Pełna lista obserwacji drużyny

Stary gawron : Andrzej Chwierut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7472774 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7472741 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7472740 2022.10.02 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7472730 2022.10.02 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7472729 2022.10.02 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7472728 2022.10.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7472727 2022.10.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7472726 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7472725 2022.10.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7472724 2022.10.02 MP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7472723 2022.10.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7472722 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7472721 2022.10.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7472720 2022.10.02 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 7472719 2022.10.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7472718 2022.10.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7472717 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7472716 2022.10.02 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7472715 2022.10.02 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7472714 2022.10.02 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7472713 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7472712 2022.10.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7472711 2022.10.02 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7472710 2022.10.02 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7472709 2022.10.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7472708 2022.10.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7472707 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7472706 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7472705 2022.10.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7472704 2022.10.02 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7472703 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7472702 2022.10.02 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7472701 2022.10.02 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7472700 2022.10.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7472699 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7472698 2022.10.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7472697 2022.10.02 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7472696 2022.10.02 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7472695 2022.10.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7472694 2022.10.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7472693 2022.10.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7472692 2022.10.02 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7472691 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7472690 2022.10.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7472689 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7472688 2022.10.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7472687 2022.10.02 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7473542 2022.10.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7473543 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7468142 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7468141 2022.10.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7468140 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7468139 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7468138 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7468137 2022.10.01 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7468136 2022.10.01 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7468135 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7468134 2022.10.01 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7468133 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7468132 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7468131 2022.10.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7468130 2022.10.01 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7468129 2022.10.01 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7468128 2022.10.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7468127 2022.10.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7468126 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7468125 2022.10.01 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7468124 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7468123 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7468122 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7468121 2022.10.01 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7468120 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 21 7468119 2022.10.01 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7468118 2022.10.01 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468117 2022.10.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7468116 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7468115 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7468114 2022.10.01 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7468113 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7468112 2022.10.01 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7468111 2022.10.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7468110 2022.10.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7468095 2022.10.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7468094 2022.10.01 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468109 2022.10.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7468108 2022.10.01 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7468107 2022.10.01 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7468106 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7468105 2022.10.01 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7468104 2022.10.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7468103 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 7468102 2022.10.01 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7468101 2022.10.01 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7468100 2022.10.01 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7468099 2022.10.01 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7468098 2022.10.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7468097 2022.10.01 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7468096 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7459565 2022.09.28 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7459564 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7457374 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7457365 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7457364 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7457363 2022.09.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7457373 2022.09.27 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7457372 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7457371 2022.09.27 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 7457370 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7457437 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7457369 2022.09.27 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7457368 2022.09.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7457367 2022.09.27 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7457366 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7457360 2022.09.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7457359 2022.09.27 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7457358 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 14 7457357 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 2 7457356 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7457355 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7457354 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7457353 2022.09.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7457352 2022.09.27 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7457351 2022.09.27 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 7457350 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7457349 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7457348 2022.09.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7457438 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 8 7457347 2022.09.27 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7457346 2022.09.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7457345 2022.09.27 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7457344 2022.09.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7457343 2022.09.27 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7457342 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7457341 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7457340 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7457339 2022.09.27 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7457338 2022.09.27 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7457337 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 25 7457336 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 70 7457335 2022.09.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7457334 2022.09.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7457333 2022.09.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7457332 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7457331 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7457330 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7457329 2022.09.27 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7454753 2022.09.26 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7454752 2022.09.26 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7454751 2022.09.26 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 7454750 2022.09.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 7454749 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7454931 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7454747 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7454748 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7454746 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 7454745 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7454744 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7454743 2022.09.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7454742 2022.09.26 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 7454741 2022.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7454740 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7454739 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 20 7454738 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7454737 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 14 7454736 2022.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7454735 2022.09.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7454734 2022.09.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7454733 2022.09.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7454732 2022.09.26 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7454711 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7454710 2022.09.26 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7454709 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7454708 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7454707 2022.09.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7454706 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7454705 2022.09.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7454704 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7454703 2022.09.26 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7454702 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7454701 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7454700 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 7454699 2022.09.26 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 7454680 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7454681 2022.09.25 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7454682 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7454683 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7454684 2022.09.25 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7454685 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7454686 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7454687 2022.09.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7454688 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7454689 2022.09.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7454690 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7454691 2022.09.25 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7454692 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7454693 2022.09.25 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7454694 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7454695 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7454696 2022.09.25 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7454697 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7454698 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7463797 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7463798 2022.09.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7463799 2022.09.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7463800 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7463801 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7463802 2022.09.25 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7463803 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7463804 2022.09.25 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7463805 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7463806 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7463807 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7463808 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7463809 2022.09.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7463810 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7463811 2022.09.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7463812 2022.09.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7463813 2022.09.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463814 2022.09.25 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7463815 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7463816 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7463817 2022.09.25 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7463818 2022.09.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7463819 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7463820 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7463821 2022.09.25 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7463822 2022.09.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7463823 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7463824 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7463825 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 7463826 2022.09.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7447785 2022.09.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7447787 2022.09.24 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7447786 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7447781 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7447782 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7447779 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7447783 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7447780 2022.09.24 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7447784 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7441509 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7441300 2022.09.24 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7441112 2022.09.24 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 7441978 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7441979 2022.09.23 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7441980 2022.09.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7441981 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7441982 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 7441983 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7441984 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7441985 2022.09.23 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7441986 2022.09.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7441987 2022.09.23 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7441988 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 7441989 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7441990 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7441991 2022.09.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7441992 2022.09.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7441993 2022.09.23 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7441994 2022.09.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7441995 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7441996 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7441997 2022.09.23 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7441998 2022.09.23 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7441999 2022.09.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7442000 2022.09.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7442001 2022.09.23 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7442002 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7442003 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7442004 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7442005 2022.09.23 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7442006 2022.09.23 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7442007 2022.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7442008 2022.09.23 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7442009 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7442010 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7442011 2022.09.23 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7442012 2022.09.23 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7442013 2022.09.23 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7442014 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7442015 2022.09.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7442016 2022.09.23 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7442017 2022.09.23 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7442018 2022.09.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7442019 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7442020 2022.09.23 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7442021 2022.09.23 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7442022 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7442023 2022.09.23 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7442024 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7442025 2022.09.23 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7442026 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7442027 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7442028 2022.09.23 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7442029 2022.09.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7442030 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7442031 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7442032 2022.09.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7442033 2022.09.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7442034 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7442035 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7483774 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7435432 2022.09.22 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 7434826 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7435920 2022.09.22 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7431485 2022.09.20 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7430647 2022.09.20 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7430645 2022.09.20 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7430643 2022.09.20 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7430646 2022.09.20 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7430641 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7430644 2022.09.20 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7430640 2022.09.20 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7430642 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7430639 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7430638 2022.09.20 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7430424 2022.09.20 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 7431697 2022.09.20 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7431698 2022.09.20 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7431699 2022.09.20 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7431700 2022.09.20 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7431701 2022.09.20 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7431702 2022.09.20 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7431703 2022.09.20 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7431704 2022.09.20 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7431705 2022.09.20 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7431706 2022.09.20 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7431707 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7431708 2022.09.20 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7431709 2022.09.20 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7429874 2022.09.19 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7429875 2022.09.19 MB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7429876 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7429877 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7429878 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7429879 2022.09.19 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7429880 2022.09.19 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7429881 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7429882 2022.09.19 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7429883 2022.09.19 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7429884 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7429885 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7429886 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7429887 2022.09.19 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7429888 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7429889 2022.09.19 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7429890 2022.09.19 MB mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7429891 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7429892 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7429893 2022.09.19 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7429894 2022.09.19 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7429895 2022.09.19 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 7429896 2022.09.19 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7429897 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7429898 2022.09.19 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7429899 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7429901 2022.09.19 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 25 7429902 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7429903 2022.09.19 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7429904 2022.09.19 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7429905 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7429906 2022.09.19 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7429907 2022.09.19 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7429908 2022.09.19 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7429909 2022.09.19 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7429910 2022.09.19 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7429911 2022.09.19 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7429912 2022.09.19 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7429913 2022.09.19 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7429914 2022.09.19 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7431423 2022.09.19 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7431424 2022.09.19 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7431425 2022.09.19 MB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7426249 2022.09.18 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7426248 2022.09.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7425395 2022.09.18 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425393 2022.09.18 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7425394 2022.09.18 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7425262 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425263 2022.09.18 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7425216 2022.09.18 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7425214 2022.09.18 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7425215 2022.09.18 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7425213 2022.09.18 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7425212 2022.09.18 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424793 2022.09.18 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 7424692 2022.09.18 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 7424665 2022.09.18 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424416 2022.09.18 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7430215 2022.09.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7430216 2022.09.18 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7430217 2022.09.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7403099 2022.09.11 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7403092 2022.09.11 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7403093 2022.09.11 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7403091 2022.09.11 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7403090 2022.09.11 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7403089 2022.09.11 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7403088 2022.09.11 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7403085 2022.09.11 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7403084 2022.09.11 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7403087 2022.09.11 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7403086 2022.09.11 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7403032 2022.09.11 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7403031 2022.09.11 MP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7399687 2022.09.07 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7399688 2022.09.07 ŚK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7399689 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7399690 2022.09.07 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7399691 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7399692 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7399693 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7399694 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7399695 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7399696 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7399697 2022.09.07 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7399698 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7399699 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7399700 2022.09.07 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7399701 2022.09.07 ŚK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 7399702 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7399703 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7399704 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7399705 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7399706 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7399707 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7399708 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7399709 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7399710 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7399711 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7399712 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7399713 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7399714 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7399715 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7399716 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7399717 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7399718 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7399719 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7399720 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7399721 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7399722 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7399723 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7399724 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7399725 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7399726 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7399727 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7399728 2022.09.07 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7399729 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7399730 2022.09.07 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7389799 2022.09.06 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7389785 2022.09.06 ŚK mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 4 7399663 2022.09.04 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7399664 2022.09.04 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7399658 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7399659 2022.09.04 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7399660 2022.09.04 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7399661 2022.09.04 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7399662 2022.09.04 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7399665 2022.09.04 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7399666 2022.09.04 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7399667 2022.09.04 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7399668 2022.09.04 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7399669 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7399670 2022.09.04 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7399671 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7399672 2022.09.04 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7399673 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7399674 2022.09.04 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7399675 2022.09.04 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7399676 2022.09.04 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7399677 2022.09.04 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7399678 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7399679 2022.09.04 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7399680 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7399681 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7399682 2022.09.04 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7378693 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7378692 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7373007 2022.09.01 ŚK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7372896 2022.09.01 ŚK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7372895 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7375801 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7375802 2022.08.30 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7375803 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7375804 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7375805 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7375806 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7375807 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7375808 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7375809 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7375810 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7375811 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7375812 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7375813 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7375814 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7375815 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7375816 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7375817 2022.08.30 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7375818 2022.08.30 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7375819 2022.08.30 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7360384 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 7364224 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7364225 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7364226 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7364227 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7364228 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 7364229 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 7364230 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7364231 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7364232 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7364233 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7364234 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7364235 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7364236 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7364237 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7364238 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7364239 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7364240 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7364241 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7364242 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7364243 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7364244 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7364245 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7364246 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7364247 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7364248 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7364249 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7364250 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7364251 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7364252 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7364253 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7364254 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7364256 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7364257 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7364258 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7364259 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7364260 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7364261 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7364262 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7364263 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7364264 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7364265 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7364267 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7364268 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7364269 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7364270 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7364293 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7364294 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7364295 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7356847 2022.08.27 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7356846 2022.08.27 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7356845 2022.08.27 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7356844 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7356843 2022.08.27 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7356842 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7356841 2022.08.27 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7356840 2022.08.27 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7356839 2022.08.27 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7356838 2022.08.27 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7356837 2022.08.27 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7356836 2022.08.27 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 7356642 2022.08.27 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7354566 2022.08.26 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7354567 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7354574 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7354575 2022.08.26 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7354576 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7354577 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7354578 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7354579 2022.08.26 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7354580 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7354581 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7354582 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7354583 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7354584 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7354585 2022.08.26 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7354586 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7354587 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7354588 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7350617 2022.08.25 ŚK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7375904 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7375905 2022.08.24 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7375906 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7375907 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 7375908 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7375909 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7375910 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7375911 2022.08.24 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7375912 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7375913 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 7375914 2022.08.24 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7375915 2022.08.24 ŚK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7375916 2022.08.24 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7375917 2022.08.24 ŚK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7375918 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7375919 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7375920 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7375921 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7375922 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7375923 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7375924 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7375925 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7375926 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7375927 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7375928 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7375929 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7375930 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7375931 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7375932 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7375933 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7375934 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7375935 2022.08.24 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7375936 2022.08.24 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7354609 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7354610 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7354611 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7354612 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7354613 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7354614 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7354615 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7354616 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7354617 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7354618 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7354619 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7354620 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7354621 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7354622 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7354623 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7354624 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7354625 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7354626 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7354627 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7354628 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7354629 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7375869 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7375870 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7375875 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7375876 2022.08.23 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7375877 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7375878 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7375879 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7375880 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7375881 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7375882 2022.08.23 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7375883 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7375884 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7375885 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 7375886 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7375887 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7375888 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7375889 2022.08.23 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7375890 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7375891 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7375892 2022.08.23 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7338907 2022.08.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7338906 2022.08.21 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7338872 2022.08.21 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7338871 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7338870 2022.08.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7338869 2022.08.21 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7341241 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7341242 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 7341243 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7341245 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7341246 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7341247 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7341248 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7341249 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7341250 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7341251 2022.08.21 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7341252 2022.08.21 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7341253 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7341254 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7341255 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7341256 2022.08.21 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7341257 2022.08.21 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7341258 2022.08.21 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7341259 2022.08.21 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7341260 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7341261 2022.08.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7341262 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 7341263 2022.08.21 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7341264 2022.08.21 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7341265 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7341266 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7341267 2022.08.21 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7341268 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7341269 2022.08.21 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7341270 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7341271 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7341272 2022.08.21 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7341273 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7341274 2022.08.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7341275 2022.08.21 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7341276 2022.08.21 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7341277 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7341278 2022.08.21 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7341279 2022.08.21 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7341280 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7341382 2022.08.21 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7341383 2022.08.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 7341384 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7341385 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7341386 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7341387 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7341388 2022.08.21 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7341389 2022.08.21 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7341390 2022.08.21 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7341391 2022.08.21 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7341392 2022.08.21 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7341393 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7341394 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7341395 2022.08.21 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7336434 2022.08.20 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7336373 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336372 2022.08.20 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7336128 2022.08.20 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7336126 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7336127 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7375849 2022.08.18 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7375850 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7404806 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7404807 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7404808 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7404809 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7404810 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7404811 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7404812 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7404813 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7404814 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7404815 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7404816 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7404817 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7404818 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7404819 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7404820 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7404821 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7404822 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7404823 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7404824 2022.08.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404825 2022.08.18 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7404721 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7404722 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7404723 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7404724 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7404725 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7404726 2022.08.11 ŚK mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7404727 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7404728 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7404729 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7404730 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7404731 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7404732 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7404733 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7404734 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404735 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7404736 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7404737 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7404738 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7404739 2022.08.11 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7404740 2022.08.11 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7288118 2022.08.05 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7288112 2022.08.05 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289316 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7289318 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7289319 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289321 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7289324 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289328 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7289331 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7289333 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7289334 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7289335 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289336 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7289337 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289338 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7403588 2022.07.24 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7403589 2022.07.24 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7403590 2022.07.24 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7403591 2022.07.24 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7403592 2022.07.24 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7403593 2022.07.24 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7403594 2022.07.24 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7403595 2022.07.24 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7403596 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7403597 2022.07.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7403598 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7403599 2022.07.24 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7403600 2022.07.24 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7403601 2022.07.24 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7403602 2022.07.24 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7403603 2022.07.24 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7403604 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7403605 2022.07.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7403606 2022.07.24 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7403607 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7403608 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7403609 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7403610 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7403611 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7403612 2022.07.24 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7403613 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7403614 2022.07.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7252638 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7252096 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 7252093 2022.07.23 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7289345 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289346 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7289347 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 7289348 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7289349 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7289350 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7289351 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7289352 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7289353 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7289354 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7289355 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7289356 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289357 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 7289358 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7289359 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7289360 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7289361 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7289362 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7289363 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7289364 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7289365 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7289366 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289369 2022.07.19 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7289371 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7250191 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7250192 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7250193 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7250194 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7250195 2022.07.18 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7250196 2022.07.18 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7250197 2022.07.18 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7250198 2022.07.18 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7250199 2022.07.18 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7250200 2022.07.18 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7250201 2022.07.18 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7250202 2022.07.18 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7250203 2022.07.18 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7250204 2022.07.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7250205 2022.07.18 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7250206 2022.07.18 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7250207 2022.07.18 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7250208 2022.07.18 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7250209 2022.07.18 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7250210 2022.07.18 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7250211 2022.07.18 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7250212 2022.07.18 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7250213 2022.07.18 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7236218 2022.07.17 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7236219 2022.07.17 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7236220 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7236221 2022.07.17 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7236222 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7236223 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7236224 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7236225 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7236226 2022.07.17 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7236227 2022.07.17 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7236228 2022.07.17 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7236229 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7236230 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7236231 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7236232 2022.07.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7236233 2022.07.17 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7236234 2022.07.17 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7236235 2022.07.17 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7236236 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7236237 2022.07.17 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7236238 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7236239 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7236240 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7236241 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7236242 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7236243 2022.07.17 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7236244 2022.07.17 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7236245 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7236246 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236247 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7236248 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7236249 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7236250 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7236251 2022.07.17 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7236252 2022.07.17 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7236253 2022.07.17 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7236254 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7375822 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7375823 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7375824 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7375825 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7375826 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7375827 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7375828 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7375829 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7375830 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7375831 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7375832 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7375833 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7375834 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7375835 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7375836 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7375837 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7375838 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7375839 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7375840 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7375841 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7375842 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7375843 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7231536 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7231537 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7231538 2022.07.16 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7231539 2022.07.16 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7231540 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7231541 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7231542 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7231543 2022.07.16 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7231544 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7231545 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7231546 2022.07.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7231547 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231548 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7231549 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7231550 2022.07.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7231551 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7231552 2022.07.16 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7231553 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7231554 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7231555 2022.07.16 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7231556 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7231557 2022.07.16 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7231558 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7231559 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7231560 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7231590 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7231591 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7231592 2022.07.16 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7231593 2022.07.16 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7231594 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7231595 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7231596 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7231597 2022.07.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7231598 2022.07.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7231599 2022.07.16 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7231600 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7231601 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231602 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7231603 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7231604 2022.07.16 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7231605 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7231606 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7231607 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7231608 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7231609 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7231610 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7231611 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7231612 2022.07.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7231613 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7231614 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7231615 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7231616 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7231617 2022.07.16 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7231618 2022.07.16 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7231619 2022.07.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7231620 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7231621 2022.07.16 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7231622 2022.07.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7231623 2022.07.16 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7231624 2022.07.16 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7231625 2022.07.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7231626 2022.07.16 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7231627 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7231628 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7231629 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7231630 2022.07.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7231631 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7231632 2022.07.16 MP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7231658 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7231659 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7231660 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231661 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7231662 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7231663 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7231664 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7231665 2022.07.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7231666 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7231667 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7231668 2022.07.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7231669 2022.07.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7231670 2022.07.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7231671 2022.07.16 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7231672 2022.07.16 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7231673 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7231674 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7231675 2022.07.16 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7231676 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7231677 2022.07.16 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7231678 2022.07.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7231679 2022.07.16 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7231680 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7227567 2022.07.15 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 7227529 2022.07.15 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7250153 2022.07.12 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7250154 2022.07.12 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7250155 2022.07.12 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7250156 2022.07.12 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7250157 2022.07.12 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7250158 2022.07.12 MP