Pełna lista obserwacji drużyny

Maria Madej : Maria Madej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6391077 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6391060 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6391061 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391062 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6391063 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6391064 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391065 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6391066 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6391067 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6391068 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6391069 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6391070 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6391076 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6385989 2022.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6385988 2022.01.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6385987 2022.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6385986 2022.01.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6385985 2022.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6385991 2022.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6385990 2022.01.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6385992 2022.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6385993 2022.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6385994 2022.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6385995 2022.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6385996 2022.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6347793 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6347794 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6347795 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6347796 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6347797 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6347798 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6347799 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6347800 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6347802 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347792 2022.01.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6347801 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6340187 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6340137 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6340136 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6340135 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6340134 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6340133 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6340132 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6340131 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6340138 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6340179 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6340178 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6340186 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6340185 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6340184 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6340183 2022.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6340182 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6340181 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6340180 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6330758 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6330757 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6330756 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6330755 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6330754 2022.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6330753 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6330752 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6330759 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6330760 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6330761 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6330762 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6330763 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6330764 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6330765 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6330766 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6330767 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6330768 2022.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6330751 2022.01.04 mapa