Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitofil : Tomek Królak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6379242 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6379243 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6353573 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6353572 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6353574 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6353569 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6353571 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6353567 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353568 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6353566 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 6353570 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6334629 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6334628 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6320309 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6320307 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6320308 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6320304 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6320303 2022.01.02 mapa