Pełna lista obserwacji drużyny

Kuropatka : Patrycja Walczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7414606 2022.09.15 PL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7403003 2022.09.11 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7389893 2022.09.06 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7387728 2022.09.05 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7382701 2022.09.04 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7382525 2022.09.04 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7379002 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7378408 2022.09.03 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7375774 2022.09.01 MZ mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7354415 2022.08.26 PK mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7353989 2022.08.26 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7353990 2022.08.26 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7322615 2022.08.15 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7321549 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 7320959 2022.08.15 PK mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7312792 2022.08.13 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7312790 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7309880 2022.08.12 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7309865 2022.08.12 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7308125 2022.08.11 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7290994 2022.08.06 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7291034 2022.08.05 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7291035 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7284643 2022.08.03 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7212389 2022.07.10 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7212387 2022.07.10 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7158800 2022.06.25 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7158802 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7158797 2022.06.25 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7158798 2022.06.25 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7158796 2022.06.25 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7158794 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7158792 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7158793 2022.06.25 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7158795 2022.06.25 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7158791 2022.06.25 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7158789 2022.06.25 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7158790 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7158812 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7158815 2022.06.25 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7158810 2022.06.25 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7158813 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7158809 2022.06.25 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7158816 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7158814 2022.06.25 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7158808 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7158811 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7158803 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7158806 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7158805 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7158801 2022.06.25 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7158807 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7158804 2022.06.25 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7158799 2022.06.25 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7103962 2022.06.04 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7103961 2022.06.04 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7103960 2022.06.04 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7103959 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7103957 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7103958 2022.06.04 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7103955 2022.06.04 LS mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7103956 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7103952 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7103954 2022.06.04 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7103953 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7103947 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7103948 2022.06.04 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7103950 2022.06.04 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7103949 2022.06.04 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7103951 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7103946 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7063281 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7063279 2022.06.04 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7063280 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7063278 2022.06.04 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7063275 2022.06.04 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7063276 2022.06.04 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7063277 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7063274 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7063272 2022.06.04 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7063271 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7063283 2022.06.04 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7063273 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7063269 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7063270 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7063282 2022.06.04 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7063268 2022.06.04 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7058192 2022.06.03 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7058189 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7058191 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7058190 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7058188 2022.06.03 LS mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7037440 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7036990 2022.05.29 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7036992 2022.05.29 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7036989 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7036988 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7036987 2022.05.29 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7036986 2022.05.29 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7036991 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7036983 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7036984 2022.05.29 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7036981 2022.05.29 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7036979 2022.05.29 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7036978 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7036982 2022.05.29 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7036980 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7036977 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7036993 2022.05.29 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7036976 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7036973 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7036975 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7036974 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7036972 2022.05.29 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027627 2022.05.28 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7027628 2022.05.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7027626 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7027625 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7027623 2022.05.28 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7027624 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7027622 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027620 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7027621 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027618 2022.05.28 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7027619 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7027617 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7027615 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7027616 2022.05.28 LS mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6941426 2022.05.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6941425 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6941424 2022.05.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6941423 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6941422 2022.05.14 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6941421 2022.05.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6941420 2022.05.14 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6941419 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6940079 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6940078 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6940077 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6940076 2022.05.14 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6940075 2022.05.14 WM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6939690 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6939689 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6939688 2022.05.14 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6939440 2022.05.14 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6939439 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6939438 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6939437 2022.05.14 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6939436 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6939435 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6939434 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6939433 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6938970 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6938969 2022.05.14 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6938714 2022.05.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6938713 2022.05.14 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6938712 2022.05.14 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6938711 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6938710 2022.05.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6938709 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6938708 2022.05.14 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6937560 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6936931 2022.05.14 WM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6936751 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6936672 2022.05.14 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6936134 2022.05.14 WM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6936133 2022.05.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6936132 2022.05.14 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6936131 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6936130 2022.05.14 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6936129 2022.05.14 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6936128 2022.05.14 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6936127 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6936126 2022.05.14 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6936125 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6936124 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6936123 2022.05.14 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6936122 2022.05.14 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6936121 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6936120 2022.05.14 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6934415 2022.05.14 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6934414 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6934413 2022.05.14 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6934412 2022.05.14 WM mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6934411 2022.05.14 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6934410 2022.05.14 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6934409 2022.05.14 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6934408 2022.05.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6934407 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6934406 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6934405 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6934404 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6934014 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6934008 2022.05.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6934001 2022.05.14 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6933945 2022.05.14 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6933634 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6933553 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6933550 2022.05.14 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6933418 2022.05.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6933271 2022.05.14 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6933270 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6933269 2022.05.14 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6933287 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6933286 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6933285 2022.05.14 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6933284 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6933283 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6933282 2022.05.14 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6933281 2022.05.14 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6933280 2022.05.14 WM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6933279 2022.05.14 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6933278 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6933277 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6933276 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6933275 2022.05.14 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6933274 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6933273 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6933272 2022.05.14 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6933268 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6933267 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6933266 2022.05.14 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6933265 2022.05.14 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6933264 2022.05.14 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6933263 2022.05.14 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6933262 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6933261 2022.05.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6933260 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6933259 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6933258 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6933257 2022.05.14 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6933256 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6933255 2022.05.14 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6933254 2022.05.14 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6933253 2022.05.14 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6932117 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6932116 2022.05.14 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6932114 2022.05.14 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6932115 2022.05.14 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6932111 2022.05.14 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6932037 2022.05.14 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6932017 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6932016 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6932015 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6932014 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6932013 2022.05.14 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6932012 2022.05.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6932011 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6932010 2022.05.14 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6932009 2022.05.14 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6932008 2022.05.14 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6932007 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6932006 2022.05.14 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6932005 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6932004 2022.05.14 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6932003 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6932002 2022.05.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6932001 2022.05.14 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6932000 2022.05.14 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6931679 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6931676 2022.05.14 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6931675 2022.05.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6931674 2022.05.14 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6931673 2022.05.14 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6931672 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6931671 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6931670 2022.05.14 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6931669 2022.05.14 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6931627 2022.05.14 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6931626 2022.05.14 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6931615 2022.05.14 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6931603 2022.05.14 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6931602 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6931601 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6931600 2022.05.14 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6931569 2022.05.14 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6931568 2022.05.14 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6931567 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6931566 2022.05.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6931565 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6931564 2022.05.14 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6931563 2022.05.14 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6931562 2022.05.14 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6931561 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6931560 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6931559 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6931558 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6931557 2022.05.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6931555 2022.05.14 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6931554 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6931553 2022.05.14 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6931552 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6931551 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6931550 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6931549 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6931548 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6931547 2022.05.14 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6931546 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 6931522 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6931521 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6931520 2022.05.14 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6931519 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6931518 2022.05.14 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6931517 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6931516 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6931515 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6931514 2022.05.14 WM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6931243 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6931242 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6931241 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6931240 2022.05.14 WM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6931239 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6931238 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6931156 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6892195 2022.05.08 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6884038 2022.05.07 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6883223 2022.05.07 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6883224 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6883219 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6883218 2022.05.07 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6883222 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6883221 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6883216 2022.05.07 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6883220 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6883217 2022.05.07 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6883215 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6905760 2022.05.05 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6858861 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6856765 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6856764 2022.05.03 MZ mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6856763 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6856762 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6855310 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6850956 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6846517 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6845607 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6839208 2022.05.01 MZ mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 6838989 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6837992 2022.05.01 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6841527 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6841528 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6841530 2022.05.01 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6841529 2022.05.01 MZ mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6803270 2022.04.27 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6803269 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6803267 2022.04.27 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6803268 2022.04.27 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6803266 2022.04.27 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6803265 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6803263 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6803264 2022.04.27 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6803262 2022.04.27 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6803261 2022.04.27 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6803259 2022.04.27 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6803260 2022.04.27 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6803257 2022.04.27 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6803258 2022.04.27 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6803271 2022.04.27 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6803255 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6803254 2022.04.27 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6803256 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6803253 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6803251 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6803252 2022.04.27 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6803250 2022.04.27 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6802976 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6802975 2022.04.27 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6802974 2022.04.27 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6802998 2022.04.27 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6802997 2022.04.27 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6802989 2022.04.27 LS mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6802991 2022.04.27 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6802990 2022.04.27 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6802985 2022.04.27 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6802987 2022.04.27 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6802986 2022.04.27 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6802984 2022.04.27 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6802982 2022.04.27 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6802983 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6802980 2022.04.27 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6802981 2022.04.27 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6802978 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6802979 2022.04.27 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6802977 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6803004 2022.04.27 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6803006 2022.04.27 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6803005 2022.04.27 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6803007 2022.04.27 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6803008 2022.04.27 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6803002 2022.04.27 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6803003 2022.04.27 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6803000 2022.04.27 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6803001 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6802999 2022.04.27 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6802992 2022.04.27 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6802996 2022.04.27 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6802995 2022.04.27 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6802988 2022.04.27 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6802993 2022.04.27 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6802994 2022.04.27 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6775901 2022.04.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6775900 2022.04.23 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6775902 2022.04.23 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6775899 2022.04.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6766271 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6766270 2022.04.22 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6766269 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6766267 2022.04.22 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6766266 2022.04.22 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6766265 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 6766268 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 6766263 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6766262 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6766264 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6766261 2022.04.22 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6765336 2022.04.20 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6748814 2022.04.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6748799 2022.04.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6748797 2022.04.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6748798 2022.04.19 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6748796 2022.04.19 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6748795 2022.04.19 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6748794 2022.04.19 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6745892 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6745891 2022.04.17 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6745890 2022.04.17 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6733840 2022.04.17 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6733839 2022.04.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6733841 2022.04.17 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6733838 2022.04.17 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6733837 2022.04.17 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6728796 2022.04.16 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6728795 2022.04.16 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6728794 2022.04.16 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6728792 2022.04.16 LS mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6728790 2022.04.16 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6728791 2022.04.16 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6728789 2022.04.16 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6728793 2022.04.16 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6728788 2022.04.16 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6728787 2022.04.16 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6728786 2022.04.16 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6728782 2022.04.16 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6728784 2022.04.16 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6728785 2022.04.16 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6728783 2022.04.16 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6728781 2022.04.16 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6728779 2022.04.16 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6728780 2022.04.16 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6728777 2022.04.16 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6728775 2022.04.16 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6728776 2022.04.16 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6728778 2022.04.16 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6728773 2022.04.16 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6728774 2022.04.16 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6707291 2022.04.13 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6695527 2022.04.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6695526 2022.04.11 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6695525 2022.04.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6695524 2022.04.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6695523 2022.04.11 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6695522 2022.04.11 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6695521 2022.04.11 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6695520 2022.04.11 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6695519 2022.04.11 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6787792 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6787790 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6787791 2022.04.03 LS mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6787743 2022.04.02 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6787744 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6787706 2022.04.02 LS mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6787731 2022.04.02 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6787730 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6787729 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6787708 2022.04.02 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6787707 2022.04.02 LS mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6787732 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6787588 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6787573 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6787572 2022.04.01 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6787571 2022.04.01 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6787570 2022.04.01 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6787569 2022.04.01 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6787568 2022.04.01 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6787567 2022.04.01 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6787566 2022.04.01 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6787565 2022.04.01 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6787564 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6787563 2022.04.01 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6787562 2022.04.01 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6787574 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6787575 2022.04.01 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6787587 2022.04.01 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6787586 2022.04.01 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6787585 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6787584 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6787583 2022.04.01 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6787582 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6787581 2022.04.01 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6787580 2022.04.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6787579 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 6787578 2022.04.01 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6787577 2022.04.01 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6787576 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6622750 2022.03.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6617153 2022.03.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6617150 2022.03.27 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6617149 2022.03.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6617147 2022.03.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6617151 2022.03.27 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6617146 2022.03.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6617152 2022.03.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6617142 2022.03.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6617148 2022.03.27 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6617144 2022.03.27 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6617143 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6617140 2022.03.27 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6617145 2022.03.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6617141 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6617139 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6603866 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6603871 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6603870 2022.03.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6603867 2022.03.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6603873 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6603865 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6603864 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6603869 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6603872 2022.03.25 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6603862 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6603874 2022.03.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6603861 2022.03.25 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6603859 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6603868 2022.03.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6603860 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6603858 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6603889 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6603887 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6603888 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6603885 2022.03.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6603890 2022.03.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6603883 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6603882 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6603886 2022.03.25 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6603884 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6603879 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6603878 2022.03.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6603877 2022.03.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6603881 2022.03.25 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6603875 2022.03.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6603876 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6603880 2022.03.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6603857 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6603851 2022.03.25 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6603863 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 6603856 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6603849 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6603855 2022.03.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6603848 2022.03.25 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6603846 2022.03.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 6603852 2022.03.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6603853 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6603850 2022.03.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6603847 2022.03.25 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6603845 2022.03.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6603854 2022.03.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6603843 2022.03.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6603844 2022.03.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6603842 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6603839 2022.03.25 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6603841 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6603838 2022.03.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6603840 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6603836 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6603830 2022.03.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6603834 2022.03.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6603829 2022.03.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6603837 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6603832 2022.03.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6603835 2022.03.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6603831 2022.03.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6603833 2022.03.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6603828 2022.03.25 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6603827 2022.03.25 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6603148 2022.03.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6567701 2022.03.18 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6567702 2022.03.18 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6567700 2022.03.18 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 47 6567695 2022.03.18 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6567697 2022.03.18 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6567698 2022.03.18 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6567694 2022.03.18 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6567693 2022.03.18 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6567692 2022.03.18 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6567691 2022.03.18 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6567690 2022.03.18 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6567687 2022.03.18 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567689 2022.03.18 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6567688 2022.03.18 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6567686 2022.03.18 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6567684 2022.03.18 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6567682 2022.03.18 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6567683 2022.03.18 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6567680 2022.03.18 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6567681 2022.03.18 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6567678 2022.03.18 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6567677 2022.03.18 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6567679 2022.03.18 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6567675 2022.03.18 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6567676 2022.03.18 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6567674 2022.03.18 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6567673 2022.03.18 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6567671 2022.03.18 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6567672 2022.03.18 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6567669 2022.03.18 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6567670 2022.03.18 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6567668 2022.03.18 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6565971 2022.03.17 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6565977 2022.03.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6565976 2022.03.17 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6565973 2022.03.17 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6565975 2022.03.17 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6565972 2022.03.17 LS mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6565980 2022.03.17 LS mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6565968 2022.03.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6565969 2022.03.17 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6565979 2022.03.17 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6565978 2022.03.17 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6565970 2022.03.17 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6565967 2022.03.17 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6565974 2022.03.17 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6565965 2022.03.17 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6565966 2022.03.17 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6565533 2022.03.17 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6565531 2022.03.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6565535 2022.03.17 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6565534 2022.03.17 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6565532 2022.03.17 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6565517 2022.03.16 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6565516 2022.03.16 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6561326 2022.03.16 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6561328 2022.03.16 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 6561324 2022.03.16 LS mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6561325 2022.03.16 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6561320 2022.03.16 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 6561318 2022.03.16 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6561319 2022.03.16 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6561323 2022.03.16 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6561322 2022.03.16 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6561321 2022.03.16 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6561317 2022.03.16 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6553333 2022.03.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6553332 2022.03.11 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6553330 2022.03.11 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 6553329 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6553328 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6553327 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6553334 2022.03.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6553335 2022.03.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6553343 2022.03.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6553342 2022.03.11 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6553341 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6553340 2022.03.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6553339 2022.03.11 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6553338 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6553337 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6553336 2022.03.11 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6518956 2022.03.05 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6518957 2022.03.05 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6514641 2022.03.04 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6513455 2022.03.04 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6513216 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6513205 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6513206 2022.03.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6513207 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6513208 2022.03.01 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6513209 2022.03.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6513210 2022.03.01 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6513211 2022.03.01 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6513212 2022.03.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6513213 2022.03.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6513214 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6513215 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6513204 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6513203 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6513202 2022.03.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6513192 2022.03.01 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6513191 2022.03.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6513193 2022.03.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6513194 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6513195 2022.03.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6513196 2022.03.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6513197 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6513198 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6513199 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6513200 2022.03.01 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6513201 2022.03.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6513190 2022.03.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6513217 2022.03.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6513218 2022.03.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6513230 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6513231 2022.03.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6513232 2022.03.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6513233 2022.03.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6513234 2022.03.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6513235 2022.03.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6513236 2022.03.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6513237 2022.03.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6513229 2022.03.01 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6513228 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6513227 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6513219 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6513220 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6513221 2022.03.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6513222 2022.03.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6513223 2022.03.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6513224 2022.03.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6513225 2022.03.01 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 6513226 2022.03.01 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6513453 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6513452 2022.02.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6513454 2022.02.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6513451 2022.02.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6513450 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6513449 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6513448 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6495957 2022.02.27 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6470253 2022.02.19 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6467163 2022.02.18 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6467159 2022.02.18 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6467160 2022.02.18 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6467162 2022.02.18 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6467161 2022.02.18 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6467158 2022.02.18 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6467157 2022.02.18 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6466999 2022.02.18 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6466998 2022.02.18 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6466997 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6466996 2022.02.18 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6466994 2022.02.18 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6466995 2022.02.18 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6466993 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6466990 2022.02.18 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6466989 2022.02.18 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6466992 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6466988 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6466987 2022.02.18 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6466986 2022.02.18 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6466985 2022.02.18 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6466984 2022.02.18 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6466991 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6466983 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6466982 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6466979 2022.02.18 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6466980 2022.02.18 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6466981 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6466978 2022.02.18 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6420658 2022.02.03 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6420657 2022.02.03 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6420655 2022.02.03 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6420656 2022.02.03 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6420659 2022.02.03 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6420653 2022.02.03 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6420652 2022.02.03 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6420650 2022.02.03 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6420649 2022.02.03 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6420651 2022.02.03 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6416841 2022.02.01 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6416840 2022.02.01 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6416829 2022.02.01 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6416830 2022.02.01 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6416828 2022.02.01 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6416824 2022.02.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6416823 2022.02.01 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6416826 2022.02.01 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6416827 2022.02.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6416820 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6416822 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6416819 2022.02.01 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6416818 2022.02.01 LS mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6416817 2022.02.01 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6416816 2022.02.01 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6416814 2022.02.01 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6416812 2022.02.01 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6416813 2022.02.01 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6416808 2022.02.01 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6416807 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6416810 2022.02.01 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6416806 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6416809 2022.02.01 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 6416805 2022.02.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6416803 2022.02.01 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6416804 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6416802 2022.02.01 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6416801 2022.02.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6416815 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6416798 2022.02.01 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6416799 2022.02.01 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6416797 2022.02.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 37 6416794 2022.02.01 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6416795 2022.02.01 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6416796 2022.02.01 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6416789 2022.02.01 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6416792 2022.02.01 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6416791 2022.02.01 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 6416790 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6416787 2022.02.01 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6416788 2022.02.01 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6416785 2022.02.01 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6416786 2022.02.01 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6416784 2022.02.01 LS mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6415552 2022.01.31 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6415553 2022.01.31 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6415551 2022.01.31 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355574 2022.01.09 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 142 6355573 2022.01.09 LS mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6355575 2022.01.09 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6355576 2022.01.09 LS mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6355580 2022.01.09 LS mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 7375775 2022.01.04 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 46 6415556 2022.01.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6415558 2022.01.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6415557 2022.01.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6415555 2022.01.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6415554 2022.01.02 WP mapa