Pełna lista obserwacji drużyny

Hanna Żelichowska : Hanna Żelichowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 7470390 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7470391 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 7470392 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7470399 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7470400 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7470401 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7470402 2022.10.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7470403 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7470412 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7470415 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 7470417 2022.10.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7470418 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7470419 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7470420 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7470602 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7470426 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7470450 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7470454 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7470456 2022.09.30 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7470457 2022.09.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7470458 2022.09.30 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7470494 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7470495 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7470496 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7470498 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7470513 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7470514 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7470592 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7470593 2022.09.30 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7458075 2022.09.27 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7458077 2022.09.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7458078 2022.09.27 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7458081 2022.09.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 37 7470586 2022.09.25 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1200 7470587 2022.09.25 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7470589 2022.09.25 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7470590 2022.09.25 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7470591 2022.09.25 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7455373 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7455388 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7455390 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7455394 2022.09.23 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 7455395 2022.09.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7455396 2022.09.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7455397 2022.09.23 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7455399 2022.09.23 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 7455400 2022.09.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7455402 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7455403 2022.09.23 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7455408 2022.09.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7455409 2022.09.23 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7455410 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7455412 2022.09.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7455414 2022.09.23 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7374471 2022.09.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7374157 2022.08.31 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 7374398 2022.08.31 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7374404 2022.08.31 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 7372414 2022.08.30 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 7372430 2022.08.30 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7372439 2022.08.30 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7372443 2022.08.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7372459 2022.08.30 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7372465 2022.08.30 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7372467 2022.08.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7372471 2022.08.30 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7372478 2022.08.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7366856 2022.08.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7366858 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7366859 2022.08.29 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7366862 2022.08.29 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7366863 2022.08.29 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7366864 2022.08.29 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7366865 2022.08.29 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7366866 2022.08.29 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7366868 2022.08.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7366870 2022.08.29 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7366871 2022.08.29 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7366872 2022.08.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7366874 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7350589 2022.08.24 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7350590 2022.08.24 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7350591 2022.08.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7350592 2022.08.24 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7342742 2022.08.21 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 7342777 2022.08.21 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7342779 2022.08.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7342780 2022.08.21 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7342781 2022.08.21 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7342782 2022.08.21 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7342783 2022.08.21 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7342784 2022.08.21 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7342785 2022.08.21 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7335260 2022.08.19 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7335262 2022.08.19 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7335263 2022.08.19 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7335264 2022.08.19 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7335266 2022.08.19 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7335267 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7335268 2022.08.19 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7335261 2022.08.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7342739 2022.08.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7324135 2022.08.15 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7324140 2022.08.15 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7324145 2022.08.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7324149 2022.08.15 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7324150 2022.08.15 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 7312044 2022.08.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7312047 2022.08.12 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7312049 2022.08.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7312050 2022.08.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7312051 2022.08.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7312053 2022.08.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7312060 2022.08.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7312064 2022.08.12 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7312066 2022.08.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7315101 2022.08.12 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7311979 2022.08.11 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7311989 2022.08.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7311990 2022.08.11 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7312003 2022.08.11 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7312005 2022.08.11 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7312007 2022.08.11 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7312009 2022.08.11 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7285209 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7285210 2022.08.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7285212 2022.08.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7285214 2022.08.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7285215 2022.08.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7285216 2022.08.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 7285221 2022.08.03 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7284959 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7285009 2022.08.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7285010 2022.08.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7285011 2022.08.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7285012 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7285013 2022.08.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7285014 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7285205 2022.08.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7276562 2022.07.31 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7276568 2022.07.31 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7276582 2022.07.31 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7276584 2022.07.31 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 7276587 2022.07.31 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7276526 2022.07.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7276529 2022.07.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7276530 2022.07.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7276531 2022.07.30 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7276532 2022.07.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7276533 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7276534 2022.07.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7276535 2022.07.30 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7276540 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7276541 2022.07.30 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7276542 2022.07.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7221775 2022.07.12 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7221777 2022.07.12 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7221781 2022.07.12 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7221783 2022.07.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7221785 2022.07.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7221786 2022.07.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7221788 2022.07.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7221789 2022.07.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7221790 2022.07.12 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7217394 2022.07.11 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7217295 2022.07.10 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7217306 2022.07.10 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7217377 2022.07.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7217378 2022.07.10 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7217379 2022.07.10 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7217382 2022.07.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7217383 2022.07.10 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7217390 2022.07.10 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7217391 2022.07.10 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7217392 2022.07.10 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7217393 2022.07.10 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7197173 2022.07.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7197174 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7197175 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7197176 2022.07.03 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7197177 2022.07.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7197178 2022.07.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7197180 2022.07.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7197184 2022.07.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7197192 2022.07.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7197195 2022.07.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7197217 2022.07.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7197221 2022.07.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7197228 2022.07.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7221774 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7184965 2022.06.29 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7184971 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7184973 2022.06.29 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7184974 2022.06.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7184975 2022.06.29 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7184992 2022.06.29 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7184995 2022.06.29 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7185096 2022.06.29 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7185099 2022.06.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7185100 2022.06.29 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7185104 2022.06.29 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7176339 2022.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7176340 2022.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7176341 2022.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7176342 2022.06.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7176343 2022.06.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7176344 2022.06.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7176345 2022.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7176352 2022.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7176354 2022.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7176357 2022.06.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7176359 2022.06.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7176360 2022.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7176363 2022.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7176365 2022.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7176367 2022.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7176371 2022.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7196937 2022.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7196941 2022.06.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7176713 2022.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7176714 2022.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7176715 2022.06.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7176718 2022.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7176721 2022.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7181191 2022.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7082740 2022.06.05 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7082741 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7082742 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7082743 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7082745 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7082747 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7082748 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7082749 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7082750 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7082751 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7082832 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7082833 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7082834 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7082835 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7082864 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7082865 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7082887 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7082888 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7082898 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7082917 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7082934 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7082970 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7082994 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7083003 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7083014 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7083032 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7083037 2022.06.05 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7083039 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7083043 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7083045 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7083072 2022.06.05 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7065569 2022.06.04 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7065646 2022.06.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7065712 2022.06.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7065723 2022.06.04 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7065727 2022.06.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7065738 2022.06.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7065740 2022.06.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7065742 2022.06.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7065764 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 7065858 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7065055 2022.06.02 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7065067 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7065069 2022.06.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7065078 2022.06.02 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7065080 2022.06.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7065082 2022.06.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7065105 2022.06.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7065109 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7065111 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7065112 2022.06.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7065114 2022.06.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7065116 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7065117 2022.06.02 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7065119 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7065122 2022.06.02 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7065125 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7065183 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 7065195 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7065217 2022.06.02 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7065221 2022.06.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7065226 2022.06.02 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 7051197 2022.05.31 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7051200 2022.05.31 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7051201 2022.05.31 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7051202 2022.05.31 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7051204 2022.05.31 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7051205 2022.05.31 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7051206 2022.05.28 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7051252 2022.05.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7051254 2022.05.28 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7019448 2022.05.26 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7019469 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7019472 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7019474 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7019475 2022.05.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7019479 2022.05.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7007266 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 400 7007285 2022.05.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7007286 2022.05.23 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7007287 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7007288 2022.05.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7007312 2022.05.23 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7019443 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 7001946 2022.05.22 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7001969 2022.05.22 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7001976 2022.05.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7001977 2022.05.22 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7001978 2022.05.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7001979 2022.05.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7001980 2022.05.22 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7001981 2022.05.22 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7001982 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 7001924 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7001881 2022.05.16 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7001898 2022.05.16 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7001899 2022.05.16 MZ mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6966876 2022.05.15 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6966877 2022.05.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6966878 2022.05.15 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6966879 2022.05.15 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6966881 2022.05.15 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6966882 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6966963 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6966966 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6967012 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6967015 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6967020 2022.05.15 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6967024 2022.05.15 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6967025 2022.05.15 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6967028 2022.05.15 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6967032 2022.05.15 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6967034 2022.05.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6967038 2022.05.15 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6967039 2022.05.15 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6967042 2022.05.15 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6967044 2022.05.15 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6967047 2022.05.15 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6967049 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6967050 2022.05.15 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6967052 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6967054 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6967057 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 6967059 2022.05.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6967062 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6967082 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6967089 2022.05.15 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6967097 2022.05.15 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6943179 2022.05.14 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6943182 2022.05.14 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 6943563 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6943574 2022.05.14 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6943575 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943607 2022.05.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6943609 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 6943612 2022.05.14 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6943615 2022.05.14 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6943617 2022.05.14 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6943618 2022.05.14 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6943619 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943153 2022.05.13 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6943156 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6943172 2022.05.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6943173 2022.05.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6943175 2022.05.13 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6924917 2022.05.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6924983 2022.05.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6924984 2022.05.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6925065 2022.05.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6925180 2022.05.12 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6925183 2022.05.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6925186 2022.05.12 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6924819 2022.05.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6924820 2022.05.09 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6924825 2022.05.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6924826 2022.05.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6924828 2022.05.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6924830 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6924831 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6900041 2022.05.08 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6900043 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6900044 2022.05.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6900045 2022.05.08 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6900046 2022.05.08 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6900047 2022.05.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6900048 2022.05.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6900068 2022.05.08 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6900269 2022.05.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6900331 2022.05.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 6900364 2022.05.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6900485 2022.05.08 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6900519 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6899982 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6900014 2022.05.06 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 21 6869334 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6869335 2022.05.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6869355 2022.05.04 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6869356 2022.05.04 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 6869359 2022.05.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6869360 2022.05.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6869361 2022.05.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6869362 2022.05.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6869363 2022.05.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6869465 2022.05.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6869466 2022.05.04 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6869467 2022.05.04 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6869468 2022.05.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6869485 2022.05.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6869497 2022.05.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6869500 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6869503 2022.05.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6869508 2022.05.04 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6869511 2022.05.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6869512 2022.05.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6869515 2022.05.04 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6869517 2022.05.04 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6869519 2022.05.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6869520 2022.05.04 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 6884844 2022.05.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6884885 2022.05.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6884895 2022.05.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6869297 2022.05.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6869491 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6849265 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6849266 2022.05.02 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6849280 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6849283 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6849285 2022.05.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6849287 2022.05.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6849288 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 6849290 2022.05.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6849297 2022.05.02 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6849317 2022.05.02 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6849318 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6849319 2022.05.02 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6849320 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6849321 2022.05.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6849322 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6849323 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6849324 2022.05.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6849325 2022.05.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6849326 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6849331 2022.05.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6849334 2022.05.02 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6849338 2022.05.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6849344 2022.05.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6849347 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6849352 2022.05.02 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6849432 2022.05.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6849510 2022.05.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6849512 2022.05.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6849513 2022.05.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6849514 2022.05.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6849515 2022.05.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6849516 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6849517 2022.05.02 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6851729 2022.05.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6851761 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6851765 2022.05.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6849224 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 6849228 2022.05.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6849230 2022.05.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6849233 2022.05.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6849236 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6849241 2022.05.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6849242 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6849243 2022.05.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6849244 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6849246 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6849362 2022.05.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6904681 2022.04.29 ŁD mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6925206 2022.04.28 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6925207 2022.04.28 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6925211 2022.04.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6925215 2022.04.28 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6925216 2022.04.28 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6925218 2022.04.28 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6925219 2022.04.28 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6925221 2022.04.28 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6925222 2022.04.28 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6899776 2022.04.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6899777 2022.04.27 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6899779 2022.04.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6899780 2022.04.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6899781 2022.04.27 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6899794 2022.04.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6898841 2022.04.26 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6898844 2022.04.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6898846 2022.04.26 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6898847 2022.04.26 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6898850 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6898853 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6899196 2022.04.26 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6899197 2022.04.26 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6899219 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6899237 2022.04.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6899278 2022.04.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6899343 2022.04.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6875643 2022.04.25 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 6875694 2022.04.25 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6875697 2022.04.25 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6875703 2022.04.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6875705 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6875708 2022.04.25 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6875712 2022.04.25 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6875714 2022.04.25 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6874628 2022.04.24 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6874629 2022.04.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6874630 2022.04.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6874675 2022.04.24 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6874677 2022.04.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6874701 2022.04.24 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6874743 2022.04.24 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6874748 2022.04.24 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6874754 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6874757 2022.04.24 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6874760 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6874764 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6874784 2022.04.24 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6875091 2022.04.24 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6873643 2022.04.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6873647 2022.04.23 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6873655 2022.04.23 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6769985 2022.04.22 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6769994 2022.04.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6769999 2022.04.22 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 6770002 2022.04.22 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6770007 2022.04.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6770012 2022.04.22 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6770014 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6770026 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6770028 2022.04.22 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6746468 2022.04.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6746437 2022.04.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6746443 2022.04.17 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6746343 2022.04.16 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6746367 2022.04.15 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6718642 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6710822 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6710863 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6710873 2022.04.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6710881 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6710887 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6710896 2022.04.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6710897 2022.04.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6710898 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6710931 2022.04.13 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6711478 2022.04.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6711479 2022.04.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6711480 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6711481 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6711482 2022.04.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6718629 2022.04.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6704446 2022.04.12 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6704451 2022.04.12 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 6704452 2022.04.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6704454 2022.04.12 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6704455 2022.04.12 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6704456 2022.04.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6704457 2022.04.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6704458 2022.04.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6704459 2022.04.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6704460 2022.04.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6704461 2022.04.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6704462 2022.04.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6704463 2022.04.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6704464 2022.04.12 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6704465 2022.04.12 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6704467 2022.04.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6704468 2022.04.12 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6704475 2022.04.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6704476 2022.04.12 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6704478 2022.04.12 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6738527 2022.04.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6694405 2022.04.10 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6694449 2022.04.10 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6694322 2022.04.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6694330 2022.04.09 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6694337 2022.04.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6694345 2022.04.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6694351 2022.04.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6694358 2022.04.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6694364 2022.04.09 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6694383 2022.04.09 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6694386 2022.04.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6694388 2022.04.09 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6694316 2022.04.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6654708 2022.04.02 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6654715 2022.04.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6654852 2022.04.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6654876 2022.04.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6654878 2022.04.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6654879 2022.04.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 6654881 2022.04.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6654894 2022.04.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6654903 2022.04.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6654907 2022.04.02 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6655002 2022.04.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6654707 2022.04.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6654598 2022.03.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6654635 2022.03.30 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6654644 2022.03.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6654653 2022.03.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6654661 2022.03.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6654672 2022.03.30 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6654674 2022.03.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6654704 2022.03.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6632675 2022.03.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6632676 2022.03.29 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6632677 2022.03.29 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6632678 2022.03.29 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6632725 2022.03.29 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6632727 2022.03.29 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6632728 2022.03.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6632729 2022.03.29 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6632785 2022.03.29 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6632793 2022.03.29 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6632794 2022.03.29 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6623338 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6623342 2022.03.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6623344 2022.03.27 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6623345 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6623383 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6623385 2022.03.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6623387 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6623388 2022.03.27 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6623389 2022.03.27 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6623395 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6623432 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6623436 2022.03.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6623439 2022.03.27 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6623443 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6623452 2022.03.27 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6623455 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6623457 2022.03.27 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6623460 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6623462 2022.03.27 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6623464 2022.03.27 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6623467 2022.03.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6623485 2022.03.27 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6623592 2022.03.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6623593 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6624585 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6624586 2022.03.25 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6624588 2022.03.25 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6624590 2022.03.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6624592 2022.03.25 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6602701 2022.03.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6602703 2022.03.24 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6602705 2022.03.24 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6602707 2022.03.24 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6602709 2022.03.24 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 6602489 2022.03.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6602506 2022.03.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6602509 2022.03.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6602523 2022.03.23 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6602529 2022.03.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6602533 2022.03.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6602534 2022.03.23 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6602535 2022.03.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6602603 2022.03.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6602619 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6602623 2022.03.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6602624 2022.03.23 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6602625 2022.03.23 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6602626 2022.03.23 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6602627 2022.03.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6602631 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6602633 2022.03.23 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6602635 2022.03.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6602637 2022.03.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6602639 2022.03.23 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6602642 2022.03.23 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6602651 2022.03.23 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6602654 2022.03.23 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 6585054 2022.03.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6585055 2022.03.18 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6585076 2022.03.18 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6585126 2022.03.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6585148 2022.03.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6585149 2022.03.18 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6585150 2022.03.18 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 6585016 2022.03.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6585031 2022.03.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6585032 2022.03.17 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6585035 2022.03.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6585048 2022.03.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6585049 2022.03.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6585050 2022.03.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6585051 2022.03.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6585052 2022.03.17 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 6585053 2022.03.17 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 22 6585564 2022.03.17 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6585591 2022.03.17 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6585611 2022.03.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6585612 2022.03.17 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6585644 2022.03.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6585645 2022.03.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6585646 2022.03.17 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6556184 2022.03.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6556186 2022.03.13 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6556188 2022.03.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6556190 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6556192 2022.03.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6556194 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6556227 2022.03.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6556228 2022.03.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6556229 2022.03.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6556254 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6556256 2022.03.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6539891 2022.03.11 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6539892 2022.03.11 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6539894 2022.03.11 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6539895 2022.03.11 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6539897 2022.03.11 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6539899 2022.03.11 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6539816 2022.03.10 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6539820 2022.03.10 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6539823 2022.03.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6539827 2022.03.10 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6539829 2022.03.10 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6539830 2022.03.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6539833 2022.03.10 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6539835 2022.03.10 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6539837 2022.03.10 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6539839 2022.03.10 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6539841 2022.03.10 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6539844 2022.03.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6539848 2022.03.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6519172 2022.03.05 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6519175 2022.03.05 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 6519178 2022.03.05 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6519180 2022.03.05 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6519190 2022.03.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6519194 2022.03.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6519196 2022.03.05 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6519198 2022.03.05 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6519199 2022.03.05 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6519124 2022.03.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6519170 2022.03.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 55 6519122 2022.02.27 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6501761 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6501768 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 35 6501775 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6501780 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6501807 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 6501886 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6501997 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6501998 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6501999 2022.02.26 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6502008 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 6502014 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6502017 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6502021 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6502022 2022.02.26 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 6502024 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6502027 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6502029 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6502038 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6502040 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6502044 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6502049 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6476046 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6476049 2022.02.20 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6476050 2022.02.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6476055 2022.02.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6466041 2022.02.17 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 6466043 2022.02.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6459577 2022.02.14 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6459578 2022.02.14 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6459579 2022.02.14 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6459580 2022.02.14 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6459581 2022.02.14 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6459582 2022.02.14 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6459583 2022.02.14 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6459584 2022.02.14 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6459585 2022.02.14 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6459642 2022.02.14 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6459643 2022.02.14 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6459644 2022.02.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6459645 2022.02.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6454534 2022.02.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6454600 2022.02.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6454627 2022.02.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6454694 2022.02.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6454696 2022.02.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6454698 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6454706 2022.02.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6454731 2022.02.13 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6454749 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6454753 2022.02.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6454823 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6454831 2022.02.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6454833 2022.02.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 6449635 2022.02.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6449636 2022.02.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 150 6449644 2022.02.12 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6449647 2022.02.12 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6435950 2022.02.08 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 6435952 2022.02.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6435953 2022.02.08 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6435954 2022.02.08 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6435955 2022.02.08 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6435956 2022.02.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6435957 2022.02.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6435958 2022.02.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6435968 2022.02.08 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6435969 2022.02.08 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6435970 2022.02.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6435971 2022.02.08 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6435972 2022.02.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6435973 2022.02.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6435974 2022.02.08 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 21 6431759 2022.02.06 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6431760 2022.02.06 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6431761 2022.02.06 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6431762 2022.02.06 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6431763 2022.02.06 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6431768 2022.02.06 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6431769 2022.02.06 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 6431770 2022.02.06 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6431772 2022.02.06 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6431783 2022.02.06 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 6424406 2022.02.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6424407 2022.02.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6424412 2022.02.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 18 6424422 2022.02.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6424424 2022.02.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6424437 2022.02.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6424494 2022.02.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6424497 2022.02.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6419069 2022.02.02 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6419070 2022.02.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6419071 2022.02.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 6419072 2022.02.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6419073 2022.02.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6419075 2022.02.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6419078 2022.02.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6419080 2022.02.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6419082 2022.02.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6419084 2022.02.02 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6419232 2022.02.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6419234 2022.02.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6417516 2022.02.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6417517 2022.02.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6417518 2022.02.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6417519 2022.02.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6417520 2022.02.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6417521 2022.02.01 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6417522 2022.02.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6417523 2022.02.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6416402 2022.01.31 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6416403 2022.01.31 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6416404 2022.01.31 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6416405 2022.01.31 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6416406 2022.01.31 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6416407 2022.01.31 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6416408 2022.01.31 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6416409 2022.01.31 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6416410 2022.01.31 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6416412 2022.01.31 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6416413 2022.01.31 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6416414 2022.01.31 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6413413 2022.01.30 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 6413415 2022.01.30 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6413417 2022.01.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6413419 2022.01.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6413435 2022.01.30 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6413437 2022.01.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6413439 2022.01.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6413441 2022.01.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 6411847 2022.01.29 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6411851 2022.01.29 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6411852 2022.01.29 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6411854 2022.01.29 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6411860 2022.01.29 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6411866 2022.01.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 18 6411867 2022.01.29 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 13 6411868 2022.01.29 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6411869 2022.01.29 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6411870 2022.01.29 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6411871 2022.01.29 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6411882 2022.01.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 6411887 2022.01.29 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6411905 2022.01.29 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6411906 2022.01.29 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6411907 2022.01.29 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6411909 2022.01.29 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6407636 2022.01.28 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6407637 2022.01.28 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6407638 2022.01.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6407639 2022.01.28 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6407640 2022.01.28 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6407641 2022.01.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6407643 2022.01.28 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6407644 2022.01.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6407645 2022.01.28 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6407646 2022.01.28 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 6407647 2022.01.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6407628 2022.01.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6407630 2022.01.27 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6407631 2022.01.27 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6407632 2022.01.27 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 18 6407633 2022.01.27 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6407634 2022.01.27 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6407635 2022.01.27 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6397708 2022.01.23 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6397735 2022.01.23 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6397775 2022.01.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6397776 2022.01.23 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6397777 2022.01.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6397778 2022.01.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6397779 2022.01.23 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6397782 2022.01.23 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6397783 2022.01.23 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6397784 2022.01.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 6392653 2022.01.22 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6392654 2022.01.22 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6392655 2022.01.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6392656 2022.01.22 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6392657 2022.01.22 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6392658 2022.01.22 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6392659 2022.01.22 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6392660 2022.01.22 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6392661 2022.01.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6392662 2022.01.22 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6392663 2022.01.22 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6392664 2022.01.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 6382723 2022.01.18 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6382744 2022.01.18 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6382745 2022.01.18 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6382746 2022.01.18 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6382747 2022.01.18 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6382748 2022.01.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6382749 2022.01.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6382750 2022.01.18 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6382751 2022.01.18 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6382752 2022.01.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380352 2022.01.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6380353 2022.01.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6380354 2022.01.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6380355 2022.01.17 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6380356 2022.01.17 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6380357 2022.01.17 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6380358 2022.01.17 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6380359 2022.01.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378559 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6378560 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6378568 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6378569 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6378570 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6378574 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 6378576 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6378577 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6378578 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6378579 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6378623 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378638 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6378647 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 6378687 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6378689 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6363465 2022.01.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6363466 2022.01.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6363467 2022.01.13 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6363468 2022.01.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6363470 2022.01.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 6363471 2022.01.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6363472 2022.01.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6363473 2022.01.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6363474 2022.01.13 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6363456 2022.01.10 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6363457 2022.01.10 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6363458 2022.01.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6363459 2022.01.10 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6363461 2022.01.10 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6363462 2022.01.10 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6363463 2022.01.10 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6363464 2022.01.10 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6337603 2022.01.06 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6337608 2022.01.06 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6337610 2022.01.06 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6337613 2022.01.06 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6337615 2022.01.06 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6337629 2022.01.06 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6337630 2022.01.06 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6337631 2022.01.06 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6337632 2022.01.06 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 6337633 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6337639 2022.01.06 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6337640 2022.01.06 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6337563 2022.01.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6325270 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6325272 2022.01.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6325274 2022.01.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6325279 2022.01.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6325282 2022.01.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6325284 2022.01.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6325286 2022.01.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6325289 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6325296 2022.01.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6325300 2022.01.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 6325339 2022.01.02 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6318489 2022.01.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6318490 2022.01.01 MZ mapa