Pełna lista obserwacji drużyny

Andrzej Błażewicz : Andrzej Błażewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6374877 2022.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6374873 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6374874 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6374876 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6374875 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6373030 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6373029 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373028 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6373027 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6373026 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6373021 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 6373025 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6373022 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6373024 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6373020 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6373023 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6373019 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6373017 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6373018 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6373015 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6373016 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6373013 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6373014 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6373012 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6367138 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6367136 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6367135 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6367134 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6366717 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6366716 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6366714 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6366715 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6366711 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366712 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366713 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 6366709 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6366710 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6366708 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6366707 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6334621 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6334618 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6334620 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6334619 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6334617 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6334616 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 6334614 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6334615 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6334079 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6334080 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6334081 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6334078 2022.01.06 mapa