Pełna lista obserwacji drużyny

E-lanus : Konrad Bieńkowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7174905 2022.06.30 ZP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7110712 2022.06.14 ZP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7107367 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7107366 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7107365 2022.06.10 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7052861 2022.05.31 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7052862 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7052863 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7009092 2022.05.24 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6975736 2022.05.18 ZP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6970790 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6952548 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6927380 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6927381 2022.05.11 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6927378 2022.05.11 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6927379 2022.05.06 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6876886 2022.05.06 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6865857 2022.05.04 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6876887 2022.05.04 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6845060 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6823986 2022.04.30 ZP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6823984 2022.04.30 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6823985 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 6823983 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6823981 2022.04.30 ZP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6823982 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6823979 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6823980 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6823978 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6823977 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6823976 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6823975 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6823974 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6823973 2022.04.30 ZP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6802750 2022.04.27 ZP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6802040 2022.04.27 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6802039 2022.04.27 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6793006 2022.04.25 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6793005 2022.04.25 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6783951 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6772165 2022.04.21 ZP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 6772166 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6772168 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6772169 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6772167 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6740727 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6738416 2022.04.15 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6738412 2022.04.15 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6738413 2022.04.15 ZP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6738418 2022.04.15 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6738415 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6738414 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6689262 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6689254 2022.04.10 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6689253 2022.04.10 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6689316 2022.04.10 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6689314 2022.04.10 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6689313 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6689312 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6689319 2022.04.10 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6689322 2022.04.10 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6689311 2022.04.10 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6689308 2022.04.10 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6689318 2022.04.10 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6689303 2022.04.10 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6689304 2022.04.09 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6689297 2022.04.09 PL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6689294 2022.04.09 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6689289 2022.04.09 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6689321 2022.04.09 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6689263 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6689258 2022.04.09 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6689257 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6689266 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6689252 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6689250 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6689256 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6689251 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6689260 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6689247 2022.04.09 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6689249 2022.04.09 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6689265 2022.04.09 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6689246 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6689317 2022.04.09 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6689245 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6689259 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6689244 2022.04.08 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6689320 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6689309 2022.04.08 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6689310 2022.04.08 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6689306 2022.04.08 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6689307 2022.04.08 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6689302 2022.04.08 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6689300 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6689299 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6689293 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6689298 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6689290 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6689288 2022.04.08 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6689284 2022.04.08 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6689286 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6689281 2022.04.08 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6689276 2022.04.08 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6689305 2022.04.08 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6689315 2022.04.08 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6689301 2022.04.07 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6689295 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6689292 2022.04.07 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6689296 2022.04.07 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6689291 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6689287 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6689285 2022.04.07 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6689282 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6689279 2022.04.07 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6689283 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6689277 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6689278 2022.04.07 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6689275 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6689280 2022.04.07 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6689241 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6689255 2022.04.07 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6689242 2022.04.07 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6689261 2022.04.07 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6689243 2022.04.07 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6689240 2022.04.07 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6689248 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6689237 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6689238 2022.04.07 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6689239 2022.04.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6689236 2022.04.07 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6689264 2022.04.07 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6689235 2022.04.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6689234 2022.04.07 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6689233 2022.04.07 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6689232 2022.04.07 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6689229 2022.04.07 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6689228 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6689226 2022.04.07 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6689223 2022.04.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6689224 2022.04.07 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6689225 2022.04.07 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6689222 2022.04.07 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6689221 2022.04.07 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6689220 2022.04.07 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6689219 2022.04.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6689218 2022.04.07 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6689217 2022.04.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6689227 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6689231 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6689216 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6689215 2022.04.07 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6669159 2022.04.04 ZP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6669157 2022.03.31 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6669158 2022.03.30 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6624491 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6624490 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6624492 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6624489 2022.03.27 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6624487 2022.03.27 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6624493 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6624486 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6624488 2022.03.27 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6624485 2022.03.27 ZP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6624483 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6624480 2022.03.27 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6624484 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6615619 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6624476 2022.03.27 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6615618 2022.03.27 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6624482 2022.03.27 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6624479 2022.03.24 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6615616 2022.03.16 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6624481 2022.03.16 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6624475 2022.03.16 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6615614 2022.02.27 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6615613 2022.02.27 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6450742 2022.02.11 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6450739 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6450738 2022.02.11 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6450740 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6450737 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6450736 2022.02.11 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6450735 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6450734 2022.02.11 ZP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6450733 2022.02.11 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6450741 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6450743 2022.02.11 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6433060 2022.02.07 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6433059 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6433057 2022.02.07 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6433058 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6433056 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6433055 2022.02.07 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6433054 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6433053 2022.02.07 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6433052 2022.02.07 ZP mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 6433051 2022.02.07 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6433050 2022.02.07 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 6433047 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6433049 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6433048 2022.02.07 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6433046 2022.02.07 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6433045 2022.02.07 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6433044 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6433042 2022.02.07 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6433043 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6433041 2022.02.07 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6433040 2022.02.07 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6433039 2022.02.07 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6433038 2022.02.07 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6433037 2022.02.07 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6433036 2022.02.07 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6433034 2022.02.07 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6433035 2022.02.07 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6624477 2022.02.02 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6398135 2022.01.23 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6398133 2022.01.23 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6398136 2022.01.23 ZP mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 6624478 2022.01.19 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6398123 2022.01.18 ZP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6398125 2022.01.18 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6398124 2022.01.18 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6398122 2022.01.18 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6398115 2022.01.18 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6398121 2022.01.18 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6398132 2022.01.18 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6398126 2022.01.18 ZP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6398127 2022.01.18 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6398128 2022.01.18 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6398129 2022.01.18 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6398130 2022.01.18 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6398131 2022.01.18 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6398134 2022.01.18 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6398114 2022.01.16 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6398119 2022.01.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6398120 2022.01.16 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6398116 2022.01.15 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6398117 2022.01.15 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6398112 2022.01.15 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6398118 2022.01.15 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6398111 2022.01.15 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6398113 2022.01.15 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6398110 2022.01.15 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6398109 2022.01.15 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6398108 2022.01.15 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6398107 2022.01.11 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6398106 2022.01.11 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6398105 2022.01.11 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6398103 2022.01.11 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6398104 2022.01.11 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6398102 2022.01.11 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6398099 2022.01.11 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6398100 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6398098 2022.01.10 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6398096 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6398097 2022.01.10 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6398101 2022.01.10 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6398094 2022.01.10 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6398093 2022.01.10 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6398095 2022.01.10 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6398092 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6398090 2022.01.10 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6398091 2022.01.10 ZP mapa