Pełna lista obserwacji drużyny

Kuropatka : Patrycja Walczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 142 6355573 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355574 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6355575 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6355576 2022.01.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6355580 2022.01.09 mapa