Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7476756 2022.10.02 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7476759 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7476754 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7476755 2022.10.02 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7476753 2022.10.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7476758 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7476751 2022.10.02 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7476752 2022.10.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7476750 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7476743 2022.10.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7476744 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7476740 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7476741 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7476761 2022.10.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7476742 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7476739 2022.10.02 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7476736 2022.10.02 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7476737 2022.10.02 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7476738 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7477971 2022.10.02 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7476749 2022.10.02 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7476748 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 7476747 2022.10.02 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7476746 2022.10.02 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 195 7476745 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7473011 2022.10.02 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7473001 2022.10.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7473010 2022.10.02 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7473002 2022.10.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7472997 2022.10.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7472992 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7472995 2022.10.02 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7472991 2022.10.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7472989 2022.10.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7472988 2022.10.02 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7473014 2022.10.02 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7472987 2022.10.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7473009 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7473008 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 7473006 2022.10.02 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7473013 2022.10.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7473003 2022.10.02 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7473007 2022.10.02 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7473004 2022.10.02 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7473012 2022.10.02 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7473005 2022.10.02 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7473000 2022.10.02 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7472998 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7472999 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7472996 2022.10.02 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7472994 2022.10.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7472993 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 7472990 2022.10.02 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7476757 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7471490 2022.10.01 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7471491 2022.10.01 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7469705 2022.10.01 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7469704 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 30 7469703 2022.10.01 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 7469702 2022.10.01 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 7469701 2022.10.01 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7469706 2022.10.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7469700 2022.10.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7469722 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7469721 2022.10.01 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7469720 2022.10.01 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7469718 2022.10.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7469719 2022.10.01 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7469717 2022.10.01 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7469715 2022.10.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7469714 2022.10.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7469716 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7469712 2022.10.01 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7469713 2022.10.01 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7469711 2022.10.01 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 7469710 2022.10.01 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7469708 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7469709 2022.10.01 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7469707 2022.10.01 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7469699 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7469698 2022.10.01 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7469696 2022.10.01 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7469697 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7469695 2022.10.01 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7469693 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7469692 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7469689 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7469694 2022.10.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7469691 2022.10.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7469690 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7469687 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 7469686 2022.10.01 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 7469688 2022.10.01 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7469685 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7466462 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7466461 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7466087 2022.09.30 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 7466086 2022.09.30 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 7466084 2022.09.30 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 7466085 2022.09.30 MB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7466088 2022.09.30 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7466082 2022.09.30 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7466083 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7466080 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7466081 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7466079 2022.09.30 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 7466078 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7466077 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7466074 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7466076 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 7466073 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 7 7466075 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7463645 2022.09.29 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7463647 2022.09.29 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7463646 2022.09.29 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 80 7463644 2022.09.29 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7463642 2022.09.29 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7463643 2022.09.29 MB mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7463663 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7463662 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7463661 2022.09.29 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 7463660 2022.09.29 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7463659 2022.09.29 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7463656 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7463658 2022.09.29 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7463657 2022.09.29 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7463655 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 7463653 2022.09.29 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 7463654 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7463651 2022.09.29 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7463650 2022.09.29 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7463648 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7463652 2022.09.29 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7463649 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7463641 2022.09.29 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7463637 2022.09.29 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463636 2022.09.29 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7463664 2022.09.29 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 7463640 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7463638 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7463634 2022.09.29 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7463631 2022.09.29 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 4 7463639 2022.09.29 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 7463632 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 23 7463633 2022.09.29 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 16 7463635 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7463629 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7463628 2022.09.29 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7463630 2022.09.29 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7461262 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7461264 2022.09.29 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7461263 2022.09.29 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7461260 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7461261 2022.09.29 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7461259 2022.09.29 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7461258 2022.09.29 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7461257 2022.09.29 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7461256 2022.09.29 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7461255 2022.09.29 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7461254 2022.09.29 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7461253 2022.09.29 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7461252 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7461250 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7461251 2022.09.29 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7461248 2022.09.29 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7461249 2022.09.29 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7461246 2022.09.29 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7461247 2022.09.29 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7461244 2022.09.29 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7461245 2022.09.29 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7461225 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7461224 2022.09.29 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7461219 2022.09.29 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7461226 2022.09.29 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7461223 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7461222 2022.09.29 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7461227 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7461218 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7461221 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7461217 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7461220 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7461216 2022.09.29 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7461215 2022.09.29 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7461214 2022.09.28 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7461213 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7461212 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7461243 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7461229 2022.09.28 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7461228 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7461242 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7461241 2022.09.28 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7461240 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 7461239 2022.09.28 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7461238 2022.09.28 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7461237 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7461236 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7461234 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7461233 2022.09.28 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7461232 2022.09.28 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 76 7461231 2022.09.28 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7461230 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7461211 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7461210 2022.09.28 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7461209 2022.09.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7461208 2022.09.28 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 98 7461207 2022.09.28 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7461206 2022.09.28 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7461205 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7461204 2022.09.28 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7461203 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7461202 2022.09.28 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7461201 2022.09.28 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7461200 2022.09.28 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7461199 2022.09.28 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7461198 2022.09.28 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7461197 2022.09.28 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7461196 2022.09.28 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 8 7461265 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 15 7461266 2022.09.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7461267 2022.09.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7461268 2022.09.28 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7461269 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7457922 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7457919 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7458285 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7457901 2022.09.27 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 7457900 2022.09.27 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7457899 2022.09.27 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7457898 2022.09.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7457897 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 2 7457896 2022.09.27 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7457895 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 8 7457894 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7457893 2022.09.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7457892 2022.09.27 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7457891 2022.09.27 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7457889 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7457888 2022.09.27 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7457887 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7457886 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7457917 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 37 7457916 2022.09.27 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 3 7457915 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7457914 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7457913 2022.09.27 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7457912 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7457911 2022.09.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7457910 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7457909 2022.09.27 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7457908 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7457907 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7457906 2022.09.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7457905 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7457904 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7457903 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7457902 2022.09.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7457856 2022.09.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7457855 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7457854 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 111 7457853 2022.09.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7457852 2022.09.27 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7457851 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7457850 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7457849 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7457848 2022.09.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7457847 2022.09.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7457846 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7457845 2022.09.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7457844 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7457843 2022.09.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7457842 2022.09.27 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7457841 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7457920 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7457921 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7454324 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 25 7454323 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7454325 2022.09.26 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7454320 2022.09.26 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7454322 2022.09.26 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7454319 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7454321 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7454328 2022.09.26 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7454327 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7454326 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7454349 2022.09.26 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7454348 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7454347 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7454346 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7454345 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7454344 2022.09.26 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7454343 2022.09.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7454342 2022.09.26 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7454341 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7454340 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7454339 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7454338 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7454337 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7454336 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7454335 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7454334 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7454318 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7454317 2022.09.26 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7454316 2022.09.26 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 7454315 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7454314 2022.09.26 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7454313 2022.09.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 709 7454312 2022.09.26 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7454311 2022.09.26 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7454310 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7454309 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 27 7454308 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7454307 2022.09.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7454306 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7454305 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 38 7454304 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 43 7454303 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7454301 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7454300 2022.09.26 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2900 7454299 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7454298 2022.09.26 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7454297 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7454296 2022.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 33 7454295 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7454294 2022.09.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7454293 2022.09.26 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7454292 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7454291 2022.09.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7454290 2022.09.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7454289 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7454288 2022.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7454287 2022.09.26 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7454302 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 17 7454329 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7454330 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7454331 2022.09.26 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 4 7454332 2022.09.26 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7454333 2022.09.26 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7446572 2022.09.25 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7446571 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7446570 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446569 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7446568 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446567 2022.09.25 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7446566 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7446565 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7446564 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7446563 2022.09.25 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7446562 2022.09.25 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7446561 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7446560 2022.09.25 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7446559 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7446558 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7446557 2022.09.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7446556 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7446555 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446553 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446552 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7446551 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7446550 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446549 2022.09.25 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7446548 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7446547 2022.09.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7446546 2022.09.25 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7446545 2022.09.25 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7446544 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7446543 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446542 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7446541 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7446540 2022.09.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7446539 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7446538 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446537 2022.09.25 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7446536 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7446535 2022.09.25 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7446534 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7446533 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7446532 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7446531 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7446530 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7446529 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7446528 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446527 2022.09.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7446526 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7446525 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7446524 2022.09.25 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7446523 2022.09.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7446522 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7446521 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7446520 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7446519 2022.09.25 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7446518 2022.09.25 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7446517 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7446516 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7446515 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446514 2022.09.25 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7446513 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7446512 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7446511 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7446510 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7446509 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7446508 2022.09.25 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7446507 2022.09.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7446506 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7446505 2022.09.25 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7446504 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446503 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7446502 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7446501 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 7446500 2022.09.25 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7446499 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7446498 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7446497 2022.09.25 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7446496 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446495 2022.09.25 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7446588 2022.09.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 7446587 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7446586 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7446585 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446584 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446583 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7446582 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7446581 2022.09.25 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7446580 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446579 2022.09.25 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7446578 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7446577 2022.09.25 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7446576 2022.09.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7446575 2022.09.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7446574 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7446573 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7446494 2022.09.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7446493 2022.09.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7446492 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7446491 2022.09.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7446490 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7446489 2022.09.25 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7446488 2022.09.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7446487 2022.09.25 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7446486 2022.09.25 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7446485 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446484 2022.09.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7446483 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7446482 2022.09.25 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7446481 2022.09.25 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7446480 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7446479 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446478 2022.09.25 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7446477 2022.09.25 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7446476 2022.09.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7446475 2022.09.25 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7446474 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7446473 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7446472 2022.09.25 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7446471 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7446470 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7446469 2022.09.25 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7446468 2022.09.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7446467 2022.09.25 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7446466 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7446465 2022.09.25 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7446464 2022.09.25 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7446463 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7446462 2022.09.25 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7446461 2022.09.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7446460 2022.09.25 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7446459 2022.09.25 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446458 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7446457 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7446456 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7446455 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7446453 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7446454 2022.09.23 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 7446451 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7446450 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7446452 2022.09.23 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7446448 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7446449 2022.09.23 MB mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7446447 2022.09.23 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7438405 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7438411 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 7438408 2022.09.22 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 7438407 2022.09.22 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 8 7438406 2022.09.22 MB mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7438404 2022.09.22 MB mapa
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 7434105 2022.09.21 ZP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7434034 2022.09.21 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7434031 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7434030 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7434032 2022.09.21 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7434028 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7434033 2022.09.21 ZP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7434023 2022.09.21 ZP mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7434025 2022.09.21 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7434029 2022.09.21 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7434026 2022.09.21 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7434024 2022.09.21 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7434021 2022.09.21 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7434022 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7434027 2022.09.21 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7434020 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7432984 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7432983 2022.09.21 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7432986 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7432985 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7432982 2022.09.21 ZP mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7432981 2022.09.21 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7432980 2022.09.21 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7432979 2022.09.21 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 7432987 2022.09.21 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7432978 2022.09.21 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7432977 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7432975 2022.09.21 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7432976 2022.09.21 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7431581 2022.09.20 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7431580 2022.09.20 ZP mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7431579 2022.09.20 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7431578 2022.09.20 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7431577 2022.09.20 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7431575 2022.09.20 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7431576 2022.09.20 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7431585 2022.09.19 ZP mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7431584 2022.09.19 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7431583 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7431582 2022.09.19 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 7431558 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7431557 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7431556 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7431555 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7431554 2022.09.19 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7431553 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 7431552 2022.09.19 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7431551 2022.09.19 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7431550 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 140 7431549 2022.09.19 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 7431548 2022.09.19 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 7431547 2022.09.19 ZP mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 7431546 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7431586 2022.09.19 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7431587 2022.09.19 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7431588 2022.09.19 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7431545 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7431544 2022.09.19 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7431543 2022.09.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7431574 2022.09.19 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7431573 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7431572 2022.09.19 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7431571 2022.09.19 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7431570 2022.09.19 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7431569 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7431568 2022.09.19 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7431567 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7431566 2022.09.19 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7431565 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7431564 2022.09.19 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7431563 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7431562 2022.09.19 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7431561 2022.09.19 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7431560 2022.09.19 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7431559 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7431542 2022.09.19 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7431541 2022.09.19 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7431540 2022.09.19 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7431539 2022.09.19 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 7431538 2022.09.19 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7431537 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7431536 2022.09.19 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7431535 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7431534 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7431533 2022.09.19 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7431532 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7431531 2022.09.19 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7431530 2022.09.19 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7431529 2022.09.18 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7431527 2022.09.18 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7431528 2022.09.18 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 107 7418920 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 137 7418919 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 488 7418918 2022.09.16 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 7418917 2022.09.16 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7418921 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 7418922 2022.09.16 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7418923 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 58 7418924 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7418925 2022.09.16 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 23 7418926 2022.09.16 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 14 7418927 2022.09.16 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 65 7418928 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7418929 2022.09.16 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7418930 2022.09.16 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7418931 2022.09.16 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7418932 2022.09.16 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 7418933 2022.09.16 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7418934 2022.09.16 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 75 7418935 2022.09.16 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7418936 2022.09.16 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7418937 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 25 7418938 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7418939 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7418940 2022.09.16 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 7418941 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7418942 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7418943 2022.09.16 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7418944 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7418945 2022.09.16 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7418947 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7418948 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7418949 2022.09.16 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7418950 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7418951 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 7418952 2022.09.16 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 7418953 2022.09.16 MB mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 7418954 2022.09.16 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7418956 2022.09.16 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7418957 2022.09.16 MB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7418958 2022.09.16 MB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7418959 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7418960 2022.09.16 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7418961 2022.09.16 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7418962 2022.09.16 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 28 7418963 2022.09.16 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7413250 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7413247 2022.09.14 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7413251 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7413249 2022.09.14 MB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7413248 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7413265 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 7413264 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7413263 2022.09.14 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7413262 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7413261 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7413260 2022.09.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7413259 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7413266 2022.09.14 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7413258 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7413257 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7413256 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7413267 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7413254 2022.09.14 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7413255 2022.09.14 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7413253 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7413252 2022.09.14 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7413246 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7413244 2022.09.14 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7413243 2022.09.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7413242 2022.09.14 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7413241 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 7413245 2022.09.14 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7413240 2022.09.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7413237 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7413239 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7413236 2022.09.14 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7413238 2022.09.14 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7413234 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7413235 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7413233 2022.09.14 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7413231 2022.09.14 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7413232 2022.09.14 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7412027 2022.09.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7412025 2022.09.14 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7412024 2022.09.14 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7412022 2022.09.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7412023 2022.09.14 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7412021 2022.09.14 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7412026 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7412020 2022.09.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7412018 2022.09.14 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7412019 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7412017 2022.09.14 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7415169 2022.09.14 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7412016 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7412015 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7410457 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7410453 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7410452 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7410451 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7410450 2022.09.12 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7410449 2022.09.12 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7410448 2022.09.12 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7410447 2022.09.12 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7410446 2022.09.12 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7410445 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7410444 2022.09.12 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7410443 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7410442 2022.09.12 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7410441 2022.09.12 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7410440 2022.09.12 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7410439 2022.09.12 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7410438 2022.09.12 ZP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7410436 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7410435 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7410434 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7410433 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7410432 2022.09.12 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7410431 2022.09.12 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7410430 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7410429 2022.09.12 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7410428 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 7410427 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 7410426 2022.09.12 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7410423 2022.09.12 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7410425 2022.09.11 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7410421 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7410422 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7410424 2022.09.10 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7397507 2022.09.09 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7397506 2022.09.09 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7397505 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7397504 2022.09.09 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7397503 2022.09.09 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7397502 2022.09.09 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7397501 2022.09.09 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7397500 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7397499 2022.09.09 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7397498 2022.09.09 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7397497 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7397496 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7397495 2022.09.09 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7397494 2022.09.09 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7397493 2022.09.09 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7397492 2022.09.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7397491 2022.09.09 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7397523 2022.09.09 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7397522 2022.09.09 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7397521 2022.09.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7397520 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7397519 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7397518 2022.09.09 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7397517 2022.09.09 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7397516 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7397515 2022.09.09 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7397514 2022.09.09 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7397513 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7397512 2022.09.09 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 7397511 2022.09.09 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7397510 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7397509 2022.09.09 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7397508 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7397490 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7397489 2022.09.09 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7397488 2022.09.09 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7397487 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7397486 2022.09.09 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7397485 2022.09.09 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7397484 2022.09.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7397483 2022.09.09 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7397482 2022.09.09 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7397481 2022.09.09 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7397480 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7397479 2022.09.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7397478 2022.09.09 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7397477 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7397476 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7397475 2022.09.09 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7397474 2022.09.09 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7397473 2022.09.09 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7397472 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7397471 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7397470 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7397469 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7397468 2022.09.09 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7397467 2022.09.09 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7397466 2022.09.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7397465 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7397464 2022.09.09 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7397463 2022.09.09 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 7397462 2022.09.09 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7397461 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7397460 2022.09.09 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7397459 2022.09.09 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7397458 2022.09.09 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7397457 2022.09.09 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7397456 2022.09.09 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7397455 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7397454 2022.09.09 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7397453 2022.09.09 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7397452 2022.09.09 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7397451 2022.09.09 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7397450 2022.09.09 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7397449 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7397448 2022.09.09 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7397447 2022.09.09 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7397446 2022.09.09 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7397445 2022.09.09 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7397444 2022.09.09 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7397443 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7392066 2022.09.06 ZP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 7388599 2022.09.05 LS mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7388598 2022.09.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7388597 2022.09.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7388600 2022.09.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7388602 2022.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7388596 2022.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7388593 2022.09.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7388595 2022.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7388594 2022.09.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7388591 2022.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7388592 2022.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7388601 2022.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9 7388587 2022.09.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7388588 2022.09.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7388586 2022.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7388585 2022.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7388589 2022.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7388590 2022.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7388583 2022.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7388584 2022.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7388581 2022.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7388580 2022.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7388578 2022.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7388582 2022.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7388579 2022.09.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7388603 2022.09.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 7388577 2022.09.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7388576 2022.09.01 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7373408 2022.09.01 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7373409 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7373406 2022.09.01 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7373391 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7373396 2022.09.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7373390 2022.09.01 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7373389 2022.09.01 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7373384 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7373386 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7373387 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7373397 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7373381 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7373380 2022.09.01 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7373377 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7373376 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7373379 2022.09.01 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7373378 2022.09.01 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7373375 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7373440 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7373437 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7373438 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7373439 2022.09.01 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7373436 2022.09.01 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7373435 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7373425 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7373432 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7373426 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7373433 2022.09.01 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7373423 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7373430 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7373424 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7373419 2022.09.01 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7373416 2022.09.01 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7373414 2022.09.01 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7373456 2022.09.01 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7373457 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7373455 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7373454 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7373453 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7373452 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7373450 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7373448 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7373451 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7373449 2022.09.01 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7373446 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7373447 2022.09.01 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7373444 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7373442 2022.09.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7373445 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7373443 2022.09.01 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7373429 2022.09.01 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7373434 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7373427 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 7373428 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7373441 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7373431 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7373420 2022.09.01 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7373417 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7373422 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7373418 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7373421 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7373415 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7373412 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7373413 2022.09.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7373411 2022.09.01 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7373410 2022.09.01 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7373374 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7373373 2022.09.01 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7373369 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7373370 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7373371 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7373372 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7373364 2022.09.01 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7373361 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7373366 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7373368 2022.09.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7373362 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7373363 2022.09.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7373367 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7373365 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7373359 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7373360 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7373407 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7373401 2022.09.01 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7373403 2022.09.01 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7373402 2022.09.01 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7373405 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7373400 2022.09.01 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7373398 2022.09.01 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7373395 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7373392 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7373399 2022.09.01 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7373394 2022.09.01 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7373393 2022.09.01 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7373388 2022.09.01 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7373382 2022.09.01 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7373383 2022.09.01 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7373385 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7373357 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7373358 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7373356 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7373353 2022.09.01 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7373354 2022.09.01 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7373355 2022.09.01 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7373352 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7373351 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7373350 2022.09.01 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7373348 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7373349 2022.09.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7373347 2022.09.01 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7373345 2022.09.01 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7373343 2022.09.01 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7373346 2022.09.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7373344 2022.09.01 ZP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7372780 2022.08.31 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7372781 2022.08.31 ZP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7372772 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7372777 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7372776 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7372779 2022.08.31 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7372774 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7372775 2022.08.31 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7372770 2022.08.31 ZP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7372771 2022.08.31 ZP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7372778 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7372773 2022.08.31 ZP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7372767 2022.08.31 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7372769 2022.08.31 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7372768 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7372766 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7372765 2022.08.31 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 7372762 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7372764 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7372760 2022.08.31 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7372759 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7372763 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 7372761 2022.08.31 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7372758 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7372756 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7372755 2022.08.31 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 7372757 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7372751 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7372753 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7372752 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7372754 2022.08.31 ZP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7372750 2022.08.31 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7366984 2022.08.29 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7366983 2022.08.29 ZP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7366985 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7366981 2022.08.29 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 7366982 2022.08.29 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7366978 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 7366980 2022.08.29 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7366977 2022.08.29 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7366979 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7366976 2022.08.29 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7366975 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7366974 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7366972 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7366973 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7366971 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7366970 2022.08.29 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7366969 2022.08.29 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7366967 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7366968 2022.08.29 MB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7366965 2022.08.29 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7367979 2022.08.29 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7366957 2022.08.27 MB mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7366956 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7366955 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7366953 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7366954 2022.08.27 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7353906 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7353907 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7353905 2022.08.26 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7353904 2022.08.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7353903 2022.08.26 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7353902 2022.08.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7353936 2022.08.26 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7353949 2022.08.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7353957 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7353941 2022.08.26 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7353938 2022.08.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7353940 2022.08.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7353937 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7353933 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7353931 2022.08.26 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7353954 2022.08.26 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7353924 2022.08.26 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7353922 2022.08.26 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7353925 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7353915 2022.08.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7353918 2022.08.26 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7353913 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7353985 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7353977 2022.08.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7353976 2022.08.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7353984 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7353986 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 7353973 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7353970 2022.08.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7353968 2022.08.26 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7353982 2022.08.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7353966 2022.08.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7353980 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7353963 2022.08.26 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7353959 2022.08.26 ZP mapa