Pełna lista obserwacji drużyny

Eksplor : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6374051 2022.01.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6374050 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 6374048 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6374049 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 6374046 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6374052 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6374047 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6374045 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6374043 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6374042 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 6374044 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374040 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 16 6374038 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6374041 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6374039 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 6374035 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 410 6374036 2022.01.16 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6374296 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6368204 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6368236 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 6368223 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6368229 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 6368221 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6368230 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6368220 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6368219 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6368212 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6368233 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 6368214 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6368215 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6368210 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 6368218 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6368207 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 72 6368211 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 92 6368205 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 42 6368228 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 6368226 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6368224 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6368235 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6368232 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6368234 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6368227 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6368222 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6368216 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 510 6368225 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6368217 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6368231 2022.01.15 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 6368213 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6368206 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6368208 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6368209 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6368203 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6368201 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6368202 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6368200 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6368198 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6368197 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6368199 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 420 6368196 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 58 6368193 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6368195 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6368194 2022.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6368192 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6368190 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6368191 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6368188 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6368189 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6353159 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353157 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6353161 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6353156 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6353165 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6353155 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6353164 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6353154 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6353153 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6353150 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353152 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6353162 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6353149 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353151 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6353158 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353148 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6353146 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6353147 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6353163 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6353144 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 280 6353145 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6353142 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353143 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6353141 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6353121 2022.01.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6353123 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6353118 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6353124 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353120 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353122 2022.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6353119 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6353115 2022.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6353116 2022.01.09 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6353117 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6353110 2022.01.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 6353111 2022.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6353113 2022.01.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 6353112 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6353109 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6353139 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6353140 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6353137 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6353138 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6353136 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6353133 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353131 2022.01.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 6353132 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353134 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6353135 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353130 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6353129 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6353127 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353128 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6353126 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6353125 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 24 6353108 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353107 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6353105 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6353102 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6353104 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6353100 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 6353101 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6353099 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6353106 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6353098 2022.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6353103 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6353096 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6353097 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6353095 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6353093 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6353094 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6353090 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6353092 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6353089 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6353088 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6353091 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6353084 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6353081 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 6353080 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6353085 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6353083 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6353086 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6353082 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6353087 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6353078 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 6353079 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6353077 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 6353072 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 6353075 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6353070 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6353076 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 6353074 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 160 6353073 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6353068 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6353065 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 6353069 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353064 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 370 6353066 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6353067 2022.01.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6353071 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353062 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353061 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353063 2022.01.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6353499 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6340496 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6340497 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6340495 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6340498 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6340494 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6340493 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6340492 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6340491 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 6340488 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6340489 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6340490 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6340499 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 90 6340486 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6340485 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6340487 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 130 6340484 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6340481 2022.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6340483 2022.01.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6340479 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340482 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26 6340478 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 6340474 2022.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6340477 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6340480 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6340473 2022.01.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6340475 2022.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6340476 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 90 6340472 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6340469 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6340470 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 6340471 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6335176 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6335175 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6335202 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6335204 2022.01.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6335199 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6335194 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6335196 2022.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6335189 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6335191 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6335184 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6335183 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6335182 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 6335180 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6335179 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6335178 2022.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6335177 2022.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6335206 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6335201 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6335205 2022.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6335197 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6335203 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6335208 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6335190 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6335195 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335207 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6335200 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6335193 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6335188 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6335192 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335186 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6335198 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6335187 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6335174 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6335172 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6335173 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6335170 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6335169 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6335171 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6335168 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6335167 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6335166 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 6335164 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 6335163 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 6335161 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6335165 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6335162 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335160 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335159 2022.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6322644 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6322643 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 6322639 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6322641 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322642 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6322640 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6322638 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322637 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6322636 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6322635 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 6322634 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6322633 2022.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6322632 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 6322630 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6322631 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6322627 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6322629 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6322628 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6322623 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 6322624 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 6322626 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 6322625 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 26 6322619 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6322621 2022.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6322622 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6316348 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6316347 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6316344 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6316346 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6316345 2022.01.01 mapa