Pełna lista obserwacji drużyny

Hanna Żelichowska : Hanna Żelichowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6392658 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 6392653 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6392654 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6392655 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6392656 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6392657 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6392664 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6392659 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6392660 2022.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6392661 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6392662 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6392663 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6382746 2022.01.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6382745 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6382744 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 6382723 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6382747 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6382748 2022.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6382749 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6382750 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6382751 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6382752 2022.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380352 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6380353 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6380354 2022.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6380355 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6380356 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6380358 2022.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6380359 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6380357 2022.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 6378576 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6378574 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6378570 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6378569 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6378568 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6378560 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378559 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6378578 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6378577 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6378579 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6378689 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 6378687 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6378647 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378638 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6378623 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6363474 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6363473 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6363472 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 6363471 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6363465 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6363466 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6363467 2022.01.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6363468 2022.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6363470 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6363456 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6363458 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6363457 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6363459 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6363461 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6363462 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6363463 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6363464 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6337615 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6337613 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6337610 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6337608 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6337603 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6337629 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6337630 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6337631 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6337632 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 6337633 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6337639 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6337640 2022.01.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6337563 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6325272 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6325270 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6325274 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6325279 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6325282 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6325284 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6325286 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 6325339 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6325300 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6325296 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6325289 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6318490 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6318491 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 6318492 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6318493 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6318494 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6318489 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6318496 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6318497 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6318498 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6318499 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 6318495 2022.01.01 mapa