Pełna lista obserwacji drużyny

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7452892 2022.09.26 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7452891 2022.09.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7452890 2022.09.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7452889 2022.09.26 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7452888 2022.09.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7452886 2022.09.26 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7452887 2022.09.26 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7452885 2022.09.26 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7452884 2022.09.26 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7452880 2022.09.26 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7452883 2022.09.26 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7452881 2022.09.26 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7452882 2022.09.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7452879 2022.09.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452877 2022.09.26 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7452878 2022.09.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7452876 2022.09.26 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7452875 2022.09.26 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7452874 2022.09.26 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7452873 2022.09.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452872 2022.09.26 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7452871 2022.09.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452870 2022.09.26 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7452868 2022.09.26 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7452869 2022.09.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452866 2022.09.26 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 7452865 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7452867 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7452864 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452862 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7452863 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7452861 2022.09.26 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7452860 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7452859 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7452858 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452857 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7452856 2022.09.26 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7452852 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7452854 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7452851 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7452855 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7452853 2022.09.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7452849 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7452847 2022.09.26 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7452846 2022.09.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7452848 2022.09.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7452850 2022.09.26 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7452845 2022.09.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7452843 2022.09.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7452844 2022.09.26 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7452841 2022.09.26 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7452842 2022.09.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7452840 2022.09.26 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7443923 2022.09.24 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7443924 2022.09.24 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7443920 2022.09.24 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7443922 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443921 2022.09.24 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7443918 2022.09.24 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7443917 2022.09.24 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7443916 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7443919 2022.09.24 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7443913 2022.09.24 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7443915 2022.09.24 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7443912 2022.09.24 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7443914 2022.09.24 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7443910 2022.09.24 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7443911 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7443909 2022.09.24 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7443873 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7443870 2022.09.24 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7443871 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 7443872 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7443868 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7443869 2022.09.24 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7443865 2022.09.24 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7443867 2022.09.24 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7443866 2022.09.24 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7443863 2022.09.24 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443862 2022.09.24 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7443860 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7443864 2022.09.24 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7443859 2022.09.24 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7443861 2022.09.24 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7443858 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7443903 2022.09.24 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7443905 2022.09.24 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7443898 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 7443891 2022.09.24 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443896 2022.09.24 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7443887 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7443893 2022.09.24 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7443886 2022.09.24 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7443885 2022.09.24 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7443884 2022.09.24 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7443881 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7443875 2022.09.24 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7443879 2022.09.24 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7443878 2022.09.24 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7443876 2022.09.24 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7443874 2022.09.24 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7443839 2022.09.24 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7443841 2022.09.24 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7443838 2022.09.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7443847 2022.09.24 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7443840 2022.09.24 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7443835 2022.09.24 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7443836 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7443837 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7443834 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7443831 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7443829 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7443832 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7443828 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7443830 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7443826 2022.09.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7443827 2022.09.24 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7443904 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7443906 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7443902 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7443900 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443899 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7443897 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7443895 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7443892 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7443889 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7443894 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7443888 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7443883 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7443890 2022.09.24 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7443882 2022.09.24 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7443880 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 7443877 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7443856 2022.09.24 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7443853 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7443854 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7443855 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7443857 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7443851 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7443850 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7443852 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7443849 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7443848 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7443845 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443842 2022.09.24 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443843 2022.09.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7443844 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443846 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7443833 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7443821 2022.09.24 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7443825 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7443824 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7443823 2022.09.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7443822 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7443815 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7443817 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7443816 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7443818 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7443814 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7443819 2022.09.24 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443810 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7443820 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7443811 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7443813 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7443812 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7443808 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7443806 2022.09.24 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7443805 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7443807 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7443804 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7443809 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7443800 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7443803 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443801 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7443798 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7443799 2022.09.24 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7443802 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7443796 2022.09.24 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7443797 2022.09.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7443794 2022.09.24 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7443795 2022.09.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7436868 2022.09.22 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7436867 2022.09.22 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7436866 2022.09.22 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 7436865 2022.09.22 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 7436869 2022.09.22 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7436864 2022.09.22 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436863 2022.09.21 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423205 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423204 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423206 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423097 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423099 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423094 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423091 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423103 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7423100 2022.09.17 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7423146 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7423141 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7423145 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7423138 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7423137 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7423126 2022.09.17 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7423140 2022.09.17 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7423143 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7423144 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 7423131 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 7423132 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7423133 2022.09.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7423130 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7423139 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7423134 2022.09.17 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7423135 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7423147 2022.09.17 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7423121 2022.09.17 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 7423123 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7423149 2022.09.17 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7423150 2022.09.17 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7423136 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7423071 2022.09.17 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7423070 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7423201 2022.09.17 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7423200 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7423203 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7423184 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423182 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7423183 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7423170 2022.09.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7423198 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423195 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7423197 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7423199 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7423194 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7423193 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423192 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423202 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423188 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7423187 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423185 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423186 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423191 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7423190 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423196 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7423189 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423174 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 7423173 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423172 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7423175 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423171 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7423179 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423181 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423176 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423177 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423178 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423180 2022.09.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7423155 2022.09.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7423156 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423157 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423154 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7423153 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7423142 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7423151 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423152 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7423163 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7423161 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423160 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423162 2022.09.17 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 7423169 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7423159 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7423166 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7423167 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423168 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423165 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7423158 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 29 7423164 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7423087 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7423089 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423074 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423077 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423085 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423072 2022.09.17 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7423079 2022.09.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7423083 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7423082 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7423020 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7423022 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7422858 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7423028 2022.09.17 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 24 7422885 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7422864 2022.09.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7422857 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7422845 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 7422886 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7422873 2022.09.17 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 7422887 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7422888 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7422896 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7422862 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7422860 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 7422866 2022.09.17 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7422880 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423030 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7423005 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7423001 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423003 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7423021 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7423012 2022.09.17 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7423033 2022.09.17 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7423035 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7422889 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7422891 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7423000 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7422999 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 7422997 2022.09.17 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7422991 2022.09.17 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7422842 2022.09.17 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7422883 2022.09.17 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7422869 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7422875 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7422878 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7423037 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423017 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7423014 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7423038 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7423039 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7422839 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423114 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423112 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423113 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7423105 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7423109 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7423111 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7423107 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7423059 2022.09.17 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7423067 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7423054 2022.09.17 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7423051 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7423069 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7423057 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7423040 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423042 2022.09.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7423063 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7423061 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7423053 2022.09.17 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7423052 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7423055 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423050 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423065 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7423049 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7423048 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7423043 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 7423045 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7412449 2022.09.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7412451 2022.09.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7412448 2022.09.14 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7412450 2022.09.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412445 2022.09.14 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7412447 2022.09.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412446 2022.09.14 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7412443 2022.09.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412442 2022.09.14 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7412444 2022.09.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412441 2022.09.14 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7412439 2022.09.14 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 7412440 2022.09.14 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7412437 2022.09.14 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7412438 2022.09.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7410340 2022.09.13 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7410341 2022.09.13 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7410337 2022.09.13 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7410339 2022.09.13 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7410338 2022.09.13 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7409507 2022.09.13 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7409504 2022.09.13 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7409509 2022.09.13 KP mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 9 7409508 2022.09.13 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7409505 2022.09.13 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7409506 2022.09.13 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7409503 2022.09.13 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7409502 2022.09.13 KP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7409501 2022.09.13 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7409500 2022.09.13 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7409499 2022.09.13 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7406514 2022.09.12 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7406512 2022.09.12 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404667 2022.09.11 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404666 2022.09.11 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7404664 2022.09.11 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404665 2022.09.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404668 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404662 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7404661 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7404663 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404660 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7404659 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404658 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404657 2022.09.11 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404654 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404656 2022.09.11 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7404655 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404653 2022.09.11 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7400873 2022.09.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7400874 2022.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7400875 2022.09.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7400876 2022.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7400878 2022.09.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7400905 2022.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7400906 2022.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382760 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381138 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7381137 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7381136 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7381134 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7381135 2022.09.03 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7381132 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382754 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382756 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381131 2022.09.03 LB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7381133 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382753 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 7381129 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7381130 2022.09.03 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 21 7381128 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7381170 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7381165 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7381167 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7381166 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7381162 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7381169 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7381164 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7381163 2022.09.03 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7381168 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381161 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7382755 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381160 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7381158 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7381159 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7381155 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7381157 2022.09.03 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7381156 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7381183 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381180 2022.09.03 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7381179 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381185 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7381186 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381178 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381184 2022.09.03 LB mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7381491 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381177 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7381176 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7381175 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7381174 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7381182 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7381173 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7381181 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7381171 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7381172 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7381154 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7381153 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381152 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7381150 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381151 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7381149 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7381148 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381147 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7381146 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7381145 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7381144 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7381143 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7381140 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381141 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 7381142 2022.09.03 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 6 7381139 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382757 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7382759 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7347150 2022.08.23 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7347149 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7347147 2022.08.23 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7347148 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7347145 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7347146 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7347142 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7347141 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7347144 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 7347143 2022.08.23 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7347140 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7347138 2022.08.23 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7347139 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7347137 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7347136 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7347135 2022.08.23 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7347133 2022.08.23 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7347132 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7347134 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7347131 2022.08.23 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7347130 2022.08.23 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7347129 2022.08.23 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7346975 2022.08.23 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7346974 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7346971 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7346972 2022.08.23 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7346976 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7346973 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7346970 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7346969 2022.08.23 MZ mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7347036 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7347021 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7347025 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7347024 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347035 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 7347029 2022.08.23 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7347014 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7347011 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7347007 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7347006 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7347000 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 7346990 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7346997 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7346983 2022.08.23 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7346993 2022.08.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7346979 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7346966 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7346967 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7346968 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7346965 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347039 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7346964 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7346963 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7347038 2022.08.23 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7346962 2022.08.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7346961 2022.08.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7346960 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7346958 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 7346959 2022.08.23 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 7346957 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7346955 2022.08.23 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7346956 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7347043 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7347022 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7347019 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7347017 2022.08.23 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7347016 2022.08.23 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7347013 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7347390 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7347028 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7347008 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7347001 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7346996 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347002 2022.08.23 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7346989 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7346988 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7346981 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7346984 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347034 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7347027 2022.08.23 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7347020 2022.08.23 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7347041 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7347015 2022.08.23 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7347032 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7347031 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7347012 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7347004 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7346999 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7346998 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7346995 2022.08.23 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 7346987 2022.08.23 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7346986 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7346992 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7346982 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7347023 2022.08.23 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7347026 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7347018 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347033 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7347040 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7347030 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7347010 2022.08.23 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7347009 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7347003 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7347005 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7346991 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7346994 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7346985 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7346980 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7346978 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7346977 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7346954 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7346951 2022.08.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 7346953 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7346950 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7346944 2022.08.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7346952 2022.08.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7346946 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7346948 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7346947 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7346949 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7346943 2022.08.23 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7346940 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7346945 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7346939 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7346942 2022.08.23 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7346941 2022.08.23 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7346938 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7346937 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7346936 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7346935 2022.08.23 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7346934 2022.08.23 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7346930 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7346933 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7346931 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7346929 2022.08.23 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7346932 2022.08.23 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7346928 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7347042 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7346926 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7346927 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7346924 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7346925 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7348006 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7329330 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7329332 2022.08.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7329331 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7329333 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 7329329 2022.08.17 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7329327 2022.08.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7329325 2022.08.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7329328 2022.08.17 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7329324 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7329326 2022.08.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7329322 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7329321 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7329323 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7329319 2022.08.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7329317 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7329318 2022.08.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7329316 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7329320 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7329315 2022.08.17 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7329314 2022.08.17 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7329313 2022.08.17 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7329309 2022.08.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7329308 2022.08.17 LB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7329310 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7329311 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7329312 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7329307 2022.08.17 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7329306 2022.08.17 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7329305 2022.08.17 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7330102 2022.08.16 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 7330105 2022.08.16 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7330106 2022.08.16 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7330107 2022.08.16 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7286957 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286956 2022.08.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7286955 2022.08.04 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7286951 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7286948 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7286937 2022.08.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7286936 2022.08.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7286935 2022.08.04 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7286933 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7286932 2022.08.04 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7286931 2022.08.04 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7286934 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286930 2022.08.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7286928 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7286927 2022.08.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7286925 2022.08.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7286926 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7286924 2022.08.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7286922 2022.08.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7286923 2022.08.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7286953 2022.08.04 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7286954 2022.08.04 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7286952 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7286958 2022.08.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7286949 2022.08.04 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7286950 2022.08.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7286947 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7286946 2022.08.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7286945 2022.08.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7286944 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286943 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286941 2022.08.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7286942 2022.08.04 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7286940 2022.08.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7286939 2022.08.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7286938 2022.08.04 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7286921 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7286920 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286919 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286918 2022.08.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7286916 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7286917 2022.08.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7286915 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286914 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286913 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286912 2022.08.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7286910 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7286909 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7286907 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286911 2022.08.04 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7286908 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286906 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286888 2022.08.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7286893 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7286902 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7286903 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286897 2022.08.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7286882 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7286885 2022.08.04 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7286884 2022.08.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7286875 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7286901 2022.08.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7286890 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7286860 2022.08.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7286866 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7286865 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7286853 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7286851 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7286904 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7286883 2022.08.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7286889 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7286886 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286881 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286877 2022.08.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7286880 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286894 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286878 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7286874 2022.08.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286872 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7286873 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7286863 2022.08.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286869 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286857 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286852 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286900 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286899 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7286895 2022.08.04 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7286898 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286896 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7286905 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7286891 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7286887 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286879 2022.08.04 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7286892 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286867 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286868 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286858 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7286864 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286862 2022.08.04 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286855 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286870 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7286876 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7286871 2022.08.04 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7286859 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7286861 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286856 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286854 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286849 2022.08.04 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7286850 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7286848 2022.08.04 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7286847 2022.08.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7286846 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286845 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7286844 2022.08.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7286843 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286842 2022.08.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7286841 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286838 2022.08.04 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7286839 2022.08.04 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7286836 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7286834 2022.08.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7286837 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7286831 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286833 2022.08.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7286830 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7286828 2022.08.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7286832 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7286835 2022.08.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7286829 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7286827 2022.08.04 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7286826 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7286840 2022.08.04 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7282783 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7282784 2022.08.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7282782 2022.08.02 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7282233 2022.08.02 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7282231 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7282230 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7282232 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7282229 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7282228 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7282260 2022.08.02 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7282259 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7282258 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7282265 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7282263 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7282257 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7282256 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7282262 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7282261 2022.08.02 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7282264 2022.08.02 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7282253 2022.08.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7282252 2022.08.02 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7282250 2022.08.02 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7282247 2022.08.02 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 7282245 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7282243 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7282255 2022.08.02 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7282254 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7282251 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7282249 2022.08.02 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7282248 2022.08.02 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7282246 2022.08.02 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7282244 2022.08.02 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7282242 2022.08.02 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7282240 2022.08.02 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7282241 2022.08.02 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7282239 2022.08.02 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7282237 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7282238 2022.08.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7282236 2022.08.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7282235 2022.08.02 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7282234 2022.08.02 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7282227 2022.08.02 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7282226 2022.08.02 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 7282223 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7282220 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7282224 2022.08.02 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7282222 2022.08.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7282221 2022.08.02 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7282225 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7282218 2022.08.02 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7282216 2022.08.02 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7282215 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7282219 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7282217 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7282213 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7282212 2022.08.02 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7282214 2022.08.02 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7282211 2022.08.02 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7282210 2022.08.02 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7282208 2022.08.02 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7282209 2022.08.02 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7282207 2022.08.02 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7282203 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7282205 2022.08.02 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7282204 2022.08.02 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7282206 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7282202 2022.08.02 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7282201 2022.08.02 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7282199 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7282200 2022.08.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7282198 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7282197 2022.08.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7282196 2022.08.02 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7272195 2022.07.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7272196 2022.07.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7272197 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 7272198 2022.07.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7272199 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7272200 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7272201 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7272202 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272203 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7272204 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7272205 2022.07.29 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7272206 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7272207 2022.07.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7272208 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7272209 2022.07.29 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7272210 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7272211 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 7272212 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272213 2022.07.29 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7272214 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272215 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272216 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7272217 2022.07.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7272218 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7272219 2022.07.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7272220 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7272221 2022.07.29 LB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7272222 2022.07.29 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7272224 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7272225 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272226 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272227 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7272228 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7272229 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7272230 2022.07.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7272231 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7272232 2022.07.29 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7272233 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7272234 2022.07.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7272235 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272236 2022.07.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7272237 2022.07.29 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7272238 2022.07.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7272240 2022.07.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 71 7272241 2022.07.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7272242 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7272243 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7272244 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7272245 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7272246 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272247 2022.07.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7272248 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7272249 2022.07.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7272250 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7272251 2022.07.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7272252 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272253 2022.07.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7272254 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7272255 2022.07.29 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7272256 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272257 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7272259 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7272260 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7272261 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7272262 2022.07.29 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7272263 2022.07.29 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7272264 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7272265 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7272266 2022.07.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7272267 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272268 2022.07.29 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7272269 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272270 2022.07.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7272271 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272272 2022.07.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7272273 2022.07.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7272274 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7272275 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7272276 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7272277 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7272278 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7272279 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7272280 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7272281 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272282 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7272283 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272284 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7272285 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7272286 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7272287 2022.07.29 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7272288 2022.07.29 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7272289 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272290 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272291 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272292 2022.07.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7272293 2022.07.29 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7272294 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7272297 2022.07.29 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7272298 2022.07.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272299 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7272300 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7272301 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7272302 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7272303 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7272304 2022.07.29 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7272305 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272306 2022.07.29 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7272307 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7272308 2022.07.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 7272309 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272310 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7272311 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7272312 2022.07.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7272313 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7272314 2022.07.29 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7272315 2022.07.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7272316 2022.07.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272317 2022.07.29 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7272318 2022.07.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272319 2022.07.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7272321 2022.07.29 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7272322 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272323 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7272324 2022.07.29 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7272325 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272326 2022.07.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272327 2022.07.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7272328 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272329 2022.07.29 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7272330 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7272331 2022.07.29 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7272332 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272333 2022.07.29 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7272334 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7272335 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7272336 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7272337 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7272338 2022.07.29 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7272339 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7272340 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7272341 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7272342 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7272343 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7272344 2022.07.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7272345 2022.07.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272346 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272347 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7272348 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272349 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7272350 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7272351 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272352 2022.07.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7272353 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7272354 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7272355 2022.07.29 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7272356 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7272357 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7272358 2022.07.29 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7272359 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7272360 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7272361 2022.07.29 MZ mapa