Pełna lista obserwacji drużyny

Czarci Szpon : Krzysztof Haja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7483690 2022.10.05 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7458722 2022.09.28 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7461634 2022.09.28 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7461635 2022.09.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 7461636 2022.09.28 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7461637 2022.09.28 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7461638 2022.09.28 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 9 7456099 2022.09.27 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7456100 2022.09.27 MP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7446980 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7445523 2022.09.24 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7444184 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7444185 2022.09.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7444183 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7442114 2022.09.24 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7441009 2022.09.24 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7441010 2022.09.24 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7441011 2022.09.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7441007 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7441008 2022.09.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7440917 2022.09.24 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440916 2022.09.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7440918 2022.09.24 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7440915 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7440913 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7440911 2022.09.24 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7440906 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7440909 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7440910 2022.09.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7440905 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7440914 2022.09.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7440912 2022.09.24 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7440908 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7440904 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7440907 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7440903 2022.09.24 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 9 7440902 2022.09.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7440901 2022.09.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7440900 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7440899 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7438299 2022.09.23 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7438300 2022.09.23 WM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7438301 2022.09.23 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7438302 2022.09.23 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7438303 2022.09.23 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7438304 2022.09.23 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7439722 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7439723 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7439724 2022.09.23 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 7439725 2022.09.23 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7439726 2022.09.23 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7439727 2022.09.23 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7439728 2022.09.23 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7439729 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7439730 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7439731 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7439732 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7439733 2022.09.23 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7439734 2022.09.23 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7439735 2022.09.23 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7439736 2022.09.23 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7439737 2022.09.23 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7439738 2022.09.23 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7439739 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7439740 2022.09.23 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 40 7439741 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7439742 2022.09.23 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7439743 2022.09.23 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7439744 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7439745 2022.09.23 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7439815 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7439816 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7439817 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7439818 2022.09.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7439819 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7439820 2022.09.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7439821 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7439822 2022.09.23 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7439823 2022.09.23 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7439824 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7439825 2022.09.23 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7439826 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7439827 2022.09.23 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7425256 2022.09.18 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7425257 2022.09.18 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425258 2022.09.18 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7425259 2022.09.18 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7425260 2022.09.18 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425261 2022.09.18 MP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7423148 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7390802 2022.09.06 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7390803 2022.09.06 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7390804 2022.09.06 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7390805 2022.09.06 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 7390806 2022.09.06 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 7390807 2022.09.06 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7390808 2022.09.06 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7390809 2022.09.06 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7390810 2022.09.06 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7390811 2022.09.06 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7390812 2022.09.06 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7390813 2022.09.06 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7390814 2022.09.06 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7390815 2022.09.06 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7383041 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7383042 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7383043 2022.09.04 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7383044 2022.09.04 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7383045 2022.09.04 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7383046 2022.09.04 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7383047 2022.09.04 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7383048 2022.09.04 MP mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 7383049 2022.09.04 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7383050 2022.09.04 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7383051 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7383052 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7383053 2022.09.04 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7383054 2022.09.04 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7383055 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7383113 2022.09.04 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7364299 2022.08.27 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7357817 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7364298 2022.08.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7301890 2022.08.09 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7301891 2022.08.09 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7301892 2022.08.09 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7301893 2022.08.09 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7301894 2022.08.09 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7301895 2022.08.09 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7301896 2022.08.09 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7301897 2022.08.09 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7301898 2022.08.09 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7301899 2022.08.09 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7301900 2022.08.09 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7301901 2022.08.09 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7301902 2022.08.09 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7301903 2022.08.09 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7301904 2022.08.09 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7301905 2022.08.09 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7285787 2022.08.04 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7286792 2022.08.04 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7286979 2022.08.04 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7286980 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7286981 2022.08.04 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7286982 2022.08.04 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7286983 2022.08.04 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7286984 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7286985 2022.08.04 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7286986 2022.08.04 MP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7286987 2022.08.04 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7286988 2022.08.04 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286989 2022.08.04 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7286990 2022.08.04 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7286991 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7286992 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7286993 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7286994 2022.08.04 MP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7286995 2022.08.04 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286996 2022.08.04 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286997 2022.08.04 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286998 2022.08.04 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7286999 2022.08.04 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7278987 2022.08.01 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7278977 2022.08.01 MP mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 7267388 2022.07.28 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7249097 2022.07.21 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7198783 2022.07.06 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7143638 2022.06.21 MP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7136139 2022.06.19 ŚK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7120886 2022.06.16 MP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7109710 2022.06.13 MP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 7106601 2022.06.12 MP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 4 7106928 2022.06.12 MP mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 7051198 2022.06.01 MP mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7032695 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7030801 2022.05.29 PM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7053453 2022.05.29 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7025803 2022.05.28 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7024834 2022.05.27 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7024817 2022.05.27 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7027673 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 6 7027674 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7027675 2022.05.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7027676 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7027677 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7027678 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 7027679 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6990074 2022.05.20 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6990075 2022.05.20 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6971558 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6970651 2022.05.17 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6970652 2022.05.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6970653 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6970654 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6970655 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6970656 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6970657 2022.05.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6970658 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6970659 2022.05.17 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6970660 2022.05.17 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6970661 2022.05.17 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6970662 2022.05.17 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6970663 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6970664 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6970665 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6970666 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6970667 2022.05.17 MP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6970668 2022.05.17 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6970669 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6970670 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 6970671 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6970672 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6970673 2022.05.17 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6970674 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6970675 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6970676 2022.05.17 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6970677 2022.05.17 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6970678 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6970679 2022.05.17 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6970680 2022.05.17 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6970681 2022.05.17 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6970682 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6970683 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6971533 2022.05.17 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6971534 2022.05.17 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6953807 2022.05.15 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6953808 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6953809 2022.05.15 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6953810 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6953811 2022.05.15 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 6953812 2022.05.15 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6953813 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6953815 2022.05.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6953816 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6953817 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6953818 2022.05.15 PK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6953819 2022.05.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6953820 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6953821 2022.05.15 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6953822 2022.05.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6953823 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6953824 2022.05.15 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6953825 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6953826 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 6953827 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6953828 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6953829 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6953830 2022.05.15 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6953831 2022.05.15 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6953832 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6953833 2022.05.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6937462 2022.05.14 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6937460 2022.05.14 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6937463 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6937459 2022.05.14 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6937461 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6937458 2022.05.14 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6937457 2022.05.14 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6937456 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6937454 2022.05.14 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6937455 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6937452 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6937453 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6937451 2022.05.14 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6929397 2022.05.13 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6929194 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6929193 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6927105 2022.05.13 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6927106 2022.05.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6927107 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6927108 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6927109 2022.05.13 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6927110 2022.05.13 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6927111 2022.05.13 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6927112 2022.05.13 MP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 6927113 2022.05.13 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6927114 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6927115 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6927116 2022.05.13 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6912702 2022.05.10 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6912703 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6912704 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6912705 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6912706 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6912707 2022.05.10 MP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6912708 2022.05.10 MP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 6912709 2022.05.10 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6912710 2022.05.10 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6912711 2022.05.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6912712 2022.05.10 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6912713 2022.05.10 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6912714 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6912715 2022.05.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6912716 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6912717 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6912718 2022.05.10 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6912719 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6912720 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6905783 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6905784 2022.05.09 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6905785 2022.05.09 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6905786 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6905787 2022.05.09 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6905788 2022.05.09 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6905789 2022.05.09 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6905790 2022.05.09 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6905791 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6905792 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6905793 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6905794 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6905795 2022.05.09 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6905797 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6905798 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6905799 2022.05.09 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6905800 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6905801 2022.05.09 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6905802 2022.05.09 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6905803 2022.05.09 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6905804 2022.05.09 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6905805 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6905806 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 6905807 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6905808 2022.05.09 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6905809 2022.05.09 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6908800 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6908822 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6908825 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6908826 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6908829 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6908832 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6893415 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6893414 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6893070 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6893071 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6897387 2022.05.08 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6897388 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6897389 2022.05.08 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6897390 2022.05.08 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6897391 2022.05.08 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6897392 2022.05.08 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6897393 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6876283 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6877366 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6877367 2022.05.06 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6877368 2022.05.06 MP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 4 6877369 2022.05.06 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6877370 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6877371 2022.05.06 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6877372 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6879257 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6879258 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6879259 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6879260 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6879261 2022.05.06 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6879262 2022.05.06 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6879263 2022.05.06 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6879264 2022.05.06 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6879265 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6879266 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6879267 2022.05.06 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6879268 2022.05.06 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6879269 2022.05.06 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6879270 2022.05.06 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6879271 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6879419 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 6872131 2022.05.05 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6872132 2022.05.05 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6872133 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6872134 2022.05.05 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6872135 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6872136 2022.05.05 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6872137 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6872138 2022.05.05 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6872139 2022.05.05 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6872140 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6872141 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6872142 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6872143 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6872144 2022.05.05 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6872145 2022.05.05 MP mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 6872146 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6872147 2022.05.05 MP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6872148 2022.05.05 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6872149 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6864724 2022.05.04 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6864722 2022.05.04 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6864717 2022.05.04 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6864718 2022.05.04 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6864716 2022.05.04 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6864715 2022.05.04 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6864714 2022.05.04 MP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6865271 2022.05.04 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 6865272 2022.05.04 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6858197 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6857985 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6855080 2022.05.03 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6857299 2022.05.03 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6857300 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6857342 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6857294 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 6854251 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 6854252 2022.05.03 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6854253 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 6854254 2022.05.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6854255 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6854256 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6854257 2022.05.03 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 6854258 2022.05.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6854259 2022.05.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6854260 2022.05.03 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6854261 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 6854262 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 6854263 2022.05.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6854264 2022.05.03 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6854265 2022.05.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6854266 2022.05.03 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6854267 2022.05.03 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6854268 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6854269 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6854270 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6854271 2022.05.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6854272 2022.05.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6854273 2022.05.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6854274 2022.05.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6854275 2022.05.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6854276 2022.05.03 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6854277 2022.05.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6854278 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6854279 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6854280 2022.05.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6854281 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6854282 2022.05.03 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6854283 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6854284 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 6854285 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 6854286 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 6854287 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6854288 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6854289 2022.05.03 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6854290 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6854291 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6854292 2022.05.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6854293 2022.05.03 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6854294 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6855075 2022.05.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6855076 2022.05.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6855077 2022.05.03 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6855078 2022.05.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6855079 2022.05.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6855081 2022.05.03 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6857264 2022.05.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6857265 2022.05.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6857266 2022.05.03 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6857267 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6857268 2022.05.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6857269 2022.05.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6857270 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6857271 2022.05.03 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6857272 2022.05.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6857273 2022.05.03 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6857274 2022.05.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6857275 2022.05.03 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6857276 2022.05.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6857277 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6857278 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6857279 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6857286 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6858223 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6850196 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6849016 2022.05.02 LS mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6839324 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6839323 2022.05.01 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6839115 2022.05.01 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6838657 2022.05.01 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6838656 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6836963 2022.05.01 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6835745 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6835744 2022.05.01 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6835590 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6835594 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6835587 2022.05.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6835591 2022.05.01 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6835593 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6835592 2022.05.01 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6835589 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6835585 2022.05.01 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6835588 2022.05.01 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6835586 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6835583 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6835584 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6835595 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6835582 2022.05.01 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6826000 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6826002 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6826001 2022.04.30 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6824194 2022.04.30 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6824193 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6824192 2022.04.30 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6824191 2022.04.30 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6822719 2022.04.30 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6822720 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6822717 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6822716 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6822718 2022.04.30 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 11 6822688 2022.04.30 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6822686 2022.04.30 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6822687 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6822685 2022.04.30 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6822684 2022.04.30 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6822689 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6822690 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6822691 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6822692 2022.04.30 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6822693 2022.04.30 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6822694 2022.04.30 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6822695 2022.04.30 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6822696 2022.04.30 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6822697 2022.04.30 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6822698 2022.04.30 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 6822699 2022.04.30 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6822700 2022.04.30 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6822701 2022.04.30 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 6822702 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6822703 2022.04.30 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6822704 2022.04.30 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6822705 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6822706 2022.04.30 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6822707 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6822708 2022.04.30 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 110 6822709 2022.04.30 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6822710 2022.04.30 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6822711 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6822712 2022.04.30 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6822713 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6822714 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6822715 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6822749 2022.04.30 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6818761 2022.04.29 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6818760 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6818757 2022.04.29 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6818759 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6818758 2022.04.29 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6818756 2022.04.29 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6818754 2022.04.29 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 6818753 2022.04.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6818755 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6818751 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6818749 2022.04.29 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6818752 2022.04.29 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6818750 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6816762 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6816761 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6816088 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6815837 2022.04.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6800931 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6800929 2022.04.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6800932 2022.04.27 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6800926 2022.04.27 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6800927 2022.04.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6800925 2022.04.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6800924 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6800923 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6800922 2022.04.27 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6800908 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6800907 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6800906 2022.04.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6800903 2022.04.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6800901 2022.04.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6800905 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6800904 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 6800902 2022.04.27 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6800898 2022.04.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6800900 2022.04.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6800897 2022.04.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6800896 2022.04.27 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6800899 2022.04.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6800895 2022.04.27 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6800894 2022.04.27 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 6800893 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 6805139 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6797830 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6797831 2022.04.26 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 13 6797832 2022.04.26 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6797833 2022.04.26 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 6797834 2022.04.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 6797835 2022.04.26 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6797837 2022.04.26 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 14 6797838 2022.04.26 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 8 6797839 2022.04.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6797840 2022.04.26 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6793430 2022.04.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6793429 2022.04.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6793428 2022.04.25 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6793431 2022.04.25 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6793426 2022.04.25 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6793425 2022.04.25 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6793424 2022.04.25 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6793423 2022.04.25 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6793422 2022.04.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6793427 2022.04.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6790974 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6790973 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6790972 2022.04.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6790975 2022.04.25 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6790970 2022.04.25 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6790971 2022.04.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6790969 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6790968 2022.04.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 6790967 2022.04.25 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6790966 2022.04.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6790964 2022.04.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6790963 2022.04.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6790962 2022.04.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6790960 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6790961 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6790959 2022.04.25 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6790958 2022.04.25 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 11 6790957 2022.04.25 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6790956 2022.04.25 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6774774 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6774775 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6772695 2022.04.23 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6774778 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6775286 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6768185 2022.04.22 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6766045 2022.04.22 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6766046 2022.04.22 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6766047 2022.04.22 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6766048 2022.04.22 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6762183 2022.04.21 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6762182 2022.04.21 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6757227 2022.04.20 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6757210 2022.04.20 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6757211 2022.04.20 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6757212 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6757213 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 18 6757214 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6757215 2022.04.20 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6757216 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6757217 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6757218 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6757219 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6757220 2022.04.20 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6757221 2022.04.20 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6757222 2022.04.20 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6757223 2022.04.20 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6757224 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6757225 2022.04.20 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6757228 2022.04.20 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6757229 2022.04.20 MP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6757230 2022.04.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6757231 2022.04.20 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6757232 2022.04.20 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6757233 2022.04.20 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6757234 2022.04.20 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6757235 2022.04.20 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 6757236 2022.04.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6757237 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 6757238 2022.04.20 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 70 6757239 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 60 6757240 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 6757242 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 6757243 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6757244 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6757245 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6757246 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6757247 2022.04.20 MP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6757248 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6757249 2022.04.20 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6757250 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 6757251 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6757252 2022.04.20 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6757253 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6757254 2022.04.20 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6757255 2022.04.20 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 6757256 2022.04.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6757257 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 6757258 2022.04.20 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6757259 2022.04.20 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6757260 2022.04.20 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6757659 2022.04.20 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6754118 2022.04.19 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6754119 2022.04.19 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6754120 2022.04.19 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6754121 2022.04.19 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6754122 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6754123 2022.04.19 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6754124 2022.04.19 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6754125 2022.04.19 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6754126 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 6754127 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6754128 2022.04.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6754129 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6754130 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6754131 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6754132 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6754133 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6754134 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6754135 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6754136 2022.04.19 MP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6754137 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6754138 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6754139 2022.04.19 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6754140 2022.04.19 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6754141 2022.04.19 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6754142 2022.04.19 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6754143 2022.04.19 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6742402 2022.04.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6742403 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6742404 2022.04.18 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6742405 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6742406 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6742407 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6742408 2022.04.18 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6742409 2022.04.18 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 6742410 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6742411 2022.04.18 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6742412 2022.04.18 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6742413 2022.04.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6742414 2022.04.18 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6742415 2022.04.18 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6742416 2022.04.18 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6742417 2022.04.18 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6742418 2022.04.18 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6742419 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6742420 2022.04.18 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6742421 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6733202 2022.04.17 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6733204 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6733201 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6733203 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 6734476 2022.04.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6734477 2022.04.17 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6734478 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6734479 2022.04.17 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6734480 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6734481 2022.04.17 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6734482 2022.04.17 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6734483 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6734484 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6734485 2022.04.17 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6734486 2022.04.17 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6734487 2022.04.17 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6734488 2022.04.17 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6734489 2022.04.17 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6734490 2022.04.17 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6729435 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6729436 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6729437 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6729438 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6729439 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6729440 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6729441 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6729442 2022.04.16 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6729443 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6729444 2022.04.16 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 6729445 2022.04.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6729446 2022.04.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6729447 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 6729448 2022.04.16 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6729449 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 6729450 2022.04.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6729451 2022.04.16 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6729452 2022.04.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6729453 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6729454 2022.04.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 6729455 2022.04.16 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6729456 2022.04.16 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6729457 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6729458 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6729459 2022.04.16 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6729460 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 6729461 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 6729462 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 70 6729463 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6729464 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 6729465 2022.04.16 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6729466 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6729467 2022.04.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6729468 2022.04.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6729469 2022.04.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6729470 2022.04.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6729471 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6729472 2022.04.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6729473 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6729474 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6729475 2022.04.16 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6729476 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 6729477 2022.04.16 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6729478 2022.04.16 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6729479 2022.04.16 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 6729480 2022.04.16 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6729481 2022.04.16 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6729482 2022.04.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6729483 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6729484 2022.04.16 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 6729485 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6729486 2022.04.16 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6729487 2022.04.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6729488 2022.04.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6719439 2022.04.15 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6719438 2022.04.15 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6719437 2022.04.15 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6719441 2022.04.15 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6719440 2022.04.15 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6719435 2022.04.15 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6719434 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6719433 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6719432 2022.04.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6719436 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6719431 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6719429 2022.04.15 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6719430 2022.04.15 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6719428 2022.04.15 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6719427 2022.04.15 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6719426 2022.04.15 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6714425 2022.04.14 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6714426 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6714424 2022.04.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6714423 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6714422 2022.04.14 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6714421 2022.04.14 MP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6714420 2022.04.14 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 6714419 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6687273 2022.04.10 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6687274 2022.04.10 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6687275 2022.04.10 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6687276 2022.04.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6687277 2022.04.10 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6687278 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6687279 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6687280 2022.04.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6687281 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6687282 2022.04.10 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6687283 2022.04.10 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6687284 2022.04.10 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 6680902 2022.04.09 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6680903 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6680904 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6680905 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6680906 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6680907 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6680908 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6680909 2022.04.09 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6680910 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6680911 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 6680912 2022.04.09 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6680913 2022.04.09 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6680914 2022.04.09 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6680915 2022.04.09 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6680916 2022.04.09 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6680917 2022.04.09 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6680918 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6680919 2022.04.09 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6680920 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6680921 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6680922 2022.04.09 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 6680923 2022.04.09 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6680924 2022.04.09 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6680925 2022.04.09 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6680926 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6680927 2022.04.09 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6680928 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 70 6680929 2022.04.09 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6680930 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6680931 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 6680932 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 6680933 2022.04.09 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 6680934 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 13 6680935 2022.04.09 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6680936 2022.04.09 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6680937 2022.04.09 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6680938 2022.04.09 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6680939 2022.04.09 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6680940 2022.04.09 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6680941 2022.04.09 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6680942 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 10 6680943 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6680944 2022.04.09 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6680945 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 6680946 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 6680947 2022.04.09 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6680948 2022.04.09 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6680949 2022.04.09 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6680950 2022.04.09 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 6 6680951 2022.04.09 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6680952 2022.04.09 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6680953 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6680954 2022.04.09 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6680955 2022.04.09 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6680956 2022.04.09 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6680957 2022.04.09 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6681145 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6681798 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 6681799 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6684297 2022.04.09 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6687196 2022.04.09 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6675836 2022.04.08 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6674869 2022.04.08 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6674516 2022.04.08 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6674514 2022.04.08 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6674512 2022.04.08 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6674513 2022.04.08 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6674515 2022.04.08 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6674510 2022.04.08 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6674511 2022.04.08 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6670166 2022.04.07 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6670167 2022.04.07 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6670168 2022.04.07 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6670169 2022.04.07 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6670170 2022.04.07 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6670171 2022.04.07 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6670172 2022.04.07 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6670173 2022.04.07 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6670174 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6670175 2022.04.07 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6670176 2022.04.07 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6670177 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6670178 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 6670179 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6670180 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6670181 2022.04.07 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6670182 2022.04.07 MP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6670183 2022.04.07 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6670184 2022.04.07 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6670185 2022.04.07 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6670186 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6670187 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6670188 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6670189 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 20 6670190 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6670191 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6670192 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6670193 2022.04.07 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6670194 2022.04.07 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 6670195 2022.04.07 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6670196 2022.04.07 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6670197 2022.04.07 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6670198 2022.04.07 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6666889 2022.04.06 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6666849 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6666850 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6666851 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6666852 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 6666853 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6666854 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6666855 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6666856 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6666857 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6666858 2022.04.06 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 6666859 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6666860 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6666861 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6666862 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6666863 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6666864 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 6666865 2022.04.06 ŚK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6666866 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6666867 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 6666868 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 150 6666869 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 6666870 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6666871 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 6666872 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 6666873 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6666874 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6666875 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 6666876 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6666877 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6666878 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6666879 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6666880 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6666881 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6666882 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6666883 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6666884 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6666885 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6666886 2022.04.06 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6666887 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6666888 2022.04.06 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6652901 2022.04.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6652902 2022.04.03 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6652903 2022.04.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6652904 2022.04.03 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6652905 2022.04.03 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6652906 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6644705 2022.04.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6644706 2022.04.02 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6644707 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 6644708 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6644709 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 6644710 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 6644711 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6644712 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 6644713 2022.04.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6644714 2022.04.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6644715 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6644716 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6644717 2022.04.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6644718 2022.04.02 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6644719 2022.04.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6644720 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6644721 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6644722 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6644723 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6644724 2022.04.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6644725 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 6644726 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 6644727 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6644728 2022.04.02 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6644729 2022.04.02