Pełna lista obserwacji drużyny

Marta Świtała : Marta Świtała


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6374069 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6367162 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6366851 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6366849 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6366850 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6365692 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6365462 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6365461 2022.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6361428 2022.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6361427 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6361423 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6361429 2022.01.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6361424 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6361425 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6361426 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6361422 2022.01.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6344094 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6340175 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 6340174 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6340173 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6340172 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6340171 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6340167 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6340170 2022.01.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6340168 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6340166 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6340169 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6340163 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6340165 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6340164 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6339544 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6339543 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6339541 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6339542 2022.01.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6339539 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6339540 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6339538 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6339537 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6339534 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6339536 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6339535 2022.01.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6339058 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 6339057 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6339056 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 6339054 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6339053 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6339052 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6339050 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6339049 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6339048 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6339051 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6333467 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6333466 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6329988 2022.01.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6329987 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6329989 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6329990 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6322692 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6322691 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322689 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322688 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6322687 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322690 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322686 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6317616 2022.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6317618 2022.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6317617 2022.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6317615 2022.01.01 mapa