Pełna lista obserwacji drużyny

Stary gawron : Andrzej Chwierut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6375665 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375669 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6375668 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375667 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6375666 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6375664 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6375663 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6375654 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375662 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6375661 2022.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6375660 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375553 2022.01.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 6375588 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6375655 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6375656 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6375657 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6375658 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6375659 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6375843 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6375844 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6375891 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6375892 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 6375893 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6375895 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6375896 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6375897 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6375898 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6377024 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6375842 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6375841 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6375832 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375833 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6375834 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6375835 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6375836 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6375837 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6375838 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6375839 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 58 6375840 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6375899 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6375900 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6375901 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375894 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6375923 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6375922 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6375921 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6375920 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6375919 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6375918 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6375902 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6375917 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6375916 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 6375915 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6363733 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6363732 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6363731 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6363730 2022.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6363729 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6363727 2022.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6363728 2022.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 6363726 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6376142 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376141 2022.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6376140 2022.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6376139 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6376138 2022.01.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6376137 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6376132 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6376131 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376129 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376128 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6376127 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6376126 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376125 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6376130 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6376133 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6376136 2022.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6376135 2022.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6376134 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376378 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376372 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6376373 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6376379 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 13 6376374 2022.01.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6376375 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 70 6376381 2022.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6376380 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6376376 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376377 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6358053 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358052 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6358056 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6358058 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6358054 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6358051 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6358049 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6358057 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6358055 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6358047 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6358048 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6358046 2022.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6358050 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6357449 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6354568 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6354567 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6354566 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6354565 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6354564 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6354563 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6354562 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6354561 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6354560 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6354569 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6354570 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6354586 2022.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6354585 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6354584 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6354582 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354581 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6354579 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6354573 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6354572 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6354571 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6354559 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6354558 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6354543 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6354544 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6354545 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6354546 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354547 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6354548 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6354549 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6354550 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6354542 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6354541 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6354540 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 6354557 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354556 2022.01.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6354552 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6354535 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6354536 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6354537 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6354538 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354539 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6354551 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6354587 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6354595 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6355239 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6355240 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6355241 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6354583 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6354580 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6355242 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6355243 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6355248 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6355245 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6355246 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6354598 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6354597 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6354596 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6354588 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6354589 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6354590 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6355244 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6355247 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6354592 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6354591 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6354594 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6354593 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6343694 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6343692 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6343695 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343693 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6343691 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343687 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6343686 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6343690 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6343689 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6343688 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6343351 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6343297 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6344512 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343990 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6344190 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6344188 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6344185 2022.01.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6344184 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6344207 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6344208 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6344317 2022.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6344234 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344356 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344355 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6344515 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6344318 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6344339 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344338 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6344514 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6344335 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344334 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6344336 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6344337 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6343970 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6343981 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6343968 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343967 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6343969 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6343989 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6343988 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6343966 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6347316 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6347325 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6347299 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6347300 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6347301 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6347313 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6347314 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6347315 2022.01.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6347317 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6347318 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347319 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6347320 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6347321 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6347322 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6347323 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6347312 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6347311 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6347302 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 70 6347324 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6347303 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6347304 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6347305 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347306 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347307 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6347308 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6347309 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6347310 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6334776 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6334775 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6334774 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6334773 2022.01.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6334772 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334777 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6334778 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6334779 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6334784 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334783 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6334782 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6334781 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334780 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6331955 2022.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6331954 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6331953 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6331952 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6331951 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6331950 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6331949 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6331948 2022.01.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6331947 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6331976 2022.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6331957 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6331958 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331979 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6331978 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6331977 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331980 2022.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6331975 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6331963 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6331962 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6331961 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6331960 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331959 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328570 2022.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6328531 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6328530 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6328528 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6328529 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6330363 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6330371 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6330370 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6330369 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6330368 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6330367 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 6330366 2022.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 23 6330365 2022.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6330364 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6330372 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6330362 2022.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6330373 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6330374 2022.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6330375 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6330376 2022.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6330377 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6330378 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6320438 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320436 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6320435 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6320437 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6320254 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322540 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6322487 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6322526 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322528 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6322530 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6322531 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322567 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6330883 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 6330872 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6330873 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6330874 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6330875 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6330876 2022.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6330877 2022.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6330878 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6330879 2022.01.02 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 6330880 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6330881 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6330882 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314548 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6314547 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314546 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314545 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6314544 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314543 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6314542 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314541 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314540 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6314325 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314324 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6314323 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6314322 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314321 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314320 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314319 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6314318 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6314317 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6313993 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6313316 2022.01.01 mapa