Pełna lista obserwacji drużyny

Czarci Szpon : Krzysztof Haja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6372623 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6372622 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6372621 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6372620 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 6372619 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6372639 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6372638 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6372637 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6372636 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 6372635 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6372634 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6372633 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6372632 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6372631 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6372630 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 6372629 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6372628 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6372627 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6372626 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6372625 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6372624 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6372618 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6372617 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6372616 2022.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6372615 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6372614 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6372613 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6372612 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6372611 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6372610 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6372609 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6372608 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6372607 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6372606 2022.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6372605 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6372604 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6372603 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6364097 2022.01.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6364095 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6364096 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6364098 2022.01.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6364099 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6362349 2022.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6362528 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6362529 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6362530 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6362531 2022.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6362532 2022.01.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6362533 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6362534 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6362536 2022.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 6360405 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6360404 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 6360403 2022.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6360402 2022.01.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6360401 2022.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 6360400 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6360399 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6360398 2022.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6360397 2022.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6360406 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6360407 2022.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6360416 2022.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6360415 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6360414 2022.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6360413 2022.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6360412 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360411 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6360410 2022.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6360409 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6360408 2022.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6358916 2022.01.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6357979 2022.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6357977 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6357978 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6349922 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6349926 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6349925 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6349920 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6349921 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349924 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6349923 2022.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6349919 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6352446 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6352435 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6352434 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6352436 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6352437 2022.01.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6354501 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6352800 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6352447 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6352445 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6352444 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6352443 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6352442 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6352441 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6352440 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6352439 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6343869 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6343868 2022.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6343870 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6343867 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6343866 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 6343865 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6343864 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6343862 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6343863 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6343861 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6343860 2022.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6343858 2022.01.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6343859 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343857 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343856 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6347805 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6341400 2022.01.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6340177 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6338600 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338611 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6338610 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338609 2022.01.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6338608 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338607 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338606 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6338605 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338604 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6338594 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6338595 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6338596 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6338597 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6338598 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6338599 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6338601 2022.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6338603 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 46 6338602 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6341388 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6341390 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6341387 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6341386 2022.01.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6341391 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6341392 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 6341393 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6341394 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6341395 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6341389 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6341639 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6341385 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6341399 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6341398 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6341397 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6341396 2022.01.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6334059 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6335849 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6335843 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6337017 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 41 6335838 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6335839 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6335840 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6335841 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6335842 2022.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6335844 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6335846 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6335845 2022.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6335847 2022.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6335848 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6322305 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 6322304 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6322301 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6322297 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6322302 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6322299 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 6322300 2022.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6322303 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6322298 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6322295 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6322296 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6322293 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6322292 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6322291 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6322288 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6322287 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6322286 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6322285 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6322284 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6322283 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6322289 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6322280 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6322281 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6322282 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6322278 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6322275 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6322276 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6322279 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6322277 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6322274 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6339126 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6339136 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6339123 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6339125 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6339124 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6339127 2022.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6339128 2022.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6339129 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6339130 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 6339131 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6339132 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6339133 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 6339134 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6339135 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6339137 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6341818 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6339122 2022.01.01 mapa