Pełna lista obserwacji drużyny

Marta Świtała : Marta Świtała


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7438682 2022.09.23 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7438680 2022.09.23 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7438681 2022.09.23 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7438543 2022.09.22 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7433874 2022.09.21 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 7433876 2022.09.21 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7433875 2022.09.21 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7433873 2022.09.21 MB mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7433872 2022.09.21 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7432177 2022.09.20 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7432175 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7432176 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7432174 2022.09.20 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7431769 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7431768 2022.09.20 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7431770 2022.09.20 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 7431767 2022.09.20 MB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7431269 2022.09.20 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 7431268 2022.09.20 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7431267 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 7431266 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7429160 2022.09.19 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7429161 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7429158 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7429157 2022.09.19 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7429156 2022.09.19 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7429159 2022.09.19 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 7429154 2022.09.19 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7429155 2022.09.19 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7429153 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7429152 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7429151 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7429149 2022.09.19 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7429150 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7429148 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7429147 2022.09.19 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7429146 2022.09.19 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7429145 2022.09.19 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7429144 2022.09.19 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7429143 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7429142 2022.09.19 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7429140 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7429141 2022.09.19 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7429139 2022.09.19 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7429137 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7429138 2022.09.19 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7429136 2022.09.19 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7429135 2022.09.19 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7429134 2022.09.19 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7429133 2022.09.19 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7425074 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7425072 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7425073 2022.09.18 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7423912 2022.09.18 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7423907 2022.09.18 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7423908 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7423910 2022.09.18 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7423911 2022.09.18 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7423905 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7423906 2022.09.18 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7423909 2022.09.18 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7422892 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7422894 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7422893 2022.09.17 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7422895 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7418116 2022.09.16 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7418115 2022.09.16 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7417239 2022.09.16 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 7417237 2022.09.16 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7417238 2022.09.16 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7417236 2022.09.16 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7417235 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 7417233 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7417232 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7417234 2022.09.16 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7417231 2022.09.16 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7417230 2022.09.16 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7417227 2022.09.16 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 7417228 2022.09.16 MB mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7417229 2022.09.16 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7379998 2022.09.03 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7377304 2022.09.02 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7370736 2022.08.31 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7370737 2022.08.31 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7320646 2022.08.15 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7279628 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7279629 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7279626 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7279625 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7279627 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7279624 2022.08.01 ŚL mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7274149 2022.07.25 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7206883 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7143437 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7143436 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7143438 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7143435 2022.06.19 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7143434 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7130423 2022.06.18 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7126630 2022.06.17 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7126631 2022.06.17 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7126629 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7130424 2022.06.15 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7111528 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7111525 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7111527 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7111526 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7111524 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7105348 2022.06.12 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 7103007 2022.06.12 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 7103006 2022.06.12 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 7 7099446 2022.06.11 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099447 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7099445 2022.06.11 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7095251 2022.06.10 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7095249 2022.06.10 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7095252 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7095248 2022.06.10 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7095250 2022.06.10 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7095246 2022.06.10 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7095247 2022.06.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 16 7091161 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7089262 2022.06.09 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7089261 2022.06.09 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 7089260 2022.06.09 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7088646 2022.06.09 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7088645 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7088644 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7080299 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7080301 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7080297 2022.06.07 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7080298 2022.06.07 ŚL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7058599 2022.06.03 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7058600 2022.06.02 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7030761 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7030760 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6988424 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6988423 2022.05.20 ŚL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6922062 2022.05.12 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6922065 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6922063 2022.05.12 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6922064 2022.05.12 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6922066 2022.05.10 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6854730 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6854296 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6854295 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6853787 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6853788 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6853789 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6853784 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6853785 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6853790 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6803012 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6803011 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6790689 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6790688 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6790687 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6742901 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6741449 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6741450 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6736354 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6700415 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6700416 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6700414 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6700412 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6700413 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6700411 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6700419 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6700410 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6672957 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6672956 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6671327 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6642729 2022.03.26 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6606624 2022.03.25 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6606506 2022.03.25 LB mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6606508 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6604801 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6604800 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6604799 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6604798 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6604796 2022.03.25 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6604797 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6604795 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6604790 2022.03.25 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6604794 2022.03.25 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6604793 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6604791 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6604789 2022.03.25 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6604792 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6604784 2022.03.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6604783 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6604787 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6604782 2022.03.25 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6604785 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6604786 2022.03.25 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6604788 2022.03.24 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6604780 2022.03.24 LB mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6594390 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6594389 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6594391 2022.03.17 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6594392 2022.03.17 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6594388 2022.03.17 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6594387 2022.03.17 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6594386 2022.03.17 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6558042 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6558044 2022.03.15 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6558043 2022.03.15 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6547975 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6547976 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6547973 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6547974 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6534606 2022.03.06 ŚL mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 6498026 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6485110 2022.02.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6485111 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6485105 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6485108 2022.02.24 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6485107 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6485106 2022.02.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6485103 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6485104 2022.02.24 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6485109 2022.02.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6483309 2022.02.23 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6483308 2022.02.23 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6456365 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6456366 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6456364 2022.01.21 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6383499 2022.01.19 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 6383478 2022.01.19 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6383238 2022.01.19 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6383237 2022.01.19 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 21 6383236 2022.01.19 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6383235 2022.01.19 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6374069 2022.01.16 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6367162 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6366851 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6366849 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6366850 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6365692 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6365462 2022.01.15 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6365461 2022.01.13 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6361428 2022.01.12 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6361427 2022.01.12 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6361423 2022.01.12 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6361429 2022.01.12 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6361424 2022.01.12 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6361425 2022.01.12 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6361426 2022.01.12 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6361422 2022.01.12 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6344094 2022.01.08 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6340175 2022.01.07 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 6340174 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6340173 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6340172 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6340171 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6340167 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6340170 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6340168 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6340166 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6340169 2022.01.07 ŚL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6340163 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6340165 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6340164 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6339544 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6339543 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6339541 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6339542 2022.01.07 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6339539 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6339540 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6339538 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6339537 2022.01.07 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6339534 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6339536 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6339535 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6339058 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 6339057 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6339056 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 6339054 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6339053 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6339052 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6339050 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6339049 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6339048 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6339051 2022.01.07 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6333467 2022.01.06 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6333466 2022.01.06 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6329988 2022.01.04 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6329987 2022.01.04 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6329989 2022.01.04 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6329990 2022.01.04 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6322692 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6322691 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322689 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322688 2022.01.02 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6322687 2022.01.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322690 2022.01.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322686 2022.01.02 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6317616 2022.01.01 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6317618 2022.01.01 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6317617 2022.01.01 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6317615 2022.01.01 PK mapa