Pełna lista obserwacji drużyny

Atropa : Katarzyna Kmieć-Kwasek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7479341 2022.10.04 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7479342 2022.10.04 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7473831 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7473832 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7473833 2022.10.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7473544 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7473545 2022.10.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7473546 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7473547 2022.10.02 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7473548 2022.10.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7473549 2022.10.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7473550 2022.10.02 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7473551 2022.10.02 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7473552 2022.10.02 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7473553 2022.10.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7473554 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7473555 2022.10.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7473556 2022.10.02 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7473557 2022.10.02 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7473558 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7473559 2022.10.02 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7473560 2022.10.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7473561 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7473562 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7473563 2022.10.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7473564 2022.10.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7473565 2022.10.02 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7473566 2022.10.02 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7473567 2022.10.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7473568 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7473569 2022.10.02 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7473570 2022.10.02 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7473571 2022.10.02 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7473572 2022.10.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7473573 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7473686 2022.10.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7473687 2022.10.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7473688 2022.10.02 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 7473689 2022.10.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7473690 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7473691 2022.10.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7473692 2022.10.02 MP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7473693 2022.10.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7473694 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7473695 2022.10.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7473696 2022.10.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7473697 2022.10.02 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7473698 2022.10.02 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7473699 2022.10.02 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7473700 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470752 2022.10.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7470753 2022.10.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7470754 2022.10.01 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7470755 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7470756 2022.10.01 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7470757 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7470758 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7470759 2022.10.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7470760 2022.10.01 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7470761 2022.10.01 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7470762 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 21 7470763 2022.10.01 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7470764 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7470765 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7470766 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7470767 2022.10.01 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7470768 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7470769 2022.10.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7470770 2022.10.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7470771 2022.10.01 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7470772 2022.10.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7470773 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7470774 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7470775 2022.10.01 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7470776 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7470777 2022.10.01 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7470778 2022.10.01 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7470779 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7470780 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7470781 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7470782 2022.10.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7470783 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7470784 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7470785 2022.10.01 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7470786 2022.10.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7470787 2022.10.01 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7470788 2022.10.01 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7470789 2022.10.01 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7470790 2022.10.01 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7470791 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 7470792 2022.10.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470793 2022.10.01 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7470794 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7470795 2022.10.01 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7470796 2022.10.01 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7470797 2022.10.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7470798 2022.10.01 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7470799 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7442503 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7442502 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7442501 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7442498 2022.09.24 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7442500 2022.09.24 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7442496 2022.09.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7442497 2022.09.24 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7442499 2022.09.24 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7442493 2022.09.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7442495 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7442494 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7442492 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7442490 2022.09.24 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7442489 2022.09.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7442491 2022.09.24 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7442461 2022.09.24 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7442462 2022.09.24 MP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7442465 2022.09.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7442467 2022.09.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7442469 2022.09.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7442471 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7442473 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7442476 2022.09.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7442479 2022.09.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7442480 2022.09.24 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7442481 2022.09.24 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7442483 2022.09.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7442487 2022.09.24 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7380311 2022.09.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380312 2022.09.03 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7380310 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7380309 2022.09.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7380307 2022.09.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7380308 2022.09.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7380306 2022.09.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380305 2022.09.03 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7380304 2022.09.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7380303 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7380302 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7380300 2022.09.03 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7380301 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7380299 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7380298 2022.09.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380297 2022.09.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7380296 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7380294 2022.09.03 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7380295 2022.09.03 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7380293 2022.09.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7364043 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7360851 2022.08.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7362340 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 7364057 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7364058 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7364059 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7364060 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7364061 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 7364062 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 7364063 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7364064 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7364065 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7364066 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7364067 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7364068 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7364069 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7364070 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7364071 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7364072 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7364073 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7364074 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7364075 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7364076 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7364077 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7364078 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7364079 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7364080 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7364081 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7364082 2022.08.28 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7364083 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7364084 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7364085 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7364086 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7364087 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7364088 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7364089 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7364090 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7364091 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7364092 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7364093 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7364094 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7364095 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7364096 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7364097 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7364098 2022.08.28 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7364099 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7364100 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7364101 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7364102 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7364103 2022.08.28 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7360850 2022.08.27 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7360849 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7360847 2022.08.27 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7360848 2022.08.27 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7360846 2022.08.27 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7360845 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7360843 2022.08.27 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7360842 2022.08.27 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7360841 2022.08.27 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7360844 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7360837 2022.08.27 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7360838 2022.08.27 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7360835 2022.08.27 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7360839 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7360834 2022.08.27 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7360833 2022.08.27 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7360836 2022.08.27 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7360831 2022.08.27 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7360832 2022.08.27 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7360830 2022.08.27 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7360829 2022.08.27 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7341380 2022.08.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7341396 2022.08.21 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7341014 2022.08.21 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7341016 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7341013 2022.08.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7341015 2022.08.21 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7341308 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7341309 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 7341310 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7341311 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7341312 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7341313 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7341314 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7341315 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7341316 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7341317 2022.08.21 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7341318 2022.08.21 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7341319 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7341320 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7341321 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7341322 2022.08.21 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7341323 2022.08.21 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7341324 2022.08.21 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7341325 2022.08.21 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7341326 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7341327 2022.08.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7341328 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 7341329 2022.08.21 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7341330 2022.08.21 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7341331 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7341332 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7341333 2022.08.21 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7341334 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7341335 2022.08.21 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7341336 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7341337 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7341338 2022.08.21 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7341339 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7341340 2022.08.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7341341 2022.08.21 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7341342 2022.08.21 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7341343 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7341344 2022.08.21 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7341345 2022.08.21 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7341346 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7341561 2022.08.21 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7341562 2022.08.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 7341563 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7341564 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7341565 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7341566 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7341567 2022.08.21 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7341568 2022.08.21 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7341569 2022.08.21 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7341570 2022.08.21 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7341571 2022.08.21 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7341572 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7341573 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7341574 2022.08.21 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7336715 2022.08.20 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7336714 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336705 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7336713 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7336712 2022.08.20 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7336711 2022.08.20 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7336710 2022.08.20 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7336709 2022.08.20 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7336708 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7336707 2022.08.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7336706 2022.08.20 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7320221 2022.08.15 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7320220 2022.08.15 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7320222 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7320223 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7320218 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7320219 2022.08.15 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7320217 2022.08.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7319657 2022.08.14 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7319654 2022.08.14 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7319656 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7319651 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7319652 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7319655 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7319648 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7319653 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7319650 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7319649 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316840 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316839 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316841 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7316829 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316830 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7316558 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316554 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7316556 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7316557 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316555 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316553 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316552 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7316551 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7316550 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316548 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316549 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316545 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7316547 2022.08.14 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7316546 2022.08.14 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7316544 2022.08.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316052 2022.08.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316033 2022.08.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316034 2022.08.14 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7316032 2022.08.14 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7316031 2022.08.14 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7316030 2022.08.14 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316027 2022.08.14 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7316029 2022.08.14 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7316028 2022.08.14 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7316026 2022.08.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7316025 2022.08.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7315324 2022.08.14 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7315323 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7315322 2022.08.14 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7315320 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7315321 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7315319 2022.08.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7313290 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7312988 2022.08.13 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7312987 2022.08.13 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7312985 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7312986 2022.08.13 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7312984 2022.08.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7312983 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7312982 2022.08.13 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7312981 2022.08.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7310278 2022.08.12 KP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7310276 2022.08.12 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7310275 2022.08.12 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7310277 2022.08.12 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7310274 2022.08.12 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7310273 2022.08.12 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7310269 2022.08.12 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7310271 2022.08.12 KP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7310270 2022.08.12 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7310272 2022.08.12 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7310268 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7310267 2022.08.12 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7309677 2022.08.12 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7309676 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7309674 2022.08.12 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7309675 2022.08.12 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7309673 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7309610 2022.08.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7309609 2022.08.12 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7309608 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7309607 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7309606 2022.08.12 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7309605 2022.08.12 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7309604 2022.08.12 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7309603 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7309602 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7309601 2022.08.12 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7309600 2022.08.12 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7309599 2022.08.12 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7309598 2022.08.12 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7309597 2022.08.12 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7309596 2022.08.12 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7308132 2022.08.11 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7308131 2022.08.11 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7308091 2022.08.11 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7308092 2022.08.11 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7308090 2022.08.11 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7308086 2022.08.11 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7308088 2022.08.11 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7308087 2022.08.11 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7308085 2022.08.11 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7308089 2022.08.11 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7308084 2022.08.11 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7307026 2022.08.11 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7307025 2022.08.11 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7307016 2022.08.10 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 7307017 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7307015 2022.08.10 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7305634 2022.08.10 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7304947 2022.08.10 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7304793 2022.08.10 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7304791 2022.08.10 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7304792 2022.08.10 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7304794 2022.08.10 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7304403 2022.08.10 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7304404 2022.08.10 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7304402 2022.08.10 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7304401 2022.08.10 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7304399 2022.08.10 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7304400 2022.08.10 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7304398 2022.08.10 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7304397 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7304396 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7304394 2022.08.10 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7304395 2022.08.10 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7311910 2022.08.10 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7302238 2022.08.09 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7302237 2022.08.09 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7302236 2022.08.09 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7302235 2022.08.09 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7302234 2022.08.09 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7302233 2022.08.09 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7302232 2022.08.09 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7302231 2022.08.09 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7302230 2022.08.09 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7302229 2022.08.09 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7302228 2022.08.09 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7302227 2022.08.09 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7302226 2022.08.09 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7302225 2022.08.09 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7290864 2022.08.06 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7288907 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7288905 2022.08.05 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7288906 2022.08.05 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7288904 2022.08.05 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7288900 2022.08.05 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7288903 2022.08.05 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7288902 2022.08.05 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7288901 2022.08.05 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7288426 2022.08.05 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7288427 2022.08.05 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7288425 2022.08.05 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7288307 2022.08.05 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7288306 2022.08.05 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7288252 2022.08.05 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7288244 2022.08.05 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7288195 2022.08.05 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7288196 2022.08.05 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7288193 2022.08.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7288191 2022.08.05 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 7288189 2022.08.05 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7288190 2022.08.05 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7288152 2022.08.05 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7288150 2022.08.05 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7288151 2022.08.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7288149 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7288147 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7288146 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7288148 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7288144 2022.08.05 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7288145 2022.08.05 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7288143 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7288142 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7288140 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7288138 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7288137 2022.08.05 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7288139 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7288141 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7288135 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7288136 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7288133 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7288132 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7288134 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7288131 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7288129 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7288130 2022.08.05 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7288128 2022.08.05 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7288126 2022.08.05 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7288127 2022.08.05 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7289147 2022.08.05 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7281291 2022.08.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7281271 2022.08.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7281270 2022.08.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7281268 2022.08.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7281269 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7281262 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7281267 2022.08.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7281265 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7281263 2022.08.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7281259 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7281264 2022.08.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7281260 2022.08.02 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7281257 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7281258 2022.08.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7281256 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7281261 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7281266 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7281254 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7281253 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7281255 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7281252 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7268142 2022.07.28 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7256044 2022.07.24 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7256043 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7256042 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7256041 2022.07.24 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7256040 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7256039 2022.07.24 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7256038 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7256037 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7256036 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7256035 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7256034 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7256033 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7256032 2022.07.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7256031 2022.07.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7256030 2022.07.24 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7256029 2022.07.24 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7256028 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7256027 2022.07.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7256026 2022.07.24 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7256025 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7256024 2022.07.24 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7256023 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7256022 2022.07.24 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7252984 2022.07.23 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7252939 2022.07.23 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7252940 2022.07.23 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7252937 2022.07.23 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7252938 2022.07.23 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7252934 2022.07.23 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7252935 2022.07.23 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7252936 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7252933 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7252932 2022.07.23 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7232012 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7232013 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7232011 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7232010 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7230483 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7230482 2022.07.16 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7230481 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7230480 2022.07.16 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7230479 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7230478 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7230477 2022.07.16 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7230476 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7230475 2022.07.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7230474 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7230473 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7230472 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7230471 2022.07.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7230470 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7230469 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7230468 2022.07.16 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7230467 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7230466 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7230465 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7230464 2022.07.16 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7230463 2022.07.16 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7230462 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7230461 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7230460 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7230459 2022.07.16 MP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7232303 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7232304 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7232305 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7232306 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7232307 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7232308 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7232309 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7232310 2022.07.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7232311 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7232312 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7232313 2022.07.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7232314 2022.07.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7232315 2022.07.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7232316 2022.07.16 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7232317 2022.07.16 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7232318 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7232319 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7232320 2022.07.16 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7232321 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7232322 2022.07.16 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7232323 2022.07.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7232324 2022.07.16 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7232325 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7232326 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7232327 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7232328 2022.07.16 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7232329 2022.07.16 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7232330 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7232331 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7232332 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7232333 2022.07.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7232334 2022.07.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7232335 2022.07.16 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7232336 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7232337 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7232338 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7232339 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7232340 2022.07.16 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7232341 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7232342 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7232343 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7232344 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7232345 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7232346 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7232347 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7232348 2022.07.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7232349 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7232350 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7232351 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7232352 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7232353 2022.07.16 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7232354 2022.07.16 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7232355 2022.07.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7232356 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7232357 2022.07.16 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7232358 2022.07.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7232359 2022.07.16 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7232360 2022.07.16 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7232361 2022.07.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7232362 2022.07.16 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7232363 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7232364 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7232365 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7232366 2022.07.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7232367 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7232368 2022.07.16 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7102382 2022.06.12 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7103619 2022.06.12 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7103620 2022.06.12 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7103621 2022.06.12 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7103622 2022.06.12 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7103623 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7103624 2022.06.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7103625 2022.06.12 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7103626 2022.06.12 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7103627 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 8 7103628 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7103629 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7103630 2022.06.12 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7103631 2022.06.12 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7103632 2022.06.12 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7103633 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7103634 2022.06.12 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7103635 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7103636 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7103637 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7103638 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7103639 2022.06.12 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7103640 2022.06.12 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7103641 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 7103642 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7103643 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7103644 2022.06.12 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7103645 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7103646 2022.06.12 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7103647 2022.06.12 MP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7103648 2022.06.12 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7103649 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7103650 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7103651 2022.06.12 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7103652 2022.06.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7103653 2022.06.12 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7103654 2022.06.12 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7103655 2022.06.12 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7103656 2022.06.12 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7103657 2022.06.12 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7103658 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7103659 2022.06.12 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7103660 2022.06.12 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7103661 2022.06.12 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7103662 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7103663 2022.06.12 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7103664 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7103665 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7103666 2022.06.12 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7103667 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7103668 2022.06.12 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7103669 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7103670 2022.06.12 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7103671 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943183 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943177 2022.05.15 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6943154 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6943155 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6943194 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6943193 2022.05.14 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6943191 2022.05.14 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 6943188 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6952456 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6951551 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6951549 2022.05.14 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6952499 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6951563 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6951565 2022.05.14 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6952468 2022.05.14 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6952497 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6943552 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 6945551 2022.05.14 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6945550 2022.05.14 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6943174 2022.05.14 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6943553 2022.05.14 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6943554 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6945548 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6945549 2022.05.14 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6952530 2022.05.14 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6952549 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6945547 2022.05.14 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6945546 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6947435 2022.05.14 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6947461 2022.05.14 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6947436 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6943255 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6947459 2022.05.14 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6947460 2022.05.14 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6952956 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6952502 2022.05.14 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6953558 2022.05.14 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6945545 2022.05.14 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6943497 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943111 2022.05.14 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6943180 2022.05.14 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6952496 2022.05.14 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6943136 2022.05.14 MP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6943137 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6943138 2022.05.14 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6943139 2022.05.14 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943140 2022.05.14 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6943141 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943142 2022.05.14 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6943143 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6943144 2022.05.14 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6943145 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6943146 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6943147 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6943148 2022.05.14 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6943149 2022.05.14 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6943151 2022.05.14 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6943152 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6943157 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6943158 2022.05.14 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6943159 2022.05.14 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6943160 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6943161 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943162 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6943163 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6943164 2022.05.14 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6943165 2022.05.14 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6943166 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6943167 2022.05.14 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943196 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6943197 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6943198 2022.05.14 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6943199 2022.05.14 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6943200 2022.05.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6943201 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6943202 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6943203 2022.05.14 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6943204 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6943205 2022.05.14 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6943206 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6943207 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6943208 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6943209 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6943210 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6943211 2022.05.14 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6943212 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943213 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6943214 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943215 2022.05.14 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943216 2022.05.14 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6943217 2022.05.14 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6943218 2022.05.14 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6943219 2022.05.14 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6943220 2022.05.14 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6943221 2022.05.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6943222 2022.05.14 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6943223 2022.05.14 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6943224 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6943225 2022.05.14 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6943226 2022.05.14 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6943227 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943228 2022.05.14 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6943229 2022.05.14 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6943230 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6943231 2022.05.14 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6943232 2022.05.14 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6943233 2022.05.14 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6943234 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6943235 2022.05.14 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6943236 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943237 2022.05.14 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6943238 2022.05.14 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6943239 2022.05.14 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6943240 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6943241 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6943242 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6943243 2022.05.14 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6943244 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6943245 2022.05.14 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6943246 2022.05.14 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6943247 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6943248 2022.05.14 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6943249 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6943250 2022.05.14 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6943251 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6943252 2022.05.14 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6943257 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6943258 2022.05.14 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6943259 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6943260 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6943261 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6943262 2022.05.14 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6943263 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6943264 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6943265 2022.05.14 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6943266 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6943267 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6943268 2022.05.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6943269 2022.05.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6943270 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6943271 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6943272 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6943341 2022.05.14 MP mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6943342 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6943343 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6943344 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6943345 2022.05.14 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6943346 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6943347 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6943348 2022.05.14 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 6943349 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6943350 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6943351 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6943352 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6943353 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943354 2022.05.14 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943355 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6943356 2022.05.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6943357 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6943358 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943359 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6943360 2022.05.14 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6943361 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6943362 2022.05.14 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6943498 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943499 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6943500 2022.05.14 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6943501 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6943502 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6943503 2022.05.14 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6943504 2022.05.14 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6943505 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6943506 2022.05.14 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6943507 2022.05.14 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6943508 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6943509 2022.05.14 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6943510 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6943511 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943512 2022.05.14 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6943513 2022.05.14 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6943514 2022.05.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6943515 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6943516 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6943517 2022.05.14 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6943518 2022.05.14 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6943519 2022.05.14 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6943520 2022.05.14 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6943521 2022.05.14 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6943522 2022.05.14 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6943523 2022.05.14 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6943524 2022.05.14 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6943525 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6943526 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6943527 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6943528 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6943529 2022.05.14 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943530 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943531 2022.05.14 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943532 2022.05.14 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6943533 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6943534 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6943535 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6943536 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6943537 2022.05.14 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6943538 2022.05.14 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6943539 2022.05.14 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6943540 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6943541 2022.05.14 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6943542 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6943543 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6943544 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6943545 2022.05.14 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6943546 2022.05.14 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6943547 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943548 2022.05.14 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6943549 2022.05.14 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6943550 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6951485 2022.05.14 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6951546 2022.05.14 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6951547 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6952452 2022.05.14 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6952501 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6952865 2022.05.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6952866 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6952867 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6952868 2022.05.14 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6952869 2022.05.14 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6952870 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6952871 2022.05.14 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6952872 2022.05.14 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6952873 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6952874 2022.05.14 MP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6952875 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6952876 2022.05.14 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6952877 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6952878 2022.05.14 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6952879 2022.05.14 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6952880 2022.05.14 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6952881 2022.05.14 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6952882 2022.05.14 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6952883 2022.05.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6918288 2022.05.08 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6918286 2022.05.08 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6918287 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6918284 2022.05.08 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6918285 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6918283 2022.05.08 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6857724 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6857723 2022.05.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6857722 2022.05.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6857721 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6857720 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6857719 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6857718 2022.05.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6857717 2022.05.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6857716 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6857715 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6857714 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6857713 2022.05.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6857712 2022.05.03 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6857711 2022.05.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6857710 2022.05.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6857709 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6857708 2022.05.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6857707 2022.05.03 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6857706 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6857705 2022.05.03 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6857704 2022.05.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6857703 2022.05.03 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6857702 2022.05.03 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6857701 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6857700 2022.05.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6857699 2022.05.03 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6857698 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6857697 2022.05.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6857696 2022.05.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6857695 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6857694 2022.05.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6857693 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6851167 2022.05.02 MP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6848386 2022.05.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6848390 2022.05.02 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6848391 2022.05.02 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6848393 2022.05.02 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6848389 2022.05.02 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6848394 2022.05.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6848392 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6848388 2022.05.02 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848385 2022.05.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848395 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6848383 2022.05.02 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6848382 2022.05.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6848384 2022.05.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848387 2022.05.02 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6845453 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6845451 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6845452 2022.05.01 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6845455 2022.05.01 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6845454 2022.05.01 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6835318 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6835317 2022.05.01 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6835316 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6835315 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6835314 2022.05.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6835334 2022.05.01 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6835333 2022.05.01 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6835332 2022.05.01 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6835331 2022.05.01 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6835330 2022.05.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6835329 2022.05.01 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6835328 2022.05.01 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6835327 2022.05.01 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6835326 2022.05.01 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6835325 2022.05.01 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6835324 2022.05.01 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6835323 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6835322 2022.05.01 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6835321 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6835320 2022.05.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6835319 2022.05.01 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6828732 2022.04.30 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6828731 2022.04.30 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6828730 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6828729 2022.04.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6828728 2022.04.30 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6828727 2022.04.30 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6828726 2022.04.30 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6828725 2022.04.30 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix