Pełna lista obserwacji drużyny

Atropa : Katarzyna Kmieć-Kwasek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6373094 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6373091 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6373093 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6373092 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6373090 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6373089 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6373088 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6373086 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6373087 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6373083 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6373085 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6373084 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6373080 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6373081 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6373082 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370382 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6370381 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6370383 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6370380 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6370379 2022.01.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6334248 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6332022 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6332004 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6332005 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6332006 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6332007 2022.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6332008 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6332009 2022.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6332010 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6332011 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6332012 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6332014 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6332015 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6332016 2022.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6332017 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6332018 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6332019 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6332020 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6332021 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6332003 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6332002 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6332013 2022.01.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6332001 2022.01.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 6331178 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6331179 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6331181 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6331182 2022.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6331183 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6331180 2022.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6331184 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6331185 2022.01.02 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 6331186 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6331187 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6331188 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6331189 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6315265 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315264 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6315263 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6315262 2022.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6315259 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6315261 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6315266 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6315260 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315258 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315257 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6315256 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6315255 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6315254 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6315253 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6315251 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315252 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6315248 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315250 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315249 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6315247 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6315246 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6315245 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315244 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6315243 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6314535 2022.01.01 mapa