Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379646 2022.01.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6379645 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6379643 2022.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 6379642 2022.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 6379641 2022.01.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6379640 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6377798 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6377797 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6377799 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6377796 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 6377795 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6377794 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 110 6377793 2022.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6377792 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6377791 2022.01.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6377787 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6377786 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6377785 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 6377783 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6377784 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6377781 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 6377782 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6377779 2022.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 12 6377778 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6377780 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6377777 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6377776 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6377775 2022.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6377774 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6377789 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6377773 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6373992 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 6373993 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6373991 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6373990 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 6373989 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6373986 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6373988 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6373987 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6373985 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6374008 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6374006 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6374009 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6374005 2022.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6374003 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 6374004 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6374002 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6374007 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6374000 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6373998 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6373999 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 6373995 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6374001 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6373997 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6373996 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6373994 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6373984 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6373983 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 6373982 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6373980 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6373981 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6373979 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6373978 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373976 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6373975 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6373977 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6373971 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6373973 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6373974 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6373972 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6373970 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6373969 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 6378279 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6378239 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6378235 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6378233 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6378230 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6378277 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 103 6378229 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 57 6378245 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 6378251 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6378283 2022.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6378294 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6378276 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6378274 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6378260 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6378257 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 6378256 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378258 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6365890 2022.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6365891 2022.01.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6359262 2022.01.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6359261 2022.01.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6358332 2022.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6358331 2022.01.11 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 6358329 2022.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6358330 2022.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6358328 2022.01.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6358326 2022.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 6358327 2022.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 6358325 2022.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 6358319 2022.01.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6358323 2022.01.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6358322 2022.01.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6358324 2022.01.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6358320 2022.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6358316 2022.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6358321 2022.01.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6358318 2022.01.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 35 6358314 2022.01.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6358317 2022.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6358312 2022.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6358310 2022.01.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6358315 2022.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6358309 2022.01.11 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 6358311 2022.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6358313 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6356755 2022.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6356753 2022.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 300 6356752 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6356756 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 6356751 2022.01.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6356750 2022.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6356754 2022.01.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6356749 2022.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6355591 2022.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6349821 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6349820 2022.01.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6349819 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349837 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6349836 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6349835 2022.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6349834 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6349833 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6349832 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349831 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349830 2022.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6349829 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6349828 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6349827 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6349826 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6349825 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 6349824 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 6349823 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6349822 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6349818 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6349817 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6349816 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349815 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6349814 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6349813 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6349811 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6349810 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 6349809 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 270 6349808 2022.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 6349807 2022.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6349806 2022.01.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6349805 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 6349804 2022.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 6349803 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349802 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6354506 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6338802 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6338803 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6338805 2022.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6336857 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 45 6336858 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6336856 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6336855 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6336853 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6336852 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6336854 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6336849 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6336851 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6336848 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6336850 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6333642 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6333641 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6333640 2022.01.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6333639 2022.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6331899 2022.01.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6331900 2022.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6329378 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6329379 2022.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6329377 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6329375 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6329376 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6329373 2022.01.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6329374 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6329372 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6329380 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6329371 2022.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6329370 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6329369 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6329367 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329368 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6323971 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6323968 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 6323960 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6323967 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6323962 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6323965 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6323961 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6323966 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6323969 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6323959 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6323970 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6323964 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6323963 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6323958 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6323954 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6323956 2022.01.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6323950 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6323943 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6323946 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6323948 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6323955 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6323952 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6323944 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6323953 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6323957 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6323951 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6323942 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6323947 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6323945 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6323949 2022.01.02 mapa