Pełna lista obserwacji drużyny

Gdyńskie Raniuszki : Janusz Błaż


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 7475127 2022.10.02 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7475125 2022.10.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 6 7475126 2022.10.02 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7445497 2022.09.24 MB mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7445496 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 2 7445499 2022.09.24 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7445600 2022.09.24 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7440886 2022.09.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7440888 2022.09.24 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7440885 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7440887 2022.09.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7440884 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7440882 2022.09.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7440881 2022.09.24 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 7440880 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7445597 2022.09.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 7440879 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7445500 2022.09.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7445501 2022.09.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7445502 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7445503 2022.09.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7445504 2022.09.24 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7445505 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7445506 2022.09.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7445507 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7445508 2022.09.24 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7445509 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7445510 2022.09.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7445511 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7445513 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7445633 2022.09.24 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7445634 2022.09.24 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7414919 2022.09.15 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 7414918 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7418703 2022.09.15 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7414916 2022.09.15 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7414917 2022.09.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7414913 2022.09.15 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 7414915 2022.09.15 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7414914 2022.09.15 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7404919 2022.09.11 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7404913 2022.09.11 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7404914 2022.09.11 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7404916 2022.09.11 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404902 2022.09.11 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7404901 2022.09.11 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7404900 2022.09.11 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7404895 2022.09.11 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7404896 2022.09.11 MB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7404911 2022.09.11 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 7404898 2022.09.11 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7405049 2022.09.11 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7404899 2022.09.11 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7404903 2022.09.11 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7404905 2022.09.11 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 7404897 2022.09.11 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7404917 2022.09.10 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7404904 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7404906 2022.09.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7404907 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7404908 2022.09.10 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7404909 2022.09.10 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7404910 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7404912 2022.09.10 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7404894 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 7404893 2022.09.10 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7404915 2022.09.10 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 7404918 2022.09.10 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7382977 2022.09.04 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7382978 2022.09.04 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7382975 2022.09.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7382976 2022.09.04 PM mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7382974 2022.09.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7368202 2022.08.30 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7368203 2022.08.30 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7368201 2022.08.30 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7368198 2022.08.30 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7368200 2022.08.30 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7368199 2022.08.30 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7368194 2022.08.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7368195 2022.08.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7368196 2022.08.30 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7368193 2022.08.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7368197 2022.08.30 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7368191 2022.08.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7368190 2022.08.30 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7368189 2022.08.30 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7368192 2022.08.30 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 7368188 2022.08.30 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7358931 2022.08.27 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 7358929 2022.08.27 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7358930 2022.08.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7358928 2022.08.27 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7358926 2022.08.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358927 2022.08.27 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7338107 2022.08.20 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7338122 2022.08.20 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7338105 2022.08.20 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 7338106 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7338108 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7338109 2022.08.20 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7338110 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7338112 2022.08.20 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7338113 2022.08.20 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7338115 2022.08.20 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7338111 2022.08.20 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7338114 2022.08.20 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7338116 2022.08.20 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7338117 2022.08.20 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7338118 2022.08.20 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7338104 2022.08.20 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7323926 2022.08.15 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7323924 2022.08.15 ŁD mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7338121 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7304710 2022.08.10 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7304712 2022.08.10 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7304709 2022.08.10 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7304711 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 7304708 2022.08.10 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7304707 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7304148 2022.08.10 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7304147 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7304144 2022.08.10 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7304145 2022.08.10 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 7304146 2022.08.10 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7338120 2022.08.07 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7270639 2022.07.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7265759 2022.07.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7265760 2022.07.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7265757 2022.07.27 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7256510 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7256511 2022.07.23 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7251486 2022.07.22 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7251487 2022.07.22 MP mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7251485 2022.07.22 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7250339 2022.07.22 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 6 7248098 2022.07.21 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7246546 2022.07.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7244871 2022.07.20 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7244870 2022.07.20 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7244869 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7244868 2022.07.20 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7244867 2022.07.20 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7239655 2022.07.18 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7237288 2022.07.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7237287 2022.07.17 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7237286 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7237285 2022.07.17 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7237284 2022.07.17 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7237283 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7237282 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7237281 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7237276 2022.07.17 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7237280 2022.07.17 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7237279 2022.07.17 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7237278 2022.07.17 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7237277 2022.07.17 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7237274 2022.07.17 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7237273 2022.07.17 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7237275 2022.07.17 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7237272 2022.07.17 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7236256 2022.07.17 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7236255 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7224249 2022.07.14 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7129152 2022.06.18 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7129149 2022.06.18 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7129148 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7129150 2022.06.18 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7129144 2022.06.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7129145 2022.06.18 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7129146 2022.06.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7129147 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7129143 2022.06.18 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7127743 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7122483 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7122482 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7122484 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7122485 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7122481 2022.06.16 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7122480 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7122479 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7122478 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7122477 2022.06.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7122474 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7122476 2022.06.16 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7122475 2022.06.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7122473 2022.06.15 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7122471 2022.06.15 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7122486 2022.06.15 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7122472 2022.06.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7122468 2022.06.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7122469 2022.06.15 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7122470 2022.06.15 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7122467 2022.06.15 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7122463 2022.06.15 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7122465 2022.06.15 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7122466 2022.06.15 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 7122464 2022.06.15 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 7073991 2022.06.05 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7073989 2022.06.05 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7073987 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7073986 2022.06.05 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7062746 2022.06.04 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 7062745 2022.06.04 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7062744 2022.06.04 MB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 7062743 2022.06.04 MB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7062742 2022.06.04 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7062738 2022.06.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7062737 2022.06.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7062736 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7062741 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7062740 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7062733 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7062735 2022.06.04 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7062734 2022.06.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7062739 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7062729 2022.06.04 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7062731 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7062732 2022.06.04 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7062730 2022.06.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7062728 2022.06.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7062727 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7062725 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7062724 2022.06.03 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7062726 2022.06.03 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7062721 2022.06.03 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7062723 2022.06.03 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7062722 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7062717 2022.06.03 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7062719 2022.06.03 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7062718 2022.06.03 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7062720 2022.06.03 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7062716 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7062714 2022.06.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7062715 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7062712 2022.06.03 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7062713 2022.06.03 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7062711 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7062709 2022.06.03 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7062710 2022.06.03 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7062707 2022.06.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7062705 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7062704 2022.06.03 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7062708 2022.06.03 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7062706 2022.06.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7062703 2022.06.03 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7062701 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7062702 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7023387 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7023386 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7023385 2022.05.23 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7006465 2022.05.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7006466 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7006464 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7023384 2022.05.23 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7023381 2022.05.23 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7023382 2022.05.23 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7023383 2022.05.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7023380 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7023377 2022.05.23 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7023379 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7023378 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7023374 2022.05.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7023376 2022.05.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7023375 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7023371 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7023372 2022.05.23 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7023373 2022.05.23 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7023370 2022.05.23 MB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7023369 2022.05.23 MB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7023368 2022.05.23 MB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6997086 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6997084 2022.05.22 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6997082 2022.05.22 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6997085 2022.05.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6997083 2022.05.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6997119 2022.05.22 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6997129 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6997120 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6997118 2022.05.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6997112 2022.05.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6997105 2022.05.22 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6997104 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6997116 2022.05.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6997102 2022.05.22 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6997113 2022.05.22 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6997099 2022.05.22 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6997100 2022.05.22 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6997111 2022.05.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6997124 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6997094 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6997089 2022.05.22 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6997123 2022.05.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6997135 2022.05.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6997130 2022.05.22 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6997132 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6997108 2022.05.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6997125 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6997122 2022.05.22 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6997117 2022.05.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6997097 2022.05.22 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6997098 2022.05.22 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6997096 2022.05.22 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6997092 2022.05.22 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6997091 2022.05.22 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6997090 2022.05.22 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6997088 2022.05.22 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6997087 2022.05.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6997107 2022.05.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6997114 2022.05.22 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6997126 2022.05.22 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6997133 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 10 6997121 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6997131 2022.05.22 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6997115 2022.05.22 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6997106 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6997101 2022.05.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6997110 2022.05.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6997109 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6997128 2022.05.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6997095 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 10 6997103 2022.05.22 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6997093 2022.05.22 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 6952567 2022.05.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 6952570 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6952568 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6952569 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6952563 2022.05.15 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6952564 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6952566 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6952560 2022.05.15 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6952561 2022.05.15 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6952565 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6952557 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6952556 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6952558 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6952562 2022.05.15 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6952555 2022.05.15 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6952559 2022.05.15 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6952554 2022.05.15 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6952552 2022.05.15 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 6952551 2022.05.15 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6952553 2022.05.15 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6951482 2022.05.15 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6951483 2022.05.15 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6951480 2022.05.15 MB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6951479 2022.05.15 MB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6951481 2022.05.15 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6951484 2022.05.15 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6939769 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6939770 2022.05.14 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6939766 2022.05.14 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6939768 2022.05.14 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6939767 2022.05.14 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6939765 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6939764 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6934703 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6909356 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6909358 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6909359 2022.05.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 6909357 2022.05.08 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6909355 2022.05.08 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6909354 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6909350 2022.05.08 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6909352 2022.05.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6909351 2022.05.08 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6909349 2022.05.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6909348 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 6909347 2022.05.08 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6909346 2022.05.08 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6909345 2022.05.08 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6909353 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6909344 2022.05.08 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6909341 2022.05.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6909343 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6909339 2022.05.08 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6909342 2022.05.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6909340 2022.05.08 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6865142 2022.05.04 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6865141 2022.05.04 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6865678 2022.05.04 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6865138 2022.05.04 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6860659 2022.05.03 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6860657 2022.05.03 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6860652 2022.05.03 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6860658 2022.05.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6860651 2022.05.03 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6860648 2022.05.03 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6860655 2022.05.03 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6860650 2022.05.03 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6860649 2022.05.03 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6860656 2022.05.03 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6860654 2022.05.03 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6860653 2022.05.03 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6835386 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6835387 2022.05.01 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6835401 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 6835399 2022.05.01 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6835398 2022.05.01 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6835397 2022.05.01 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6835396 2022.05.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6835400 2022.05.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6835403 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6835393 2022.05.01 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6835392 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6835389 2022.05.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6835388 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6835390 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6835384 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6835385 2022.05.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6835383 2022.05.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6835382 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6835381 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6835380 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6835378 2022.05.01 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6835379 2022.05.01 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6835377 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6835376 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6835374 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6836068 2022.05.01 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6836069 2022.05.01 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6835375 2022.05.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6835373 2022.05.01 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6835371 2022.05.01 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6835372 2022.05.01 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6835370 2022.05.01 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6831139 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 6831137 2022.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 6831133 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6831130 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6831134 2022.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 6831135 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6831136 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6831132 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6831141 2022.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 6831147 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6831131 2022.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 13 6831146 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6831155 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6831144 2022.04.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6831157 2022.04.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6831156 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6831152 2022.04.30 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6831153 2022.04.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 6831150 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6831154 2022.04.30 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 6831148 2022.04.30 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 6831145 2022.04.30 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6831142 2022.04.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6831151 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6831149 2022.04.30 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6831143 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6831116 2022.04.30 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6831120 2022.04.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6831125 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6831118 2022.04.30 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6831128 2022.04.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6831121 2022.04.30 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6831117 2022.04.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6831126 2022.04.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6831127 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6831129 2022.04.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6831140 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6831122 2022.04.30 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6831119 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6831124 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6831113 2022.04.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6831115 2022.04.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6831123 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6831114 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6820030 2022.04.29 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6820031 2022.04.29 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6820033 2022.04.29 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6820029 2022.04.29 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6820032 2022.04.29 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6820028 2022.04.29 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 6798884 2022.04.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6796624 2022.04.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6796625 2022.04.26 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6796622 2022.04.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6796623 2022.04.26 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6796621 2022.04.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6796617 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6796615 2022.04.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6796618 2022.04.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6796619 2022.04.26 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6796616 2022.04.26 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6796614 2022.04.26 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6793729 2022.04.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6793728 2022.04.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6793730 2022.04.25 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6793726 2022.04.25 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6793727 2022.04.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6793724 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6793725 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6793723 2022.04.25 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6789792 2022.04.24 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6789790 2022.04.24 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6789794 2022.04.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6789793 2022.04.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6789788 2022.04.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6789791 2022.04.24 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6789789 2022.04.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6789787 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6789784 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6789795 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6789783 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6789786 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6789782 2022.04.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6789785 2022.04.24 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6789781 2022.04.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6789780 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6789779 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6789777 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6789776 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6789778 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6789799 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6789773 2022.04.24 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6789775 2022.04.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6789770 2022.04.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6789798 2022.04.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6789771 2022.04.24 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6789768 2022.04.24 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 6789769 2022.04.24 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6789766 2022.04.24 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6789767 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6789772 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6789774 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6776400 2022.04.19 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6751499 2022.04.19 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6747343 2022.04.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6747344 2022.04.18 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6747345 2022.04.18 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6747340 2022.04.18 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6747342 2022.04.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6747341 2022.04.18 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6741446 2022.04.18 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6741448 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6741443 2022.04.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 6741447 2022.04.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6741445 2022.04.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6741444 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6741441 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6741439 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6741442 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6741440 2022.04.18 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6733445 2022.04.17 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6733444 2022.04.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6733443 2022.04.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6733442 2022.04.17 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6733441 2022.04.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6733440 2022.04.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6733436 2022.04.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6733439 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6733435 2022.04.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6733437 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6733434 2022.04.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6733438 2022.04.17 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6733433 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6733430 2022.04.17 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6733431 2022.04.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6733432 2022.04.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6733429 2022.04.17 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6733206 2022.04.17 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6733207 2022.04.17 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6733205 2022.04.17 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6733221 2022.04.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6733222 2022.04.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6733220 2022.04.17 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6733223 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6733218 2022.04.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6733219 2022.04.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6733215 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6733214 2022.04.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6733217 2022.04.17 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6733212 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6733216 2022.04.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6733213 2022.04.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6733210 2022.04.17 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6733211 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 6733208 2022.04.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6733209 2022.04.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6727312 2022.04.16 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6727314 2022.04.16 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6727313 2022.04.16 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6727311 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6727310 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6726048 2022.04.16 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6726047 2022.04.16 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6726046 2022.04.16 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6726045 2022.04.16 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6726044 2022.04.16 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6726042 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6726040 2022.04.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6726041 2022.04.16 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6726039 2022.04.16 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6723397 2022.04.15 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6723392 2022.04.15 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6723389 2022.04.15 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6723394 2022.04.15 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6723391 2022.04.15 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6723387 2022.04.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6723390 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6723396 2022.04.15 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6723385 2022.04.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6723393 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6723382 2022.04.15 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6723383 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6723395 2022.04.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6723388 2022.04.15 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6723384 2022.04.15 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6723381 2022.04.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6723386 2022.04.15 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6720694 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6720691 2022.04.15 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6720690 2022.04.15 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6720695 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6720692 2022.04.15 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6720688 2022.04.15 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6720693 2022.04.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6720689 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6720686 2022.04.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6720687 2022.04.15 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 6720685 2022.04.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6720684 2022.04.15 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6720683 2022.04.15 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6720681 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6720682 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6720679 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6720676 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6720677 2022.04.15 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6720697 2022.04.15 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6720678 2022.04.15 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6720675 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6720673 2022.04.15 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6720680 2022.04.15 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6720674 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6720671 2022.04.15 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6720670 2022.04.15 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6720672 2022.04.15 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6700007 2022.04.12 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6700005 2022.04.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6700006 2022.04.12 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6700004 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6700003 2022.04.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6696098 2022.04.11 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6682620 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6682614 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6682613 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6682618 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6682616 2022.04.09 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6682615 2022.04.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6682619 2022.04.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6682612 2022.04.09 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6682611 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6682609 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6682608 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6682610 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6682617 2022.04.09 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6682607 2022.04.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6682606 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6682601 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6682600 2022.04.09 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6682604 2022.04.09 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6682599 2022.04.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6682603 2022.04.09 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6682605 2022.04.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6682602 2022.04.09 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6682596 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6682598 2022.04.09 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6682595 2022.04.09 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6682597 2022.04.09 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6682593 2022.04.09 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6682594 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6682592 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6682591 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6652595 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6652594 2022.04.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6652611 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6652608 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6652607 2022.04.03 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6652610 2022.04.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6652609 2022.04.03 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6652606 2022.04.03 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6652602 2022.04.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6652603 2022.04.03 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6652601 2022.04.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6652604 2022.04.03 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6652599 2022.04.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6652605 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6652598 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6652596 2022.04.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6652600 2022.04.03 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6652597 2022.04.03 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6630733 2022.03.29 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6630734 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6630730 2022.03.29 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6630732 2022.03.29 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6630731 2022.03.29 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6630727 2022.03.29 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6630729 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6630728 2022.03.29 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6630726 2022.03.29 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6630725 2022.03.29 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6630724 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6630723 2022.03.29 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6630177 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6630175 2022.03.29 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6630176 2022.03.29 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6630178 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6630174 2022.03.29 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6618667 2022.03.27 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6618666 2022.03.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6618665 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6618664 2022.03.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6618521 2022.03.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6618518 2022.03.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6618520 2022.03.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6618517 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6618515 2022.03.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6618516 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6618513 2022.03.27 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6618514 2022.03.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6618534 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 6618511 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6618540 2022.03.27 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6618512 2022.03.27 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6618510 2022.03.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6618522 2022.03.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6618519 2022.03.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6618509 2022.03.27 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6618508 2022.03.27 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6618507 2022.03.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6618539 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6618538 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6618536 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6618535 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6618533 2022.03.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6618537 2022.03.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6618532 2022.03.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6618529 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6618531 2022.03.27 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6618526 2022.03.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6618530 2022.03.27 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6618527 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6618524 2022.03.27 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6618523 2022.03.27 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6618528 2022.03.27 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6618525 2022.03.27 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6609171 2022.03.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6609168 2022.03.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6609169 2022.03.26 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6609170 2022.03.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6608555 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6608553 2022.03.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6608554 2022.03.26 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6608551 2022.03.26 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6608550 2022.03.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6608552 2022.03.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6608549 2022.03.26 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6574996 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6574995 2022.03.19 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 60 6574993 2022.03.19 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6574994 2022.03.19 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6574458 2022.03.19 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6574459 2022.03.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6574462 2022.03.19 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6574456 2022.03.19 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6574460 2022.03.19 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6574455 2022.03.19 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6574461 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6574477 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6574478 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 6574480 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6574479 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6574470 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6574469 2022.03.19 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6574474 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6574471 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6574472 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6574473 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 16 6574466 2022.03.19 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6574464 2022.03.19 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6574475 2022.03.19 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6574468 2022.03.19 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6574476 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6574457 2022.03.19 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6574467 2022.03.19 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6567283 2022.03.18 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6567278 2022.03.18 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6567277 2022.03.18 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6567281 2022.03.18 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6567282 2022.03.18 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6569509 2022.03.18 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6567276 2022.03.18 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6567279 2022.03.18 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6567280 2022.03.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6567275 2022.03.18 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6567274 2022.03.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6567273 2022.03.18 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6567271 2022.03.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6567272 2022.03.18 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6567270 2022.03.18 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6567269 2022.03.18 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6567268 2022.03.18 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6564586 2022.03.17 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6564583 2022.03.17 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6564581 2022.03.17 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6564582 2022.03.17 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6564585 2022.03.17 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6564584 2022.03.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6564580 2022.03.17 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6564579 2022.03.17 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6553019 2022.03.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6553018 2022.03.14 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6553017 2022.03.14 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6553015 2022.03.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6553014 2022.03.14 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6553016 2022.03.14 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6553013 2022.03.14 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6553012 2022.03.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6546929 2022.03.13 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6546928 2022.03.13 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6546925 2022.03.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6546926 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6546922 2022.03.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6546927 2022.03.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6546924 2022.03.13 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6546921 2022.03.13 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6546923 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6546920 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6546918 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6546917 2022.03.13 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 6546916 2022.03.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6546914 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6546913 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6546919 2022.03.13 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6546911 2022.03.13 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6546915 2022.03.13 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6546912 2022.03.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6546910 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6546909 2022.03.13 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6546907 2022.03.13 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6546905 2022.03.13 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6546908 2022.03.13 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6546906 2022.03.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6546904 2022.03.13 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6540460 2022.03.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6540461 2022.03.12 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6540458 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6540459 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6540457 2022.03.12 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6534109 2022.03.09 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6534107 2022.03.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6534106 2022.03.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6534110 2022.03.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6534108 2022.03.09 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6534105 2022.03.09 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 6534102 2022.03.09 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6534103 2022.03.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6534101 2022.03.09 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6534100 2022.03.09 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6534096 2022.03.09 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6534095 2022.03.09 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6534094 2022.03.09 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6534099 2022.03.09 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6534097 2022.03.09 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6534092 2022.03.09 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6534093 2022.03.09 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6534104 2022.03.09 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6534091 2022.03.09 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6534090 2022.03.09 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6534089 2022.03.09 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6529728 2022.03.08 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6529727 2022.03.08 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6529726 2022.03.08 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6529723 2022.03.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6529725 2022.03.08 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6529724 2022.03.08 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6529721 2022.03.08 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6529722 2022.03.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6529720 2022.03.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6529719 2022.03.08 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6520593 2022.03.06 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 6520592 2022.03.06 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 6520590 2022.03.06 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6520591 2022.03.06 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6520589 2022.03.06 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6520587 2022.03.06 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6520586 2022.03.06 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6520588 2022.03.06 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6520585 2022.03.06 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6520584 2022.03.06 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6520581 2022.03.06 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 23 6520582 2022.03.06 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6518892 2022.03.05 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6518891 2022.03.05 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6518894 2022.03.05 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6518893 2022.03.05 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6518895 2022.03.05 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6518897 2022.03.05 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6518896 2022.03.05 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6518898 2022.03.05 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6518890 2022.03.05 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6494576 2022.02.26 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6494575 2022.02.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6494577 2022.02.26 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6494574 2022.02.26 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6494572 2022.02.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6494569 2022.02.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6494570 2022.02.26 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6494573 2022.02.26 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6494578 2022.02.26 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6494568 2022.02.26 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6494566 2022.02.26 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6494567 2022.02.26 PM mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6494565 2022.02.26 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6487698 2022.02.25 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6487696 2022.02.25 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6487697 2022.02.25 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6487694 2022.02.25 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6487695 2022.02.25 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6487693 2022.02.25 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6487692 2022.02.25 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6487691 2022.02.25 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6487689 2022.02.25 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6487690 2022.02.25 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6487686 2022.02.25 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 6487688 2022.02.25 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6487687 2022.02.25 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6487685 2022.02.25 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6487684 2022.02.25 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6487683 2022.02.25 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6487681 2022.02.25 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6487680 2022.02.25 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6487352 2022.02.25 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6486974 2022.02.25 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6486973 2022.02.25 ŚK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6484304 2022.02.24 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6479691 2022.02.22 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6479692 2022.02.22 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6479693 2022.02.22 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6479694 2022.02.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6479690 2022.02.22 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6479688 2022.02.22 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6479689 2022.02.22 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6479687 2022.02.22 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 18 6478997 2022.02.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6478995 2022.02.22 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6478996 2022.02.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6473528 2022.02.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6473529 2022.02.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6473527 2022.02.20 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6473525 2022.02.20 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6473526 2022.02.20 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 6473523 2022.02.20 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6473524 2022.02.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6472422 2022.02.20 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6472319 2022.02.20 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6472318 2022.02.20 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6472316 2022.02.20 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6472315 2022.02.20 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6472317 2022.02.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6472314 2022.02.20 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 6472313 2022.02.20 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6472312 2022.02.20 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6470865 2022.02.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6470466 2022.02.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6470465 2022.02.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6470463 2022.02.19 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6470125 2022.02.19 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6470298 2022.02.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6470297 2022.02.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6470295 2022.02.19 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 6470296 2022.02.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6470126 2022.02.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6470124 2022.02.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6470123 2022.02.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6470122 2022.02.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6470120 2022.02.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6470121 2022.02.19 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6467887 2022.02.18 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6467888 2022.02.18 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6467886 2022.02.18 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6466247 2022.02.17 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6466246 2022.02.17 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6463418 2022.02.16 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6463417 2022.02.16 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6463419 2022.02.16 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6463414 2022.02.16 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6463415 2022.02.16 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6463420 2022.02.16 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6463413 2022.02.16 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6463411 2022.02.16 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6463412 2022.02.16 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6463410 2022.02.16 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6452411 2022.02.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 6452410 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6452408 2022.02.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6452409 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6450860 2022.02.13 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6450859 2022.02.13 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6450858 2022.02.13 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6439664 2022.02.10 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6439665 2022.02.10 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6439663 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6439662 2022.02.10 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6439661 2022.02.10 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6436395 2022.02.09 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6436394 2022.02.09 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6436393 2022.02.09 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6436392 2022.02.09 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6436391 2022.02.09 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6433257 2022.02.07 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6433255 2022.02.07 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6433258 2022.02.07 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6433254 2022.02.07 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6433252 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6433253 2022.02.07 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6433256 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6433251 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6429087 2022.02.06 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coele