Pełna lista obserwacji drużyny

Caelum boreale : Piotrowska Patrycja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7450810 2022.09.25 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7450811 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7450813 2022.09.25 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7450814 2022.09.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7450815 2022.09.25 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7450816 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7450817 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7450818 2022.09.25 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7450819 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7450820 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7450822 2022.09.25 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7450823 2022.09.25 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7450882 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7450824 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7450825 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7450789 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7450798 2022.09.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7450804 2022.09.23 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7450805 2022.09.23 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7450808 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7450802 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7450797 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7450801 2022.09.23 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7450803 2022.09.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7450796 2022.09.23 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7450807 2022.09.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7450791 2022.09.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7450794 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7450792 2022.09.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7450881 2022.09.23 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7450800 2022.09.23 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7450799 2022.09.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7450784 2022.09.23 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7450777 2022.09.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7450781 2022.09.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7450785 2022.09.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7450783 2022.09.23 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 7450782 2022.09.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7450775 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7450773 2022.09.23 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7450776 2022.09.23 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7450774 2022.09.23 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7450780 2022.09.23 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7450772 2022.09.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7450779 2022.09.23 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7450771 2022.09.23 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7450826 2022.09.22 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7450754 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7450755 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7450757 2022.09.20 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7450758 2022.09.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7450759 2022.09.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7450766 2022.09.20 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7450768 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7421353 2022.09.17 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7421355 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7421356 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421357 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7421358 2022.09.17 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7421359 2022.09.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7421360 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7421361 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7421362 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421363 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7421364 2022.09.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421881 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7421350 2022.09.17 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7421351 2022.09.17 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7421352 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7421354 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7404351 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7404343 2022.09.11 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7404344 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7404345 2022.09.11 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7404346 2022.09.11 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7404347 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7404349 2022.09.11 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7404350 2022.09.11 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7406523 2022.09.11 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7401565 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7401563 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7401559 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7401562 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7401561 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7401557 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7401555 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7401556 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7401554 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7401553 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7401560 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7401552 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7401548 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7401550 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7401549 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7401551 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7406522 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7401190 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7401188 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7401187 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7401189 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7401186 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7401184 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7401185 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7401183 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7401182 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7401179 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7401177 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7401178 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7401181 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7401176 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7400946 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7400947 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7400943 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7400945 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7400944 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7400942 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7400941 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7400396 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7400393 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7400392 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7400388 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7400386 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7400389 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7400391 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7400387 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7400394 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7400395 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7400385 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7400390 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7400384 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7400383 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7400397 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7357263 2022.08.27 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7357264 2022.08.27 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7357265 2022.08.27 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7357266 2022.08.27 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7357267 2022.08.27 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7357268 2022.08.27 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7357269 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7357270 2022.08.27 MB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7357271 2022.08.27 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7357274 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7357275 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7357276 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7357277 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7357278 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7357279 2022.08.27 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7357280 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7357281 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7357282 2022.08.27 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7357283 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7357284 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7357285 2022.08.27 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7357286 2022.08.27 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7357287 2022.08.27 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7370533 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7370534 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7370617 2022.08.27 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7400382 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7357273 2022.08.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7357272 2022.08.27 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7370535 2022.08.27 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7353688 2022.08.26 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7353689 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7353690 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7353691 2022.08.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7353692 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7353693 2022.08.26 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7353694 2022.08.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7353695 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7353687 2022.08.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7353686 2022.08.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7353683 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7353684 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7353682 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7353681 2022.08.26 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7352909 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7353685 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7344609 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7344610 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7344611 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7344612 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7344613 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7344614 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7344615 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7344616 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7344617 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7344618 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7344619 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7344620 2022.08.22 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7344621 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7344622 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7344623 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7344624 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7344625 2022.08.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7344626 2022.08.22 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7344627 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7344628 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7344631 2022.08.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7344629 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7344630 2022.08.22 MZ mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 7329045 2022.08.17 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7324811 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7324812 2022.08.14 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7324813 2022.08.14 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7324814 2022.08.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7324815 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7324816 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7324817 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7324818 2022.08.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7324819 2022.08.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7324820 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7324821 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7324822 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7344519 2022.08.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7290557 2022.08.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7290558 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7290559 2022.08.06 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7290560 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7290561 2022.08.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7290562 2022.08.06 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7290563 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7290564 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7290547 2022.08.06 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7290548 2022.08.06 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7290549 2022.08.06 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7290550 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7290551 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7290552 2022.08.06 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7290553 2022.08.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7290554 2022.08.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7290555 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7290566 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7271138 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7271139 2022.07.27 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7271140 2022.07.27 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7254157 2022.07.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7254156 2022.07.22 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7248214 2022.07.17 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7248216 2022.07.17 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7248213 2022.07.17 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7248212 2022.07.17 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7248215 2022.07.17 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7248217 2022.07.17 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7248220 2022.07.17 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7248222 2022.07.17 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7248218 2022.07.17 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7271119 2022.07.17 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7248219 2022.07.15 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7226739 2022.07.14 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7226741 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7226736 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7226737 2022.07.14 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7226738 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7226730 2022.07.13 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7226731 2022.07.13 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7226732 2022.07.13 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7226733 2022.07.13 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7226734 2022.07.13 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7226735 2022.07.13 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7226740 2022.07.13 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7226743 2022.07.13 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7226744 2022.07.13 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7226742 2022.07.13 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7198416 2022.07.05 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7176665 2022.06.29 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7176666 2022.06.29 MZ mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7176668 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 7176669 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7176670 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7176671 2022.06.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7176672 2022.06.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7176673 2022.06.29 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7176674 2022.06.29 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7176675 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7177485 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7177486 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7179741 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7179742 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7179743 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7179744 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7176661 2022.06.29 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7176662 2022.06.29 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7176663 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7177484 2022.06.29 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7176660 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7176690 2022.06.29 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7176664 2022.06.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7128546 2022.06.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7128549 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7128548 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7128551 2022.06.18 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7128550 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7128547 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7128543 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7128541 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7128545 2022.06.18 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7128544 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7128542 2022.06.18 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7128540 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7128539 2022.06.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7128538 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7128537 2022.06.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7128534 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7128536 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7128532 2022.06.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7128535 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7128531 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7128533 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7128529 2022.06.18 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7128530 2022.06.18 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7128528 2022.06.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7128527 2022.06.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7128526 2022.06.18 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7128525 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7128524 2022.06.18 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7110211 2022.06.12 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7110209 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7110205 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7110210 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7110202 2022.06.12 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7110212 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7110206 2022.06.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7110207 2022.06.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7110204 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7110196 2022.06.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7110203 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7110200 2022.06.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7110208 2022.06.12 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7110198 2022.06.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7110201 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7110199 2022.06.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7110194 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7110195 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7110193 2022.06.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7110197 2022.06.12 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7110190 2022.06.12 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7110192 2022.06.12 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7110191 2022.06.12 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7110189 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7110188 2022.06.12 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7110187 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7110186 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7110182 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7110184 2022.06.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7110181 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7110183 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7110180 2022.06.12 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7110178 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7110176 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7110179 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7110177 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7110175 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7110174 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7110172 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7110171 2022.06.12 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7110170 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7110173 2022.06.12 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7110169 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7110257 2022.06.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7110256 2022.06.12 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7110259 2022.06.12 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7110258 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7110255 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7110254 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7110252 2022.06.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7110253 2022.06.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7110251 2022.06.12 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7110248 2022.06.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7110249 2022.06.12 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7110250 2022.06.12 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7110245 2022.06.12 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7110247 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7110244 2022.06.12 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7110246 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7110229 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7110228 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7110226 2022.06.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7110227 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7110224 2022.06.12 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7110223 2022.06.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7110225 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7110222 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7110221 2022.06.12 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7110218 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7110220 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7110219 2022.06.12 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7110217 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7110216 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7110215 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7110214 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7090185 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7090184 2022.06.07 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7090182 2022.06.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7090183 2022.06.07 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7090204 2022.06.07 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7090181 2022.06.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7090180 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7090264 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7090267 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7090263 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7090259 2022.06.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7090258 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7090256 2022.06.07 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7090253 2022.06.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7090251 2022.06.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7090249 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7090257 2022.06.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7090246 2022.06.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7090245 2022.06.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7090241 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7090242 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7090238 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7090237 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7090146 2022.06.07 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7090145 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7090144 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7090143 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7090142 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7090140 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7090141 2022.06.07 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7090139 2022.06.07 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7090152 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7090138 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7090136 2022.06.07 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7090137 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7090135 2022.06.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7090134 2022.06.07 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7090133 2022.06.07 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7090132 2022.06.07 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7090220 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7090221 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7090219 2022.06.07 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7090218 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7090217 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7090215 2022.06.07 MZ mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7090214 2022.06.07 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7090216 2022.06.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7090213 2022.06.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7090212 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7090211 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7090209 2022.06.07 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7090210 2022.06.07 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7090207 2022.06.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7090208 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7090206 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7090265 2022.06.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7090266 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7090262 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7090268 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7090260 2022.06.07 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7090261 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7090254 2022.06.07 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7090187 2022.05.29 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7090149 2022.05.19 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6976082 2022.05.18 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6976083 2022.05.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6970428 2022.05.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6970427 2022.05.15 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6970425 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6970426 2022.05.15 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6970424 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6970423 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6970422 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6970421 2022.05.15 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6970420 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6970417 2022.05.15 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6970418 2022.05.15 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6970419 2022.05.15 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6970416 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6970414 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6970415 2022.05.15 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6970410 2022.05.15 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6970412 2022.05.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6970408 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6970406 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6970402 2022.05.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6970405 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6970401 2022.05.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6970399 2022.05.14 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6970397 2022.05.14 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6970394 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6970392 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6970389 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6970386 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 6970385 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6970382 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6970413 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6970411 2022.05.14 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6970409 2022.05.14 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6970407 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6970403 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6970404 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6970400 2022.05.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6970398 2022.05.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6970395 2022.05.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 6970390 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6970396 2022.05.14 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6970391 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6894785 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6894786 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6894787 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6894788 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6894789 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6894790 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6894791 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6894792 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6894793 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6894794 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6894795 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6894796 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6894797 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6894798 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6894799 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6894800 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6894801 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6894802 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6894803 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6894804 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6894805 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6894806 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6894807 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6894808 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6894809 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6894810 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6894811 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6894812 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6894813 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6894814 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6894815 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6894816 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6894817 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6894818 2022.05.08 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6894819 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6897646 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6898755 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6970388 2022.05.08 ŁD mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6883187 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6883183 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6883182 2022.05.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6883186 2022.05.07 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6883184 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6883180 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6883185 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6883178 2022.05.07 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6883181 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6883179 2022.05.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6883177 2022.05.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6838873 2022.05.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6838878 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6838874 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6838871 2022.05.01 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6838868 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6838860 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6838861 2022.05.01 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6838857 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6838864 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6838851 2022.05.01 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6838866 2022.05.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6838849 2022.05.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6838848 2022.05.01 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6838865 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6838870 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6838872 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6838869 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6838862 2022.05.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6838867 2022.05.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6838875 2022.05.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6838854 2022.05.01 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6838858 2022.05.01 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6838853 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6838846 2022.05.01 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6838855 2022.05.01 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6838856 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6838847 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6838844 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6838841 2022.05.01 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6838852 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6838863 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6838845 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6838859 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6838850 2022.05.01 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6838843 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6838842 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6838840 2022.05.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6838839 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6838838 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6838835 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6838837 2022.05.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6838836 2022.05.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6838834 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6838833 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6838828 2022.05.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6838826 2022.05.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6838827 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6838832 2022.05.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6838824 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6838823 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6838825 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6838820 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6838821 2022.05.01 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6838818 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6838815 2022.05.01 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6838830 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6838816 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6838810 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6838808 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6838807 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6838829 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6838822 2022.05.01 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6838819 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6838831 2022.05.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6838817 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6838814 2022.05.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6838813 2022.05.01 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6838812 2022.05.01 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6838811 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6805768 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6799557 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6799556 2022.04.26 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6793125 2022.04.25 MZ mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6750703 2022.04.19 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6750683 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6750718 2022.04.18 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6750719 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6750721 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6750657 2022.04.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6750658 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6750656 2022.04.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6750651 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6750652 2022.04.14 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6750654 2022.04.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6750649 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6750646 2022.04.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6750650 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6750645 2022.04.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6750648 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750647 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6750591 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6750606 2022.04.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6750618 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6750614 2022.04.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6750624 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6750576 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6750608 2022.04.14 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6750625 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6750566 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750578 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6750605 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6750565 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6750619 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750588 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6750573 2022.04.14 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6750644 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6750643 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6750642 2022.04.14 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6750640 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6750639 2022.04.14 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6750641 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6750638 2022.04.14 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6750637 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6750636 2022.04.14 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6750634 2022.04.14 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6750635 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6750633 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6750632 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6750631 2022.04.14 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6750630 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6750629 2022.04.14 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6750569 2022.04.14 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6750542 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750599 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6750564 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6750615 2022.04.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6750597 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6750559 2022.04.14 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6750538 2022.04.14 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6750522 2022.04.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6750550 2022.04.14 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6750544 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6750545 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6750528 2022.04.14 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6750546 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6750505 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6750508 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6750515 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6750512 2022.04.14 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6750547 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6750520 2022.04.14 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6750491 2022.04.14 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6750501 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6750487 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6750500 2022.04.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6750502 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6750490 2022.04.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6750482 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6750479 2022.04.14 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6750484 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6750476 2022.04.14 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6750496 2022.04.14 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6750497 2022.04.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6750492 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6750470 2022.04.12 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6750537 2022.04.12 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6750560 2022.04.12 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6750513 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6750506 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6750549 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6750607 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6750611 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6750581 2022.04.10 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6750592 2022.04.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6750590 2022.04.10 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6750609 2022.04.10 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6750580 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750574 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6750572 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750601 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750610 2022.04.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6750571 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6750595 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6750598 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6750602 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6750616 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6750464 2022.04.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6750467 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6750466 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6750462 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6750458 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6750461 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6750465 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6750460 2022.04.10 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6750463 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6750457 2022.04.10 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6750459 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6750456 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750455 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6750453 2022.04.10 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6750454 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6750452 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750448 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6750434 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6750432 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6750450 2022.04.10 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6750440 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750427 2022.04.10 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6750425 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6750423 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6750428 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6750449 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750433 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750431 2022.04.10 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6750417 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6750430 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6750426 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6750413 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750567 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6750563 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6750536 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6750570 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6750584 2022.04.10 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6750548 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6750557 2022.04.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6750552 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750561 2022.04.10 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6750604 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6750526 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6750612 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6750533 2022.04.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6750539 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6750555 2022.04.10 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6750540 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6750414 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6750447 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6750416 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6750436 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6750421 2022.04.10 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6750424 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6750445 2022.04.10 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6750444 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6750443 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6750409 2022.04.10 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6750410 2022.04.10 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6750405 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6750403 2022.04.10 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 6644131 2022.04.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6631504 2022.03.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6631507 2022.03.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6631505 2022.03.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6631516 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6631503 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631502 2022.03.27 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6631501 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631497 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631495 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6631500 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6631498 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631496 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6631499 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6631494 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631488 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6631489 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6631491 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631486 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631492 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6631490 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6631482 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631481 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6631483 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631562 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6631564 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631551 2022.03.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6631560 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6631546 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631547 2022.03.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6631545 2022.03.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6631537 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6631536 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6631530 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6631532 2022.03.27 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6631523 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6631527 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631525 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6631519 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6631561 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6631558 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6631554 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631552 2022.03.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6631559 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6631550 2022.03.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6631543 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631541 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6631539 2022.03.27 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6631538 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6631528 2022.03.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6631533 2022.03.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6631531 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6631534 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631520 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631518 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631463 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6631464 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6631460 2022.03.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6631461 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631462 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631458 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631459 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6631456 2022.03.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6631454 2022.03.27 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6631457 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6631453 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6631455 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6631451 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6631450 2022.03.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6631449 2022.03.27 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6631452 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6631480 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6631476 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631479 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631475 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6631478 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6631473 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631472 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6631471 2022.03.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6631470 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6631474 2022.03.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6631469 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6631468 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631465 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6631467 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6631466 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6631444 2022.03.27 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6631446 2022.03.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6631445 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6631442 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6631443 2022.03.27 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6631440 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6631441 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6631438 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6631439 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631437 2022.03.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6631436 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6631447 2022.03.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6631434 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6631448 2022.03.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6631433 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6631435 2022.03.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6631430 2022.03.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6631432 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6631431 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6631427 2022.03.27 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6631429 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6631428 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6631425 2022.03.27 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6599155 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6599158 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6599161 2022.03.23 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6599134 2022.03.22 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 31 6579118 2022.03.20 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6579121 2022.03.20 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6572026 2022.03.19 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6572024 2022.03.19 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6567998 2022.03.18 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6568044 2022.03.17 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6567932 2022.03.16 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6567834 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6567836 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567828 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6567829 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6567820 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6567821 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567817 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6567819 2022.03.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6567810 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6567814 2022.03.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6567812 2022.03.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6567808 2022.03.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6567799 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6567806 2022.03.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6567804 2022.03.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6567798 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567796 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6567800 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6567795 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567962 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6567963 2022.03.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6567967 2022.03.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6567959 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6567956 2022.03.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6567957 2022.03.13 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 6567946 2022.03.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6567940 2022.03.13 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6567945 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6567943 2022.03.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6567930 2022.03.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6567933 2022.03.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6567939 2022.03.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6567935 2022.03.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6567929 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6567925 2022.03.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6567864 2022.03.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6567891 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6567859 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6567890 2022.03.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6567889 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567867 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6567844 2022.03.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6567846 2022.03.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6567842 2022.03.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6567858 2022.03.13 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6567840 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6567880 2022.03.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6567837 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6567884 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6567831 2022.03.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6567825 2022.03.13 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6567971 2022.03.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6567966 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6567960 2022.03.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6567961 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6567953 2022.03.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6567954 2022.03.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6567934 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6567931 2022.03.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6567936 2022.03.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6567927 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6567793 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6567790 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567791 2022.03.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6567792 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6567788 2022.03.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6567786 2022.03.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6567787 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6567783 2022.03.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6567789 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6567785 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6567782 2022.03.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6567784 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6567779 2022.03.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6567781 2022.03.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6567778 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6567780 2022.03.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6567852 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6567857 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6567855 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6567883 2022.03.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6567872 2022.03.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6567841 2022.03.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6567847 2022.03.13<