178 2022.06.05 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 7071177 2022.06.05 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7071179 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7071163 2022.06.05 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7071166 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7071164 2022.06.05 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7071165 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7071162 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7071160 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7071158 2022.06.05 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 7071161 2022.06.05 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 7071159 2022.06.05 ZP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7071154 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7071155 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7071153 2022.06.05 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 75 7071157 2022.06.05 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7071156 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 7071152 2022.06.05 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7071151 2022.06.05 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7063477 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7063480 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7063471 2022.06.04 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7063481 2022.06.04 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7063479 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7063476 2022.06.04 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 7063475 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7063474 2022.06.04 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7063473 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7063468 2022.06.04 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7063478 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7063472 2022.06.04 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7063469 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7063470 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7063467 2022.06.04 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7056291 2022.06.02 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7056288 2022.06.02 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7056290 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7056286 2022.06.02 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7056289 2022.06.02 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7056292 2022.06.02 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7056285 2022.06.02 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 7056287 2022.06.02 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7031668 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7031666 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7031665 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7031667 2022.05.29 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7031664 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7031669 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 7 7031663 2022.05.29 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7031660 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7031662 2022.05.29 ZP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7031661 2022.05.29 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7000474 2022.05.22 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7000473 2022.05.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7000475 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7000472 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 7000471 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7000470 2022.05.22 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 7000468 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7000467 2022.05.22 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7000466 2022.05.22 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 7000469 2022.05.22 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 40 7000465 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 7000464 2022.05.22 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7000463 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 7000462 2022.05.22 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6935736 2022.05.14 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6935735 2022.05.14 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6935734 2022.05.14 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6935737 2022.05.14 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6935738 2022.05.14 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6935733 2022.05.14 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6910110 2022.05.10 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6910113 2022.05.10 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6910111 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6910114 2022.05.10 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6910108 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6910112 2022.05.10 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6910109 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6910107 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6896581 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6896582 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6896583 2022.05.08 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6896574 2022.05.08 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6896585 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6896569 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6896573 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6896568 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6896571 2022.05.08 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6896565 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6896563 2022.05.08 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6896562 2022.05.08 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6896561 2022.05.08 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 16 6896557 2022.05.08 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6896559 2022.05.08 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6896584 2022.05.08 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6896580 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6896579 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 6896575 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6896570 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6896577 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6896576 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6896578 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6896572 2022.05.08 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6896567 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6896564 2022.05.08 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 100 6896566 2022.05.08 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 6896560 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6896586 2022.05.08 ZP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6896556 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 6892537 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6892536 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6892535 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6892538 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6892534 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6892533 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6892532 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6892530 2022.05.08 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6892531 2022.05.08 ZP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6896906 2022.05.08 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6876281 2022.05.06 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6834977 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6834976 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6834973 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6834975 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6834972 2022.05.01 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6834974 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6834971 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6834967 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6834965 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 6834964 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6834978 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 6834960 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6834955 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6834957 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6834956 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 6834970 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 51 6834963 2022.05.01 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6834968 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 6834962 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 43 6834969 2022.05.01 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6834961 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6834966 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6834958 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6834953 2022.05.01 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6834952 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6834954 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6834950 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6834951 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6834949 2022.05.01 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6834947 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6834948 2022.05.01 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6817190 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6817201 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6817200 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6817202 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6817199 2022.04.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6817197 2022.04.29 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6817198 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6817196 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6817195 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6817194 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6817192 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6817193 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6817188 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6817191 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6817189 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6817187 2022.04.29 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6817186 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6801833 2022.04.27 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6801834 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6801829 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6801830 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6801831 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6801828 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6801832 2022.04.27 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6801827 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6801824 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6801825 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6801826 2022.04.27 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6801823 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6783430 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6783432 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6783444 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6783443 2022.04.24 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6783437 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6783441 2022.04.24 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6783446 2022.04.24 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6783442 2022.04.24 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6783447 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6783439 2022.04.24 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6783448 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6783440 2022.04.24 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6783445 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6783435 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6783438 2022.04.24 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6783436 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6783433 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6783434 2022.04.24 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6783431 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6783426 2022.04.24 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6783428 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6783425 2022.04.24 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6783427 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6783424 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6783423 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6783421 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6783420 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6783422 2022.04.24 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6783429 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6783419 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6783418 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6783417 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6783416 2022.04.24 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6783415 2022.04.24 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6770060 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6770059 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6770054 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6770055 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6770058 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6770053 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6770056 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6770052 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6770057 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6770049 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6770050 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6770051 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6770048 2022.04.23 ZP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6770046 2022.04.23 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6770047 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6765219 2022.04.22 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6765218 2022.04.22 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6765217 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6765216 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6765215 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 300 6765213 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6765214 2022.04.22 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6765212 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 6765208 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6765211 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6765210 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6765209 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6765207 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6765206 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6765205 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6765203 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6765202 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6765204 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6765200 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6765199 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6765201 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6765197 2022.04.22 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6765198 2022.04.22 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6755448 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6755450 2022.04.20 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6755446 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 23 6755443 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 30 6755441 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6755440 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6755442 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6755449 2022.04.20 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6755447 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6755438 2022.04.20 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6755439 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6755437 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6755445 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 6755444 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6755435 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6755434 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6755436 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6755432 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6755429 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6755431 2022.04.20 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 6755426 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6755428 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 30 6755427 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6755425 2022.04.20 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6755422 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 20 6755424 2022.04.20 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6755430 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 16 6755423 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6755421 2022.04.20 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6745172 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 6745171 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6745170 2022.04.18 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6743012 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6743011 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6743009 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6732311 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6732310 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6732314 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6732313 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6732309 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6732308 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6732312 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6725003 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 12 6724991 2022.04.16 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6725000 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6724993 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 6724987 2022.04.16 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6725006 2022.04.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6724995 2022.04.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6724986 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6724978 2022.04.16 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6725002 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6724983 2022.04.16 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 6724990 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6724984 2022.04.16 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6715156 2022.04.14 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6715171 2022.04.14 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6715169 2022.04.14 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6715168 2022.04.14 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6715172 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6715167 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6715170 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 80 6715166 2022.04.14 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6715164 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6715165 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6715163 2022.04.14 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6715161 2022.04.14 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6715160 2022.04.14 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6715159 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6715158 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 6715157 2022.04.14 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6715155 2022.04.14 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6715154 2022.04.14 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6715152 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6715153 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6715151 2022.04.14 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6715150 2022.04.14 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6715149 2022.04.14 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6715147 2022.04.14 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6715148 2022.04.14 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6715146 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6715145 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6715144 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6715142 2022.04.14 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6715143 2022.04.14 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6715140 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 6715141 2022.04.14 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6715862 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6759776 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6702466 2022.04.12 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6688324 2022.04.10 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6688325 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6688323 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 6688322 2022.04.10 ZP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6688326 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6688320 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6688317 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6688316 2022.04.10 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6688319 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 60 6688314 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6688315 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6688311 2022.04.10 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6688313 2022.04.10 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6688312 2022.04.10 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 6688308 2022.04.10 ZP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6688307 2022.04.10 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6688309 2022.04.10 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6688306 2022.04.10 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6682566 2022.04.09 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6656771 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6655579 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6656765 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6656767 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 250 6655580 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6656763 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6655577 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 6655584 2022.04.03 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6655581 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 6655582 2022.04.03 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 64 6656769 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6655578 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6656768 2022.04.03 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6656770 2022.04.03 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 70 6649756 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6649754 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6649755 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6648307 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 6648305 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6648303 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6648306 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 250 6648308 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6648299 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6648304 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 6648301 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6648297 2022.04.02 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 6648300 2022.04.02 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6648298 2022.04.02 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6648296 2022.03.29 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6630655 2022.03.28 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6618735 2022.03.27 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6618734 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6618733 2022.03.27 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6614729 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 120 6614730 2022.03.26 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6614727 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 20 6614731 2022.03.26 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6614728 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6614726 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6614725 2022.03.26 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6614722 2022.03.26 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6614721 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 6614723 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 6614714 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6614720 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6614717 2022.03.26 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6614716 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6614718 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 6614713 2022.03.26 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6614709 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6614710 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6614711 2022.03.26 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6614708 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 6614715 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6614712 2022.03.26 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6608299 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6608300 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6608295 2022.03.25 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6608297 2022.03.25 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6608296 2022.03.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6606462 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6606457 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6606456 2022.03.25 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6606459 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6606455 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 6606461 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6606453 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6606460 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6606454 2022.03.25 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6606452 2022.03.25 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6606458 2022.03.25 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6606450 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6606449 2022.03.25 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6606451 2022.03.25 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6606442 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6606446 2022.03.25 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6606444 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6606441 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6606439 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6606445 2022.03.25 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6606438 2022.03.25 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6606443 2022.03.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 6606440 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6606448 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6606436 2022.03.25 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6606437 2022.03.25 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6606435 2022.03.25 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 6606434 2022.03.25 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6598942 2022.03.24 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6598939 2022.03.24 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6598941 2022.03.24 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6598938 2022.03.24 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6598940 2022.03.24 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6598936 2022.03.24 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6598937 2022.03.24 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6598933 2022.03.23 ZP mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 6598931 2022.03.23 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6598935 2022.03.23 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6598934 2022.03.23 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6598932 2022.03.23 ZP mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 13 6589627 2022.03.21 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6577446 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6577445 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6577444 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6577447 2022.03.19 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6577450 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6577442 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6577443 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6577440 2022.03.19 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6577449 2022.03.19 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6577439 2022.03.19 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6577441 2022.03.19 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 220 6577437 2022.03.19 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6577438 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6577448 2022.03.19 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6577465 2022.03.19 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 6577464 2022.03.19 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 77 6577462 2022.03.19 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6577460 2022.03.19 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 47 6577461 2022.03.19 ZP