Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7471131 2022.10.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7471132 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7471133 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7471134 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7471135 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 7471136 2022.10.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7471137 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7471138 2022.10.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 7471139 2022.10.01 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7471140 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7471141 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7471142 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7471143 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7471144 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7471145 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7471146 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7471147 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7471148 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7471149 2022.10.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7471150 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7471151 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7471152 2022.10.01 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7471153 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7471154 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7471155 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7471156 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7471157 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7471158 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7471159 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7471160 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7471161 2022.10.01 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 7471162 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7471163 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7471164 2022.10.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7471165 2022.10.01 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7471166 2022.10.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7471167 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7471168 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7471169 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7471170 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7471171 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7471174 2022.10.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7445233 2022.09.24 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7445224 2022.09.24 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7445234 2022.09.24 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445231 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7445222 2022.09.24 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7445228 2022.09.24 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7445226 2022.09.24 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7445227 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7445163 2022.09.24 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7445167 2022.09.24 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7445168 2022.09.24 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7445161 2022.09.24 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7445170 2022.09.24 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7445164 2022.09.24 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7445169 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7445165 2022.09.24 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7445199 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7445200 2022.09.24 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7445210 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 7445214 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7445201 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7445198 2022.09.24 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7445213 2022.09.24 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7445211 2022.09.24 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7445179 2022.09.24 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7445186 2022.09.24 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7445175 2022.09.24 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7445177 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7445171 2022.09.24 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7445172 2022.09.24 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7445183 2022.09.24 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445184 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7445174 2022.09.24 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7445185 2022.09.24 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7445202 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 7445181 2022.09.24 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7445196 2022.09.24 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7445216 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7445208 2022.09.24 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7445207 2022.09.24 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7445190 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7445192 2022.09.24 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7445193 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7445189 2022.09.24 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7445205 2022.09.24 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7445206 2022.09.24 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7445209 2022.09.24 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445194 2022.09.24 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7445191 2022.09.24 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7445203 2022.09.24 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7445188 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7445187 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7445195 2022.09.24 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7445361 2022.09.24 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7445348 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7445301 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7445359 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7445373 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7445356 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7445352 2022.09.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7445363 2022.09.24 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7445374 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7445360 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7445358 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7445357 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7445350 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7445346 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7445349 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7445351 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445362 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7445371 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7445372 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7445255 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7445253 2022.09.24 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7445256 2022.09.24 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7445250 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 7445259 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7445257 2022.09.24 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7445247 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7445249 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7445251 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7445252 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7445269 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7445365 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7445241 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7445242 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7445243 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7445239 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7445244 2022.09.24 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7445403 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7445382 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7445384 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7445383 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7445440 2022.09.24 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7445441 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7445433 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7445385 2022.09.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7445439 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7445437 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7445436 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7445405 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7445404 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7445429 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7445430 2022.09.24 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7445379 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445431 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7445432 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7445422 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7445380 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7445378 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7445377 2022.09.24 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7445376 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7445381 2022.09.24 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7445367 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7445366 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7445368 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7445369 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7445364 2022.09.24 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 7416984 2022.09.15 MB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7416985 2022.09.15 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7416986 2022.09.15 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 30 7416980 2022.09.14 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7416981 2022.09.14 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7416982 2022.09.14 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7416937 2022.09.13 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7416938 2022.09.13 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7416939 2022.09.13 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7416940 2022.09.13 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7416941 2022.09.13 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 7416942 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7416943 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7416944 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7416945 2022.09.13 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7416946 2022.09.13 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7416947 2022.09.13 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7416948 2022.09.13 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7416949 2022.09.13 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7416950 2022.09.13 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7416951 2022.09.13 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7416952 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7416953 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7416954 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7416955 2022.09.13 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7416956 2022.09.13 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7416957 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7416958 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7416959 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7416960 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7416961 2022.09.13 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7416962 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7416963 2022.09.13 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 7416964 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7416965 2022.09.13 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7416966 2022.09.13 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 7416967 2022.09.13 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7416968 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7416969 2022.09.13 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7416970 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7416971 2022.09.13 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7416972 2022.09.13 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7416973 2022.09.13 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7416974 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7416975 2022.09.13 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7416976 2022.09.13 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7416977 2022.09.13 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7416978 2022.09.13 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7401908 2022.09.10 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 72 7401909 2022.09.10 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 37 7401910 2022.09.10 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 7398191 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7398192 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7398193 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 26 7398194 2022.09.09 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7398195 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7398196 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7398197 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7398198 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7398199 2022.09.09 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7398200 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7398201 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7398202 2022.09.09 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7398203 2022.09.09 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7398204 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7398205 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7398206 2022.09.09 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7398207 2022.09.09 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7398208 2022.09.09 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7398209 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7398210 2022.09.09 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7398211 2022.09.09 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7398212 2022.09.09 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398213 2022.09.09 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7398214 2022.09.09 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7398215 2022.09.09 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7398216 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7398217 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7398218 2022.09.09 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398219 2022.09.09 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7398220 2022.09.09 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7398221 2022.09.09 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7398223 2022.09.09 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7398224 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7388869 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7388870 2022.09.05 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7388871 2022.09.05 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7388872 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7388873 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7388874 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7388875 2022.09.05 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 7388876 2022.09.05 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7388877 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7388878 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7388879 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7388880 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7388881 2022.09.05 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7388882 2022.09.05 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7388883 2022.09.05 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7388884 2022.09.05 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 7388885 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7388886 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7388887 2022.09.05 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7388888 2022.09.05 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7388889 2022.09.05 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7388890 2022.09.05 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7388891 2022.09.05 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382234 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382233 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7382236 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7382235 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7382232 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7382175 2022.09.03 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7382213 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382172 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382208 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382173 2022.09.03 LB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7382174 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382171 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 7382170 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7382187 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7382205 2022.09.03 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 21 7382210 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7382185 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7382207 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7382186 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382206 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7382209 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7382212 2022.09.03 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7382211 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382184 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7382183 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382181 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7382180 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7382182 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7382188 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7382190 2022.09.03 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7382215 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7382189 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382176 2022.09.03 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7382192 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382178 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7382179 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382177 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382191 2022.09.03 LB mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7382214 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382239 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7382247 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7382251 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7382250 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7382246 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382238 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7382245 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7382243 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7382244 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7382237 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382242 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7382241 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382240 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7382249 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7382248 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382216 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7382228 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382224 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7382226 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382219 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7382222 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382217 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 7382221 2022.09.03 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 6 7382218 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382220 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7382223 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7374650 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7374651 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7374652 2022.09.01 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7374653 2022.09.01 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7374654 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7374655 2022.09.01 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7374656 2022.09.01 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7374657 2022.09.01 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7374658 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7374659 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7374660 2022.09.01 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7374661 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7374662 2022.09.01 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7374663 2022.09.01 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7374664 2022.09.01 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7374665 2022.09.01 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7374666 2022.09.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7374669 2022.09.01 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7374670 2022.09.01 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7374671 2022.09.01 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7374680 2022.09.01 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7374681 2022.09.01 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7374682 2022.09.01 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7368755 2022.08.30 MZ mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 7368756 2022.08.30 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7368757 2022.08.30 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7368758 2022.08.30 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7368759 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7368760 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7368761 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7368762 2022.08.30 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7368763 2022.08.30 MZ mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7368764 2022.08.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7368765 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7368766 2022.08.30 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7368767 2022.08.30 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7368768 2022.08.30 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7368769 2022.08.30 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7368772 2022.08.30 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7368773 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7368774 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7368775 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7368776 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7368777 2022.08.30 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7368778 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7368779 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7368780 2022.08.30 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7368781 2022.08.30 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7368782 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7368783 2022.08.30 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7368784 2022.08.30 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7368785 2022.08.30 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7368786 2022.08.30 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7368787 2022.08.30 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7368788 2022.08.30 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7368789 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7368790 2022.08.30 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7368791 2022.08.30 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 7355255 2022.08.26 LB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7351655 2022.08.25 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7352985 2022.08.25 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7352987 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7352989 2022.08.25 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7352991 2022.08.25 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7352992 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7352994 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7352997 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7352998 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7353001 2022.08.25 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7348247 2022.08.23 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7348249 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7348242 2022.08.23 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7348248 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7348229 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7348256 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7348228 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7348240 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7348227 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 7348238 2022.08.23 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7348226 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7348246 2022.08.23 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7348245 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7348239 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7348230 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7348243 2022.08.23 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7348244 2022.08.23 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348241 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7348225 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7348224 2022.08.23 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7348223 2022.08.23 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7348257 2022.08.23 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7348395 2022.08.23 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7348394 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7348393 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7348382 2022.08.23 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7348380 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7348399 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7348398 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7348386 2022.08.23 MZ mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7348391 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7348384 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7348392 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7348362 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7348363 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 7348388 2022.08.23 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7348365 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7348390 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7348379 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7348378 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7348377 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 7348387 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7348383 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7348389 2022.08.23 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7348385 2022.08.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348372 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7348361 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7348367 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7348366 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7348358 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7348359 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7348371 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7348370 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7348376 2022.08.23 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7348360 2022.08.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7348375 2022.08.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7348373 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7348368 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 7348369 2022.08.23 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 7348374 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7348396 2022.08.23 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7348397 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7348310 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7348311 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7348309 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7348308 2022.08.23 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7348307 2022.08.23 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7348287 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7348285 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7348286 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7348280 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7348282 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7348283 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7348278 2022.08.23 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7348279 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7348284 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7348281 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7348323 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7348314 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7348315 2022.08.23 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7348324 2022.08.23 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7348325 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7348316 2022.08.23 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7348322 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7348313 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7348321 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7348317 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7348320 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7348319 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7348318 2022.08.23 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 7348345 2022.08.23 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7348341 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7348339 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7348332 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7348340 2022.08.23 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7348329 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7348327 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7348328 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7348326 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7348331 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7348330 2022.08.23 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7348334 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7348338 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7348333 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7348337 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7348336 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7348335 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7348348 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7348342 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7348343 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7348354 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7348350 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 7348344 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7348347 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7348346 2022.08.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7348356 2022.08.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348355 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7348351 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7348357 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7348353 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7348352 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7348349 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7348276 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7348260 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7348259 2022.08.23 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7348261 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7348275 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7348274 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7348273 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7348272 2022.08.23 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7348264 2022.08.23 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7348277 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7348258 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7348271 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7348266 2022.08.23 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7348265 2022.08.23 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7348267 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7348269 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7348270 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7348268 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7348263 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7348262 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7348312 2022.08.23 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7338349 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 34 7338348 2022.08.20 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7338347 2022.08.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7338352 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7338350 2022.08.20 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7338338 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7338344 2022.08.20 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7338339 2022.08.20 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7338336 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7338335 2022.08.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7338332 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7338331 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7338337 2022.08.20 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7338351 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7338343 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7338345 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7338346 2022.08.20 MZ mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7338340 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 7338342 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7338341 2022.08.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7338333 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7338334 2022.08.20 MZ mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7338356 2022.08.20 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7338357 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7338358 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7335029 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7335030 2022.08.19 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7335031 2022.08.19 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7335032 2022.08.19 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7335033 2022.08.19 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7335034 2022.08.19 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7335035 2022.08.19 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7335036 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7335037 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7335038 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7335039 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7335040 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7335041 2022.08.19 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7335042 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7335043 2022.08.19 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7335044 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7335045 2022.08.19 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7335046 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7335047 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7335048 2022.08.19 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7335049 2022.08.19 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7330181 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7330179 2022.08.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7330180 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7330168 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 7330163 2022.08.17 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7330175 2022.08.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7330184 2022.08.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7330185 2022.08.17 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7330186 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7330172 2022.08.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7330159 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7330158 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7330182 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7330173 2022.08.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7330183 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7330178 2022.08.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7330164 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7330177 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7330176 2022.08.17 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7330161 2022.08.17 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7330162 2022.08.17 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7330160 2022.08.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7330167 2022.08.17 LB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7330166 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7330171 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7330170 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7330169 2022.08.17 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7330174 2022.08.17 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7330165 2022.08.17 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7326127 2022.08.16 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7326128 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7326129 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7326130 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 7326131 2022.08.16 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7326132 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7326133 2022.08.16 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7326134 2022.08.16 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7326135 2022.08.16 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7326136 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7326137 2022.08.16 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7326138 2022.08.16 LB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7326154 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 7326155 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7326156 2022.08.16 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7326157 2022.08.16 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7326158 2022.08.16 LB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7323295 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7323296 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7323297 2022.08.15 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 7323298 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7323299 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7323300 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7323301 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7323302 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7323303 2022.08.15 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 7323304 2022.08.15 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7323305 2022.08.15 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 7323306 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7323307 2022.08.15 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7323308 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7323309 2022.08.15 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7323310 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7323311 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7323312 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7323313 2022.08.15 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7323314 2022.08.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7323315 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7323316 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7323317 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7307087 2022.08.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7307088 2022.08.10 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7307089 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7307090 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7307091 2022.08.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7307092 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7307101 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7307102 2022.08.10 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7307103 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7307104 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7307105 2022.08.10 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7307106 2022.08.10 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7307107 2022.08.10 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7307108 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7307109 2022.08.10 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7307110 2022.08.10 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7307111 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7307112 2022.08.10 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7307113 2022.08.10 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7307114 2022.08.10 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7307115 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7307116 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7307117 2022.08.10 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7307118 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7307119 2022.08.10 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 7300470 2022.08.08 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 7300425 2022.08.08 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7287516 2022.08.04 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7287519 2022.08.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7287522 2022.08.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7287526 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7287531 2022.08.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7287532 2022.08.04 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7287533 2022.08.04 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7285114 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7285115 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7285116 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7285117 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7285118 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7285119 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7285120 2022.08.03 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7285121 2022.08.03 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 7285122 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7285123 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7285124 2022.08.03 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7285125 2022.08.03 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7285126 2022.08.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7285127 2022.08.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7285128 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7285129 2022.08.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7285130 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7285131 2022.08.03 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7283484 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7283546 2022.08.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7283538 2022.08.02 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7283539 2022.08.02 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7283559 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7283551 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7283547 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7283536 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7283537 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7283542 2022.08.02 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7283535 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7283534 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7283533 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7283545 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7283543 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7283544 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7283556 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7283532 2022.08.02 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7283540 2022.08.02 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7283557 2022.08.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7283531 2022.08.02 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7283558 2022.08.02 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283550 2022.08.02 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 7283529 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7283548 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7283549 2022.08.02 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7283541 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7283552 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7283553 2022.08.02 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7283554 2022.08.02 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7283555 2022.08.02 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7283530 2022.08.02 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7283511 2022.08.02 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7283509 2022.08.02 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7283510 2022.08.02 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7283506 2022.08.02 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283507 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7283508 2022.08.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7283487 2022.08.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7283491 2022.08.02 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7283494 2022.08.02 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7283493 2022.08.02 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7283492 2022.08.02 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 7283486 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7283488 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7283489 2022.08.02 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7283490 2022.08.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7283495 2022.08.02 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7283504 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7283503 2022.08.02 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7283501 2022.08.02 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7283499 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7283500 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7283498 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7283497 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7283496 2022.08.02 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7283521 2022.08.02 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7283528 2022.08.02 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7283523 2022.08.02 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7283527 2022.08.02 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7283526 2022.08.02 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7283525 2022.08.02 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7283522 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7283519 2022.08.02 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7283524 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7283517 2022.08.02 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7283518 2022.08.02 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7283512 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7283515 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7283516 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7283514 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7283513 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7279631 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7279632 2022.08.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7279633 2022.08.01 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7279634 2022.08.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7279635 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7279636 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7279637 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7279638 2022.08.01 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7279639 2022.08.01 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7279660 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7279668 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7279669 2022.08.01 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7279670 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7279671 2022.08.01 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7279682 2022.08.01 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7279683 2022.08.01 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7276687 2022.07.31 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7276707 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7276704 2022.07.31 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7276705 2022.07.31 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7276701 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7276703 2022.07.31 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7276688 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7276692 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7276694 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7276691 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7276689 2022.07.31 LB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 7276690 2022.07.31 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7276709 2022.07.31 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7276711 2022.07.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7276712 2022.07.31 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7271676 2022.07.29 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7271677 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7271683 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271684 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271685 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7271686 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7271687 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7271688 2022.07.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7271689 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7271690 2022.07.29 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7271691 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7271692 2022.07.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7271693 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271694 2022.07.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7271695 2022.07.29 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7271696 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7271709 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7271710 2022.07.29 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7271711 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7271712 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7271713 2022.07.29 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7271714 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7271715 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271716 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271717 2022.07.29 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7271718 2022.07.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7271719 2022.07.29 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7271720 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7271721 2022.07.29 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7271722 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7271723 2022.07.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7271724 2022.07.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7271725 2022.07.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271726 2022.07.29 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7271727 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7271728 2022.07.29 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7271729 2022.07.29 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7271730 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271731 2022.07.29 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 7271732 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7271733 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7271734 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7271735 2022.07.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7271736 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7271737 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7271738 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7271739 2022.07.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7271740 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271741 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7271742 2022.07.29 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7271743 2022.07.29 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7271744 2022.07.29 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7271745 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7271746 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7271747 2022.07.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7271776 2022.07.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 71 7271777 2022.07.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7271778 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7271779 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7271780 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7271781 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7271782 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271783 2022.07.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7271784 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7271785 2022.07.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7271786 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7271787 2022.07.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7271788 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271789 2022.07.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7271790 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7271791 2022.07.29 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7271792 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271793 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7271796 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7271797 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7271798 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7271799 2022.07.29 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7271800 2022.07.29 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7271801 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7271802 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7271803 2022.07.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7271804 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271805 2022.07.29 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7271806 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271807 2022.07.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7271808 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271809 2022.07.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7271810 2022.07.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7271811 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7271812 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7271813 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271814 2022.07.29 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7271815 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7271816 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7271817 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7271818 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7271819 2022.07.29 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7271820 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7271821 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7271822 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7271823 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7271824 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7271825 2022.07.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7271826 2022.07.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271827 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271828 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7271829 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271830 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7271831 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7271832 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271833 2022.07.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7271834 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7271840 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7271841 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7271842 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7271843 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7271844 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271845 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7271846 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271847 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7271848 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7271849 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7271850 2022.07.29 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7271851 2022.07.29 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7271852 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271853 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271854 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271855 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7271856 2022.07.29 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7271857 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7271873 2022.07.29 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7271874 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7271875 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 7271876 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271877 2022.07.29 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7271878 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271879 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271880 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7271881 2022.07.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7271882 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7271883 2022.07.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7271884 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7271885 2022.07.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7271897 2022.07.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7271898 2022.07.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7271899 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 7271900 2022.07.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7271901 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7271902 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7271903 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7271904 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271905 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7271906 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7271907 2022.07.29 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7271908 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7271909 2022.07.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7271910 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7271923 2022.07.29 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7271924 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271925 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7271926 2022.07.29 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7271927 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271928 2022.07.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271929 2022.07.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7271930 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271931 2022.07.29 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7271932 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7271933 2022.07.29 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7271934 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7271982 2022.07.29 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7271983 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271984 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7271985 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7271986 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7271987 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7271988 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7271989 2022.07.29 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7271990 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7271991 2022.07.29 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7271992 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7271993 2022.07.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 7271994 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7271995 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7271996 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7271997 2022.07.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7271998 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7271999 2022.07.29 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7272000 2022.07.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7272001 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272002 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7272003 2022.07.29 LB mapa