Pełna lista obserwacji drużyny

Andrzej Błażewicz : Andrzej Błażewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7271680 2022.07.29 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 7271681 2022.07.29 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7271682 2022.07.29 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7271679 2022.07.29 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 7271678 2022.07.29 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7263942 2022.07.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7263941 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 7263937 2022.07.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7263940 2022.07.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7263938 2022.07.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7263939 2022.07.26 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7263936 2022.07.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7256519 2022.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7256520 2022.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7256518 2022.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7256521 2022.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7256517 2022.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7261435 2022.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7256149 2022.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7256147 2022.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7256148 2022.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7256146 2022.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7256144 2022.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7256145 2022.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7256143 2022.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7253822 2022.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7253818 2022.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7253823 2022.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7253821 2022.07.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7253820 2022.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7253819 2022.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 7253816 2022.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7253815 2022.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7253825 2022.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7253814 2022.07.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7253510 2022.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7253509 2022.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7253507 2022.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7253506 2022.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7253508 2022.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7253503 2022.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7253504 2022.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7253502 2022.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7253505 2022.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7253501 2022.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7253500 2022.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7253499 2022.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7253497 2022.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7253498 2022.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7253511 2022.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7253496 2022.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7253495 2022.07.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 7253493 2022.07.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7253494 2022.07.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7253489 2022.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7253492 2022.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7253491 2022.07.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7253488 2022.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7253486 2022.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7253484 2022.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7253482 2022.07.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7253481 2022.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7253485 2022.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7253480 2022.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7253483 2022.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7251411 2022.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 7251409 2022.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 7251410 2022.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7251408 2022.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7251407 2022.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7251406 2022.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7251427 2022.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7251426 2022.07.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 18 7251424 2022.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7251425 2022.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7251421 2022.07.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7251422 2022.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7251419 2022.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7251423 2022.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7251420 2022.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7251418 2022.07.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7251417 2022.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7251416 2022.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7251414 2022.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7251415 2022.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7251413 2022.07.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 23 7251412 2022.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7251405 2022.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 7251404 2022.07.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7251402 2022.07.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7251401 2022.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7251403 2022.07.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7251398 2022.07.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7251400 2022.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7251397 2022.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7251399 2022.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7251396 2022.07.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7251392 2022.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7251393 2022.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7251394 2022.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7251391 2022.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7251395 2022.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7251390 2022.07.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7251154 2022.07.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7213909 2022.07.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7213908 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7213907 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7213906 2022.07.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7213903 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7213904 2022.07.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7213902 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7213899 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7213901 2022.07.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7213900 2022.07.10 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7213898 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7213895 2022.07.10 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7213897 2022.07.10 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7213893 2022.07.10 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7213894 2022.07.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7213896 2022.07.10 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7213892 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7213891 2022.07.10 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7213905 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7213890 2022.07.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7212080 2022.07.10 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7212081 2022.07.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7212079 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7212077 2022.07.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7212078 2022.07.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7212076 2022.07.10 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7212075 2022.07.10 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7212074 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7212073 2022.07.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7212072 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7212071 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7212069 2022.07.10 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7212068 2022.07.10 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7212066 2022.07.10 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7212070 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7212064 2022.07.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7212065 2022.07.10 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7212063 2022.07.10 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7212067 2022.07.10 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7212059 2022.07.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7212062 2022.07.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212060 2022.07.10 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7212061 2022.07.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7212058 2022.07.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7212057 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7212055 2022.07.10 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7212056 2022.07.10 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7196702 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7190459 2022.07.03 WP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7182397 2022.07.02 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7182395 2022.07.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6899261 2022.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6899257 2022.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6899258 2022.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6899259 2022.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6899262 2022.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6899260 2022.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6899255 2022.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6899256 2022.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6899254 2022.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6899252 2022.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6899253 2022.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6899248 2022.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6899251 2022.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 25 6899249 2022.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6899247 2022.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6899250 2022.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6899246 2022.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6899241 2022.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6899243 2022.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6899240 2022.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6899244 2022.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6899242 2022.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6899239 2022.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6899245 2022.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6899238 2022.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6899236 2022.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 6899235 2022.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6899233 2022.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6899232 2022.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6899234 2022.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6899229 2022.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6899230 2022.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6899225 2022.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6899227 2022.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6899224 2022.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6899226 2022.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6899223 2022.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6899222 2022.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6899228 2022.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6899221 2022.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6899231 2022.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6897493 2022.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6897492 2022.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6897494 2022.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6897495 2022.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6897491 2022.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6897490 2022.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6897489 2022.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6897487 2022.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6897486 2022.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6897484 2022.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6897485 2022.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6897488 2022.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6897291 2022.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6897290 2022.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6897288 2022.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6897289 2022.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6858761 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6748393 2022.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6742321 2022.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6742320 2022.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6742193 2022.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6742191 2022.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6742190 2022.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6742192 2022.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6742189 2022.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6742188 2022.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6741724 2022.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6741723 2022.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6741722 2022.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6741725 2022.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6741721 2022.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6741740 2022.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6741737 2022.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6741739 2022.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6741735 2022.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6741733 2022.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 6741734 2022.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6741741 2022.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6741738 2022.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6741736 2022.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6741730 2022.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6741732 2022.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6741731 2022.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6741729 2022.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6741728 2022.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6741726 2022.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6741727 2022.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6741585 2022.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6741586 2022.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6741587 2022.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6741584 2022.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6741583 2022.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6741581 2022.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6741582 2022.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6741580 2022.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6741340 2022.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6741317 2022.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6741318 2022.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6741316 2022.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6741315 2022.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6741319 2022.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6741312 2022.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6741305 2022.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6741313 2022.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6741309 2022.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6741306 2022.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6741307 2022.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6741304 2022.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6741308 2022.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6741314 2022.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6741311 2022.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6741310 2022.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6741303 2022.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6741302 2022.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6741301 2022.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6741300 2022.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6741299 2022.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6734460 2022.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6734459 2022.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6720556 2022.04.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6720555 2022.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6720554 2022.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6697598 2022.04.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6520692 2022.03.06 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6520691 2022.03.06 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6520689 2022.03.06 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6520688 2022.03.06 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6520687 2022.03.06 OP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6520686 2022.03.06 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6520690 2022.03.06 OP mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 2 6520684 2022.03.06 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 6487767 2022.02.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6487765 2022.02.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6487766 2022.02.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6487764 2022.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6487763 2022.02.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6487762 2022.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6487761 2022.02.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6487759 2022.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6487756 2022.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6487760 2022.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6487758 2022.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6487757 2022.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6487754 2022.02.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6487751 2022.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6487755 2022.02.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6487750 2022.02.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6487753 2022.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6487752 2022.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6487768 2022.02.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6487749 2022.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6487459 2022.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6485538 2022.02.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6485536 2022.02.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6485537 2022.02.24 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6484312 2022.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6484163 2022.02.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6484161 2022.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6484160 2022.02.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6484159 2022.02.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6484158 2022.02.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6484157 2022.02.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6484153 2022.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6484155 2022.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6484154 2022.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6484152 2022.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6484156 2022.02.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6484151 2022.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6484162 2022.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6484064 2022.02.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6458590 2022.02.14 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6458592 2022.02.14 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6458591 2022.02.14 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6458589 2022.02.14 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6458588 2022.02.14 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6458587 2022.02.14 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6458585 2022.02.14 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6458586 2022.02.14 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6458584 2022.02.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6458581 2022.02.14 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6443561 2022.02.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6443560 2022.02.11 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6443559 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6443563 2022.02.11 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6443558 2022.02.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6443557 2022.02.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6443556 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 6443553 2022.02.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6443555 2022.02.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6443554 2022.02.11 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6443551 2022.02.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6443552 2022.02.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 40 6443550 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6443547 2022.02.11 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6443548 2022.02.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6443549 2022.02.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6424320 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6423962 2022.02.04 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6413509 2022.01.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6413510 2022.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6413453 2022.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6413452 2022.01.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6413451 2022.01.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6413449 2022.01.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6413448 2022.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6413447 2022.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6413446 2022.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6413444 2022.01.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6413443 2022.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6413466 2022.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6413454 2022.01.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6413455 2022.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413456 2022.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6413468 2022.01.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6413467 2022.01.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6413469 2022.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6413464 2022.01.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6413462 2022.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6413461 2022.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6413460 2022.01.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6413459 2022.01.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6413458 2022.01.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6413457 2022.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6407611 2022.01.28 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6407610 2022.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6407609 2022.01.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6407608 2022.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6407607 2022.01.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6407606 2022.01.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6407612 2022.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6407613 2022.01.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6407621 2022.01.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6407620 2022.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6407619 2022.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6407618 2022.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6407617 2022.01.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6407614 2022.01.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6394693 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6394692 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6394689 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6394691 2022.01.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6394688 2022.01.23 WP mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 6394686 2022.01.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6394690 2022.01.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6394685 2022.01.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6394687 2022.01.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6394684 2022.01.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6394683 2022.01.23 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6394682 2022.01.23 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6394681 2022.01.23 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6394680 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6394677 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6394675 2022.01.23 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6394679 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6394676 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6394678 2022.01.23 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6394673 2022.01.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6394674 2022.01.23 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6394672 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6394671 2022.01.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6394670 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6394668 2022.01.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6394669 2022.01.23 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6389864 2022.01.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6389862 2022.01.22 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6389861 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6389860 2022.01.22 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6389859 2022.01.22 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6389858 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6389857 2022.01.22 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6374877 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6374873 2022.01.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6374874 2022.01.16 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6374876 2022.01.16 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6374875 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6373030 2022.01.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6373029 2022.01.16 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373028 2022.01.16 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6373027 2022.01.16 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6373026 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6373021 2022.01.16 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 6373025 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6373022 2022.01.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6373024 2022.01.16 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6373020 2022.01.16 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6373023 2022.01.16 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6373019 2022.01.16 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6373017 2022.01.16 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6373018 2022.01.16 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6373015 2022.01.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6373016 2022.01.16 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6373013 2022.01.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6373014 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6373012 2022.01.16 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6367138 2022.01.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6367136 2022.01.15 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6367135 2022.01.15 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6367134 2022.01.15 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6366717 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6366716 2022.01.15 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6366714 2022.01.15 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6366715 2022.01.15 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6366711 2022.01.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366712 2022.01.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366713 2022.01.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 6366709 2022.01.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6366710 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6366708 2022.01.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6366707 2022.01.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6334621 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6334618 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6334620 2022.01.06 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6334619 2022.01.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6334617 2022.01.06 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6334616 2022.01.06 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 6334614 2022.01.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6334615 2022.01.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6334079 2022.01.06 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6334080 2022.01.06 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6334081 2022.01.06 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6334078 2022.01.06 WP mapa