Pełna lista obserwacji drużyny

teamsym : Szymon Kopeć


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6378401 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6378398 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6378399 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6378400 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 6378397 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6378387 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6378386 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378394 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6378396 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6378383 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6378385 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6378391 2022.01.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6378382 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6378384 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6378392 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378389 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6378393 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6378390 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6378388 2022.01.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6378395 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6378729 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6378707 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 6378704 2022.01.16 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6378705 2022.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6378711 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6378727 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6378728 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 51 6378733 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6378734 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6378735 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6378780 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6378781 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378719 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6378726 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6378725 2022.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6378724 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6378712 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6378713 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6378714 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 6378715 2022.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6378716 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6378717 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6378718 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6378723 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6378381 2022.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6378782 2022.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6360775 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6358781 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6358780 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6358782 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6356948 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6356947 2022.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6356945 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6356946 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6356944 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6356943 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6356941 2022.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6356942 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6356939 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6356940 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6356935 2022.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6356937 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6356938 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6356936 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6356934 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6356932 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6356933 2022.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6356931 2022.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6356929 2022.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6356930 2022.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6354244 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6354243 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6354248 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6354236 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6354245 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6354235 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6354238 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354232 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6354223 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6354247 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 6354242 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6354239 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6354240 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6354233 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6354237 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6354231 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6354230 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354229 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6354226 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6354225 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6354224 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6354221 2022.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6354218 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6354219 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6354215 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6354198 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6354194 2022.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6354191 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6354192 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6354197 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6354190 2022.01.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6354195 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6354193 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354196 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6354188 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 6354189 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6354187 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6354186 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6354183 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 6354184 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6354185 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6354241 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6354246 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6337030 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6337031 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6337032 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6337029 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6332529 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6322464 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6316200 2022.01.01 mapa